Altılılar

Tarot Falında Altılılar

Altı sayısı veya heksad beş sayısı ile kendini ortaya çıkaran hareketin farkedilerek ahenkli bir birliğin tanındığı bir hali anlatır. Altı sayısı altıgen bir yıldız veya hekagram ile simgelenir. Bu yıldız iki eşkenar üçgenden oluşur. Her bir üçgen kendi içinde dengeli, zıtlıkların barıştığı bir birlik halidir. Alevler göğe, sular yere çekilir. Üçgenlerin sivri ucu göğe uzananı ateş, yere uzananı suyu simgeler. Bu sembol yeryüzünde pekçok kültürde kullamlagelmiştir. Ateş aydınlıksa su karanlıktır.

 

 

Ateş erkekse su dişidir. Ateş ruhani su dünyevi güçleri anlatır. Kendi içinde dengeli olan bu iki zıt gücün birleşmesi ile yeni bir denge halioluşarak, ahenk mutluluk ve aydınlık ortaya çıkar. Bu aydınlık ile farketme haline ulaşılır. Tılsımlarda kötülüğe karşı kullanılan bir semboldür.

 

 
Altı nolu kartlar kabalistlerin hayat ağacında altı nolu küre olan Tiphareth’e tekabül eder. Tiphareth güneş gibi parlayarak etrafı aydınlatan ve güzelliklerin farkedilmesi ile mutluluk veren bir güçtür. Astrolojide, parlama ile dikkati çekme, farkedilme, başarı, şan şeref,, ışık ile aydınlanma ve farkındalık haline ulaşma, hayat enerjisi ile canlanma, dirilme, yaşam sevinci, istekler ve mutluluk hallerini anlatır.

 

 
A. E. Waite destesinde beşlilerdeki zorluklar ve mücadelelerden sonra gelen dengeli ahenkli ve mutlu hal, hakedilen bir onurlandırılma şeklinde anlatılmakta. Asalarda hakedilen başarı, şan şerefin zafer tacı ile sunulması, kupalarda mutluluğu taktir edilen bir geçmişin onurlandırılması, kılıçlarda hak edilen sakin bir yere götürülme, tılsımlarda ise hakedilen kazancın dağıtımı şeklinde resmedilmekte.