Ekonomi Astrolojisi

fal bak

• 9 yıl Rahu/Ketu’nun yarı döngüsüdür.

• 34 yıl Jüpiter’in düğümlerden biriyle (Rahu ya da Ketu) birleşme süresidir.

• 6 yılda bir Satürn düğümlerden biri ile (Rahu ya da Ketu) birleşir.

• Bu kesişim noktalarında bir yükselme ya da düşüş söz konusu olur.

Temel olarak Satürn Rahu ile birlikte ekonomide yükselmeye, Ketu ile birlikte ise bir düşüşe neden olur. Jüpiter ve Rahu’nun birlikteliği her iki yöne de gidebilir, JüpiterKetu da aynı şekildedir. Gerçek yükselişi belirleyen şey Satürn ve Jüpiter’in içinde bulunduğu burçlardır. Jüpiter güçlü konumda olduğu burçtayken (Yengeç) özellikle de düğümlerle birlikte güçlü ve hızlı bir yükselişe neden olur. Satürn de yönettiği ya da güçlü konumda olduğu burçlarda olduğunda (Oğlak, Kova ve Terazi) inşa ve üretkenlik söz konusu olacaktır. Jüpiter’in Yengeç, Satürn’ün ise Oğlak burcunda olduğu dönemlerde ekonomide her zaman bir yükselme olduğuna dikkat edin. Genel olarak yükselme ile birlikte bunun olması gerekenden daha uzun sürmesi sonucunda dengesizlik ortaya çıkar ve ekonominin bu zirve noktalarından sonra geriye gitmesi gerekir.

Bu noktalar yani Jüpiter ve Satürn birleşmesinin 20 yıllık döngüsü ve bu 20 yılın orta noktasmda, yani birleşmeden 10 yıl sonra birbirlerinin karşısında yer almaları, küresel ekonomik döngülerde tespit edilebilir. Birleşme ya da zıtlığı takip eden dönemde yaklaşık 1,5 yıl sonra Jüpiter ve Satürn’ün ikisi birden düğüm ekseninden geçecektir.

1) Jüpiter Satürn birleşmesi 20 yıl.

2) Jüpiter’in Satürn ile zıtlık açısı yapması birleşmeden 10 yıl sonra.

3) Jüpiter ve Satürn’ün birleşmesi ve zıt açı yapması arasında, Ay düğümlerini (Rahu ve Ketu) geçişleri kaymalara neden olur.

Bu örnek bu döngülerin ekonomideki iniş ve çıkışlar ile ilişkisini göstermek içindir.

1920 1929: 1920’lerin başmda müthiş bir yükseliş söz konusuydu. Genellikle çok uzun süre devam eden büyük ve hızlı bir genişleme döneminden sonra ani bir çöküş gerçekleşir. Bu çöküşün öncesinde genişleme tüm hızıyla devam eder. 1920’lerin başmda çok hızlı bir büyüme söz konusuydu, otomotiv endüstrisi petrol, gaz, cam ve yol inşaatı, turizm gibi sektörlerde hızlı bir büyümeye neden olmuştu. İşyeri, fabrika ve konut inşaatları hızla artıyordu.

1920 1922: Jüpiter ve Satürn Aslan ve Başak burçlarında yan yana geldi. 1922’de Jüpiter ve Satürn’ün ikisi birden Başak burcunda Rahu ile birleşti. Bu sırada ekonomi olması gerekenin çok üzerinde bir büyüme sürecinde ilerliyordu.

1929 1931: On yıl sonra, Jüpiter ve Satürn zıtlık açısı ile Ekim 1929’da karşı karşıya geldiklerinde 20.yüzyılda piyasalarda yaşanmış en büyük çöküş gerçekleşti, bu da Büyük Buhran’a neden oldu. Merkez Bankası herhangi bir müdahalede bulunmadı ve herhangi bir yerden kaynak bulmak mümkün değildi. Başkan Hoover vergi oranlarında çok büyük bir artışa gitti ve bu her şeyi daha da kötüleştirdi, 1932’ye gelindiğinde işsizlik oram %23,6’ydı. Bu depresyonun en düşük noktası 1932 kışıydı. Ama bu düşük noktadan itibaren ekonomi tekrar büyümeye başladı ve 1937’ye kadar %58 büyüme gerçekleşti. Jüpiter ve Satürn’ün 1930’da karşı karşıya gelişi sırasında, Jüpiter İkizler burcunda, Satürn ise Yay burcundaydı. Bu aşamada düğümlerde (Rahu/Ketu) bir birleşme söz konusu değildi. Ancak Jüpiter 1933’de Ketu’ya bitişik hale geldikten sonra depresyon döneminin düşüş trendi tersine dönmeye başladı. Sonra Satürn 1934’te Rahu ile yan yana gelerek ekonomide yükselmeye neden oldu.

1940 1949: Jüpiter ve Satürn 20 yıllık döngülerini tamamlayarak Koç burcunda birleşti ve 1941 ’de ikisi birden Ketu ile birleşti. 20 yıl önce birleştiklerinde birlikte Rahu’dan geçmişlerdi, bu sefer Ketu’dan geçtiler. Bu defasmda Satürn, özellikle de güçsüz olduğu burçtayken Ketu ile çok iyi bir sonuç vermedi. Sonrasındaki 10 yıl dünyada görülen en yıkıcı dönemlerden birine, 2.Dünya Savaşı’na sahne oldu. İşin aslma bakılacak olursa savaş üretim yapılmasını gerektirdiği için ekonomiyi daha iyi bir hale getirdi.

1950 1951: On yıl sonra, 1950’de Jüpiter ve Satürn zıtlık konumuna ilerledi. 1951 yılında Satürn Ketu’yu, Jüpiter Rahu’yu geçti. Jüpiter Kova, Satürn Aslan burcundaydı. 1950’lerde ekonomik büyüme görüldü. Savaş bitmiş olduğundan bu yıllar yeniden uyum sağlama çabasının olduğu ve yeni yaşamların inşa edildiği dönemlerdi. Jüpiter’in Rahu’dan geçmesi bazen genişlemeye neden olabilir ama Satürn’ün Ketu’dan geçmesi genişleme açısından iyi değildir. Jüpiter ve Satürn’ün bulundukları burçlar hızlı büyüme açısından iyi değildi.

1960 1961: Jüpiter Yay burcunda Satürn ile birleşti, sonra Oğlak burcuna geçtiler ve birlikte Ketu’dan geçtiler. Bu sıralarda Başkan Kennedy tarihteki en büyük vergi indirimini yaptı. 19631969 arasında muazzam bir büyüme söz konusuydu ancak işler 1960’larm sonlarına doğru yavaşlamaya başladı. Jüpiter ve Satürn’ün Ketu’dan geçtikleri 1962 yılı çok iyi bir zaman değildi ama Satürn’ün Oğlak burcunda olması bir şeylerin inşasma ve bu alanda ekonomik büyümeye imkan sağladı. Bu dönemde muazzam bir iç kargaşa yaşandı, Başkan Kennedy 1963’te öldürüldü ve 19641969 yıllan arasında tüm dünyada yaşanan ırkçılık kaynaklı kargaşa ve gerginlik büyük zararlara yol açtı.

1969 1971: Jüpiter 1970’te Satürn’ün tam karşısında yer aldı ve Ketu ile yan yana geldi. Satürn ise Rahu’nun yanındaydı. Satürn Koç, Jüpiter Terazi burcundaydı. Satürn’ün güçsüz olduğu burçta olması ekonomiyi iyileştirme kapasitesinde bir azalmaya yol açtı. 1970’lerden itibaren enflasyon ve işsizlik hızla arttı. ABD ekonomisi giderek petrol ihracına bağımlı bir hale geldi, bu da 1973 ve 1979’da petrol stoklan anlamında şoklar yaşanmasına neden oldu. Bu yıllann ikisinde de Jüpiter Rahu ile birlikteydi, 1973’te Yay burcundayken, 1979’da ise Aslan burcundayken Rahu ile birlikteydi. Jüpiter’in Rahu ile birlikte olması iyi sonuçlar vermez. Bu Jüpiter’in Rahu tarafından engellenmesi anlamına gelir. Başkan Nixon verdiği kararla ABD’nin altın standardından tamamen çıkmasına neden oldu. 1974’te üretim %1,5 oranında düştü, gerçi bu durum kısa bir süre sonra eski haline geri geldi.

1979 1980: Jüpiter ve Satürn Aslan burcunda Rahu ile birlikteydi ve sonraki 10 yıl boyunca borçları artıran ancak ekonomide büyümeye yol açan birçok değişiklik gerçekleşti. 1981 yılında Ronald Reagan, Reagan ekonomisini uygulamaya aldı, genişleyici ekonomik politikalar, gelir vergisinin %25 azaltılması gibi uygulamalar vardı. Enflasyon hızla düştü. Reagan yönetimi boyunca sosyoekonomik anlamda üst sınıfta olanlar ile alt smıfta olanlar arasmdaki fark giderek açıldı ve ulusal borç rekor seviyelere ulaştı. Bunun bir genişleme zamanı olduğunu söylemek mümkündür. Jüpiter ve Satürn’ün Rahu ile birlikte Aslan burcunda yer alması büyüme göstergesidir.

1989 1990: Jüpiter ve Satürn birbirlerine zıt açı yaptı, Jüpiter Yay burcunda Ketu’ylaydı, Satürn Rahu ile Oğlak burcundaydı. Sonraki 10 yıl boyunca hisse senedi piyasasmda patlama yaşandı. 1994’ten 2000’e kadar üretim arttı, enflasyon yönetilebilir düzeydeydi ve işsizlik %5’in altma düştü, bu da hisse senedi piyasasmda Dotcom balonu olarak bilinen hızlı yükselişle sonuçlandı. Ancak 2000 yılında hisse senedi fiyatlannın şişirme olduğu anlaşıldı, bütün bunlar Mart ayında başladı. Yay burcunda yer alan Jüpiter tamamen refah ve genişleme ile ilgilidir. Satürn’ün yönettiği burç olan Oğlak burcuna girmesi ekonomi inşası anlamındaki gücünü artırır. Bu on yıl büyük bir genişleme dönemiydi. Ama çok fazla genişleme sonrasmda bir gerileme ihtiyacı doğurur.

2000 2002: ABD’deki terör saldırıları sırasında Jüpiter Satürn’le birleşmişti ve Rahu İkizler burcundaydı. Bundan sonraki 10 yıl boyunca ekonomide görülen düşüşün sorumlusu olarak terör saldırıları gösterilse de 1990’lann sonunda başlayan birçok farklı etken de söz konusuydu. Konut piyasası ödeme gücü olmayan birçok kişiye kredi verdi, bunların etkisi 20072008’de görüldü. Burada da yine aşın büyüme sonrası ortaya çıkan başka bir depresyon söz konusu oldu. Ama bu sefer hükümet müdahale etti, etmeselerdi bu dönem de tıpkı Büyük Buhran gibi olacaktı.

2010 2012: Jüpiter ve Satürn zıt açı yaptı, Jüpiter Ketu ile birleşti, Satürn Rahu’dan geçti. Bu astrolojik yapı Büyük Buhran’ın en dip seviyede olduğu 1931 ’deki yapıya çok benzer. Her iki haritada da aynı yapılan içeren büyük ve kararsız bir kare açısı söz konusudur. Büyük Kare açısındaki gezegenler aynıydı ama farklı kararsız burçlarda yer alıyorlardı. 20102020 tarihteki en yıkıcı ve dalgalı zamanlardan biri olacaktır.

Haritalar: Sayfa … 1931 Büyük Buhranı ve 2010 Ekonomik Düşüş 1931 ’e ait haritada büyük kare açısı yapan tüm gezegenler kararsız burçlarda yer alır. Büyük Kare açısı dört gezegenin birbirleri ile kare açısı yaptığı durumdur. İki gezegen diğer iki gezegen ile zıt açı yaparak artı işareti şeklinde yerleşir. Ay düğümleri (Rahu ve Ketu) kararsız burçlardadır.

Bir önceki yazımız olan Burçlar ve Para başlıklı makalemizde burç aşk para sağlık, burç para aşk ve burçlar aşk para hakkında bilgiler verilmektedir.

Leave a comment