Tarot Falı Tılsımlar

TILSIMLAR TAKIMI

Toprağın enerjilerini biçimlendiren, ikinci Küçük Arkana takımıdır. Asalar tasarlayan, Tılsımlar ise koruyan ve güçlendiren takımdırlar. Tılsımlar, zodyağın toprak burçları Boğa, Oğlak, Başak ile ilgilidir ve bu burçların sembolik nitelikleri olan toprağa özgü eylem, pratiklik ve sabır niteliklerine sahiptir. Tılsımlar, içsel ve dışsal tüm yapılanmalardaki büyük kuruluş düzeninden günlük üretkenlik düzenine kadar düzeni simgelerler. Bu nitelikler, nesnel başarılara ulaşmak ve bu başarıların devamını sürekli kılmak için gerekli niteliklerdir. Beş duyu ve bu duyulara ilişkin olgular Tılsımlar takımı ile yönetilir.

Ahenk ve Ahenksizlik Neyi Arıyoruz ?
Küçük Arkana’nın bütün takımları, beraber açıldıkları eşlere göre anlam bağlamında güçlenir ya da zayıflarlar. Bu durumu, Küçük Arkana’nın elementleri ve simgeleri üzerinde temellenen yankılama/ ahenk ya da ahenksizlik olarak isimlendiriyoruz. Tılsımlar takımı, Asalar takımı gibi nesnel bir takımdır. Bu takıma ait kartlar, somut, maddesel olgu ve nesnel durumları belirtirler. Toprağın destekleyici ve dişil niteliklerini yükselmektedirler. Tılsımların birlikteliği, pratik enerjileri, gerçekçi hedefleri ve doyuma ulaşabilmek için alınması gerekli kararlan sembolize etmektedir. Kılıçlar takımı,Tılsımlar takımı yorumlannda zayıflatıcı rol oynarlar. Kılıçlar tarafından sunulan yoğun düşünce ve teori dünyası, pratik eylemin devingenliğini engelleyebilir bu engellemenin sonucu ise atalet ve durgunluk dönemi olacaktır. Tılsımlar, duygunun yöneticisi olan Kupalar ile açıldığında, doğal enerjilerin hakimiyeti söz konusu olacaktır. Tılsımlar, yaratıcı ve ruhsal imgeleri somut gerçeklerle besleyerek, Kupaların duyarlı duygulanımlara bir zırh Sunmaktadırlar.

Geleneksel Etki Alanları
Tılsımlar takımı açılımda egemen takım olduğunda, aşağıdaki yaşam odaklan doğrulanır:

* Fiziksel gerçeklik, beş duyu ve bu duyular ile ilgili olgular

* Her çeşit dünyevi ilgiler para, kazanç ve ev ile ilgili refah’sim geleri ya da uzun süreli yatırımlar (Asalar tarafından yönetilen kuramsal, başarıya ilişkin maceraların tam aksi biçiminde) ! Kar ya da eğlence amacıyla yapılan temizlik, dekorasyon gibi günlük, fiziksel çalışmalar. Aile, iş ya da toplum ilişkilerinde bireysel statü. Doğası ne olursa olsun, pratik çalışmalar ile ilgili tüm konular.

* Deneyim yoluyla doğan gerçekçi bilgelik dünyası. Kazanılan şeylerin korunması, tüm toprak tanrıçalarının duyarlı egemenliği ışığında sorunları çözümlemek ve elde edilen çözümleri gelecekte de sağlam kılmak.

Bir önceki yazımız olan TAROT FALI İMPARATOR KARTI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Leave a comment