Tarot Falı Tılsımlar Beşlisi

Tılsımlar 5

Sırtını tılsım, ara dönmüş biçimde duran figür, umutsuzluğu simgelemektedir. Kav^a ve çekişme kavramlarını simgeleyen beş rakamı, Tılsımlar tarafından simgelenen nesnel dünyada sergilenmekte. Buradaki savaşım ruhsal zenginlik uğruna, fakat bu uğurda yapılan eylemler genellikle maddi zenginliğin savaş alanında yer alıyor.

Tarot Falı Tılsımlar Beşlisi Düzün Anlamı
Bu kart, toplumdan atılmışlığı, sevgi yoksunluğunu ve iflası simgelemektedir. Tüm bu kavramlar kimi zaman nesnel kimi zaman da ruhsal dünyada açığa çıkıyor. Kartın asıl anlamı, yaşamsal zorluk, parasal yoksunluk ve fakirliğe dairdir. Beraber açılan kartlar, bu durumların sebebini açığa çıkaracaktır. Beş rakamı istikrarsız bir kart olduğu için, sürekli değişen olguları işaret eder; fakat bazen hiç bitmeyecekmiş gibi görünen, yıkıcı ve güç bir duruma da dikkat çekebilir.

Bu kart belirdiğinde kayıp ve yoksunluk duygusu bireyin ruhunu tamamen ele geçirir. İyimserlik ve enerjinin varlığı bir dereceye kadar bireyi koruyabilir, fakat bireyin özgüveni ve imgelem dünyası kaybolmak üzeredir. İşte Tılsımların beşlisi tarafından simgelenen çatışmalar durgunluk ve devinim arasındald savaşım bu anda ve sonrasında belirmeye başlar. Tüm bu savaşımlardan yengi ile çıkabilmek için, öz sevgi ve yenilenme isteği bireyin en fazla ihtiyaç duyacağı kavramlar olacaktır. Bireyin yaşamını kaplayan şüpheleri açığa çıkarmada açılan diğer kartların yorumlan oldukça önemlidir. Bu kart simyacıların ça lışmalannın özündeki gereksinimi vurgular: Saf metalin gerçek altına dönüştürme gereksinimi! Dönüşüm ve değişimin gerekliliğini açığa çıkarır Tarot Falı Tılsımlar Beşlisi!

Tarot Falı Tılsımlar Beşlisi Tersin Anlamı
Ters Tılsım beşlisi, yenilenmiş inanç, güven ve maddi dünyayı simgelemektedir. Gerek geçmişteki deneyimler gerekse ‘şimdi’de kurulan ilişkiler ve bu ilişkilerin getirileri aracılığıyla, birey bir yardıma kavuşacaktır. Ruhsal gelişme, iyimser yaklaşım ve yenilenme duyusu, çölde açan çiçekler gibi büyümeye başlayacaktır. Bir mum, en fazla ışığı karanlıkta verir; geçmişte yaşadığınız bir deneyim sizi bir amaca yönlendiriyor ve siz düşünce yoğunluğunda aydınlığa ve iyiye ulaşıyorsunuz.

Bir önceki yazımız olan TAROT FALI İMPARATOR KARTI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Leave a comment