Şubat 2015

BURÇLAR VE ESMALARI

indir

El Aziz: Çok saygın, çok değerli anlamına gelen “El Aziz” esması Allah tarafından Aslanların fıtratlarına kodlanmış ve programlanmıştır. Bu nedenle Aslanlar ya da Güneş etkisinde olanlar saygın, şanlı şöhretli, sözleri dinlenen kişiler olurlar ya da hep olma arzusuyla yaşarlar. Aziz olmak isteyenlerin zikredeceği esmadır.

El Aliyy: Çok yüce, çok ulu anlamına gelen “El Aliyy” esması da Allah tarafından Güneş ışınlarının etkisiyle Aslanlara daha yüksek oranda kodlanmıştır. Bu nedenle önde giden liderler, yükselmiş kişiler bu güzel esmanın tezahürlerini yaşamlarında görürler. Yükselmek isteyenlerin zikretmesi gereken Esma’dır.

El Adi: Allahın adaletle hükmetme sıfatı da Aslanlarda ve Güneş etkisini olumlu açılarla alanlarda daha çok kendisini gösterir. Bu kişiler adaletle hükmeden, hakkı koruyan kişiler olur. Yaşamlarında adaletli olmayı isteyen, ya da adalet bulmayı isteyenler bu güzel esmayı da zikrederek, Güneş’ten gelen ışınların kendilerine akışını sağlayabilirler.

El Afüvv: Allah affedicidir, kendisine şirk koşulması dışında her şeyi affetmek için kullarını doğru yola sevk eder ve hep yol gösterir. Bu nedenle Aslanlar, affedici ve yol gösterici olur, hami gibi koruyup desteklerler. Affedici olmak ya da affedilmek isteyenlerin okuması önerilen Esma’dır.

El Bais: Allah olmayacakmış gibi görünen işleri bile gerçekleştirir. Bu sıfatın özellikleri Aslanlara, başkalarının inanmadıklarına inanarak arzu ettiklerini gerçekleştirebilme yetisi verir. Aslanlar geniş vizyonlara sahiptirler ve inandıkları vizyonlar için arkalarından kitleleri sürükleyebilirler. Daima yeni iş ve oluşlar gerçekleştirir, büyük projelere imzalarını atabilirler. Yaşamlarında yeni oluşum lann (iş, evlilik, çocuk vs.) gerçekleştirmek isteyenlerin zikretmesini öneririm.

İllüminati destekli yeniçağ hareketleri

fal bak

Dünya Devriminin Meşalecileri

1960İı ve 1970’li yıllara bakıldığında, İllüminati destekli yeniçağ hareketlerinin milyonlarca destekçisi olduğu görülecektir. Bir yeniçağ lideri ve Gezegen Komisyonu kurucusu olan John Randolph Price, aydınlanmış süper insanlar tarafından gerçekleştirilecek bir ütopyadan bahsetmeye başlamıştı. Price’ın ruhani liderinin belirttiğine göre aydınlanmış bu süper insanlar insanlığın “Yeryüzünün Ruhani Çağma” doğru ilerlemesinde çok önemli yapı taşları idiler. Bu insanlar dünya devriminin habercileri ve meşale taşıyıcıları idiler:
İmparatorluk muntazaman yavaş yavaş ortaya çıksın diye İiluminati; ülkeden ülkeye krizleri tetiklemekte ve mevcut olanları da hızlandırmaktadır.

Bugün dünya sahnesinde oynanan şey aslında bir göz boyamadır (simyacılıktır). Ortaçağlarda büyücüler, sihirbazlar ve ezoterik filozoflar, kurşun gibi baz metallerin altına dönüştü rülebileceğini iddia etmişlerdir. Ayrıca simya sayesinde yaşlı insanların gençleştirilebileceklerine ve yenilenebileceklerine de inanıyorlardı.
Simyacıların bu tuhaf inanışları pek çok kitapta ve sözleşmede yer almıştır. Fakat aslında bu yazılanlar felsefi saçmalıklar ve tuzaklardı. Bu şeytani inanç sahiplerinin ifade etmek istedikleri şey, aslında altın üretmenin ve zengin olmanın yeni bir yolu değildi. Onlar aslında bir dünya devriminin şeytani prensiplerini detaylarıdınyorlardı.

Bu simyacılar, insanın tanrılaşma sürecinin teorisini geliştirmişlerdi. Onların inanışına göre insan kendi çaba ve gayretleri ile mükemmelliğe ulaşabilir, kemâle erebilirdi. Kendi başına bir “Tanrı” olabilirdi. Kurşunu ve baz metalleri gizli bir formülle altına dönüştürmek ve insanları gençleştirmek, (Ponce de Leon’un “Gençlik Çeşmesi”efsanesi gibi) esrarengiz deneyimler yaşama arzusunun efsane kalıpları ile ifade edilmesiydi. Bu esrarengiz deneyimler sayesinde basit ve sıradan insan, tanrılık seviyesine çıkarılacak ve bozulmuş dünya ise evrim öncesi mükemmellik aşamasına geri dönecekti.

Simyacılar aslında devrimci insanlardı kendi zamanlarının Marksistleri ve Hegelcileri idi. İnsanlığı ve yeryüzünü özlerinde mevcut bulunan mutluluk durumlarına geri döndürmenin yollarını arıyorlardı. “Kaos” yoluyla insanlığın evrimini hızlandırmayı, Hz. Adem’in cennetten yeryüzüne gönderilmeden önceki mutluluk aşamasına geri döndürmeyi amaçlıyorlardı.

(Marie Antonette asla “ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” dememişti). Daha sonra komplocular, bir haydut güruhuna Bastille Hapishanesi’ne baskın düzenlemelerini ve siyasi suç luları serbest bırakmalarını öğütledi.
Baskın yapan kalabalık, hapishanede toplam üç şaşkın ve mutlu sarhoş ve serseri bulunca oldukça şaşırmış olmalıdır. İçeride bulmayı umdukları siyasi tutuklu hiç yoktu. Yine de isyancılar Bastille’i yağmaladı, depoda buldukları silahlara ve patlayıcılara el koydu aslında ilk hedefleri bunlardı ve Fransa, barbarlıkta insanlık tarihinde benzeri görülmemiş tüyler ürpertici bir terör dönemine doğru yol almaya başladı.

Bize anlatıldığına göre, Lenin, Stalin ve Mao; zaten kaçınılmaz olan gelecek hızlandırılabilir, diyerek Marxin yazdıklarını bir adım öteye taşıdılar. Küçük ve çekirdek bir avuç adanmış adam (proleterya öncülüğünde) teşvik edilerek, onların öncülüğü ve desteği ile uyuşuk ve bilinçsiz halk yığınları Dünya Komünizmi’nin parlak ve yeniçağına ulaştırılabilir diye iddia ettiler.

Marksist teoriye yapılan bu tuhaf katkının, Illuminati’nin kutsal temeli mahiyetinde olduğu kolayca fark edilebilir. Uzun süredir kabul gören esrarengiz görüş de zaten, büyük amacın, insanoğlunun aydınlanması ve kutsal imparatorluğun kurulması dünyadaki devrimsel aktivitelerin süreçleri hızlandırılarak başarılabileceği yönündedir.

GÜNEŞ (Aslan burcu)

burclar

Olumlu Özellikleri: Aslanlar genellikle cömert ve yüce ruhlu olurlar. Tartışmayı hiç sevmez, böylesi ortamlardan uzak dururlar. Onurludurlar ve etik değerlere önem verirler. Şan ve şeref sahibi olurlar. Genellikle iyi ve yardım sevendirler. Herkese iyilik etmek isterler, merhametlidirler. Yalancılığı, ikiyüzlülüğü, yardakçılığı hiç sevmezler. Organizasyon yetenekleri çok gelişmiştir, gruplan adil bir şekilde yönetirler. Güçlü, kudretli, cesur ve girişkendirler. Politika alanında adil bir lider olarak başarılı olurlar. Konuşmalan etkilidir ve hitap yetenekleri yüksektir. Ulaşmak istedikleri hedefler konusunda sabırlı ve dirayetlidirler. Sadık ve dürüsttürler. Eşleri kendilerini severse ve bakımlı, güzel eşlerse aldatmazlar ve eşlerini cömertlikleriyle mutlu ederler. Şanslıdırlar. Maddi anlamda zengin olurlar. Şükretmesini bilirler, ahde vefalıdırlar. Affedici ve merhametlidirler. Öngörüleri yüksektir. Stratejik ve planlı hareket ederler. Canlı, neşeli ve hayat dolu olurlar. Erkeği de kadını da marka ve güzel giyinmeyi, süsü, gösterişi çok sever. Kendilerine danışanlara yol gösteriler, hamilik yaparlar.

Olumsuz Özellikleri: Bencildirler. Sevmeyi bilmezler, sevilmeyi isterler. Şaşaalı bir hayat isterler, her şeyin en konforlusunu isterler ama bunu kazanmak için çalışmayabilir ya da başkalarının sırtından geçinebilirler. Çevresinde kendisini pohpohlayan insanlar isterler, onların kendisini kullanmasına göz yumabilirler. Gururlu bir yapıları vardır, her durumda kuyruğu dik gezerler. Çok alıngandırlar, hemen kınlıp küsebilirler. Kumarbaz yönleri olduğu için servetlerini kaybedebilirler. Şanslı oldukları için tekrar yukan çıkarlar. Yaşam grafikleri çok inişli çıkışlıdır. Aniden çok zengin olabilir, aniden iflas edebilirler. Şehvetlidirler ve eşlerine sadık olmayabilirler. Aldatılmaktan çok korkarlar, aldatılma ihtimali doğduğu anda ilişkiyi bitirirler. Kibirli olup kendilerini başkalanndan üstün görebilirler. Ketumdurlar, içten pazarlıklı ve kurnazdırlar. Özgüvenleri düşüktür ama bunu belli etmemek adına soğuk ve ukalaca davranışlar gösterebilirler. Hiddetli bir öfkeye ve cezalandırıcılık davranışlanna sahip olurlar. Marka giyeyim diye kendilerine yakışmayan giysilerle gülünç duruma düşebilirler.

Aslan’ın tekâmül sınavları
• Aşırı gururlu ve kibirli davranmamak.
• Sahip olduğu olanaklarla başkalannı ezmemek, kendini üstün ve ihtiyaçsız görmemek.
• Kumara ve şehvete olan düşkünlüğünü dizginlemek.
• Sevmeyi öğrenmek.
• Kin duymamak ve affetmeyi öğrenmek.
• Öfkeli davranmamak ve cezalandırma arzusundan uzak durmak.
Aslan’ın kişilik özellikleri aşağıdaki esmaların terkibinden oluşmaktadır. Diğer esmalar da kendilerinde bulunmaktadır ancak aşağıdaki esmalar daha güçlü etkiye sahip olup Aslan’ın kişiliğini oluşturur.

Yay Burcu Tarot Falı

indir

Yay burcu, yüksek ideallere dönük bilinçli yönelimleri temsil eder. İnsanın hakikatine varmak ve vardırmakla meşguldür. Sürekli hayatın ve dünya yaşamının amacını sorgulayarak varlığın yüksek hakikatine işaret etmeye çalışır. Üstün hakikatlerle temas halindedir, bu nedenle Tarot falı gibi bilgece hareketler sergiler. Yay burcu, doğal bir rehber ve öğretmendir. Bir öğretiye, dogmaya bağlı kalmaksızın, içsel benliği açığa çıkarmak üzere farkmdalık yaratmakla alakalıdır. İnsanlık birleşik tek bir realitedir ve bu eksende bilinç yayar. Mental enerji yüksektir. Bilgiyle gelişir.

Alt bilinç seviyesi: (Bu seviyede ezoterik Tarot falı ve yorum yapılmaz.) Fikirler alt benliğe hizmet eder. Zihin çok meşgul fakat dağınıktır. Ateşli ve enerjik, ancak sorumsuz ve öz disiplinden yoksundur. Bencilce hareket eder ancak bu tutumuna hep bir mazeret uydurur. Yüksek enerjisini heba eder. Sahipsiz vahşi bir ata benzer.
Farkmdalık açılımı: Hayat enerjisini daha iyi yönlendirir. Amaç ve hedefe yöneliktir. Kendini dağıtmaz, disiplinli hareket eder. Bilgisini kullanarak men talde dualiteyi birler. Hakikat bilincine doğru daha geniş ve aşkın bir görüş geliştirir.

Üst bilinç seviyesi: Yüksek benliği ile kavuşmuştur ve insanlığın hayrına hizmet etmekle meşguldür. Günlük hayatın detayları dışına çıkmış, mental seviyede astral âleme odaklı yaşar. Hayat deneyimlerini ulaştığı yüksek bilincin bilgisiyle değerlendirir. Gerçeklerle temas halinde olan hakiki bir habercidir.

Oğlak Burcu Fal Bak

fal bak

Tanrı iradesini dünya vasatında inşa etmek, ortaya koymakla ilgilidir. En süptil olanı en somuta indirgemek işini üstlenmiştir. Maddeyi tekâmül ettirir. Sistem ve düzen getirir. İnsanlığa fal bak ve bütünsel bir bakışı vardır. Kendinden emin, ayakları yere sağlam basan, duygusal olarak dengede, fonksiyonel ve sorumluluk üstlenmeye hazırdır. Cesaret, öngörü ve adanmışlık sergiler. Kaynakların doğru kullanımı yöntemiyle gelişir. Ölümsüzlüğe çıkış kapısıdır.

Alt bilinç seviyesi: (Bu seviyede ezoterik fal bak ve yorum yapılmaz.) Kişiliğin inşası söz konusudur bu yüzden maddeyle sıkı bir bağ vardır. Tamamen dünyevidir. Statü ve itibar arar. Kendini ifade maddi başarıyla özdeşleştiğinden, hayatta hırslı, elde etmeye ve başanya odaklı, maddi değer biriktiren ve bunlara sıkıca tutunan bir yapısı vardır. Bu yaşantı tarzı ilave karmik yük getirerek, sonraki hayat tecrübelerinde sarsıcı eprövler hazırlar.

Farkmdalık fal ve açılımı: Ruhsal değerleri fark etmeye başlar. Başkalan adına da sorumluluk hisseder, bu yönde fedakârca yüksek hedeflere yönelir. Maddi kıymetler, hizmete yönlendirilecek enerji ve güç olarak algılanır. Maddi kıymetlerin içindeki ruhsal kudreti ve potansiyeli anlamaya başlar.

Üst bilinç seviyesi: Kaynaklan sömürmekten çok kaynak yaratmaya odaklanmıştır. Soğuk ve uzak görünebilir. İnsanlığın hayrına olacak maddi düzen ve sistemleri kurmak üzerine yoğunlaşır. Yol gösterici ve çok yaratıcıdır.

İllüminati idaresi (sentez)

fal bak

Sahte Debdebe ve İllüzyon

Görüldüğü üzere, Washington D. C.’de hangi parti iktidarda olursa olsun fark etmez, İllüminati hep iktidardadır. Bize gösterilen ise olağanüstü bir üçkâğıtçılık oyunudur. Cumhuriyetçilere (Tez) karşı Demokratlar (antitez) = İllüminati idaresi (sentez). Görünüşte, her partiden politikacılar büyük bir gayretle mücadele ediyor, hevesle yarışıyor ve iktidar ve otorite için uğraşıyorlar gibidir. Ancak tüm bunlar fal bak ve biraz sis, biraz duman ve aynadan yansıyan görüntülerdir. Bunlar aslında Hegelci diyalektiğin öngördüğü karşıtların çarpışmasıdır.

İster Beyaz Saray’da, isterse Capitol Hill’de olsun, kim iktidara gelirse gelsin hiçbir şey fark etmez. Her iki politik partinin güçlü şefleri de Amerikan çıkarlarını birinci öncelik olarak almazlar. Onlar ve tayin ettikleri görevliler, Amerikan egemenliğini bozmaya ve yok etmeye devam ederler sadece. Demokrat ya da Cumhuriyetçi fark etmez, tüm politikacılar anayasayı aşındırır, federal hâzineyi talan eder, ABD ordusunu küreselleştirir, gestapo federal polis teşkilatlarını güçlendirir ve asla durmadan ve bıkmadan Amerikan halkını BM kontrolüne sokmaya gayret eder. İdeolojik kaoslar, sahte mücadeleler ve iki politik partinin çarpışması aslında tamamen bir illüzyondur. Bunlar, bir tür incelikli tasarlanmış debdebe ve sahte bir tiyatro oyunudur. Amerika’nın iki temel politik partisinin liderlerinin uzun zamandır ve şimdi de halen hizmet ettiği ve geliştirdiği gerçek çıkar; Illuminati’nin çıkandır.

Eğer gerçekten İlluminati’nin entrikaları ile başarılı bir şekilde mücadele etmek ve onu yenmek istiyorsak, onun şeytani doktrinini çok iyi anlamamız lazım gelir: Ordo Ab Chao kaostan düzen yaratmak. Eğer düşmanlarımızın, yabancı milletler, yabancı liderler, yabancı ideolojiler, yabancı saldırılar olduğunu zannedersek, enerjimizin çoğunu kolayca israf etmiş

Bush da üyedir. Cumhuriyetçi Robert Dole Mason’dur. Newt Gingrich de, Bili Clinton da, George Bush da Mason’dur.
Genç ve hırslı bir politikacı olarak Newt Gingrich, ABD Başkanlık yarışında liberal aday Nelson Rockefeller’ı desteklemişti. Bu Rockefeller desteği daha sonra Gingrich’e, kongre seçimlerinde Alabama’dan seçilebilmesi için gerekli para ve güç desteği olarak geri dönmüştü. Komşu eyalet Arkansas da ise parlak saçlı çocuk Bili Clinton, Winthrop Rockefeller ve Rockefeller Vakfı’mn desteği ile valiliğe seçiliyordu.

Genç yaştaki George Bush ise önce Teksas Houston’dan kongre üyesi seçildi. Daha sonra ise BM Büyükelçisi, CIA Başkanı ve Çin devletinden sorumlu ABD yöneticisi olarak İlluminati’deki efendilerine sadakatle hizmet etti. 1980 yılında Cumhuriyetçi Parti onu başkan yardımcılığı için aday gösterdi. Sonra da David Rockefeller Sr.’ın onayı ve tam desteği ile Başkan seçildi. Fakat Ekim 1992’de, Rockefeller hanedanının varisi David Rockefeller Jr, yerleşik nizamın (Illuminati) resmî gazetesi mahiyetindeki Ne

Rockefeller’ın, Bili Clinton’u onaylamasından sonraki haftalarda, George Bush’un enerji ve coşkudan yoksun, renksiz ve sönük bir kampanya yürüttüğünü söylemeye bilmem gerek var mıdır? Yaşlı George, artık zamanının dolduğunun farkındaydı. Yıllarca sadık bir katır gibi Illuminati’nin adamları için su taşımıştı. Fakat artık onlar kendilerine; Büyük Çalışma’ya tamamlayıcı bir dokunuş yapmak üzere, yeni ve genç bir yıldız seçmişlerdi: William Jefferson Clinton.

sınıflandırmalar aslında hiçbir şey ifade etmez. Şimdiye kadar yaşadığımız olaylar defalarca ispat etmiştir ki; her iki politik parti de %100 küreselci, %100 Amerikan egemenliği karşıtı ve % 100 ABD anayasası karşıtıdır.
Amerikan Bağımsızlık Partisi adayı olarak 1968 yılında ABD Başkanlığı için yarışmış olan Alabama Valisi George Wallace; “Her iki büyük politik parti (cumhuriyetçi ve demokrat) arasında en ufak bir fark olmadığını,” söylemişti. Elbette haklıydı.

1994 yılında GATT meselesi ve Dünya Ticaret Orgütü’nün (WTO) kurulması konusu, ABD Kongresi’nin gündemine geldiğinde, Amerika halkının çoğunluğu buna karşıydı. Ama bu konu Illuminati için anahtar niteliğinde bir konuydu. Temsilciler Meclisi sözcüsü ve bir cumhuriyetçi olan Newt Ging rich, bu konunun Amerikan egemenliğinin altım kazıyacağını hatta yok edeceğini dürüstçe kabul etmesine rağmen, GATT tasarısının kabulü yönünde oy kullanmıştır.

Aynı davranışı, Senatodaki mevkidaşı olan cumhuriyetçi çoğunluk lideri Robert Dole da gösterdi. Demokrat Başkan Bili Clinton ise muhalefet partilerinin itirazı olmasa bile Amerikan halkının çoğunluğunun itirazına rağmen, tasarıyı hemen imzalayarak yasalaştırdı.

İlluminati’nin amaçlarını, Kutsal bir İmparatorluk kurma niyetlerini ve Amerikan milliyetçiliğini yok etme hedeflerini etkileyen her olayda, bütün partiler sadece tek bir partiye dönüşür: Para ve iktidar partisi. İlluminati’nin sahibi olduğu ve istediği gibi yönlendirdiği bir parti.

Dikkat edin: Cumhuriyetçi Newt Gingrich, İlluminati’nin şaibeli kuruluşlarından biri olan Dış İlişkiler Konseyi üyesi, aynı kuruluşa Demokrat Bili Clinton da üye, cumhuriyetçi George olan çift başlı kartalda sembolik ifadesini bulur. Ancak Incil’de Tanrimn ve Kutsal Ruh’un simgesi olarak anlatılan göklerde süzülen kartal, Farmasonluk da çift başlı tek gövdeli canavara dönüşmüştür. Eski Ahit’te; Dan’m, kendisine ve kabilesine Tanrı tarafından verilen yılan sembolünü reddettiği anlatılır. Bunun yerine Dan isyankâr bir biçimde kendisine bayrak olarak kartalı seçmişti. Bu zamana kadar, çift başlı kartal olarak bilinen karanlığın sembolü siyah kuş, Illuminati ve ataları ile bağlantılı şeytani gruplar tarafından kendilerine simge olarak seçilmiştir.

Avrupa’nın önde gelen hanedanlıklarından, Kutsal Roma Imparatorluğu’na beş yüzyıl boyunca imparator yetiştirmiş olan Habsburg Hanedanlığı, kendisine sembol olarak çift başlı kartalı seçmişti. Rus çarları da aynısını yapmıştı (Çar sözcüğü, Sezar’ın Rusça söylenişidir). Bugün de, Rusya’nın şimdiki idarecileri, Illuminati’nin Has Daire7sinin yönlendirmesi ile kendi uluslarını temsil etmek üzere kudretli çift başlı kartalı kendilerine sembol olarak seçmişlerdir. Ama ne yazık ki çok az insan, çift başlı canavarın ulusal simge olarak seçilmesinin, hem Rusya’nın hem de tüm dünyanın geleceği açısından uğursuz yansımaları olacağının farkındadır.

İlluminati’nin bağlı olduğu millet

fal bak

İşin doğrusu İlluminati’nin bağlı olduğu bir millet yoktur, küreselci bir örgüttür o. Ayrı bir dinleri yoktur, şeytana tapar onlar. Ve en önemlisi, aralarında bir çekişme yoktur, sadece zaman zaman küçük meselelerde birbirleriyle anlaşmazlığa düşmüş gibi gözükürler. Gerçekte ise dünyayı fethetmek adına ortak bir amaç etrafında kenetlenmişlerdir.

Özgürlüğün Gerçek Düşmanlarını Tanımlamak
Kaptanlar ve Krallar isimli romanın ve daha pek çok kitabın yazarı, muazzam bir düşünür olan Taylor Cadwell,

İllüminati komplosunu ortaya koymak için Mayıs 1974’te şöyle söylemişti:
“Her toplumda mevcut olan komplocu seçkinlerin, arala rında ciddi bir ihtilaf olduğuna bir saniye bile inanmayınız. Onların sadece tek bir amacı vardır: takdir ve fal bakma gibi mükâfat dağıtarak kontrol sağlamak. Takdir ve mükâfatla senin ve benim köleliğimi sağlamak. Tüm bu saldırıların arkasında ise kendi zenginliklerini ve iktidarlarını sağlama almak isteyen seçkinler vardır.

Etkili ve başarılı olabilmek için saldırılarımızı gerçek düşmanlar üzerinde yoğunlaştırmalıyız. Gerçek düşmanlarımız ise tüm dünyadaki güçlü ve zengin gizli seçkinlerdir gece gündüz bizi köleleştirmeye çalışan komploculardır.”

Taylor Cadwell’in bizi bilgece uyardığı komplocular bugün yeryüzündeki her toplumda, Tanrı korkusu taşıyan ve vatansever olan kişilerin, iflah olmaz düşmanlarıdır. Daha da kötüsü bu adamlar Tanrimn düşmanıdırlar ve O’nun krallığına karşı isyan etmişlerdir. “Mantık” diye isimlendirdikleri bir şeyle, özgürlük ve barış sağlayacaklarını iddia etmektedirler.

Kadınların üç katı sayıda erkek

Kadınların %33’ü, bir şeyler yedikten sonra kendilerini suçlu hissetmektedirler.
Kadınların üç katı sayıda erkek, evde kalmayı ve aileleri ile birlikte yemek yemeyi dışarıya çıkmaya tercih etmektedirler

Elbette kİ kimse size katı bir marul perhizi uygulamanızı tavsiye etmiyor (zaten bu mutsuzluğa götüren kesin bir adım olurdu) ama sağlıklı beslenmek ve sebze ve meyve tüketmek kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Ayrıca, ruh durumunuzu iyileştirici besinleri bolca tüketerek genel anlamda sağlığınızı ve huzurunuzu artırabilirsiniz.

Tıpkı seks gibi yemek yemek de sinir sisteminizin gelişmesini sağlayan temel zevklerden bir tanesidir. Günümüz yüksek teknolojili top lumunda bile insanlar yemek saatlerinde kendilerini daha mutlu hissetmektedirler; ve yiyip içtiklerimiz, kendimizi nasıl hissettiğimiz ile doğrudan ilişkilidir. Araştırmalar, uyku ve egzersizin yanı sıra beslenmenin de yalnızca genel olarak sağlığımız üzerinde belirgin etkilere sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda mutluluğumuza da doğrudan katkıda bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Besinlerin mutluluğumuz üzerideki etkileri, “beyin kimyası” olarak adlandırılabilir. Beynimizdeki nöronları birleştiren kimyasallar ruh halimizi etkileyebilir ve bu kimyasallar da yediğimiz besinler tarafından etkilenmektedirler.

Bu bölüm, yediğimiz besinlerin kalorilerini ya da gramlarını saymakla ilgili olmadığı gibi, kendinizi kesinlikle yoldan çıkmış gibi hissetmenize neden olan katı bir rejimi uygulamakla da ilgili değildir. Bu bölümün amacı, tükettiğiniz besinlerde yapacağınız basit değişikliklerin beden ve beyin kimyanızı yeniden denge durumuna ulaştıracağını size göstermektir.

Eğer kendinizi şişmiş hissediyorsanız, ruh halinizdeki değişimlerden ve depresyondan şikayetçiyseniz ya da yalnızca kendinizi bitkin hissediyorsanız, büyük olasılıkla kendinizi bu şekilde hissetmenize neden olan besinleri fazla tüketiyor olabilirsiniz. Ruh hallerimizin ve fizyolojimizin, ne tür besinler ve bunları ne şekilde tükettiğimiz ile kaçınılmaz olarak ilişkili olduğunu anlamamız gerekmektedir. Mutlu olmak için bedenimizin sağlıklı ve tutarlı bir yakıt kaynağına ihtiyacı vardır.

Kaynak: Tarot Falı

Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

YEMEK KONUSUNDA NELER HİSSEDİYORUZ?

Çocuğunuzun yeterince uyuduğuna ve egzersiz yaptığına emin olun. Mutluluk beyinle ilgili bir şey olabilir ama kesinlikle bedene kök salmaktadır.

Yatma zamanında, birlikte hafif bir sohbet yapın. Çocuğunuzu, günün en güzel olaylarını anlatmaya cesaretlendirin ve yarın neler olacağını birlikte gözden geçirin (böylece geleceği düşünme yeteneği kazanmasına yardımcı olacaksınız). Seligman’ın önerdiği Düş Ülkesi adlı bir oyunda, aynı zamanda çocuğunuzu “mutlu” bir resim hayal etmeye yönlendirebilirsiniz; çünkü uykuya dalarken aklındaki son düşünce çocuğunuzun rüyaları için temel hazırlayacaktır. Freud’un bize öğrettiği gibi, kayıpla, yenilgiyle ve reddetmeyle yüklü rüyalar depresyon ile ilişkilidir; bu nedenle çocuğunuzu daha mutlu görüntülerle karşıt duyguları geliştirmesi için donatın.

YEMEK KONUSUNDA NELER HİSSEDİYORUZ?
Günde 84 dakikamızı yemek ve içmek için kullanıyoruz (kahvaltıya 21 dakika ayırıyoruz).
2001 yılında MORI tarafından yapılan bir araştırma, kadınların, refahları için yemeğin seksten daha önemli olduğunu düşündüklerini ortaya koymuştur..

Beynimizin %60’ından fazlası yağdan oluşmaktadır.
2004 yılında yapılan Ulusal Diyet ve Beslenme araştırması, erkeklerden hiçbirinin, kadınların ise yalnızca %4’ünün günde beş porsiyon sebze ve meyve yeme tavsiyesine uyduklarını ortaya koymuştur.

Günümüzde altı yaşında her 10 çocuktan biri ve 15 yaşında gençlerin %17’si obezite sorunu yaşamaktadır.
200 insan üzerinde yakın zamanda yapılan bir araştırma, insanların %88’inin, beslenme alışkanlıklarını değiştirdiklerinde zihinsel sağlıklarında önemli bir iyileşme hissettiklerini göstermiştir.
Kaynak: Fal Bak

Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Sevgi haritası

Birlikte bir “sevgi haritası” hazırlayın. Çocuğunuzun yaşamının karmaşık ayrıntılarına daha aşina olmak için, “en çok hoşiadığı yemek”ten “en çok hoşlandığı arkadaşına” kadar 50 maddeden oluşan bir liste hazırlayın. Soruları birlikte yanıtlayın ve hangilerine doğru yanıt verdiğinizi görün. Bunu bir yarışma olarak değil ilişki şansı olarak görün.

Çocuğunuzu seçimlerde bulunmaya yüreklendirin. Bu, onların daha sonradan kendilerine özgü, bağımsız bakış açılarını geliştirmelerini sağlar, ilk başlarda süpermarkette seçtiğiniz üç mısır gevreğinden birini seçmek ya da giysilerinden birini kendisinin satın almasına izin vermek gibi basit şeyler olsun. Bu aynı zamanda, onu dikkate aldığınızı ve önemsediğinizi gösterecektir.

Yemek zamanlarının bir savaş alanına dönüşmesine izin vermeyin. Eğer yemek saatleri daima bir güç savaşı olarak yaşanıyorsa basit kurallar koyun: yemeğin servis edilmesinden siz sorumlusunuz ama ne kadar yiyeceğine çocuğunuz karar versin. Eğer çocuğunuz hazırladığınız yemekten hoşlanmıyorsa, biraz sandviç ya da meyve yemesine izin verin; ama bunu kendisi hazırlasın ve yakınmasın.

Televizyon izlemesini sınırlandırın. Televizyon izleme, çocuğunuzun uyanık geçirdiği zamanın büyük bir kısmını kapsayabilir ve bu da aile içi iletişimi engelleyebilir. Birlikte iz lemekten zevk aldığınız programları seçin ve ardından izlediğiniz program hakkında konuşun. İzlediğiniz program kendi nizi nasıl hissetmenizi sağladı? Programın, çocuğunuzun ya şamındaki durumlarla bir ilişkisi var mı? Bunu, onunla iletişime geçmenin bir yolu olarak kullanın.

Kaynak: Tarot Falı

Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Koç Burcu Tarot Falı

images

Koç

Koç, tanrısal arzunun ilk kıvılcımıdır. Tüm varoluş ilahi olan Tann düşüncesinden ortaya çıktığı için, Koç tüm fikirlerin ilham kaynağıdır. Merkür, bu ilahi idenin Tarot falı gibi aşağıya taşınmasını sağlar. Yüksek benliğimiz ile alt benliğimiz arasındaki köprüdür. Söylem ve yönlendirmeleri ile ilham verir, arzu yaratır.

Alt bilinç seviyesi: (Bu seviyede ezoterik yorum yapılmaz.) Kişi bilinçsizdir. Güdüsel ve bencildir. Henüz bir hedefi yoktur. Duygusal ve fiziksel katmanda yaşadığı tecrübelerle gelişir. Cinsellik öne çıkar. İnatçı ve ısrarcıdır. Duygusal davranır. Tepkisel ve ateşlidir. Üste çıkmaya çalışır. Arzulanna körü körüne bağlıdır.
Farkmdalık açılımı: Daha amaca dönüktür. Bir amaç uğruna savaşır.

Güdüsellik yerini daha planlı hareket etmeye bırakmıştır. Kendini haksızlıkları düzeltmekle görevlendirir. Sevgi olgusunun ilk temelleri bu seviyede atılır.

Üst bilinç Seviyesi: Bağlı olduğu tesiri doğru şekilde kullanır. Kişinin ruhsal farkındalığı gelişmiştir. Hareketleri bu doğrultuda bilinçli ve amaca yöneliktir. Cesurdur, istediklerini elde etmek için eforunu esirgemez, mücadelecidir. Etrafında ruhsal bir farkmdalık yaratır, amaca yöneltir, birleştirir, liderlik eder.