Tarot Falı Asalar Takımı

Asalar Takımı

Küçük Arkana’mn ilk takımı olan Asalar, imgesel olarak ürkütücü bir enerjiye sahiptirler. Asalar, Zodyak’da ateş burçları olan Koç, Aslan ve Yay burçları ile ilişki içindedirler. Gerçeğin içsel ve dışsal etkilerinde iyimser eylemin simgesi olan Asalar, içgüdüsel ilhamm gücünü vurgularlar. Tüm yaratıcı düşünürler, bu dramatik ve değişken güce dikkat çekmekten kendilerini alamamışlardır. Bu güç, sanatsal bir zafer, kışkırtıcı ve zekice yapılan politik bir manevra ya da iş hayatına dair parlak bir çıkış olarak açığa çıkabilir ; bu gücün manifestosu nasıl olursa olsun ateşin gözüpek ve cesaret dolu niteliği asaların imzasını taşıyacaktır.

Ahenk ve Ahenksizlik Neyi Arıyoruz ?
Küçük Arkana’nın bütün takımları, beraber açıldıkları eşlere göre anlam bağlamında güçlenir ya da zayıflarlar. Bu durumu, Küçük Arkana’nın elementleri ve simgeleri üzerinde temellenen yankılama/ ahenk ya da ahenksizlik olarak isimlendiriyoruz. Bazı eşler birbirlerini tamamlarken bazıları da birbirlerinin etkilerini azaltırlar. Asaların aktif ve pozitif titreşimleri nesneldir, bir başka değişle görsel dünya üzerinde bir etkiye sahip olguları tanımlamaya çalışırlar. Asalar’m sunduğu güç Küıçlar ve Tılsımlar ile yükselirken, Kupalar ile bir azalma seyreyler. Asaların enerjisi Kılıçlar ile birlikte olduğunda düşünceler dünyasına akarken, Tılsımlar ile olan birlikteliğinde pratik zaferler dünyasıda yoğunlaşır. Kupalar ile eşleştiklerinde, bünyelerindeki ateş alev kaybeder, duygulanımlar istikrarsızlığa sürüklenir ve yaratıcı ifadeye gölge düşer.

Geleneksel Etki Alanları
Asaların her biri ayrı bir anlama sahip olmasına rağmen, bir kümede bütünleşirler. Bir açılımda Asalar baskın olduğunda, aşağıdaki yaşam odakları doğrulanmaktadır:

* Ruhsal, fiziksel ya da zihinsel serüven ve seyahat : Zihinsel yolculuk, tatiller, imgesel ve içsel seyahatler

* Mülkiyet, yayım, eğlenti ve buluşlar ile ilgili tüm anlaşmalar, görüşmeler ve kuramlar Asalar tarafından yönetilir.

* Rüyalar, istemler, yaşam yolu ve imgeler tarafından belirlenen kariyer Asaların hakimiyeti altındadır. Bu hakimiyetin etkisini daha geniş kavramlarla ifade edersek, başkalarına hizmet, özifade, risk alma ya da kaşiflik gibi kavramlarla karşılaşırız. Bu tür kavramlar, yaşamınızın günlük ayrıntılarım yorumlamaktan daha çok yaşam motifinizi belirleyen zorunlu kavramlardır.

Bir önceki yazımız olan TAROT FALI İMPARATOR KARTI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Leave a comment