astrolojide açıların anlamı

Astrolojide Açılar

fal bak

Bu uygulama ile elde edeceğiniz en önemli sonuç daha şanslı olduğunuz ya da düşük bir profil sergilemeniz gereken spesifik zamanları tespit edebilmenizdir. Şanslı anlannız ileri doğru harekete geçmek üzere lehinize kullanılabilir, diğer zamanlarda ise ileri doğru harekete geçmemek en doğrusu olacaktır. Bu prensipler şans oyunlarında, kumarda ya da borsada kullanılabilir. Bir döngünün yükselişini ve çöküşünü pozitif bir şekilde öngörebilirseniz yaşamınızda üretkenliğe sahip olabilirsiniz.

Astrolojideki açılar tıpkı müziğin tonlan gibidir, bazıları birbirleriyle tamamen uyum içindeyken bazıları akortsuzdur, herhangi bir uyum söz konusu değildir. En uyumlu açılar üçgen ve altmış, yani 120 ve 60 derecelerdir. Bunların aralarında 5/9 ve 3/11 gezegen vardır. Üçgen kesinlikle en uyumlu olandır. Ama en uyumsuz olan açı kavuşmayan açı ve karedir, kavuşmayan açı bunlardan en zor olandır. Kavuşmayan açı 150 derece, kare 90 derecedir ya da gezegenlerin arasında 6/8 burç ve 4/10 burç mesafe vardır.

Bir doğum haritasında bu dört gezegenin yerleri yaşamın kolay ya da zor olacağını gösterir. Üçgen ve altmış açıları yaşama kolaylık ve rahatlık verirken kavuşmayan açı ve kareler zorluklar anlamına gelir. Bir haritada üçgen ve altmışlann kombinasyonu yer alıyorsa bu durum o hayatta başanh olayların ortaya çıkması açısından en güçlü durumdur.

Sosyal ve jenerasyonlar ile ilgili küresel değişimleri yöneten gezegenler üç dışsal gezegen olan Uranüs, Neptün ve Plüton’dur. Bunlar özellikle kitlesel bilinci etkiler ve kişi ötesidir. Bu üç dışsal gezegen ile iki sosyal gezegen olan Jüpiter ve Satürn arasında oluşan açılar kitlesel bilinci ve küresel gelişmeleri ortaya koyar. Gökyüzünde gezegenler tarafından oluşturulan bu kalıpların anlaşılması yıllar boyunca dünyadaki politik, finansal ve sosyal iklimin belirlenmesini sağlar. Finansal iklim açısından bu dışsal gezegenlerin yıllar itibanyla anlaşılması piyasalardaki birçok iniş ve çıkışların belirlenmesine yol açar. Bu üç dışsal gezegen oluşturdukları kombinasyonlar ve kalıplar belli dönemlerin ortaya çıkışını belirler. Birbirleri ile olan ilişkileri tarihteki hareket ve çağların tahmin edilmesini sağlar.

Bunun yanında ne zaman bir gezegen geri gitmeye başlarsa yavaşlar ve durur, bu da onu önemli bir duruma getirir. Burada içsel kişisel gezegenler olan Merkür, Venüs ve Mars’tan söz ediyorum. Bu gezegenlerin geri gitme döngüleri daha yavaş hareket eden gezegenlerin büyük döngüleri ile birlikte kitlelerin duygularını ve dolayısıyla borsalan etkiler.

Dışsal gezegenlerin anlamlarının küresel piyasalara ve tüm küresel işlere ilişkin tahminlere uygulanması için onlann neyi temsil ettiklerinin anlaşılması önemlidir. Tıpkı parmak izlerinin benzersiz olması gibi, birbirleri ile oluşturdukları açılar neredeyse her zaman farklı bir yapı ortaya koyar. Ama gezegenlerin geçmişte oluşturdukları yapılarla kesin benzerlikler de söz konusudur. Yani önceden olmuş olayları belli gezegen şekillerinin anlaşılması amacıyla kullanabiliriz.

Diğer ilginç bir etki gezegenlerin oluşturduğu ve tarihte bir dönemi belirleyen şekillerin bu dönemlerde doğan kişilerin doğum haritalarındaki şekillerin aynısı olmasıdır. Bu tarihin belli dönemlerinde doğan kişilerin karakterini belirleyen şeydir. Yani dışsal gezegenler ve onlarm belli dönemlerde oluşturdukları şekiller belli kuşakların farklı olmasma neden olur çünkü bu şekiller onlann bireysel doğum haritalarının bir parçası olacaktır.

Dışsal gezegenler çağların sosyal iklimlerini ve bu çağların jenerasyonlarını belirleyen şeyler olduğundan ben bunlara “jenerasyon gezegenleri” adını veriyorum. Bunlar o dönemin tüm jenerasyonunu etki altına alırlar.

Bu dışsal gezegenler keşfedildikleri dönemde her neyi temsil ediyorlarsa onun farkındalık olarak ortaya çıktığını anlamak önem taşıyor. Bu gezegenlerin neleri bilinç seviyesine yükseltmiş olduğunu ancak geriye doğru bakarak anlayabili nin başlangıç zamanlarıydı. Küresel ölçekte çalışma ve ticareti mümkün kılacak icatlar yapıldı. Elektriğin kullanımı ve çırçır makinası gibi icatlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Bütün bunlar kitlesel iletişim dünyasının kapılarını açtı.

Kurallar: Değişim, dış merkezlilik, isyan, dengesiz davranışlar, ani ve beklenmedik olaylar, şok, depremler, yıldırım, elektrik, bilgisayarlar, icatlar, uçaklar, astroloji lığın başlangıç yıllarıydı, bu da fotoğraf ve film gibi Neptün’ün gerçek gibi gözüken yanılsamaları açısından semboliktir. Bu da dünyayı kolektif trendler ve mesajlar etrafında birleştirecek sinema filmlerinin başlangıcıydı. Neptün coşkunluk ve kendinden geçme ile ilgilidir, bu spiritüel aydınlanma ya da uyuşturucu ve alkol kullanımı ile ulaşılan coşku hali olabilir. Sarhoşluk, sanat, müzik ve dans ile ilgilidir. Neptün Ketu’ya çok benzer. Dünyanın yanılsamalarını, ruhsallığı ve psişik güçleri yönetir.

Kurallar: Yanılsamalar, aldatma, kafa karışıklığı, inkar, uyuşturucu, alkol, fanteziler, sis, rüyalar, romantizm, cazibe, ruhsallık, yüksek bilinç, kendini adama, tapınma, okyanus, sıvılar, petrol ve gaz, hassasiyet, psişik.

Uranüs: Uranüs 1781 ’de keşfedildi. Endüstri devrimi

Neptün: Neptün 1846’da keşfedildi. O yıllar fotografçı & Plüton: Plüton 1930’da keşfedildi. O sıralar Büyük Depresyon’un en yoğun olduğu dönemlerdi. Yeraltı dünyasını anımsatan zorbalar kitleleri yönetiyordu. Mafya babalan, gangsterler ve Hitler ve Stalin gibi diktatörler kol geziyordu. Atom enerjisinin keşfi kitlesel ölümlere ve İkinci Dünya Savaşı’mn sonunda tüm insanlığın ortadan kalkma tehlike» si ile karşı karşıya kalmasına yol açtı. Plüton Rahu’ya benzer.

Kurallar: Patlayıcı olmak, güç, kontrol, hile, teslimiyet, dönüşüm, yeraltı dünyası, mafya, sırlar, saplantılar, zorlantılar, intikam, büyük paralar, seks, atom enerjisi, büyük hükümetler, yozlaşma, doğum, ölüm ve sağaltım.

Bu bilgi ile geçmişteki birçok döngü geleceğin anlaşılması için kullanılabilir ve böylece hem politik, hem ekonomik küresel tahminler yapılabilir.