Keops, Keben ve Mikerinos

Ehramlar özellikle Ehramlar özellikle Keops, Keben ve Mikerinos

M Ö. 2900 Ue 2400 yıllan orasında inşa edildi. Keopa ehramında kullanılan taş blokların sayısı 2.600.000i bulur. Kefren ehramının boyu 143 m, genişliği ise 213 m dir.

Giedcki Keops (Kufu) ehramı dünyanın aayıh hazırtlalanndan biridir; yapımından 2000 yıl sonra, “Tarihin Babası” sayılan Herodotos’a anlatılanlara göre 5265 metrelik alanı hazırlayabilmek için 10, ehramı inşa edebilmek için de 20 yıl çalışıldı. Fransız araştırmacın Moreuıc “Büyük Ehramda allı milyon tonluk taş bulunuyor, bugün bu malzemeyi taşıyabilmek için 6000 lokomotif gerekmektedir, der bir yansında.

Sak mimari bilgiye deiiL büyük bir örgüte, bir plan lama ya dayanan, insana değer tanımayan bir toplumda insan gücünü kullanan korkunç bir çalışma. Böylece akıllara durgunluk veren ehramlar, tapınaklar, dev heykeller yükseliyor; gizil kapılan, gizli geçitleri ve labirentleri andıran İç bölümleriyle ölü firavunlan büyük bir ihtişam i tiıuic barındıran mezarlar yapılıyor. Ve bu mezarlar hâlâ iyice bilinmiyor “Daily Tclegraph’ın 19 Ekim 1966 tarihli sayısında belirttiği gibi, arkeologlar bugün bile X ışınları yardımıyla Kefren ehramında esrarengiz kalmış olan bölmeleri. odalan bulabilme umudunu taşıyorlar.

Kuşkusuz, firavunlar, iman gücü konusunda, İnka imparatoru Huayna Kapak gibi düşünüyorlardı:

Halkın başka işi yoksa derdi Huayna Kapak, bir dağı bir yerden alıp başka bir yere 1 aşısın. Böylece ülke banş içinde yaşayacaktır.

Bir söylenti var, doğru, yanlış ya da abartılmış: M.ö. 2900 vıllannda inşa edildiği sanılan Keops ehramının yüksekliği bir milyarla çarpıldığında dünyayı güneşten a yıran uzaklık yaklaşık olarak elde ediliyor 149,400.000 kilometre!

Keops ehramının ölçüleriyle yakından uğraşıp bun lan evrenbilimse! bir sisteme bağlayanlar ilginç sonuçlara varmışlardın Sö gelimi, ehramdaki İkinci Ali Geçilinıu zunJu ; olan £56 m. Birind AH Geçil in uzunluğu olan 1,32 m .’yo bölündüğünde 1,93939 sayısı elde ediliyor; ya da 1939, 3 Eylül tarihi olan İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıç tarihi.
Bunlar nıstlantı olabilir ya da Mısırlı bilim adamlarının, gizemci din adamlarının astronomi, matematik ve benzer konulardaki bilgilerinin sonucu. Ancak, bu çeşit rastlantılar bir soru doğuruyor Ahramlara, Firavunların mezarları olmaktan başka, ek ve değişik bir işlev tanımak mümkün mü?

Bu soruya bir karşılık vermeden önce elimizdeki bazı bilgileri gözden geçirmek yerinde olur.
Ehramların ve ehramlardan elde edilen bilgilerin çıkış noktasını kesinlikle tanımlayamadığunız, eski Mısır gizemciliğine bağlı dinsel bir bilimin sonucu olduğu kabul ediliyor. Yıl süresi, dünyanın yarıçapı ve ağırlığı, gün tün eşitliği kanunu, boylam derecesinin değeri, kuzeyin gerçek yömi Ehramlardan, özellikle Keops’tan, elde edilen bilgilerin bazdandır.

Kcops’un 30’uncu paralel Özerindeki coğrafik durumu, dünyanın diğer esrarlı bölgeleriyle yarattığı bağlantılardan dolayı, oldukça ilgi çekicidir. Ehramın tepesinden 60 derecelik bir açı ile doğuya dönülürse Tibet’in başkenti olan Lhasaa île karşılaşılır; aynı açı bu defa batıya uygulanırca erişilecek nokta, mitoslara karışan kayıp ülke Atlantis’in battığı sanılan, Atlantik Okyanusudur. Aynı açı üzerinde yine batıya doğru bir 60 derece daha derlenirse. Mısır daki ehramlarla sayısız be zerlikleri taşıyan, Yukatan’m Maya ehramlannn erişilir.
Geleneksel arkeolojiye göre bütün bunlar lanbdan başka bir şey değildir. Yine de rastlanu’aıv yısı kabarınca bunlann altında başka şeyler var.

Bir önceki yazımız olan Kahve falında uçak başlıklı makalemizde falda bozuk para, falda jeton görmek ve Kahve falında jilet hakkında bilgiler verilmektedir.

  • reply özlem ,

    özlem 29 bekar özel hayatım ile ilgili şu anda var olan kişi ile ilgili durumum hkkında gelecekte bu kişi ile ne olacağı hakkında bilgi edinmek itiyortum

    Leave a comment