Aslar

Tarot Falında Aslar

Fal bakma sayısı veya Monad hiçliğin veya yokluğun veya sıfırın yoğunlaşması ile oluşan bütün enerjileri içinde saklayan bir teklik halidir.
Bir nolu kartlar Kabalistlerin Hayat Ağacı’nda bir nolu küre olan Kether’e tekabül eder. Bu tohumdur. Bir faaliyetin köküdür. Bu tezahür etmemiş olan bir gücü simgeler. Sınırsız başlangıçları anlatır. Hareketsizlik halindeki saf oluşu veya hayatı gösterir. İçinde pozitif veta negatif tüm güçleri içerir. Tezahürü oluşturacak olan güçtür.

 

 
A. E. Waite destesinde aslarda göklerden bulutların arasından sonsuzluğun eli uzanmakta ve tanrısal gücü sunmaktadır. Aslar başlangıçları, en kuvvetli enerjileri veya güçleri simgeler. Aslar ile gelecekteki bir ağacın tohumu atılmaktadır.
Burç olarak değerlendirildiğinde aslar öncü burçlarla ifade edilebilir. Asaların ası ateşin ası veya ateşin öncü burcu koç olabilir. Bu ateşin gücü, yaratıcı enerji, girişim, başlangıç, ilerlemeyi göstermektedir.

 

 

Kupaların ası suyun ası veya suyun öncü burcu yengeç olabilir. Bu suyun gücü, saf duyguları, duygusal bir ilişkiyi, sevgiyi anneliği, suyla gelen bereketi göstermektedir. Kılıçların ası havanın ası veya havanın öncü burcu terazi olabilir. Bu havamn gücü, barış adına havada asılı duran merhamet ve kudret uçları keskin adalet kılıcının gücünü, saf aklı göstermektedir. Tılsımların ası, toprağın ası veya toprağm öncü burcu oğlak olabilir. Bu toprağın gücü, çok çalışma ile elde edilecek dünyevi statü başarı ve kazanca, sağlam bir iş başlangıcına işaret eder.