Astroloji

Güneş Doğuşu Ortalama Zamanları

“Aşağıdaki tablo Naval Observatory, Washington D. C., U. S. A. tarafından hazırlanarak ABD hükümetince yaymlanan Nautical Almanac’taki ortalama zaman (Mean Time=MT) esasına göre düzenlenmiştir. (K10, 56). Bu tablodaki bir değer yeryüzünün bütün boylamlarda aym olan gerçek güneş doğuş saatini gösterir. Güneş doğuş zamam sadece enlem ile belli bir ay ve güne göre değişmektedir. Örneğin İstanbul’un enlemi 41 dereceye yakındır. O halde 01 Şubat’ta güneş doğuşu için ortalama zaman sabah 7. ll’dir. 08 Şubat’ta 7. 04,15 Şubat’ta ise 6. 56’dır.

 

 
Bunlar ortalama zaman (Mean Time) olup duvardaki saat (Clock Time) değerine ulaşmak için önce, yaz saati uygulaması var ise bu tablodaki değerlere bir saat ilave edilmelidir.

 

 
Duvar saati değerini bulmak için ikinci bir ayar daha gereklidir. Örneğin Türkiye için Memleket saat ayarı 30 derece boylama göredir. Yani Türkiye’nin her bir boylamında, 30 derece boylamındaki saat uygulanır. Duvar saatleri buna göre ayarlıdır. Oysa güneş, 29 derece boylamlı bir şehirde, 30 derece boylamlı bir yere nazaran daha batıda olduğundan 4 dakika sonra doğacaktır. 30 Derecece boylamın batısında veya doğusunda olan yerlerde bir zaman farkı olmalıdır. İstanbul 28 derece 57 dakika doğu boylamında olup, 30’a göre 1 derece 3 dakika veya 63 / 60=1.05 derece daha batıda olduğundan 1.05 x 4 dakika=4.2 dakika bu değerlere eklenmelidir. İstanbul enlemi 41 alınırsa 1 Ocakta güneş doğuşu duvar saatinde 7. 25+4=7. 29 olarak görünmelidir.

 

 
Aradaki değerler doğrusal bir bölme çarpma işlemi ile bulunabilir. Örneğin 35 nolu enlem değerleri, 31 enlem değerlerine 41 ile 31. enlem değerleri arasındaki farkın (3531)/(4131)=0.    40’nın ilavesi ile bulunabilir. 5 ocaktaki bir değer de 1 ile 8 ocaktaki değerler üzerinden aynı şekilde hesaplanabilir. Sonuçta hata payı yaklaşık +  3 dakikadan fazla olmayacaktır. Aym tablo Güney yarım küre için de kullanılabilir. Ancak tablodaki ay ve günlere 6 ay ilave edilmelidir. Örneğin güney yarım kürede 31 enlemli bir noktada, 1 Temmuzda güneş 6. 58 de doğmaktadır. 1 ocak değerleri, 1 Temmuz değerleri gibi alınmalıdır.”

 
PLANET SAATLERİ Güneş Doğuşu Ortalama Zamanları (Saat ve Dakikalar)

 
Kuzey Enlemleri (Derece)
Aylar Günler    31    41    51
Ocak 0107    6. 58    7. 25    8.04
0815    6. 59    7. 25    8.03
1623    6. 59    7.23    7. 57
2431    6. 57    7.19    7.49
Şubat 0107    6. 52    7.11    7. 38
0814    6. 48    7.04    7. 27
1521    6.42    6. 56    7.14
2229    6. 35    6. 46    7. 01
Mart 0107    6. 28    6.35    6.46
0815    6.19    6.24    6. 31
1623    6. 09    6.12    6.13
2431    6. 00    5. 58    5. 55
Nisan 0107    5. 50    5.44    5. 37
0814    5. 41    5. 33    5.22
1522    5. 33    5. 22    5. 06
2330    5. 23    5.09    4. 50
Mayıs 0107    5.16    4. 59    4.34
0815    5.10    4. 50    4.22
1623    5.04    4. 41    4.09
2431    5. 00    4. 35    3. 58
Haziran 0107    4. 58    4. 31    3. 51
0814    4. 55    4. 29    3. 46
1522    4.55    4. 26    3.44
2330    4. 57    4. 28    3.46
Temmuz 0107    4. 59    4. 31    3.49
0815    5.03    4. 35    3.54
1623    5. 07    4. 41    4.02
2431    5.11    4. 47    4.13
Ağustos 0107    5.16    4.55    4.16
0815    5. 20    5.02    4.34
1623    5. 26    5.10    4. 47
2431    5. 31    5.17    4.59

Kuzey Enlemleri (Derece)
Aylar    Günler    31    41    51
Eylül    0107    5. 36    5.26    5.12
0814    5. 39    5. 33    5.23
1522    5.44    5. 39    5.34
2330    5. 48    5. 48    5. 46
Ekim    0107    5.53    5. 56    6. 00
0815    5. 58    6.03    6.11
1623    6.03    6.12    6.24
2431    6.09    6. 21    6. 38
Kasım    0107    6.12    6. 31    6. 51
0814    6. 21    6. 38    7.04
1522    6.26    6. 47    7.16
2330    6. 34    6. 56    7. 29
Aralık    0107    6.40    7.05    7. 41
0815    6. 46    7.12    7. 50
1623    6. 51    7.18    7. 57
2431    6. 55    7. 23    8. 02

 

Meditasyon Yeteneğinin Geliştirilmesi Çalışmaları

Meditasyonda hedef dikkatin hiçbir şey üzerinde toplanmaması olduğuna göre, zihin bütün iç ve dış uyarıcılara karşı kapatılacak demektir. Bu çalışmalarda bioritim asgari seviyelere düşer. Bu hedef göz önünde tutularak gerekli olan zihinsel, bedensel ve çevresel çalışma şartları sağlanmalıdır. Sinirsel gerilimler ve yorgun bir beden ile meditasyon mümkün değildir. Sindirim faaliyetini asgaride tutabilmek için mide yüklü olmamalıdır. Beden bol giysiler içinde ve rahat bir şekilde bağdaş kurmuş veya sandalye üzerinde sırtı dik olarak oturuyor olmalıdır. Kulak ve gözün dış uyarıcılardan etkilenmemesini sağlamak için sessizlik ve karanlık ortama hâkim olmalı, çalışma bioritmin hızlandığı gündüz, özellikle öğle saatlerinde yapılmamalıdır.

 

 
Havalandırılmış bir odada 1215 kere yapılacak derin nefes alma, rahatsız olmayacak şekilde nefes tutma ve yavaş nefes verme ile kana hayatiyet kazandırılmalı ve psişik merkezler uyarılmalıdır. Psişik merkezlerin uyarılmasındabelli titreşimleri olan bazı kelimeler nefesle beraber seslendirilebilir.

 

 
İnsana hoş gelen bir düşünce, bir tecrübe veya başka bir şey bir süre zihinde tutularak yüksek duygular harekete geçirilmeli, bu şekilde yapılan kontamplasyon ile canlandırılan güzel duygularla psişenin veya şuurluluğun derin seviyeleri cezbedilmeli dir. Bu safhada müzikten de yararlanılabilir.

 

 
Bu şekilde şartların uygunluğunun sağlanması nefes, titreşim ve kontamplasyon çalışmaları ile çevre şuurluluğunun yok olduğu meditasyona uygun bir hale ulaşıldığında sorun veya kişinin sorunu çözmek için uğraşısı hayal edilmeye çalışılır ve daha iyi ne olabileceği sorulur. Sonra derinliği gittikçe artırılacak nefes vermeler ile meditasyon haline ulaşılır. Pasif olarak beklenir, izlenimler seyredilir. Seyir sırasmda irade kesinlikle kullanılmaz. Soru meditasyon sırasında tekrar sorulabilir.

 

 
İkinci bir yaklaşım, çözümü istenilen sorun yerine M, Y, N, O gibi negatif titreşimlerden yapılan bir mantranın zihinde tutulması ile olur. Önce zihin serbest bırakılır. Uçuşarak gelen düşünceler seyredilir. Zihnin bu düşüncelere kapıldığı anlaşıldığı an, mantra hatırlanarak zihnin düşüncelerin arasmda kaybolması önlenir ve gittikçe hızları yavaşlayan ve sayıları azalan düşünceler seyredilmeye devam olunur.

 
Fal bak ve Meditasyon 1560 dakika sürebilir. Yorulma olursa derhal durulmalıdır. Daha fazla devam etmenin faydası olmaz. Meditasyon sırasında aniden bir fikir ışıldaması olur. Bu bazen birkaç dakikaya sığan bir aydınlanma halidir. Bu noktada meditasyon başarıya ulaşmıştır. Konsanrasyon ve ulaşılan trans hali ise daha uzun süre ve tehlikeli olabilir. Meditasyon, soruna getireceği çözümün yam sıra kişide bir nevi enerjinin birikimini sağlar.

Kontamplasyon Çalışması

Fal bakma Zihin konsantrasyon, kontamplasyon ve meditasyon olmak üzere üç seviyede çalışmaktadır. Konsantrasonda dikkat dış dünyaya meditasyonda ise iç dünyaya dönüktür. Dikkatin dıştan içe doğru döndürülmesi, aradaki kontamplasyon safhasına girilerek daha kolay bir şekilde elde edilebilir. Kontamplasyon aşağıda anlatıldığı şekilde yapılmalıdır.

 

 
1.    Aşağıda anlatılan kontamplasyon çalışmalarından en fazla hoşunuza giden ve kolayınıza geleni seçin.
2.    Sessiz loş bir yerde sırt dik, eller dizler üstünde olduğu halde rahatça bağdaş kurun veya bir sandalyeye oturun. Mümkünse burundan nefes alıp vermeye başlayın.
3.    Mümkünse hoşunuza giden, içinizde güzel duygular uyandıran, geçmişteki güzelliklerle dolu zihin kayıtlarını uyandıran bir melodiyi çalmaya başlayın. Bu melodi her kontamplasyon çalışmasında aynen tekrarlanacaktır.
4.    Yavaş yavaş nefes verirken gözleri yavaşça kapayın ve sessizliği hissedin.
5.    Melodiyi dinlerken kendinizi müziğin ahengine kaptırmaya, içinizdeki yüksek duyguları uyandırmak için de düşünebildiğiniz kadar sonsuz kutsallığı düşünmeye ve hissetmeye çalışın.
6.    Melodi bitinceye kadar, beş dakika gibi bir süre ile, seçtiğiniz kontamplasyon çalışmasında anlatılan görüntüleri zihninizde aynen canlandırmaya çalışın. Dikkati sadece bu anlatılan görüntülere çevirin. Dikkatin dağıldığını fark ettiğiniz an tekrar görüntüleri hatırlayın, dikkatin dağılmaması için en kolayı, “beyaz bir giysinin eteklerinin rüzgârla dalgalanması, ayakların adımlar atması” gibi hareket hâlindeki görüntüleri takip etmektir.

Kontamplasyon Görüntü Örnekleri

Kontamplasyon çalışmalarında aşağıda anlatılan görüntü örneklerinden birini kullanabilirsiniz.

 

 
Sonsuzluk


“Dik sivri tepelerin olduğu bir dağın hemen hemen tepesi. Ama daha çıkılamayacak çok sivri uçlar var. Çevrede yeşillik yok. Kurak ve sivri görüntüler. Gökyüzü sabahın alacakaranlığı ile yıkanmış. Rüzgarın tepelerde uçuşurken çıkardığı ürpertici uğultular, ıslıklar işitilmekte. Üzerinizdeki beyaz bol giysi bütün vücudunuzu sarmakta. Kol ağızları çok bol. Başınızda beyaz kapişon da var. Göğe doğru bakıyor ve sivri tepelerin ötesinde kainatın sonsuzluğunu düşünüyorsunuz. Bu sonsuzluktan yeryüzüne doğru akan kozmik ışınlar varlığınızı yıkamakta. Bu muhteşem güçler altında, içinizi, güçsüzlüğün ve yalnızlığın hüznü kaplıyor. Yapayalnızsınız. Sadece siz ve sonsuz olan tanrı var. Uğuldayan rüzgar ve evrenin ilahi müziği ile beraber, üzerinizdeki bol giysinin eteklerinin de uçuşmakta ve dalgalanmakta olduğunu izliyorsunuz. ”

 

 
Tapınak


“Harabelerin arasından antik bir yolda kapişonlu beyaz cüppelerin içinde yavaş yavaş yürümekteyiz. İnce beyaz giysilerimizin etekleri kumlar uçuşurken çölün hafif esintisiyle dalgalanmakta. Çok ileride devasa piramitlerin silüetleri görünmekte. Gökyüzü alacakaranlık ve yıldızlar net bir şekilde parıldamakta.

 
İleride devasa bir kapısı olan taştan yapılma mabed görünmeye başladı. Girişteki geniş merdivenleri aşarak mabedin içine giriyoruz. İçerisi adeta mor lacivert ışıklarla yıkanmakta. Beyaz giysilerimiz mor ışın yaymaya başladı. Mabedin kubbesine yakın pencerelerinden ise altın renkli ışıklar sızmakta. Kubbenin altındaki büyük mihraba doğru yürüyor ve oturuyoruz.

 
1.    Sırt dik eller dizler üstünde olduğu halde rahatça sandalyede otururken mümkünse burundan nefes almaya ve vermeye başlayın
2.    Üç kere yavaş yavaş nefes verirken gözleri mümkün olduğu kadar yavaşça kapayıp, sessizliği hissedin, sonra yavaş yavaş nefes alırken gözleri de yavaşça açın.
3.    Gözleri kapalı tutarak bir ritim = bir veya iki mezür olacak şekilde bir ritim alış iki ritim veriş şeklindeki negatif nefesi, nefesin mavi
• bir duman şeklinde ciğere girerken serinliğini, çıkarken de sıcaklığını hissederek uygulayın.
4.    Her nefes alışta tanrısal kutsallığın içe dolarak odaklaştığını, sonra her nefes verişte bu ruhsal kalitenin halkalar şeklinde yansıyarak bütün evrene yayıldığını hayal edin.
1.    Sinirsel ve fiziksel yorgunluğun fazla olmadığı, midenin fazla yüklenmediği bir zamanda sessiz, loş bir yerde, sırt dik, eller dizler üstünde olduğu halde rahatça bağda kurun veya bir sandalyeye oturun ve burundan nefes alıp vermeye başlayın.
2.    Dikkati önünüzdeki bir mumun alevine bakarak toplayın.
3.    Yavaş yavaş nefes verirken, gözleri yavaşça kapayın, sessizliği hissedin, sonra yavaş yavaş nefes alırken gözleri de yavaşça açın. Gözleri kapama ve açma mümkün olduğu kadar yavaş olmalı, nefesle orantılı olarak, nefs verme ve almaya paralel götürülmelidir. Bunu altı kere tekrarlayın.
4.    Gözler kapalı olduğu halde zihinle nefesi takip ederek normal ritimde nefes alıp verin. İki kaşın ortasında genizde ciğerde, vs. giren nefesin serinliğini, çıkanın da sıcaklığını hissedin. Bunu altı kere tekrarlayın.
5.    Zihinle nefesi takip ederek (bir ritim bir veya iki mezür olmak üzere, bir ritim alış iki ritim veriş şeklindeki) negatif nefesi uygulayın. Mümkün olduğu kadar nefesi yavaş yavaş verip yavaşça alın. Bunu altı kere tekrarlayın.
6.    Her nefes alışta kutsal, tanrısal bir şeyin içinize dolarak odaklaş tığını, sonra her nefes verişte bu ruhsal kalitenin sizden halkalar şeklinde yansıyarak bütün evrene yayılıp yaşam ile birleştiğini düşünün. Bunu altı kere negatif nefes ile beraber uygulayın.
7.    Zihni ve nefesi serbest bırakın. Zihinde uçuşarak gelen düşünceler varsa izleyin. Hiçbir şey yapmayın. Bir süre sadece bu akışı izleyin. Sonra ilk kelime veya düşünce aklınıza geldiğinde, kutsal titreşimi(l) hatırlayın. Zihin düşüncelerin akışına kapıldığı veya kendinizi düşüncelerin arasında bulduğunuz an, yavaşça kutsal titreşimi çağırın ve nefes verişe paralel olarak içinizden titreşimi uzatarak seslendirir gibi sessizce tekrarlayın. Bu safha 1520 dakika veya daha fazla sürebilir.
8.    Kutsal titreşimi durdurun. Gözler kapalı olduğu halde biriki dakika hareketsiz bekleyin. Sonra gözleri açın.
Not: (1) Kutsal titreşim OOOM’dur. OUUUM şeklinde seslendirilir. Derin ve genizden gelen bas sestir. Sesli meditasyonlarda bu bas ses çıkarılırken göğsün üst kısmı ve boğazın titreştiği hissedilir. O harfi sonsuz evreni ve ölümsüz hayatı, M harfi ise huzur verici koruyucu ana gücü simgeler.

KISA KORUNMA ÇEMBERİ

KISA KORUNMA ÇEMBERİ (Banishing Ritual Of the Lesser Pentagram)

Majikal ortamın zıt güçlere karşı temizlenerek hazırlanması ve çalışmamn korunması İçin yapılan standart bir çalışmadır.
Aşağıda saniye cinsinden verilen çalışma süreleri tahmini olup toplam 126 Sn veya yaklaşık 2 dakikadır. Süreler çalışmamn belli bir melodi ile senkronize edilmesi ile tesbit edilmiş olup, bir fikir vermesi amacı ile gösterilmiştir. İstenirse değiştirilebilir. Çalışma Golden Dawn örgütünden kaynaklanan bilgilerin düzenlenmesi ile oluşmuştur..

 
Çalışma
•    Kabalistik haçın el ile yapılması (36 Sn)
•    Pentagramlann uyandırılması (35 Sn)
•    Baş meleklerin uyandırılması (24 Sn)
•    Kabalistik haçın baştaki şekliyle aynen tekrarı (31 Sn)
şeklinde dört ana kısımda düşünülmektedir. Kabalistik haçm el ile yapılmasında kullanılan konsantre edici kutsal kelimeler
•    Atoh. (Ahtoh)     Senin
•    Malkuth. (Malhkut)     Krallığın
•    Ve Geburah. (VehGehburah)… Ve kudretin
•    Ve Gedulah. (VehGehdulah)… Ve azametin (Merhametin)
•    Le olahm Amen (lehohlahm Ahmen). Ebediyen sürsün…
Amin…
Pentagramlarm uyandırılmasmda kullanılan kutsal kelimeler
ise
•    YHVH (Yahhohvoh) Yehovah (Ateş su hava ve toprağı
temsil eden kutsallar kutsalı)
•    ADONAI (Ahdohnay)Tanrım (Söylenemeyecek kadar kutsal
olan YHVH yerine söylenen)
•     EHEIEH (Ehhuyeh) Ben diyen
•     AĞLA (Ahgla)    Sanatın ebediyen sürsün tanrım
(Ateh Gebor LeOlahm Adonai ‘ın
kısaltılmışı)
anlamlarına gelmekte olup, karşılıkları ve anlamları ile seslendi rilmeleri üzerinde ayrıca çalışılmalıdır. İbranice kelimelerin seslendirilişleri yanlarında parantez içinde gösterilmiştir.

Kabalistik Haçın El ile Yapılması

Kabalistik Haçın El ile Yapılması

 
1.    Çalışma yerinin ortasında veya altarm batı tarafında yüz doğuya dönük olarak ayakta durulması
2.    Radyal sinir uçlarından enerjinin birleştirilerek güçlü bir şekilde yansıtılması için, sağ elin baş, işaret ve orta parmaklarının, başparmak diğer ikisini ortalayacak şekilde üçgen yapılarak birleştirilmesi
3.    Birinci nefeste uzun sürede havayı içe çekerken Üç parmak ile alma dokunulması ve dokunulduğunda başın üzerinde ve etrafında beyaz bir kürenin ve ortasında parlak beyaz ışıkların kıvılcım gibi kürenin çevresine yayıldığının hayal edilmesi ve nefes verirken ATOH kelimesinin derinden gelen bir ses ile titreştirilmesi
4.    İkinci nefeste havayı içe çekerken, sağ elin göğüs hizasındaki solar pleksüse kadar aşağı çekilmesi ve beyaz ışın şaftının da el ile beraber lastik gibi uzadığının hayal edilmesi, solar pleksüse dokunulduğunda ise MALKUTH kelimelerinin derinden gelen bir ses ile titreştirilmesi
5.    Üçüncü nefeste havayı içe çekerken eli ışm şaftı ile beraber boğaza kadar yukarı çektikten sonra sağ omuza kadar götürüp,
havayı dışa verirken VE GEBURAH, dördüncü nefeste havayı içe çekerken eli ışın şaftı ile beraber sol omuza kadar götürüp havayı dışa verirken VE GEDULAH, kelimelerinin titreştirilmesi
6.    Beşinci, nefeste havayı içe çekerken eli ışın şaftı ile beraber önce boğaza sonrada göğüs hizasına getirip , iki eli göğsün üstünde dua eder gibi birleştirerek, havayı dışa verirken LE OLAHM AMEN, kelimelerinin etkin bir ses tonu ile titreştirilmesi
7.    Altıncı nefeste çok derin ve uzun sürede havayı içe çekerken, birleşen iki elden, kristal buz mavisi temiz steril ışınların yukarı doğru fışkırarak ışmdan bir şemsiye oluşturmasının sonra da havayı dışa verirken aşağı yönelerek tüm bedeni saran yumurta biçiminde bir auraya dönüştüğünün hayal edilmesi
8.    Yedinci nefeste havayı içe çekerken oluşan auramn balon gibi şişerek içindeki beden ve ışıktan büyük haç ile beraber bir misli kadar büyüdüğünün ve havayı dışa verirken artık kişinin (Maginin) madde sınırlarını aşarak dev güçlü yeni bir varlık haline dönüştüğünün düşünülmesi

Pentagramların Uyandırılması

1.    Çalışma yerinin ortasından çemberin doğu uç noktasına kadar gidilmesi veya altarın batı tarafında yüz doğuya dönük olarak ayakta durulmaya devam edilmesi

 
2.    Sekizinci nefeste çok derin ve uzun sürede havayı içe çekerken, sağ elin ileri doğru uzatılması ve bedenin sol dizkalça arası orta noktası hizasından, başın üstünde orta bir nokta hizasına sonra da sağ dizkalça orta noktası hizasına doğru hareket ettirilerek havada beyaz ışın şaftından ters bir V işareti yapılması, sonra elin sol daha sonra da sağ omuz üst hizasına, oradan da ilk hareket noktasına hareket ettirilmesi ile beyaz ışıktan beşgen yıldızın (Pentagram) tamamlanması.

 
3.    Bir metre büyüklüğündeki Pentagramm havada ışıldadığının görülmesinden sonra nefes verirken sert ve keskin bir hareketle eli yıldızın ortasına doğru uzatıp YHVH kelimesi derinden gelen bir ses ile titreştirilerek yıldızın enerji ile şarj edilmesi.

 

4. Sağ kolu ileri uzatarak saat yönünde (deosil) havada beyaz ışıktan bir çember çizerek güney yönüne dönülmesi ve dokuzuncu nefes de havayı içe çekerken, orada aynı şekilde bir pentagram oluşturarak, nefes verirken ADONAI, aynı şekilde çembere devam edilerek batı yönünde oluşturulan pentagramın EHEIEH, kuzey yönünde oluşturulan pentagramın da AĞLA kelimeleri ile şarj edilmesi.

 
5.    Kuzeyden tekrar doğuya dönerek dört kardinal yönde koruyucu pentagramlann ışıldadığı beyaz ışın çemberinin tamamlanması.
Figür 75: Pentagram Defedici pentagramın yapılış şeması

Başmeleklerin Uyandırılması

Başmeleklerin Uyandırılması
1.    Dört büyük başmelek ile ilgili telesmatik formların yapımı ve manası ile ilgili bilgilerin hatırlanması
•    Formların, evrensel zihnin kendi içimizdeki yansımaları olan ilahi güçler ile şarj edilerek, benzerlik yasası sonucu ilahi güçlerle teması sağlayan sembolik formlar olduğunun anlaşılması.
•    Baş melekleri çağırmak için isimleri söylendiğinde ilgili yönden hızla bir rüzgarın esmesiyle beraber iki insan boyunda devasa beyaz parlak ışıktan bir figürün büyüyerek geldiğinin, ve geldiği yöndeki ufkun ilgili element rengine dönüşerek figürün beyaz bir ışık halinde bu ufkun önünde ışıldadığının arkadan esen rüzgar ile pelerininin magiye doğru uçuştuğunun hayal edilmesi
•    RAFAEL ‘in DoğudaSarı ufuk GABRİEL ‘in Batıda Mavi ufuk MîCHAEL’in GüneydeKızıl ufuk AURIEL’in KuzeydeYeşilimsi karanlık ufuk ile hayal edilmesi
2.    Çalışma yerinin ortasında veya altarm batı tarafında yüz doğuya dönük, sağ kol güneyi sol kol kuzeyi gösterecek şekilde yanlara açılarak gerilmiş halde olarak ayakta durulması
3.    Yüz doğuya dönük olduğu halde dört ana yönün bekçileri olan dört büyük başmeleğin, sırasıyla önümde RAFAEL, arkamda GABRİEL, sağımda MICHAEL solumda AURIEL diye yüksek bir sesle çağrılması ve her bir meleği çağırırken, meleğe ait ilgili formların zihinde canlandırılması
4.    Yüksek sesle çevremde pentagramlar, üstümde ise hegzag ram (Altıgen güneş küresinin yıldızı) parlamakta diyerek koruyucu çemberin pentagramlar ve meleklerle çalışma alanını sardığını ve çemberin üstünde ortada iki metre gibi büyük bir altıgen yıldızın parlamakta olduğunun hayal edilmesi

ENERJİ TOPLAMA

ENERJİ TOPLAMA (Middle Pillar Exercise)


Genel
Her insanın içinde istenildiğinde mıknatıs gibi toplayıcı veya elektrik gibi yansıtıcı hale dönüşebilen bütün inanç sistemlerinde, meditasyon, duygusal coşma, dua ve bazen evrensel zihne yapılan rastgele taleplerle harekete geçirilebilen hayatı kontrol eden sonsuz bir gücün var olduğu bilinmektedir. Yüksek titreşimli bu hayat enerjilerini bedenin algılayabileceği hale dönüştüren psişik organların düşünce konsantrasyonu, renk hayali ve ses titreşimi ile uyandırılabilmesi için yapılan standart bir çalışmadır. Psişik organların canlanması ile majikal nitelikli çalışmalar daha verimli hale gelecektir.

 
Aşağıda saniye cinsinden verilen çalışma süreleri tahmini olup toplam 528 sn veya en fazla 9 dakikadır. Süreler çalışmamn belli bir melodi ile senkronize edilmesi ile tesbit edilmiş olup, bir fikir vermesi amacı ile gösterilmiştir. İstenirse değiştirilebilir. Çalışma Golden Dawn örgütünden kaynaklanan bilgilerin düzenlenmesi ile oluşmuştur.
Çalışma
•    Enerji toplama hazırlığı (108 Sn)
•    Enerji kürelerinin oluşturulması (210 Sn)
•    Enerjinin duygu küresine dağıtılması (210 Sn)
şeklinde üç ana kısımda düşünülmektedir.
Çalışmada kullanılan konsantre edici kutsal kelimeler
•    Yehovah elohim (Yohhohvoh Ehlohheem)
Yaradılışı kavratan tanrı
•    Yehovah eloah ve daath. (Yohhohvoh Ehlohah Va Dahaht)
Bilgelik ve anlayışı birleştiren
•    Shaddai el chai. (Şadday El Hay)
Kudretli canlı olan
•    Adonai Ha aretz. (AhDohNay Hah Ahretz)

 
Yeryüzünün efendisi
anlamlarına gelmekte olup, karşılıkları ve anlamları ile seslendi rilmeleri üzerinde ayrıca çalışılmalıdır.. Ibranice kelimelerin seslendirilişleri yanlarında parantez içinde gösterilmiştir. Çalışma sırasmda sırasıyla akaşahavaateşsu ve toprağa denk gelen psişik organlarda seslendirilen kutsal kelimelere
•    Eheieh    Yokluktan var olan
•    Yehovah elohim    Evrene mana veren
•Yehovah eloah ve daath    Zaman ve mekan ile ötesindeki

Manayı kavratan

Her yerde hazır ve nazır olan

 
Yeryüzünün efendisi olan ben şeklinde kombine bir anlam verilebilir.

 
Enerji Toplama Hazırlığı


1.    Parlament maviMor ışığın yakılarak oturum düzenine geçiş (24 Sn)
2.    Negatif nefes ile meditasyon (84 Sn)
3.    Oturma (Ayakta veya yatar) durumunda iken ellerin solar pleksüs altında kilitlenmesi
4.    Rahat ve gevşemiş bir duruma geldikten sonra, sessiz ve sakince iradeyi zorlamadan ama yavaş yavaş ritmik nefes ile kısa bir süre zihnin sakinleştirilmesi.

 
Enerji Kürelerinin Oluşturulması


1.    Kısa bir süre ile nefesi içe çekerken koronel bölgenin üstünde KETHER’de AKASHA’ya tekabül eden ortasından kıvılcımlar saçarak parlaklaşan, baştan biraz büyük ve ortasında EHEIEH kelimesi görünen beyaz parlak bir kürenin hayal edilmesi ve nefes verilirken kelimenin dolgun ve güzel bir sesle seslendiril mesi, (60 Sn)

 
2.    Nefesi içe çekerken birinci kürenin ortasından çıkan ışın şaftının, iskeletten aşağı akarak gırtlağa ulaştığında, DAATH’da HAVA elemanına tekabül eden ortasından kıvılcımlar saçarak parlayan kaşa kadar büyüyen ve ortasında YEHOVAH ELOHIM kelimesi görünen beyaz bir küreye dönüştüğünün hayal edilmesi (30 Sn)

 
3.    Solar Pleksüs  Göbekte TIPHARETH’de  ATEŞ YEHOVAH ELOAH VE DAATH (30 Sn)
Kasıklar  Cinsel organda  YESOD ‘da  SU ŞHADDAl EL CHAI (30 Sn)
İki ayak  Taban ortasındaMALKUTH’da  TOPRAK ADONAİ HA ARETZ (30 Sn)
kelimeleri ile beyaz parlak kürelerin oluşturulması


4.    Toplam ışın şaftının ve kürelerin birkaç dakika hayal edilmesi (30 Sn)

 
5.    Çalışmalara alıştıktan sonra beyaz kürelerin üstten sırasıyla Beyaz Açık leylak Altın sanMenekşe morYeşilimsi siyah olarak hayal edilmesi, göğün beyaz yerin siyah güneş merkezinin san olduğunun düşünülmesi.

Enerjinin Duygu Küresine Dağıtılması

Enerjinin Duygu Küresine Dağıtılması

 
1.    Bir süre evrenden yansıyan spritüel enerjilerin saat yönünde anafor şeklinde korkunç bir hızla dönerek yukarılardan aşağı doğru AKASHA küresine emildiğine konsantre olunması (30 Sn)

 
2.    Nefes verirken soldan aşağı inerek topuklardan dönen ve nefesi içe çekerken sağdan yukarı çıkarak devreyi tamamlayan beyaz parlak geniş bir ışın bandının altı kere bedeni sargıladığının hayal edilmesi (30 Sn)

 
3.    Aynı şekilde nefes verirken önden aşağı, nefes alırken de arkadan yukarı doğru geniş bir ışm bandımn altı kere bedeni sargılamadığım hayal edilmesi (30 Sn)

 
4.    Bir süre bütün enerjilerin toplandığı TOPRAK küresine konsantre olunması (30 Sn)

 
5.    Nefes alırken AKASHA küresinin çekimi ile bu enerjilerin yukarı doğru ışın şaftı şeklinde emildiğinin ve nefes verirken de muhteşem bir fıskiye şeklinde kaynaktan vahşice fışkırıp yumurta biçimindeki auraya yayılıp aurayı yıkadığının, sonra da bu enerji serpintilerinin yine toprak merkezinde toplamp tekrar fışkırdığının hayal edilmesi ve bu fışkırmanın altı kere tekrarlanması (60 Sn)

 
6.    Sakince bedeni sararak her bir hücreyi yıkayan, canlılık ve şifa enerjisi veren beyaz ışıktan auramn çok canlı bir şekilde hayal edilmesi (30 sn.)