TAROT FALI KADER ÇARKI KARTI

indir (1)

Kaderdeki iniş ve çıkışlar geleneksel olarak çarka yapıştırılmış olan figürlerle ifade edilir. Bunlar daima yaşamın olumlu ve olumsuz olaylarını deneyimlerler. Bir çarka bağlı olma fikri doğu kökenlidir, kaderin görkemli çarkını ve bireyin yaşamı boyunca bağlı olduğu kaderi gösterir. Çark, kuyruğu ağzında olan bir yılan figürü ile çevrilmiştir.
Bu sembol, Ouroboros olarak adlandırılır ve yaradılışı, ölümsüzlüğü ve sonsuzluğu simgeler. Ouroboros, yılan gibi kıvrılan bir sihir kralına, onun evrenin ve bütün yaratıların sembolü olarak gören ortaçağ büyücüleri ve simyacıları tarafından verilen bir isimdir.Burada Ouroboros, sekiz köşeli bir yıldızı, bütünü ve insanoğlunun eriminin ve ya anlama gücünün ötesinde kuşatan kutsal güç örneklerinin sembolünü kollan arasına almaktadır.

Zodyak’m dört değişmez işaretinin sembolik figürleri, bu kartın dört köşesinde de görülmektedir. Bunlar Zodyak’taki Boğa burcunun ve ilk bahar mevsiminin sembolleridir. Toprak elementinin ve fiziksel duyarlılığın sembolüdür. Aslan figürü, yazın yükselişini ve hasat zamanını gösterir. Ateş elementi, sezgi ve hayal gücünü simgeler. Anka kuşu / Kartal figürü, son bahar mevsimini belirtir. Akrep burcu, su elementini, duygulan ve cinselliği temsil eder. Kova burcunun meleği, kuzeydeki kışın kalbi Ocak ayını simgeler. Bu burç, düşüncenin gücünü, hava elementini ve bütün yaşayan canlılann yapı taşı sayılan, eski dünyanın dört elementini sembolize eder. Bu yüzden Kader Çarkı, zihinsel, fiziksel, duygusal ve tinsel odaklan simgeler.

Çark Dönüyor
Kader Çarkı 10 numarada yer alır ve bu numara, son ile başlangıcı belirtir. Çark sürekli döndüğünde tarot kozlarından ikinci tinsel döneme rastlar. Deli artık bir dönüş noktasına ulaşır; çünkü bilinçsizce ölüler diyannm girişinde durmaktadır.

Bu çark, Zodyak’m değişmez dört işaretinin sembolleri ile çevrilmiştir: Boğa, Aslan, Akrep burcundaki Anka kuşu ve Kova burcundaki melek figürleri! Dönemsel sembol olarak çark, yaradılışı ve astrolojinin yedi gezegenini simgeler. Jüpiter astrolojideki iyi kaderle birleştirilmiş bir gezegenidir. Bununla birlikte, bu gezegen bereketini sadece toprak için çalışanlara hediye edebilir.

Kader çarkının kökleri eski medeniyetlere uzanır. Etrurya’lı tanrıça Vortumna eski Roma’daki talih tanrıçası Fortuna zamanın dönüşünü kontrol eden tanrıça olarak anılır. Ortaçağ imgeleri, sıklıkla insanları kader çarkında yol alırken göstermiştir zenginlik ve fakirlik döngüsü. Keltik Çarkı ise başka bir tanrıça olan Arianrhod’a aittir. Bu tanrıça, gece gökyüzünde Samanyolu olarak ortaya çıkıp, yeniden doğuş ve dünyasal ölümün ötesinde cennete giden yoldur. Ortaçağa kadar, tanrıçalar ve çarkları, kadınlara verilen asalet ünvanı Dame ile bütünleştirilmiştir. Kader Çarkı günümüzde de yaygın olarak anılan bir semboldür ve söz konusu tanrıçalar Şans Kadınlarını sembolize ederler. Deli, artık ölüler diyarmdadır.

Düzün Anlamı
Parlak, canlı ve kişisel olmayan enerjiyi semboller. Değişimi, kaderin beklenmedik getirilerini gösterir. Kontrol dışı deneyimleri belirtmekle birlikte, yapılacak planlar hiç birşeyi değiştiremeyecektir. Romalı filozof Ovidius’un İ.Ö. 43, İ.S. 17 sözleri bu kartın anlamı ile örtüşür: ” Şans herzaman güçlüdür, yeter ki bir oltanız olsun, en bereketsiz gölde bir balık olacaktır. ”

Kader çarkı bir kişi için söz konusu olduğunda, siz yaratıcı bir enerjiye sahipken düzeninizi bozabilir. Çevreleyen kartlar bu enerjinin hayatınızda nasıl etkili olacağını gösterecektir. Yaşamınızda her hangi bir konuda olacak değişikliği haber vermektedir. Dolayısıyla çevre kartların yorumu oldukça önemlidir.

Bu kart bir bireyi temsil ediyorsa, duygusal yaşamınıza daha geniş bir alan müjdeliyecektir. Eğer bir aşk ilişkisi söz konusu ise, bu ilişki uzun süreli olmasa da sizi bir dönem özgür kılacaktır. Kader ile gelebilecek bir mutluluk belirtiliyor.

Tersin Anlamı
Size meydan okuyucu yeni gelişmeler söz konusudur. Geçmişteki deneyimlerinizin sonuçlarını görmeye başlıyorsunuz. Karşılaşacağınız olgular geçmişteki deneyimlerinize göre olumlu ya da olumsuz olabilir. Kader çarkı daha ayrıntılı bir yaşam sunuyor.

Bir önceki yazımız olan Tarot falı aşıklar kartı anlamı ve yorumu başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

 • reply aysel ,

  Kaderim nasil

  • reply Tijen ,

   Tijen 44 bekarım

   Leave a comment