Tarot falı aşıklar kartı anlamı ve yorumu

indir

SİMYA TEMALARINDA YOĞUNLAŞAN RÖNESANS TAROTUNU İFADE EDEN EN BELİRLEYİCİ KART AŞIKLAR KARTIDIR. BU KART AŞKIN, DENGENİN VE ZITLARIN BİRLİĞİNİN EVRENSEL ÖRNEĞİNİ SUNAR.

Güneş tanrısı ve Ay tanrıçası olarak gösterilen aşıklar, simya dünyasındaki kral ve kraliçeyi simgelerler. Güneş tanrısı, ateşin alevli gücünü, ışığı ve eril devinimi sembolize eder. Çin felsefesi ve tıp dünyası bu enerjiyi yang olarak isimlendirir. Simgesel olarak ay şeklinde bir yüz ile gösterilen Ay tanrıçası da, Ay’ın soğuğa, ıslaklığa ve kavrayışa dair enerjilerini simgeler. Çin felsefesi bu enerjileri de yin isimlendirir. Simyada da, ay ve güneş bir bütünün parçalarıdır ve günün güneş ile doğması ve ay ile geceye kavuşması evrendeki bütünün en görkemli göstergesidir. Bu birbirinden ayrılmaz bütün, Güneş tanrısının ay biçiminde, Ay tanrıçasının da güneş biçiminde kolye takmasıyla daha da belirginlik kazanır.

Cupid ya da Eros’un ruhu olan geleneksel çocuk başlı, kanatlı melek figürü, simya dünyasına ait bu çiftin üstüne yerleştirilmiştir. Eros, daha sonraki mitolojik hikayelerde, Afrodit’in oğlu olarak ün kazanmıştır; fakat Eros’un asıl kökleri Gece’nin ve Kaos’un güçlerine uzanmaktadır. Bu kartta Eros, bilinmezliğin ve aşktaki anarşizmin simgesidir. Eros’un mızrağındaki ok aşıkların kalbine doğru yönelmiştir ve bu ok hedefini sadece bir kez bulduktan sonra, aşıkların aralarında oluşan bağın değişmesi mümkün değildir.

Figürün her iki tarafından yükselen kırmızı güller eril güneşin beyaz güller ise dişil ayın simgeleridir. Simyada beyez güller bilgeliğin ve bütünlüğün sembolleridirler. Kırmızı ve beyaz güllerin birlikteliği, evliliği simgeler. Kırmızı güller, romantizm ve baştan çıkarıcılık düşünceleri üzerinde gövdelenen tutkulu bir yüreğin göstergesi iken beyaz güller de ışık, saflık, güzellik ve gizemin simgeleridirler. Bir çok geleneksel söylemde, güllerin Cennet Bahçesi’nde yeşeren Yaşam Ağacı’nın çiçekleri olarak söz edilir.

Aşıklar kartı, çok derin anlamlara ev sahipliği yapar. Kart numarası, Venüs’nü numarası olan 6 rakamıdır ve bu rakam gerilimle birlikte var olan uyumun simgesidir. Sevgi bütünlüğünün kartı olarak, erotizm ve paganizme yönelik bir anlam barındırır Aşıklar Kartı! Bu anlam, Kilise’nin kuruluş dönemlerinde kesinlikle onay görmemiştir. Aslında, tarot kartlarının ilk versiyonlarında Aşıklar kartı, dişi eşin yaşlı bir kadın ya da tanrıça olduğu bir çifti göstermekteydi bu Gnos tik tema geleneksel ritüel ve törenlerden uzanıp gelmiştir tarot kartlarına! Bir çok kartta, çiftin üstünde resmedilmiş Cupid gerçek aşkın göstergesi olarak kabul edilmiştir. Buna ek olarak, her bireyin ruhunda yer alabilecek erkek ve kadın birlikteliğinin simgesi olarak da kabul edilmiştir.

Mistik evlilik törenleri tema olarak, simyada fantastik bir deneyim yaşar. Güneş tanrısı ve Ay tanrıçasının evlilikleri, simyada Kimyasal Düğün Töreni olarak belirtilmiştir. Su yüzeyindeki, aya ait dişil güçler ile güneşe ait eril güçlerin birlikteliğinden doğan ruhsal yolculuk ya da psikolojik süreçler, kimyasal reaksiyonlar için anahtar kelimelerdir ve Tantra gibi doğuya özgü cinsellik ile ilgili felsefeleri işaret ederler. Tantra felsefindeki gizemler ve cinsel ruhsal bütünlüğün aydınlığa çıkacağı inancı, simyaya ait sembolizmin hakkında daha fazla bilgi sağlamaktadır ve tüm bunlar Saray Aşk şiirlerinin özünü oluştu rur.Aşağıda ilk kez 1400’lerde yayınlanmış, simyayı işleyen efsanevi bir şiirden kısa bir alıntı bulunmaktadır:

Krallığın sahibi çiftlerin, cinsiyetsiz olarak düşündüğü sihirli çocuk, tıpkı çocuk başlı kanatlı meleğin Aşıkların üstünde yer alması gibi, çiftlerin başının üstünde resmedilir çoğu zaman! Buradaki cinsi yetsizlik, kadın ve erkeğin enerjilerinin harmanlanmasıyla yaratılan bütünün göstergesidir. Karttaki kanatlı figür ayrıca simyadaki dengeyi ve ölçüyü sembolize eder. Deli’nin yolculuğu, bu kart ile olgunluğa ve sevgiye yol alır. Artık Deli, ya şimdiye kadar yaşadığı deneyimlerle yetinmeyi ya da yeni macera ve keşiflerin cazibesine yolculuk etmeyi seçecektir.

Düzün Anlamı
İlk bakışta aşıklar kartı, yorumu oldukça basit bir kart gibi gözükür. Aslında bie açıdan da böyle olduğunu inkar edemeyiz ! İmparato riçe ya da Kupalar ile birlikte belirdiğinde, alımlılık, romantizm ve iki birey arasındaki göz kamaştırıcı kimyayı ifade eder. Aşıklar kartının belirttiği her türlü ilişki, kendiliğinden gelişen ve unutulmaz nitelikte olan fakat kesinlikle evliliği haber eden bir ilişki değildir. İlişkiyi betimleyen bir kart olarak, size yoğun bir biçimde, akıl, beden ve ruh birlikteliği yaşanacak bir ilişki sözü verir. Daha sonra yaşanacak olgular, bu sözden bütünüyle bağımsızdır; buna dair eski mitler bu bağımsızlık kavramına oldukça fazla yer verirler. Erotizm, romantizm ve aşk, duyarlılık anlaşması üzerine kurulmuş bir evlilik ilişkisinden oldukça farklıdır. Bu bağlamda Aşıklar, tutkunun kuralsız ve müphem oklarını taşırlar.

İkinci olarak, Aşıklar kartı seçenekler kartıdır. Romantik bir partner seçimi kontrol dışı gözükebileceğinden, buradaki seçenekler kavramı içgüdüsellik ve duygusallık ile doğrudan ilgilidir. Söz konusu seçenekler, halen yürüdüğünüz yol ile bilmediğiniz bir yol arasında karşınıza çıkacak riskler dahilinde yapacağınız seçimler olacaktır. Aynı yaşamı sürmeye devam ettiğinizde sizi suçlayabilecek birisi yoktur ; fakat Aşıklar kartı size yeni bir şeyi keşfetme şansı sunuyor. Bu kart, yaşamınızı, rüyalarınızı ve umutlarınızı değerlendirmenizi sağlayarak, bir karar alabilmeniz konusunda size yardımcı olacaktır bu bütünde sunulan seçenek, kararlarınızı karmaşa ile sonladıracak ya da yaşamınızı çıkmaza sokacak bir seçenek değildir; aksine sizi zaman içindeki uykudan uyandırarak çeşitli olasılıklar ile yüzleştirecektir Aslında karşılaştığımız her olgu genelde farkına varamadığımız seçenek
leri getirir bize.İşte aşıklar kartı, bu anın kristalleştiği bir değişimandır.

Tersin Anlamı
Aşk üçgenlerini, gizli ilşkileri ve sadakatsizliği simgeler. Kılıçların üçlüsü ile açıldığında, yukarıdaki anlamlara daha fazla yaklaşır. Aşıklar kartının ifade etmek istediği belirsizlikliktir. Yeni bir ilişkiye girmek üzere iseniz şu soru ile uyarır sizi: Bu kişi size uygun mu? Söz konusu kişi, sizin düşündüğünüz kadar özgür olmayan bir birey olabilir. Bir ilişkideki genel beklentilerinize cevap veremeyecek bir kişi olabilir bu insan! Bir ilişkinin sonunu ifade eder ve bu ilişkinin sonlanış nedeni çok nadir olsa da geçmişteki anı yada ilişkileriniz olabi lir.Bütün sorunlara rağmen, iki kişi arasında asla geri çevrilemeyecek ölçüde olan bir çekim söz konusudur.
Savaş arabası ve onun kullanıcısı, bir çok mitolojide de sözü geçen zaferin ve kahramanlığa özgü konumu sunmaktadır. Araba sürücüsü, genel olarak kutsal bir varlıktır yaşamdaki devinimlerin yönlendirici usu olarak simgelenir.

Ustaki düşünce ve etkileri, arabayı çeken ejderha figürleri ile sunulmak istenmiştir arabayı çeken figür olarak güller seçilmiş olsaydı araba Güneş tanrısı Apollo’nun, gene benzer olarak sevginin sembolü kumrular seçilmiş olsaydı araba Afrodit’in arabası olacaktı.

Yansı aslan yarısı kartal varsayılan ejderha figürleri, tarot kartlarında dikkatliliği, gücü, adaleti ve kaderi sunmak için seçilmiştir. Siyah ve gümüş figürler, tüm yaşam öykülerindeki var olan ruhlan ve aktif ve kavrayışa özgü enerjileri simgeler. Doğuştan gelen çift yönlü eneıjiler, tarot sembolizminde önemli bir yere sahiptir.
Kartın her iki tarafında da bulunan yeni ay figürleri, bu kartı Yengeç burcu ile ilişkilendirir; çünkü Yengeç burcunun doğum gezegeni Ay’dır. Ay kendini yıl boyunca yenilediği için, bu figürler yeni başlangıçlann habercisidir. Savaş Arabası, zafer anlamındadır ve her yeni koşula’ sırada olan ne ?’ sorusu ile adım atar.

Yengeç figürü tüm eylemlerini, Haziran ayında kuzey yarımkürede gerçkleşen yaz gündönümünün sembolü olan Yengeç burcu ile birlikte gerçekleştirir: Ay’a ait bir sembol olduğu için, ölüm ve rüyalar ile ilişkilidir ve bu ilişki bu kartı, onun mistik partneri olan Ölüm kartı ile ilişkilendirir. Dünya mitolojilerinin birçoğunda, görkemli tanrıçanın aşığı, yeniden doğmak ve dirilmek adına her sene yaz gün dönümünden sonra ölür.

Bir önceki yazımız olan Tarot Falı Büyük Arkana Serisi başlıklı makalemizde arkana, büyük ve fal hakkında bilgiler verilmektedir.

Leave a comment