asa

Tarot Falı Asalar Takımı

Asalar Takımı

Küçük Arkana’mn ilk takımı olan Asalar, imgesel olarak ürkütücü bir enerjiye sahiptirler. Asalar, Zodyak’da ateş burçları olan Koç, Aslan ve Yay burçları ile ilişki içindedirler. Gerçeğin içsel ve dışsal etkilerinde iyimser eylemin simgesi olan Asalar, içgüdüsel ilhamm gücünü vurgularlar. Tüm yaratıcı düşünürler, bu dramatik ve değişken güce dikkat çekmekten kendilerini alamamışlardır. Bu güç, sanatsal bir zafer, kışkırtıcı ve zekice yapılan politik bir manevra ya da iş hayatına dair parlak bir çıkış olarak açığa çıkabilir ; bu gücün manifestosu nasıl olursa olsun ateşin gözüpek ve cesaret dolu niteliği asaların imzasını taşıyacaktır.

Ahenk ve Ahenksizlik Neyi Arıyoruz ?
Küçük Arkana’nın bütün takımları, beraber açıldıkları eşlere göre anlam bağlamında güçlenir ya da zayıflarlar. Bu durumu, Küçük Arkana’nın elementleri ve simgeleri üzerinde temellenen yankılama/ ahenk ya da ahenksizlik olarak isimlendiriyoruz. Bazı eşler birbirlerini tamamlarken bazıları da birbirlerinin etkilerini azaltırlar. Asaların aktif ve pozitif titreşimleri nesneldir, bir başka değişle görsel dünya üzerinde bir etkiye sahip olguları tanımlamaya çalışırlar. Asalar’m sunduğu güç Küıçlar ve Tılsımlar ile yükselirken, Kupalar ile bir azalma seyreyler. Asaların enerjisi Kılıçlar ile birlikte olduğunda düşünceler dünyasına akarken, Tılsımlar ile olan birlikteliğinde pratik zaferler dünyasıda yoğunlaşır. Kupalar ile eşleştiklerinde, bünyelerindeki ateş alev kaybeder, duygulanımlar istikrarsızlığa sürüklenir ve yaratıcı ifadeye gölge düşer.

Geleneksel Etki Alanları
Asaların her biri ayrı bir anlama sahip olmasına rağmen, bir kümede bütünleşirler. Bir açılımda Asalar baskın olduğunda, aşağıdaki yaşam odakları doğrulanmaktadır:

* Ruhsal, fiziksel ya da zihinsel serüven ve seyahat : Zihinsel yolculuk, tatiller, imgesel ve içsel seyahatler

* Mülkiyet, yayım, eğlenti ve buluşlar ile ilgili tüm anlaşmalar, görüşmeler ve kuramlar Asalar tarafından yönetilir.

* Rüyalar, istemler, yaşam yolu ve imgeler tarafından belirlenen kariyer Asaların hakimiyeti altındadır. Bu hakimiyetin etkisini daha geniş kavramlarla ifade edersek, başkalarına hizmet, özifade, risk alma ya da kaşiflik gibi kavramlarla karşılaşırız. Bu tür kavramlar, yaşamınızın günlük ayrıntılarım yorumlamaktan daha çok yaşam motifinizi belirleyen zorunlu kavramlardır.

Tarot Falı Asaların Kralı

Asaların Kralı

BU KART GELENEKSEL OLARAK, YOLCULUK VE KURAMSAL MACERALAR ÎLE İLGİLİ BİR ERKEĞİ TEMSİL ETMEKTEDİR.

Kartta sunulan Kral, ateşin ruhunu simgeleyen, ateşli bir cin gibidir. Onun eşi olan ejderha, hükümdarlığın ve gücün, Asaların ebediyen ulaşmak istediği madde ve ruhun birlikteliğinin sembolüdür. Kral ile ejderhamn birlikteliği, ateşe özgü sezgi ve maddesel gücün birlikteliğini oluşturur.

Ateş krallığının eril ruhu olan Asaların Kralı, Koç, Aslan ve Vay burçları ililişkilidir. Tipik olarak Kral canlı, özgürlüğüne düşkün, hırslı ve mizah doludur.

Kralın birlikte belirdiği ejderha, kralın gücünü sembolize eder ve kralı Keltik miti ile ilişkilendirir. Efsanevi Kral Arthur ile ilişkili ‘pendragon’ kelimesi ‘şef’ anlamına gelen Keltik mitindeki bir kelimedir. Bu figür, iş yaşamında başarılı olan bir erkeği ya da iş görüşmelerinizde, finansal kuramlarda karşılacağınız bir bireyi temsil eder.

Yaşamınızda güven duyduğunuz, enerji dolu ve yenilikçi bir yaşıtınızı da belirtebilir. Bu birey iş ve sosyal yaşamında hayat dolu bir insandır. Bu birey, çoğunlukla başkalarına ilham kaynağı olur ve genel olarak takım yöneticisi ya da müdür statüsündedir.

Romantik anlamda, Asaların Kralı iki role sahiptir. Sevgili olarak, çekici, cömert ve eğlendirici bir bireyi temsil eder. Yaşam dolu coşkunluğu oldukça baştan çıkaracıdır ve samimiyette yoğun duygulardan hoşlanır. Özgürlüğe olan düşkünlüğü, geniş ve açık alanlara olan düşkünlüğü ile belirginlik kazanır; kendini rahat hissedebileceği ferah ortamlar onun için duygusal, ruhsal ve zihinsel olarak oldukça önem taşımaktadır.

Asaların Kralı aynı zamanda, gizli ve yasalara aykırı bir ilişki yaşayan erkek bir sevgiliyi de ifade edebilir. Ters Aşıklar kartı ile birlikte açıldığında bu yorum daha güçlenir. Kılıçların Üçlüsü ile birliktelik söz konusu olduğunda ise bir aşk üçgeni belirtilir. Her zaman çekici olan Asaların Kralı, böyle durumlarda çok fazla ciddiyete alınmamalıdır. Duygusal anlamda oldukça yoğun ve sorumlu bir birey temsil edilmektedir.

Tarot Falı Asaların Kralı Tersin Anlamı
Kart ters geldiğinde, ateşin kaba ve bencil nitelikleri sunulmaktadır. İş yaşamınızda amacına ulaşıncaya kadar sizi kaygı duymadan kullanabilecek bir bireye dikkat çekilmektedir. Bu kişi sizinle rekabet eden bir fırsatçı olabilir. Aşk ilişkilerinizde,sonrasında sizi duygusal yıkıma ve öfkeye sürükleyebilme ihtimali olan, haz verici bir flört dönemini sunmaktadır. Dolayısıyla bu kişi, uzun dönemli ilişkilerden daha çok kısa süreli fakat keyifli tatil birlikteliklerine ve romantizmine uygun bir birey gibi görünmektedir. Alevleri oldukça parlak ve sıcaktır fakat çok kısa sürede sönmeye meğillidir. İçtenliği başka bir yerlerde aramak gerekiyor!

Tarot Falı Asaların Kralı Soyut / Genel Anlam
Soyut anlamda bu kart, mülkiyete, evlilik ve boşanma ilişkin fi nansal görüşmeleri temsil etmektedir. Yardımseverlik, güven , hayırsever kuruluşlar ve sanatı destekleyen organizasyonlar bu kart ile simgelenmektedir. Görüşme ve beklenmedik finansal olasılıklar, özellikle bu olasılıkları destekleyen kartlar ile desteklendiğinde, Asaların Kralı tarafından simgelenir.