REİKİ İLE ÇALIŞMAK

Tarih ünde özetlendiği gibi Reiki ellerin yatırılması sanatıdır, iyileştirme tekniğidir ve 1000 yıllık bir tarihi vardır. Tibet’e ait Budist uygulaması olarak ortaya çıktığı zannedilmektedir. 18. yüzyılın sonlarında Dr. Mikao Usui tarafından yeniden keşfedilmiştir. Basit ama güçlü bir tekniktir ve herkes öğrenebilir.

REI YANİ MANEVİ ERDEM
Bayan Takata’ya göre ‘Rei’ evrensel anlamına gelir ve bu tanım birçok yandaşı tarafından kabul edilmiştir. Bununla birlikte, Bayan Takata ayrıca bu yorumun çok genel olduğunu belirtmiştir. Kanji ideogramları yedi tane anlam seviyesine sahiptir. Bunlar günlük olandan batini olana kadar değişirler. Bu sebeple Rei evrensel yani her yerde var olan olarak yorumlanabildiği doğrudur. Rei’nin Japon Kanji karakterinin ezoterik anlamı üzerinde yapılan araştırmalar bu ideograma çok derin bir anlayış sağlamıştır. Reiki’de kullanıldığı gibi Rei sözcüğü daha doğru olarak Doğa üstü Bilgi ya da manevi bilinç anlamında yorumlanabilir. Bu Tanrı ya da yüksek benlikten gelen erdemdir. Bu bütün her şeyin bilinmesi olan Tanrıbilincidir. Her insanı tamamen anlar. Bütün problem ve zorlukların sebeplerini ve onları iyileştirmek için ne yapılması gerektiğini bilir.

Kİ YAŞAM GÜCÜ
Ki, Çincedeki CHI ve Sanskritçedeki Prana’yla aynı anlamdadır. Ayrıca odicgüç, orgon ve bioplazma olarak da adlandırılır. Onun farkında olan çeşitli kültürler tarafından farklı isimlerle adlandırılmıştır.
Kİ yaşam gücüdür. Ayrıca Evrensel Enerji olarak da anılır. Bu tüm canlı türlere hayat veren fızikötesi bir enerjidir. Bir şey canlı olduğu sürece içinde dolaşan ve onu kuşatan bir yaşam gücüne sahiptir. Öldüğünde yaşam gücüde ayrılır.

Eğer yaşam gücünüz yavaşsa ya da akışında bir kısılma varsa hastalığa daha kolay yakalanırsınız. Yaşam gücü yüksek olduğunda ve özgürce dolaştığında hata yapma ihtimaliniz azalır. Yaşam gücü yaptığımız her şeyde önemli bir rol oynar. Bedene hayat verir ve ayrıca duygularımızın, düşüncelerimizin ve manevi yaşamımızın birincil enerjisidir.

Çinliler yaşam gücüne ya da adlandırdıkları biçimiyle ‘CHI’ye büyük önem atfederler. Üzerinde binlerce yıl çalıştılar ve değişik CHI çeşitleri olduğunu keşfettiler. Sarı İmparatorun 4000 yaşında olan ı ‘Dahili Tıp Klasiği’ otuz iki CHI çeşidini listeler.

Kİ savunma sanatçıları tarafından fiziksel eğitimleri ve zihni gelişmeleri için kullanıldı. PRANAYAMA diye adlandırılan méditatif nefes alıpverme egzersizlerinde ve tüm kültürlerin
Şamanlan tarafından kehanet, psişik uyanıklık, alamet ve iyileşme için kullanılırdı. Ki tüm çevremizde vardır ve akıl tarafından biriktirilebilir.

Bir önceki yazımız olan DİŞİ KEÇİ’NİN KALBİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Leave a comment