Tarot

Tarot Falı Kılıçların 5’lisi

Kılıçların 5lisi

Birbirine karışmış bir motif içinde gösterilen i ılıçlann uçları, tüm beşlilerin simgelediği çatışmayı vurgulamaktadır. Dört kılıç, sınırlanmaları simgeleyerek iç içe geçmişlerdir; beşinci kılıç ise tek başına ortada konumlanmış tır. Bu zor kartın belirttiği ayrılığı ve yıkılan hayalleri, kurdele üzerinde uzanan beşinci kılıç simgeler.

Düzün Anlamı
Tüm beşliler, değişimin meydan okuyuşlarını simgeler. Gelişme, bir yitim ya da davranış değişikliği gerçekleşmeden, beklenmemesi gereken bir kavram! Kontrol yitimi ve baskıyı beraberinde getirdiği için, çok zor gerçekleşecek değişimleri vurgulamakta!

Bu kart açılımda belirdiğinde, yitim, hayal kırıklığı ve nesnel yenilgileri belirtir. Bu yorumlar genellikle bireye yöneliktir, fakat bu kart kimi zaman da, sizin ya da kartın temsil ettiği kişinin, bir başkasını hayal kırıklığına uğratmasını da vurgulayabilir. Bu tür sonuçlar, paro nayaya bile neden olabilecek sınırlanma duygusunu da beraberinde getirecektir. Suçluluk, düşmanlık ve kıskançlık gibi duyguların hedefi olabilirsiniz. Bir insanı suçlama arzusu ve doğaüstü güçlerden şüphe duyma gibi duygular tüm vücudunuzu kaplayabilir! Dedikodunun, gizli taktiklerin ve dürüst olmayan tavırların hakim olduğu bir savaşım söz konusudur. Fakat, gerekli olan bir değişimi vurgulayan bir kart olduğu için, gelişmeleri vurgulamaktadır. Acı ya da zorluklar ile dolu olan bir süreç olmasına rağmen, bu süreç uzun vadede olsa yeni ufuklar getirecektir.

Tersin Anlamı
Bu kart ters geldiğinde, uzlaşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırarak yenilgiyi getirir size! Bu yenilgi de, resmi görüşme ve anlaşmalarda yaşanacak söz savaşımlarını! Kısa süreli kararsızlıklar ve acılar yaşayabilirsiniz. ‘ Şimdi nereye gideceğim?’ sorusu bu kartın sorduğu sorudur. Kısa bir süre için bu soruya yanıt bulamayabilirsiniz. Geçmişinizi temizleyerek, yaşamınızdaki dengeyi yeniden bulmak zorundasınız. Bu kartı takip eden Kılıçların altılısı, yenilenme sürecini simgeliyor!

Tarot Falı Kılıçların 6’lısı

Kılıçların 6

Bu kart, altı rakamının simgelediği uyum ile Kılıçların yönettiği düşünce dünyasını bütünleştirir. Altı kılıcın üzerindeki kurdeleler rüzgar ile dalgalanarak kılıçlar arasından geleceğe giden bir yolu çevrele mekteler. Bu yol, yenilenmeye fırsat sağlayacak bir devinim ya da seyahati belirtir.

Düzün Anlamı
Zorluklar ve mücadelelerle dolu Küçük Arkana takımı, bu kart ile bu zorluklardan inanılmaz bir hızla kurtuluyor! İleriye isteminiz dahilinde yöneldiğiniz için huzur ve uyum sizi bekliyor. Buraya kadar olan takım kartların simgelediği acıları, gerilimleri ve hayal kırıklıklarını bütünüyle terk ediyorsunuz.

Burada beliren yol, genellikle kısa süreli, keyfi seyahatleri simgeler. Bu yolculuğun doğasını açılacak diğer kartlar yorumlayacaktır. Bu seyahat, sizi geçmişteki endişe ve bunalımlardan kurtararak, yaşamınızı yeniden değerlendirmek ve üretken bir değişim sürecine girmenizi sağlayacak. Değişime ne kadar fazla ihtiyaç duyduğunuzun farkında olmayabilirsiniz! İşte buradaki yolculuk, ruhunuzu yenilemek ve zihninizi dinlendirmek için vazgeçilmez bir fırsat!

Tersin Anlamı
İçinde bulunduğunuz koşullar, meydan okuma cesaretini hala size sunabiliyor, fakat bu kez daha azimli olmak zorundasınız. Başarısızlık gözükmüyor, sadece kısa süreli huzursuzluklar söz konusu olabilir. Her şeye rağmen zorlukların üstesinden gelmek mümkün ve açılan diğer kartlar bu konuya daha fazla açıklık getirecektir. Bu koşullarda, güveninizi ve inancınızı kaybetmemelisiniz! Zafere ulaşacaksınız .

Tarot Falı Büyük Arkana Serisi

Büyük Arkana

 

EN BÜYÜK GİZLER OLARAK TANIMLANABİLECEK BÜYÜK ARKANA, TAROT SEMBOLLERİNİN BAŞLICA KOLLEKSİYONUDUR. KARTLARDAKİ KARAKTERLER BAZI İLGİNÇ RÜYALARI ANIMSATIR İNSANA, GEÇMİŞİN GİZEMLİ TÖRENLERİNDEKİ SERÜVENLERİ, YUMUŞAK KALPLİ DELİNİN REHBERLİĞİNDE BAŞLAR KARTLARIN HER BİRİ BİLGELİĞE DOKUNARAK VE DE KENDİ GİZEMLERİNİN YÜREĞİNİ KORUYARAK GEZİNİRLER GEÇMİŞİN İMGELERİNDE. VE TAROT KARTLARI DERİN ANLAMDA İNCELENDİĞİ ANDA TİNSEL BİR MACERANIN KAPILARINI ARALAYARAK, GİZEMLERİ ÖĞRENME YOLCULUĞU BAŞLAYACAK.

Böylesine heyacan verici serüvenlere; efsaneler, peri masalları, mitler, ve eski gizemli dinlerin öğretilerinde rastlanır. Bu serüvenlerdeki öğeler ise o çağa ait bireysel büyüme devinimlerinde, astrolojide, psikanalizde, pozitif düşüncede ve hatta çağ boyunca gelişen tıpta oldukça belirgindir. Fakat bununla birlikte bu eylemler sembollerin sözsüz ve yoğun gücünü kaçırdıkları ve mitleri yıkmaya çalışarak daha gizemli ve sihirli olmayı hedefledikleri için geleneksel öğretilerin baştan çıkancı büyüsünden yoksundular. Büyük Arkana’nm yaratıcıları bu eksildiğin bütünüyle farkındaydüar. Çoğunluğunu okuma yazma bilmeyenlerin oluşturduğu bir dünyada, resimler sözcüklerden daha baştan çıkarıcı ve önemliydüer.Tarot kartlarındaki resimlerin anlatacağı karmaşık öyküler tüm olgular gözönünde tutulduğunda aydm düşününün sezgiye dayalı kavrayışından daha uygun gözükmekteydi.

Sözünü ettiğimiz, tarot kartlarının yolculuğu dairesel bir devinim içindedir. Kader Çarkı ortada sürekli olarak döner, Dünya ise hem kartların her dönüşteki başlangıç yerini hem de son kozu simgeler bunu ise yaşamın,ölümün ve yeniden doğuşun sonsuz sarmalında yeni bir kavise girerek yapar.

On bir çifti oluşturan yirmi iki imge vardır. İlk onbir kart dış dünyayı, hayatın ilk aşamalarını, denemeleri, meydan okuyuşları ve ödülleri simgeler. Kader Çarkı’ndan (X) sonra gelen, ilk onbir kartın diğer eşleri ise başlangıcın ikinci aşamasını, daha derin bilgileri ve içsel deneyimleri sunar. Daha fazla keşif amacıyla, tüm kartlar içsel dünyalardaki birbirinden farklı durumları belirtebildiği gibi dış dünyadaki gerçeklere ait olaylara da ışık tutabilir. Sözünü ettiğimiz bu sunumlar genellikle eşzamanlıdır içsel devinim ve değişikler somut dünyayı etkileyebildiği gibi maddesel dünyadaki olgular içsel dünyanın tamamlayıcısı, analizcisi ve değiştiricisi konumundadır. Çiftler iç ve dış dünyaları tanımlayarak bu dünyalara ayna olan Büyük Arkana’nın yapısı ile bütünlük içindedir. Herhangi bir çifti oluşturan imgelerin anlatımında, her iki eşin imgeleri birbirine bağıntılı olarak anlatılır. Anlatımın geri kalan bölümü ise kartların doğasına göre konuyu inceler.

Tarot kartlarındaki kozların başlangıç seyahati ise yaşamın kendisini yansıtır ruhsal meydan okuyuş bir iş fırsatınmış olanağının, yeni bir bebeğin ya da arkadaşlığın habercisi olabilir ve bunlar gibi yaşamın içinden kopup gelen bu olaylar yeniden doğuş duyumunu getirebilir insanoğluna! Tarot öğretilerinin altındaki felsefenin ışığında madde ve ruh bir bütün olarak algılandığında, tüm bölünmeler ya da uzlaşmazlıklar anlamsızlığa doğru ilerler.
Rönesans Tarotu’nda kart çiftleri arasındaki ince çizim bağıntılarını, bu çiftlerin birbirleriyle olan ilişkilerini vurgulamak ve Büyük Arkana’yı rastgele oluşmuş imgeler serisi gibi algılamak yerine bir bütün olarak kavramanızı sağlayabilmek adına gerekli gördük. Aşağıda, kartların öykülerinin, Sonsuzluk Çarkı’ndaki konumlarının ve birbirleri olan ilişkilerinin özetini bulacaksınız.

Tarot Kılıçların Sekizlisi Kartı

Kılıçların 8

Bu yalnız ve hüzünlü figür, kartın ortasında durmaktadır. Sekiz rakamının simgelediği güç ve dayanıklılık, toprağa saplanmış olan kılıçlar tarafından hapsedilmiştir. Bu kart, bireyin yarattığı saçmalıklara köle olan, engellenmiş ussal enerjiyi simgeler.

Düzün Anlamı
Sekiz rakamının güçlü ve girişimci enerjileri, bireyin aleyhinedir. Bireysel yalnızlık ve saçmalıklar nedeniyle oluşan olumsuz düşünceler bu kart ile simgelenir. Bir sonuca ulaşmak, bir çıkış yolu görebilmek ya da yaşanılan hapisaneden o an için kurtulmak mümkün değilidir. Korku ve kararsızlık, zihinsel enerjiyi bütünüyle hapsederken fiziksel enerjiyi de etkisi altına alır. Bütün sekizliler, gelişme ve ileriye yönelme arzusunu simgeler. Genel olarak, dışarıdan gelecek bir yardıma ihtiyaç duyulmaktadır içinde bulunduğunuz zihinsel durumları değiştirmek adına tarot açılımı ilk adım olabilir.

Sekiz rakamı, dört adet iki rakamından oluştuğu için, iki rakamının sembolize ettiği us ve ruh dünyalarını da belirtir. Us, beden ve ruh arasındaki dengenin sağladığı gelişme de sekiz rakamı ile gösterilir. Ciddi çalışmalar ve bu çalışmaların arasındaki denge sağlanamadığı taktirde gelişmeye ulaşmak mümkün değildir. Bu kart, içsel ve dışsal dengenize ulaşabilmek için davranışlarınızı ve zihinsel alışkanlıklarınızı değiştirmenizi önermektedir.

Tersin Anlamı
Kart ters geldiğinde, sınırlamalardan kurtulmaya başladığınızı ileri sürmektedir. Öz güven yeniden kazanrıyor ve sorunlar çözümleniyor. Bir ilişkiyi temsil ettiğinde ise, ilişki içerisinde olduğunuz bireyler ile yaşanacak güç mücadelelerini simgeler. Bireylerden birisi, ilişkiye bütünüyle hakim olmak isteyebilir ve ilişkiyi kendi çıkarları uğruna kullanabilir. Açılan diğer Kılıç kartlarının birlikteliğinde ise, kötü niyet ve dedikoduların varlığına karşı uyarı söz konusudur.

Tarot Falı Kılıçların Dokuzlusu

Kılıçların 9

Savunmasız bir figür, kendini dokuz kılıcının hakimiyetinden korurcasma oturmaktadır. Dokuz rakamı, doruk noktalarını sembolize eden bir rakam olduğu için, karanlık gecenin ardından yeni bir ümidin doğmasını simgeleyen gündoğumu olarak yorumlanır.

Düzün Anlamı
Olumsuzluk, sıkıntı ve umutsuzluk duygusu bu acı dolu karta eşlik eder. Geleneksel olarak bu kart, düşündelerle dolu ‘ruhun karanlık gecesi’ olarak tanımlanır. Kılıçlar nesnel dünyada, yaşanan büyük kayıplan, matemleri, umutsuz ve mutsuz aşk ilişkilerini ve yıkılan evlilik ilişkilerini belirtir. Siz ya da kartın temsil ettiği kişi, son zamanlarda olan, acı bir olayı yaşayan insanlardan birisiniz. Bu yorum genellikle diğer kartlar tarafından açığa kavuşur.

İçsel ve dışsal yaşamda yaşanan büyük acılar söz konusudur. Düzensiz uykular, kabuslar, panik ataklar ve bunalımlar tüm enerjini tüketmektedir. Fakat, her şeye rağmen tüm dokuzlular doruk noktalarını temsil ettiği için, bu kart mücadele etmeniz gerektiğini vurgular. Bu acılar, kolay aşılabilecek acılar olmamasma rağmen, dışarıdan gelecek bir yardım ve ümidin korunması ile her şeyin yoluna girebileceğini vurgulamaktadır. Size destek olabilecek birilerini aramak bu yolda atılacak ilk adım olabilir !

Tersin Anlamı
Güven yeniden kazanıldığı için korku ve kaygıların aşılabileceğini vurgulamakta. Geçmişi temizleyerek, ümit ve güven ile yeni günlere hazırlanabilirsiniz. Şu anda, duygusal baskılar nedeniyle hayattan keyif alamayabilirsiniz. Fakat dengeye ulaşıldıkça, sezgi gücü, aşk ve yaratıcılık özgürlüğü ve yaşamdan keyif alabilme yeteneği güçlenecektir. Bu kart her iki konumda da, geleceğe dair olguları haber verdiği için, çok çeşitli şekillerde yorumlanabilir. Bu bağlamda, Kılıçların ussal durumları, kelimeleri, davranış ve düşünceleri tanımladığını unutmamalısınız. Tüm bunlar, bireysel algılamaya özgü konulardır. Kötü ve umutsuz duygulara kapılarak tahminlerde bulunmak, kendinizi ihmal etmekten başka bir şey olamayacaktır.

Tarot Falı Kılıçların prensi

Kılıçların prens

Yeni haberler, değişimler ile ilgili iletişim olasılıkları, telefon görüşmeleri ve yeni bilgilenimler bu kart ile sembolize edilir. Bütün bu olasılıkların olumlu ya da olumsuz olacağını, kartın konumu ve beraberinde açılan diğer kartlar belirleyecektir. Belli bir bireyi tanımladığında, bu bireyin yaşayacağı iletişim, uyanan merak duygusu, öğrenme ve düşünce istemi yoluyla zihinsel değişim sürecinde odaklanır. Belli bir yöne ya da konuya odaklanma söz konusudur. Bu kart genel anlamı ile, dedikodu, skandal ve keyif verici diyaloglar üzerinde yoğunlaşır. Bunların olumlu olup olmayacağını anlamak için kartın belirdiği bağlamı kontrol etmeniz gerekir.

Figür, ufka doğru kılıcını kaldırarak, doğuştan gelen enerji niteliğini simgelemektedir. Figürün üzerinde yer alan iki kanatlı yıldız, umudu ve rehperliği simgeler. Aşağıda konumlanan kuğular, bir çok mitolojide de beliren haberci kuşları temsil ederek masumiyeti, ilhamı ve ışık ile yaşamın ruhunu simgelerler.

Düzün Anlamı
Bu kart genç bir erkeği temsil ediyorsa, söz konusu kişi akıllı, pratik zekalı, hareketli ve yaratıcıdır. Bazen kendi zararına da olsa, çoğunlukla mantığına göre hareket eder sezgisel rehperliği rasyonel bulmaz. Kendine güvenerek, hırsla devingen olduğu için çoğunlukla hayret uyandırıcıdır. Söz konusu kişi bir öğrenci ya da iletişim, medya ya da bilgisayar dünyasında çalışan birisi olabilir.

Ters Şövalye hain, aldatıcı ve kötüye kullanan bir figürdür. Onunla yüzleşildiği ya da ona göğüs gerildiği taktirde sizi karmaşaya sürükleyecek eylemlerle karşınıza çıkabilir. Para, bilgi ya da giz konularında güven duyulması oldukça güç biridir.

Soyut / Genel Anlamı
Açılımda eşleşen bir kart olarak belirdiğinde, yaşamınıza girecek enerjileri ve devinimi simgeler. Yaşam biçiminizde ya da ilişkilerinizde değişiklikler ve yenilikçi tasarılar olarak beliren ‘değişim rüzgarlarını’ simgeler. Kartın konumu ve belirdiği bağlam bu metaforik rüzgarların getirelerini daha ayrıntılı olarak yorumlayacaktır. Şans girişimcileri olan Kılıçların Şövalyesi, beklenmeyen ilişkileri ve bağlantıları vurgular. Kupaların Altılısı ile birlikte açıldığında, uzun süreli bir aşk ya da arkadaşlık ilişkilerinin yeniden belireceğini vurgular.

Tarot Falı Kılıçların Onlusu Kartı

Kılıçların 10

Bu kart, acımasızca yapılan bir saldın duygusu yaratmaktadır. Fakat arkada beliren gündoğumu, kartın iyimser mesajlarının varlığına işaret eder. On rakamı, meydan okuyucu bir değişimden daha çok deneyimler sonucunda yaşanacak dönüşümü vurgular.

Düzün Anlamı
Bu kart, savaşım ve bozgunla bütünleşen bir karttır. Söz konusu savaşımlar, kötü niyet, karalamalar ve iftiralann sebep olduğu, bireye ya da iş yaşamma zarar verici olgulardır. On rakamı, uzun süredir devam eden bir durumun iş yaşamı, kariyer ve parasal anlaşmalar ile ilgili sonlanacağım belirtir. Onluların tümü, yaşanacak değişim ve dö
nüşümleri vurguladıkları için, bu kart sanıldığı kadar olumsuz değildir. ‘Her şafaktan önce bir karanlık yaşanır’ sözü ile bütünüyle özdeşleşir bu kartın anlamı!

Bu kart, yaşamınızda yer alabilecek düşmanlık ve zor zamanların habercisi olabilir. Her şeye rağmen, olumsuz düşünceler deneyimler yoluyla dönüşüme uğrayacaklardır. Bu sırada, yaşamınızdaki tüm olgulan dikkatle değerlendirmeniz, sezgilerinize güvenerek içsel sesinize uyan ve güvendiğiniz insanlarla birlikte olmanız gerekmekte. Bunları sağladıktan sonra her şey yoluna girecek!

Tersin Anlamı
Bu kart ters geldiğinde, sizi zehirleyen içinizdeki düşmana ve karamsar duygulara dikkat çeker. Bu kötü yaratık, özgüveninize, kendinize duyduğunuz saygıya zarar vererek sizi olumsuz düşüncelere sürüklüyor. Olumlu imgelem ve düşünceler, terapi, sevgi ve yaratıcılığınızla, bu ürkütücü ve zarar verici düşmanı yenebilirsiniz. Bu olumsuz duygularla yüklü iç benliğin varlığı tüm insanlar için geçerlidir, fakat bu duyguların yaşam uğraşınıza ve sevincinize zarar vermesini önlemek zorundasınız. Bu kart, bireysel farkındalık ve değişim isteminin hayatınızda acilen belirmesi gerektiği konusunda sizi uyarıyor. Unutmayın, yaşamınızdaki küçük değişiklikler mucizeler yaratabilir!

Tarot Falı Kılıçların Kraliçe

Kılıçların Kraliçe

Kılıçların Kraliçe’si, iki başlı bir kartılm üzerinde konumlanmış tır; onu koruyan ve ona ilham veren kanatlı kalpler Kraliçe’nin üstüne yerleştirilmiştir. İki başlı kartalın eski Hitit tanrıçaları ile ilişkisi olmasının yanısıra, simyaya özgü eril ve dişil cıvanın sembolüdür bu cıva, eril ve dişil; aktif ve yenilikçi birlikteliğin sembolüdür. Bu Kraliçe, mantıksal düşünce süreçleri ile dişil cazibiyeti ve çekiciliği birleştirmektedir.

Düzün Anlamı
Tıpkı Kraliçe’ye eşlik eden iki başlı kartal gibi, bu kart yorumu karmaşık olan bir karttır. Gizilgüç bağlamında, oldukça güçlü, idealist, mantıklı, sevecen, sadık ve ilişkilere açık biridir. Parodokslann doğasını anlayabilir ve çatışmaları bütün yönleri ile algılayabilir. Duygunun ve tutkunun baştan çıkarıcılığı onu ele geçiremez. Zekası ile gerçeğin, doğrunun ve ussal kesinliğin peşine düşmüştür.

Yaşamının her alanında aşk ya da iş yer alan çatışmaları nesnel olarak değerlendirebilir. İki başlı kartal sembolünün hayranı olan Bizanslılar, büyük bir imparatorluğu yönetmişlerdir. Engin güce sahip olan bu insanlar, mimari ve sanatta karmakarışık tasarımları severlerdi. Bu Kraliçe’nin Bizanslılarla, doğuya özgü gizem ile açık, kesin karar ve diyalogları bütünleştirmesi bağlamında yakından ilişkisi vardır.

Bu kart, aym zamanda bir bilinmezliği sunmaktadır. Tıpkı Baş Rahibe kartı gibi, gerçekliği olan ya da olmayan, bir fantezi kadınını simgeleyebilir. Bir aşk üçgeninde yaşanan gizli bir ilişkiyi sembolize edebilir. Kraliçe, Kılıçların üçlüsü ya da Aşıklar kartı ile eşleştiğinde bu yorum daha fazla geçerlilik kazanır.

Bir aşk üçgeninde, aldatmaktan, aşk sırlarından ve gizeminden keyif alan; kendini uzun süreli ilişkilere adamaya hazır hissetmeyen bir kadını temsil edebilir. Sonuç olarak bu kart, özellikleri diğer kartlar tarafından yorumlanabilecek olan dul ya da boşanmış bir kadını temsil edebilir. Kraliçe, hava burçlarından birinde doğmuş olan bir kadım temsil eder.

Tersin Anlamı
Zehirli bir düşmanı, dedikoducuyu ya da tehlikeli bir arkadaşı simgeler. Çekici ve değerli görünümünün altında, gerçek hislerini saklayan, tetikte bekleyen ve zeki bir kadın vardır. Çoğu zaman, dogmatik, huysuz ve hoşgörüşüz bir kadındır. Fakat merhametten daha çok yardıma ihtiyacı vardır. Dul, boşanmış ya da geçmişi acılar ile dolu olan bir kadını temsil ettiğinde, söz konusu kadın genellikle zararsız bir kişidir. Sahip olduğu us onu içinde bulunduğu zor koşullardan kurtarabilir.

Açılımda, kariyeri belirleyen bir kart olarak açıldığında, bu konu yolunda gelişecek zihinsel durumları vurgular. Toplumsal söyleşiler, demeçler, sınavlar ya da zihinsel çalışmalar söz konusudur. Us savaşımları, iş konularında yoğun tartışmalar ya da tasarım oluşturma süreçleri belirtilebilir.Kraliçe ters açıldığında ise, yaşanan mutsuz birliktelikleri, yalnızlıkları, kıskançlığın doğurduğu dedikodular ya da başarısız sonuçlanan sınavları belirtir.

Tarot Falı Kartları

Tarot kartlarını kullanarak yapılan kehanette bulunmaya da falcılık, fal bakma,öğüt arayan kişinin kartları karıştırıp falcıya verdikten sonra oluşan kart dizisi ya da şeklinin incelenmesini içerir. Falcı, serme denilen özel bir şekilde birkaç kart ya fal bakılan kişinin rasgele seçtiği ya da karıştırılmış destenin üstünden açılan açar. Kartların anlamı, başaşağı olup olmamalarına, serilmiş tarot kartları içindeki konumlarına ve komşu kartların anlamlarına bağlıdır.

Roma Katolik Kilisesi, on dördüncü ve on beşinci yüzyıllarda tarot falı okumayı Şeytan in amacı olarak lanetlemiştir. Avrupa’nın birçok kentinde yasaklanmış ve Nuremberg’de Pazar yerinde tarot kartları yakılmıştır. Buna karşın tarot falı yaşamaktadır; tarot kartıyla kehanet endüstrisi kolay yanıtlar ve geleceğin anlık görüntülerini arayan kişilere hizmet etmeyi sürdürmektedir.

Standart tarot destesi iki gruba ayrılmış olan 78 karttan oluşmaktadır: 22 karttan oluşan Majör Arcana (koz olarak da bilinir) ve 56 karttan oluşan Minör Arcana. Majör Arcana’nm 21 kartı, i den XXI’e kadar numaralandırılmıştır; Budala kartı ise numaralandırılmamıştır. Majör Arcana ya da tarotlar, Sihirbaz (I), Asılmış Adam (XII), Son Yargı (XX), Ay (XVII) veŞeytan’i (XV) içerir. Majör Arcana’nm kartlan, ruhsal konuları ve falı bakılan kişinin yaşamındaki önemli eğilimleri ilgilendirir.

Minör Arcana kartları ise krallar (ya da lordlar), kraliçeler (ya da leydiler), bacaklar (ya da uşaklar), değneklerin şövalyeleri (tarım), kılıçlar (savaşçılar), kupalar (rahipler) ve paralar ya da yıldızlardan (ticaret) oluşur. Minör Arcana kartları, iş sorunları ve meslek yaşamı tutkularını (değnekler), aşk (kupalar), çatışma (kılıçlar), para ve gönenç (paralar) ile ilgilidir.

52 kartlık çağdaş destelerde bulunan dört takım, tarot falı kartlarında değnekler (sinekler), kılıçlar (maçalar), kupalar (kalpler ve paralar ya da yıldızlar (karolar) olarak vardır. Her takımdaki değerler astan onluya dek ilerler, sonra oğlan (vale ya da bacak), şövalye, kraliçe ve kral gelir. Şövalyeler atıldığında geriye çağdaş oyun kâğıdı destesinin 52 üyesi kalmaktadır.

Kartların Yayılması

Bu sitede horoskop yayma yöntemine geniş yer verilecektir. Astroloji bilgisi olanlar ve bilinçaltları, evrensel astrolojik formlarla ilişkide olan astrologlar bu yöntemi başarı ile kullanabileceklerdir.
Masaya serili olan siyah veya mor renkli ipek kumaşm ortasında soruyla ilgili olanı temsil eden belirleyici kart durmaktadır. Karıştırmalar ve kesmeler sonucu ön yüzleri görülmeyecek şekilde bir deste halinde sol elde tutulmakta olan kartlar birer birer sağ el ile

 
•    Destenin üstünden sırayla
•    Açık bir şekilde,
•    Düz yani baş uçları danışana bakacak şekilde
•    Sol el tarafından başlayarak saatin tersi yönünde
almarak, ilk önce bir, sonra iki, sonra üç vs nolu kartlar olmak üzere, aşağıdaki 12 adet astrolojik ev numarasına göre daire şeklinde ipek üzerine yerleştirilir. Şimdi dairenin ortasındaki belirleyici kart dahil toplam 13 kart yüzleri açık olarak durmaktadır.

 

 

Kart Konumlarının Burç Zamanına Göre Anlamları
Horoskop yayma yöntemindeki 12 Adet Ev burçlarla eşleştirilirse ortaya bir yıllık zamam yansıtan bir şekil çıkacaktır. Bu astral form bir olayla ilgili zamanlamanın anlaşılmasında kullanılabilir. Burçlarda görünen tarot kartlan, o burcun düştüğü zaman dilimindeki faaliyet ile ilgili bilgiler veren işaretlerdir. Buna göre Koç burcu 21 martta başlar. Bu nokta ilkbahar ekinoksudur. Şu halde
1.    Ev 21/0320/04
2.    Ev 21/0420/05
3.    Ev 21/0520/06
vs şeklinde kabaca zamanlanabilir. İpek üzerinde ortada duran belirleyici kart, açılımın yapıldığı zamana denk gelen evin yanına getirilir. Bu ev ilk ay olarak alınarak diğer aylar yorumlanır.
Örneğin Horoskop Yöntemine göre açılımın yapıldığı gün 5 Haziran ise 03 evle eşleşen zaman dilimine denk geldiğinden belirleyici 03 evin yanma getirilir. 03. Evdeki kart danışılan konuyla ilgili olarak içinde bulunulan zaman dilimindeki gelişmeleri anlatır. 04. evdeki kart da 21 / 0620/07 arasına denk gelecek olan gelişmeler anlatacaktır. Böylece bir yıl içindeki olayların zamanlaması yapılabilir.

 

 

Kart Konumlarının Evlere Göre Anlamları
Astrolojide evler insamn yeryüzündeki faaaliyetlerinin özet bir dağılımıdır. Bu evlerde görünen tarot kartları da o ev faaliyeti ile ilgili bilgiler veren işaretlerdir. İpek üzerinde bir haç hayal edilirse, yatay çizgi, 01. ve 07., dikey çizgi de 10. ve 04. ev başlangıçlarım gösterir. Kısaca yatay aks kişilik, sağlık ve ilişkiler ile dikey aks da meslek ve ebeveynler ile ilgilidir. Astrolojide 12 evin neyi yönettiği kısaca aşağıda gösterilmektedir falbakma.gen.tr sundu….

HOROSKOP YAYMA YÖNTEMİ

1    Danışanın içinde bulunduğu hal, kişiliği, görünümü, sağlığı tarot falı Taroloğa danışan
2    Kaynaklar, para, menkul değerler, yatırım— Kuyumcubankaabankertüccaryatınma,
3    Haberleşme, mektup, mesaj, dedikodu, söylenti, rapor, belge, nakliye, teslim, kısa seyahat, ziyaret, eğitim—
Kardeş, komşu, postacı, kurye, rehber
4    Ebeveynler, yuva, ev faaliyeti, gayrimenkul, ev, çiftlik, maden, yeralündaki yerler, mağara, mezar, sorulanın veya hayatın sonu, ele geçtikten sonraki miras Anne, aile, çiftçi, inşaatçı, madenci
5    Zevkler, yaratıcılığın sergilenmesi, aşk ilişkisi, tiyatro, gösteri ve eğlence yerleri, kumar, spekülasyon, yarışma, hobi—
Çocuk, sevgili, gösteri sanatçısı
6    Hastalık, hizmet, çalışma ortamı, çıraklık, diyet, gıda, giyim, ev hayvanı—
Sağlık memuru, hizmetçi, çırak, memur, veteriner
7    İlişki, evlilik, ortaklık, anlaşma, boşanma, hırsızlık—
Evlilik eşi, iş ortağı, rakip, karşı çıkan, açık düşman, astrolog, tarolog, hırsız
8    Ölüm ölüm ötesi, miras, ortak para, seks ilişkisi, yaralanma, ameliyat, vasiyet, vergi, ortağın malı, başkasının parası, borç, iflas, psişik güç—
Vergi, finans, muhasebe ve ameliyat uzmanlan, cenaze memuru, medyum
9    Din, felsefe, bilim, hukuk, yüksek eğitim, yurt dışı seyahat, yabana ülke göç, dış ticaret, ruhsal deney, yayın—
Din adamı, filozof, hukukçu, yabancı uyruklu, yayma vs.
10    Meslek, iş, görev, mevki, rütbe, statü, şöhret, ebeveyn—
Baba, patron, amir, hükümet, kral, yargıç, danışandan güçlü olan, soru konusunda otorite olan
11    Ümitler, idealler, klüp, demek ve grup faaliyeti, yasallaşma
Arkadaş, eşlik eden, destekleyen, meslektaş, klüp üyesi, danışman, yasa koyucu
12    Gizli özel faaliyetler, izolasyon, kapanma, kronik sağlık sorunu, kapatılma, manastır, hastane, hapishane, inzivaya çekilme, gönül açılması, okült uğraşı, intihar,
çocuk kaçırma, suikast planı, cinayet, tevkif, hapis, sürgün, dulluk, nöbet, büyük hayvanlar— Rahip, münzevi, okültist, büyücü, bakılan veya kapatılan hasta, psikiyatrisi, gizli düşman, suçlu, dul, nöbetçi
ÖmeklOnunla Evlenebilecek miyim?
Arkadaşı ile uzun süredir devam eden ilişkisinin sonunda evllilik olup olmayacağım merak ediyordu. Zihnini yiyen bu soru için taroloğa damştı. Tarolog belirleyici bir kartı ortaya koyduktan ve kartları karıştırıp kestirttikten sonra destenin üstünden birer birer kartları alarak, 01 den 12 ye kadar numara sırasına göre 12 kartı daire şeklinde ipeğin üzerine sıraladı. Horoskop yöntemine göre bir açılım yapmış idi.
1.    Evde büyük sırlar destesinin 15Şeytan kartı 07. evde de 03lmparatoriçe kartı göründü. Danışan Şeytan, arkadaşı da imparatoriçe ile temsil edilmekte idi. Şeytan kartı damşamn karanlık düşünceler içinde olduğunu, zincirlerle hapsolduğunu, engelleyici tesirler altında olduğunu göstermekte. Arkadaşı ise iyi durumda. Bulundukları eve göre Şeytan, yengeç burcu, imparatoriçe de, terazi burcu ile eşleşmekte. Ancak yengeç su, terazi ise hava burcu olduğu için bu iki burç birbiri ile uyumsuz. Horoskop açılımı sonu olmayan bir ilişkiye işaret etmekte fal bakma.gen.tr sundu…