astroloji burç

Jupiterin Etkisindeki Burçlar

Jüpiter’in Enerji Açısından Güçlü ya da Zayıf olduğu Burçlar:

En Güçlü: Yengeç Çok Güçlü: Balık, Yay Güçlü: Akrep, Aslan, Koç En Zayıf: Oğlak

Astrolojiyi Kullanarak Nasıl Zengin Olunur? Çok Zayıf: İkizler, Başak, Terazi, Boğa Zayıf: Kova

Satürn’ün Enerji Açısından Güçlü ya da Zayıf olduğu Burçlar:

En Güçlü: Tarot falı ve Terazi

Çok Güçlü: Oğlak fal bak ve Kova

Güçlü: Boğa, İkizler, Başak

En Zayıf: Koç

Çok Zayıf: Aslan, Akrep

Zayıf: Yay, Yengeç, Balık

Açılar

Açılar gezegenler arasındaki derecelerdir ama her birinin diğerinden kaç burç uzaklıkta olduğunu saymak bu açıları tanımlamak ve anlamak açısından daha kolay bir yöntemdir. Açıların sayısal özellikleri anlamlı bir hale gelir. İlk sayı 1.gezegen ile 2.gezegen arasında yer alan burç sayısıdır. İkinci sayı 1.gezegene tekrar ulaşmak için ileriye doğru sayılan burç sayısıdır. Hint astrolojisinde sayma işi saat yönünde yapılır. Pozitif ve negatif kombinasyonlar söz konusudur.

Jüpiter ve Satürn Arasındaki Açılar

1/1 (Birleşme): Jüpiter ve Satürn’ün ikisi birden aym burçta ve evdedir. Yoğun, büyük olaylar, dönüm noktalan anlamına gelen birleşme açısmı Jüpiter ve Satürn her 20 yılda bir gerçekleştirir ve politik liderlerle ilgili sıra dışı olaylar ile finans piyasalarındaki büyük değişimler ile bilinir.

2/12 (Yan Altmış): Jüpiter ve Satürn bitişik burçlarda yer alır. Bu uyumlu bir durum değildir; asla çözüm bulunamamış meseleler söz konusudur. Bu meselelerin çözümü için bazı kayıpların verilmesi şarttır.

3/İl (Altmış): Her şey pürüzsüz bir şekilde gerçekleşir, ekonomide iyileşme görülür. Özellikle istihdam piyasasmda fırsatların çıktığı, yeni bir büyümenin görüldüğü dönemdir.

4/10: (Kare): Büyüme çok çalışma ve çaba sonucunda ortaya çıkar. Muazzam bir büyüme ile sonuçlanacak büyük olaylar, ekonominin büyümesine yol açacak politik birçok değişiklik ve daha fazla fırsat söz konusudur.

5/9: (Üçgen): Rahatlık ve konforun yol açtığı büyük bir ekonomik akış söz konusudur. Satürn ve Jüpiter arasındaki en iyi açıdır. Muazzam bir refah ortaya çıkar, ekonomi büyür.

6/8: (Kavuşmayan): Jüpiter ve Satürn arasındaki en kötü açıdır. Hiçbir şeyde uyum olmayacağı anlamına gelir. Uzun süre aşırı uçlarda yer alan ekonomi aşırı yüklemeye ve dengesizliğe neden olur ve şimdi bunun düzeltilmesi gerekir. Ekonomide en düşük noktayı temsil eder.

7/7 (Zıtlık): Üzerinde çalışılması gereken bir dengesizlik söz konusudur. Dengelenmesi gereken zıt güçler vardır ve bu da tavizler verilmesi anlamına gelir.

2008-2009 yıllarında Jüpiter kendisi için en zayıf burç olan Oğlak burcundaydı ve bu da ekonomik olarak çok zor bir yıl anlamına gelir. Satürn de kendisi için çok kötü olan Aslan burcundaydı, bu da insanların meseleleri çözmek için bir araya gelmelerini olanaksız hale getirir. Jüpiter ve Satürn arasındaki açmm 6/8 (Kavuşmayan) olması dünyanın ve ekonominin çok zor durumda olduğu ve kısa vadede herhangi bir çıkışın da gözükmediği bir dönemi işaret ediyordu. Bu yıllar ekonominin en düşük seviyelerinden birinde olduğu bir dö nemdi ve Büyük Bunalım dönemi ile benzerlikler kuruldu. Devlet batmalarını engellemek için bankalara ve otomotiv endüstrisine büyük miktarda borç vermek zorunda kaldı. Birçok insan işlerini ve evlerini kaybetti. Bütün bunlar o dönemde Jüpiter ve Satürn’ün konumu ile kesin bir şekilde tahmin edilebilmişti.

Astrolojinin Temelleri (Vedik Hint Astrolojisi)

burclar

“Astroloji Üzerine Hızlandırılmış Bir Ders”

“Gökyüzündeki yıldızların bir müziği vardır; yeter ki onu duyacak kulaklarımız olsun .”

Pisagor Matematikçi

Bu bölüm bu kitapta sözü edilen tüm kavramlar açısından astrolojinin temellerini anlamaya yönelik bir kaynak olarak kullanılabilir. Herkesin anlayabileceği, genele yaygın bir kitap yazmak istiyordum ama daha başlarken bunun astrolojide kullanılan teknikleri içeren temel bir kitap olması gerektiğinin farkına vardım. Bu basit temel bir anlayış gerektirir çünkü astroloji karmaşık bir bilimdir. Bu kurallar kitabın ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak ele alınıyor.

Bu kitapta kullanılan sistem Vedik Astroloji ya da Hint Astrolojisidir. Daha yaygın bir şekilde kullanılan Batı Astrolojisinden farklıdır. Bu sistemi kullanmamın nedeni onun daha hassas ve doğru olduğunu düşünüyor olmam. Batı Astrolojisinden temel farkı tüm gezegenlerin zodyakta neredeyse bir tam burç kadar geride olmasıdır.

Hint Astrolojisi hesaplama için Yıldız Sistemini kullanırken Batı astrolojisi Tropikal sistemi kullanır. Yıldız sistemi yıldızların ya da takımyıldızlarının (burçların) geriye doğru hareketi olan Ekinoksların Devinimi’ni dikkate alır. îşte bu yüzden gezegenler zodyakta farklı bir konumdadır.

Hint Astrolojisi bir harita yardımıyla kullanılır ve tanımlanır. Harita zaman ve mekân tarafından çerçevelenmiş bir tablodur. Harita ya da horoskop dört ölçü (ya da özellik) taşımaktadır, bunlar gezegenler, burçlar, evler ve açılardır ve Batı Astrolojisinde de aynıdır.

Harita doğum ya da bir olaym başlangıcı ile oluşturulur. Doğum bir kişiye, bir işe, evliliğe, hisse senedi piyasasındaki ilk işleme ve hatta bir fikre ilişkin olabilir. Harita bu dünyaya geliş günü, yılı, yeri ve saati ile oluşturulur. Doğan ya da başlangıcı olan her şeyin bir sonu vardır. Harita bir kişi ya da olaym yaşam süresi boyunca ortaya çıkacak olaylara ve bunların zamanlarına ilişkin bilgiler verebilir.

Tüm harita doğum zamanında Doğu ufkundan yükselmekte olan burç üzerine kurulur. Doğum saati, yeri, günü ve yılı, burç ve bu burcun derecesi haritanın başlangıcını oluşturur. Haritanın başlangıç noktası yeryüzünün Doğu ufkunda yükselmekte olan burcun tam derecesidir. Bu derece ve burç belirlendiğinde ona Yükselen Burç adı verilir ve l.evin başlangıcıdır. Burçlar zodyaktaki doğal sıralanışları ile birbiri ardına dizilir. Doğal sıralama şu şekildedir: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık. Haritadaki her ev için bir burç söz konusudur ve yükselen burç her evde hangi burcun olacağmı belirler. Eğer yükselen burç Yay ise l.ev Yay burcu ile başlar, Oğlak 2.evde, Kova ise 3.evde yer alacaktır. Bu şekilde 12 burç doğal sıralamada oldukları şekliyle peş peşe dizilir. 12 burç 12 eve bu şekilde yerleşmiş olur.

Gezegenler haritadaki referans noktalandır. Yükselen Burç hesaplandıktan sonra gezegenler kendi burçlarına göre ilgili evlere yerleştirilir. 12 burç, 12 ev ve 12 gezegen vardır. 12 gezegenin 9’u Hint astrolojisinde kullanılan Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Rahu ve Ketu’dur. Diğerleri ise 3 dışsal gezegen olan Uranüs, Neptün ve Plüton’dur.

Analizin bir sonraki bölümü açılarla ilgilidir. Açılar gezegenlerin arasındaki derecelerdir. Belli derece aralıklan belli anlamlar içerir. Zodyakın tamamı 360 derecedir. Her burç ve ev 30 derecedir. 12 ev ya da burcun her biri 30 derecedir, 30 ile 12’nin çarpımı 360 eder. Bu kitapta kullanılan temel açılar 30, 60, 90, 120 ve 150 derecedir. Bu birbirine yaklaşık bu mesafelerle konumlanmış gezegenler anlamına gelir. Açılar gezegenleri spesifik şekillerle bağlar. Bazıları yararlı, bazıları zorlayıcıdır. Gezegenler gerçekten de (anlamlarına dayalı olarak) olumlu ve olumsuz sonuçlar ortaya çıkaran enerjileri gönderir. Yararlı gezegenler olduğu gibi, zararlı gezegenler de vardır. Açıları okuma konusunda benim tavsiyem basitçe birbirlerine kaç burç uzaklıkta olduklarına bakılmasıdır. Örneğin eğer iki gezegen birbiriyle 150 derecelik bir açı oluşturuyorsa o zaman birinci gezegen ile İkincisi arasında altı burç var demektir. İkinci gezegenden birinci gezegene olan mesafe ise sekiz burçtur. Her zaman saat yönünde ilerleyecek şekilde sayılır. Batı astrolojisinde açıların isimleri vardır ama aynı zamanda birbirleri arasında yer alan açıların ya da burçların sayısı ile de anılabilirler. 150 derecelik açıya kavuşmayan açı ya da 6/8 ilişkisi adı verilir. Bu konuya ne kadar çalışırsanız size o kadar kolay ve basit gelmeye başlar.

Her bir burcu hangi gezegenin yönettiğini bilmek çok önemlidir. Hint astrolojisinde kullanılan sistem eski yönetici burç sistemini kullanır. Yani Güneş ve Ay dışında her gezegen iki burcu yönetir. Dışsal gezegenler olan Uranüs, Neptün ve Plüton burçları yönetmez. Onlar içinde bulundukları burca göre nesillere ilişkin yönelimleri belirlerler.

Hint astrolojisindeki belirgin anlayışlardan biri, gezegenlerin belli burçlarda daha güçlü ya da daha zayıf olacakları şeklindedir. Gezegenlerin finansal yönelimlerin belirlenmesi amacıyla haritalanması sırasmda bu bilgi çok önem taşır. Bir gezegen zayıf bir burçtayken (güçsüz konum) problemler ortaya çıkar. Bunun karşılığında bir gezegenin güçlü olması ona pozitif büyüme olanağı verecektir. Bir gezegen yönettiği burçtayken de güçlüdür. Bu konumların anlamlan kitap boyunca ele alınmıştır.