Açıları Nasıl Tanıyabiliriz?

indir (2)

Eğer elementleri ve nitelikleri hatırlamak sizi zorluyorsa, açıları far-ketmeniz için daha da kolay bir yol vardır: sadece burçları saymamz yeterlidir.

Her hangi bir burç seçin. Ona bir numara verin. İster saat yönüne, isterseniz bu yönün aksine saydığınız zaman ikinci burç bir açı yapmaz. Üçüncü burç altmışlık, dördüncü burç kare, beşinci burç üçgen ve altmcı burç karşıt açıdır.

Burçlarm her biri 30 derece genişliğindedir. Ama orb’lar 6 veya 8 derecedir. Bu nedenle, eğer gezegenler arası açıdan söz etmek istiyorsak, bir adım ileri gitmemiz gerekir.

Mars’ın 15 derece Akrep’te yer aldığım düşünelim. Hangi açıları yaptığını görmek istiyoruz. Kavuşum açısı Akrep’te olacaktır, ama Akrep’in her hangi bir yerinde değil. Söz konusu gezegene 8 derecelik mesafe içinde bir başka deyişle 7 derece Akrep ile 23 derece Akrep arasmda yer alacaktır. Gökyüzünün bu bölümü içinde bulunan her hangi bir gezegen Mars’la kavuşum yapacaktır. Akrep’in ilk 7 derecesi ile son 7 derecesi içindeki bir gezegen Mars’la kavuşum yapamaz.

Bu andan itibaren, 7 dereceden 23 dereceye bizim büyülü formülümüzdür.

Bu formülün diğer açılara nasıl uygulandığım görelim.

Boğa Akrep’in karşıtıdır. 7 derece Boğa ile 23 derece Boğa arasmdaki her hangi bir gezegen Mars’a karşıt açı yapar. 2 derece Boğa ve 27 derece Boğa’daki yapamaz orb fazla geniştir.

Akrep’e açı yapan diğer burçlar da bu mantık çerçevesinde gözden geçirilir. Bu bittiği zaman, Mars’ın doğum haritasının geri kalamna nasıl bağlandığım tam olarak bilebiliriz.

Durumu karmaşık hale getiren bir faktör daha vardır. Bir gezegen bir burcun başlangıcına ve sonuna yakın olduğu zaman dikkatli olmamız gerekir. Açılar “yanlış” burçlar arasmda olabilirler.

Jüpiter’in 26 Koç’ta olduğunu düşünelim. Kavuşumun orb’u ne olacaktır? Geriye doğru, 18 Koç’a kadar uzanır. Zodyakta ilerledikçe orb’u 34 derece Koç’a uzatmamız gerekir. Ama böyle bir derece yoktur. 30’da Koç biter, Boğa başlar. “34 Koç” gerçekte 4 Boğa’dır ve Boğa’nın başlangıcında bulunan bir gezegen Koç’un sonundaki Jüpiter’le kavuşur.

Jüpiter’in diğer açılarım saptarken de benzer bir mantık kullanılır. Gezegenler arasmdaki açılar söz konusu olduğunda, bizzat bu açılar gözönünde bulundurulmalıdır. Burçlar açıların saptanmasında sadece kolaylık sağlarlar.

Bir gezegen “yanlış” burca geçtiği zaman, etkisi zayıflar. Kare yine de karedir, ama bir yönü elinden alınmıştır. Bu durumda orb’u biraz daraltmak faydalıdır.

Açılar saptandıktan soma, haritanın üzerine kaydedilirler. Bunun için farklı metodlar uygulanır. Bazı astrologlar haritadaki gezegenler arasmda renkli çizgiler çizerler. Bazıları, yandaki sayfada bizim İngiliz’in haritasmdaki açıları gösterene benzer, bir açı matrisi doldururlar.

Bir önceki yazımız olan Astrolojik Orb (Etki Alanı) başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Leave a comment