Haziran 2014

Yükselen burcu Terazi olanlar

images (1)

Bu unsurlar arasında uyumun sağlanabilmesi için yükselen burcu, Terazi burcuin çabukluğuna, zekâsına ve gücüne güvenmelidir. yükselen burcu risk almalı ve Terazi burcui geri plana itmemelidir. Aym zamanda Terazi burcu unsur da yükselen burcune karşı sabırlı olmalı, kendini fazla yorup endişelenmemelidir. Terazi burcu kendini biraz olsun bırakır ve bu kadar talepkâr olmazsa, yükselen burcu ona güvenli ve sabit bir yaşam sunacaktır.

Bu kombinasyon zihinsel olarak uyana ama bir o kadar da pratik ve güvenli işlere ilgi duyar. yükselen burcu/Terazi burçları çoğunlukla masa başı işlerini, özellikle para işleriyle, finansal sistemler oluşturmaya ya da bütçe analiziyle ilgili olanlan tercih ederler.

Terazi burçlarıin auralanna yükselen burcu eklemelerinin sebebi, proje tamamlama sürecini birebir yaşamak istemeleri olabilir. Fikir üretmek kadar bu fikirleri uygulamaya koymaktan da zevk alırlar.

Aynı zamanda bu kombinasyon Astroloji de yaşamlarına hız katmak ve bir noktaya takılıp kalmaktan kurtulmak için auralanna Terazi burcu unsuru eklemiş olabilirler. yükselen burcu/Terazi burçları orta yaşa yaklaştıkça daha çok risk almaya başlarlarsanki Terazi burcu unsur sonunda temkinli yükselen burcunden bıkmış ve kontrolü eline almış gibidir. Bunun tam tersi de olabilir. Genç, risk almayı seven Terazi burçları, olgunlaştıkça çok daha tedbirli olmaya başlarlar. Hırs ve pratiklik arasındaki dengeyi kurabilmek bu kişilik için önemlidir.
yükselen burcu/Terazi burçlarıin sıkça tercih ettiği meslekler şunlardır:
Muhasebeci, Sigortaa, Bankaa, Yatırım danışmam, Büyük bir firma da çalışan, Yönetici, Vergi analisti, Devlet memuru, Hükümet çalışanı, Araştırmaa.

Terazi burcu özelikleri

images (1)

Bu Renk Kombinasyonu bir planı kafasında şekillendirip uygulamaya geçirebilir ve ayrıntılarla başa çıkabilecek kadar da sabırlıdır. Genelde Terazi burcu detaylarla uğraşması için birini bulmanın yollarını ararken, bir yükselen burcu/Terazi burcu kombinasyonu bütün işi tek başına yapar. Bu Renk Kombinasyonu ender bulunur. Genelde insanlar aynı fiziksel, zihinsel ya da duygusal aura ailesinde iki ayn Hayat Rengi’ne sahip olamazlar. Böyle olmalan bir yaşam süresinde birden fazla hayatı bir arada yaşadıklan anlamına gelir. (Daha fazla bilgi için Giriş’e göz atın.)

Bir proje sırasında Terazi burcu sabırsızca bir anda onuncu adıma atlamak isterken, yükselen burcu yavaş ve dikkatli bir biçimde hiçbir detayı atlamadan, her adımı düşünerek atmak isterse anlaşmazlık çıkabilir. yükselen burcunin metodik düşünme isteği Terazi burcuin canını sıkabilir. yükselen burcu/Terazi burçları sürekli “acele et ama dikkatli ol” konulu içsel diyaloglar yaşarlar.

Terazi burcu risk almayı seven bir renkken, yükselen burcu risk almaktan korkar, bunun yerine stabiliteyi ve güvenceyi tercih eder. Terazi burcu kendi işinin patronu olmak istediği için, yükselen burcunin düzenli maaş isteğini anlayamaz. Hırslı Terazi burcu sürekli mücadele etmek ister. Bir şeyi başardığında hemen bir İkincisi üzerinde çalışmaya başlar. Diğer taraftan yükselen burcu değişimi sevmez, mevcut düzeni korumayı tercih eder. Terazi burcu işi bırakıp başka maceralara yelken açarken, yükselen burcu iş güvencesini terk etmekten korkacaktır.

yükselen burcu/Terazi burçları enerjilerini ve zamanlarım insan ilişkileri için değil, kariyerleri için harcamayı tercih ederler, insanlarla samimi ilişkiler kurmakta zorlanırlar. yükselen burcu/Terazi burçları zihinleriyle hareket ederler. Bu kişiliğin duygusal yönü çok zayıftır. Ağırbaşlı yükselen burcu, Terazi burcuin zaman zaman kendini gösteren duygusal patlamalarım bile bastım.

Sarı ve Yeşiller

logo (1)

Yeşil, Sarıyı kendi iradesi yoluyla olumsuz bağımlılıklardan uzak tutmalıdır.

Bu iki unsur arasında işbirliği olmadığı sürece San/Yeşiller sürekli bir içsel çatışma içinde olacak ve bir şeyler başarmaktan ya da hayattan zevk almaktan vazgeçeceklerdir. Dikkatli ve güç sahibi Sarı/Yeşiller yaptıklan işten zevk almakla kalmaz, aynı zamanda gereken parayı da kazanmayı bilirler. Hayatı ciddiye almadan da hedeflerini gerçekleştirebilirler. Dinamik, güçlü, enerjik ve yaratıa kişiliklerdir. Çoğu sıradışı mucit, bilim adamı, doktor, yazar, eğitmen, girişimci ve besteci bu Renk Kombinasyonuma sahiptir.

Sarı/Yeşillerin ilgisini çekebilecek mesleklerden bazılan şunlardır:
Doktor, Masör, Mucit, Yazar, Müzisyen, besteci, Restoran, spor takımı, sağlık kulübü, inşaat şirketi oto tamir garajı sahibi, Kuyumcu, Müdür, Piyango talihlisi, Gayrimenkul acentası, Profesyonel sporcu (özellikle golf, tenis, vücut geliştirme gibi bireysel dallarda), Yapıma, Girişimci, Yargıç, Araba sahası, Temsilci, Vekil, Pilot, Komedyen.

Sarı uğurlu rengi olanlar

logo (1)

Sarılar hiçbir şeyi ciddiye almaz, her şeyin bir şekilde yoluna gireceğine inanırlar. Sarılar hassastırlar ve kolay ağlarlar; Yeşillerse duygulannı kontrol etmeleri gerektiğini düşünürler. Bu Renk Kombinasyonu na sahip insanlar çoğu zaman içlerinde üste çıkmak için birbirleriyle mücadele eden iki insanın olduğunu hissederler.
San/Yeşillerin uyumu yakalamalan için, iki unsurun da kendileri için önemli olan şeyleri elde edebilmeleri gereklidir. San unsur dinlenmeye, oyun oynamaya, egzersiz yapmaya ve tatile çıkmaya vakit bulabilmelidir. İşkolik Yeşil, Sannın bir daha işinin başına dönmek istemeyeceğinden korksa da, San unsur çoğu zaman artan enerjisi ve yenilenmiş yaratıcılığıyla geri dönecektir.

Sarıların Yeşillerle işbirliği yapmasını sağlayabilecek tek şey, Sarıların yapılan işten zevk almalandır. Yaptıklan iş ya eğlenceli, yaratıcı, tedavi edici olmalı ya da esnek bir program dahilinde yapılmalıdır. San/Yeşiller boş vakte sahip olmakla, zihinsel olarak uyanık olmak, yaratıa olmakla para kazanmak ve arkadaşlarla birlikte olmakla yalnız vakit geçirmek arasındaki dengeyi iyi ayarlamalıdırlar.

Yeşiller başarmayı ve zaman zaman risk almayı severler. Sarılar da genelde geri planda kalır ve risk almaktan korkarlar. San/Yeşiller çok para kazanmak, ama bunun için çok fazla çalışmamak isterler. Piyangodan ikramiye kazanmak, kumar oynamak ya da büyük miktarlarda miraslara konmak San/Yeşillere daha çok hitap eder.

San/Yeşillerin mutlu ve dengede kalabilmeleri için bu iki unsurun da birbirlerine destek olmayı öğrenmeleri gerekir. San, Yeşile bir hedefi gerçekleştirirken yaratıa fikirler ve çözümler sunabilir, çekinmeden ve kendini o işe adayarak. Sarılar Yeşillerdeki akıllanna koyduklan şeyi yapabilme yeteneğine inanmalıdırlar. San, o inanılmaz enerjisini Yeşile yardım ederek kullanmayı öğrenmelidir. Sanya özgü espri anlayışını da işin içine katarak, Yeşil unsuru gereğinden fazla endişe ve tedirginlikten kurtarmış olur.

Yeşil de Koçnın oyun oynamasına, dinlenmesine ve egzersiz yapmasına izin vermeli ve boş zamanında ondan taleplerde bulunmamalıdır. Koçnın korkularını ve güvensizliklerini yenmesi için ona zihinsel olarak destek olmab ve ilham vermelidir. Yeşil Sanyı gereksiz yere zorlayıp, eleştirmezse, San işinde daha etkili olacaktır. Ne yapmak istediğine karar vermeli, plan yapmalı ve Koçnın yaratıa fikirlerine kulak vermelidir.

Başak burcu iş hayatı

indir (1)

Meslekler

Başak burçları güçlü, zeki, duyarlı ve yaratıcı bireylerdir. Onlara yaratma, yolculuk etme ya da yaşamın her yönüyle temasa geçebilme fırsatı veren işleri tercih ederler. Çocuklarla çalışabilmeleri için gereken duyarlılık ve sabra, hayvanlar ve doğayla iletişime geçebilme yeteneğine, sanatsal yaratıcılığa, doğuştan gelen bilgisayar ve teknoloji anlayışına ve insanlarla çalışabilmeleri için gereken sevgi ve şefkate sahiptirler.
Başak burçlarının ilgi duyabilecekleri mesleklerden bazılan şunlardır:

Ressam, TaKoçmcı, Yazar, Müzisyen, Çevreci, Bilgisayar programcısı, Operatör, analist, Hayvan bakıcısı, Çocuk bakım uzmanı, Sosyal yardım uzmanı, Danışman, Öğretmen, Doktor, Bitkibilimci.

Sağlık
Başak burçlarının en büyük sağlık sorunu zihinsel sağlık sorunlarıdır. Duygusal çöküş, soğuk algınlığından karaciğer yetmezliğine kadar pek çok fiziksel rahatsızlığa yol açabilir. Hassas ve kolayca zarar görebilen bir fiziksel metabolizmaları vardır, o yüzden havadaki her türlü virüse karşı savunmasızdırlar.
Başak burçları dikkatlerini yeniden toplayıp içsel algılarıyla yeniden temasa geçebildiklerinde irade ve bilinçlerinin yardımıyla kendilerini çabucak tedavi edebilirler. Başak burçları için sağlıklı kalmanın en iyi yolu düzenli dua ve meditasyon yardımıyla özleriyle iletişim halinde ol malandır.

Başak burcu genel özellikleri

indir (1)

Sorun Çözme

Güç sahibiyken Başak burçları sorunları sahip oldukları yüksek prensiplere göre çözerler. Getirilen çözüm ahlaka uygun, sevgi üzerine kurulu ve insancıl olmalıdır. Sırf pratik ve elverişli oldukları için dürüstlükten uzak çözümleri kabul etmeyeceklerdir. Güç sahibi Başak burçları asla hile yapmaz, yalan söylemez ya da hırsızlık yapmazlar, bu yüzden diğer insanlar bu sevgi dolu ruhlara her durumda güvenebilirler. Güç ellerindeyken Başak burçları doğru seçimi yapma konusunda iç seslerine güvenirler.

Güçten düşmüş Başak burçlarıse ürkek, yabana oldukları bir dünyada kaybolmuş gibidirler. İçsel algılarıyla olan temaslarını kaybederler.

Para
Hayatı, sevgiyi, sağlığı ya da özgürlüğü birkaç parça gümüş için ya da birkaç tomar kâğıt için feda etmek Başak burçlarının anlam veremedikleri bir şeydir. Ama dürüstlükleri nedeniyle Başak burçları sorumsuzca davranamazlar. Kendilerine bakabilirler. Güç sahibiyken kolaylıkla yeni fikirler geliştirebilir ve para kazanabilirler. Girişimci profiline fazlasıyla uygundurlar.

Ama parayı, yaşanacak deneyimleri mümkün kılan ve bu üç boyutlu dünyadaki gereksinimleri sağlayan bir enerji biçimi olarak görürler. Hayatta kalmak için çok fazla paraya ihtiyaçları yoktur. Hayatta istediklerini elde etmenin pek çok farklı yolunu bilirler. Para onlar için sadece bir tür enerjidir. Güçten düştüklerinde para kazanmak için çalışmanın, hayattaki angaryalardan sadece biri olduğunu düşünürler.

Başak burçları yaşamlarını sahip olduklan inançlara göre yaşayabildikleri sürece mutludurlar. Fiziksel gerçekliği açıklayabilen ve kendi içsel algılanyla da uyum içinde olan cevaplar bulduklarında kendilerini başarılı sayarlar. Aynı zamanda diğer ruhlarla da anlamlı bir şekilde temasa geçebildiklerinde kendilerini mutlu ve tatmin olmuş hissederler.

Aslan burcu iş hayatı

indir (1)

Para
Para Aslan burçları için bir güvencedir ve dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Bu Aslan burçları için karmaşık bir kavramdır ama bu konuda temkinli ve sorumluluk sahibidirler. Yükümlülüklerinden kaytarmayı ya da faturaları ödememeyi akıllarından bile geçirmezler. Risk almayı ya da başlarını belaya sokmayı sevmezler.

Başarı
Aslan burçlarıe göre ne kadar sakin ve huzurlu hissediyorlarsa, tedavi yetenekleri ne kadar net ve etkiliyse başanyı o denli yakalamışlar demektir. İçsel dinginliği yakalamak ve Tanrı’yla ya da yüksek bir güçle temasa geçebilmek Aslan burçları için hayatın ta kendisidir.

Meslekler
Aslan burçlarıin en verimli çalıştığı ortamlar kütüphaneler ya da doktor ve kilise ofisleri gibi temiz, sakin, gösterişsiz ortamlardır. Aslan burçları sadık ve verimli çalışanlardır, belirli bir düzenin olduğu ve ayrıntılara özen gösterilen ortamlarda daha etkili olurlar.
Güzellik kavramını sevdikleri için Aslan burçları sanata ilgi duyarlar. Vücutlarında enerjiyi yoğunlaştırma ve dışarıya akıtma yeteneğine sahip oldukları için, tedavi sektöründe de başanlı olabilirler, masaj, fizik terapi ve tıp (özellikle bütüncül tıp).

Aslan burçları aşağıdakiler gibi tedaviye yönelik, sanatsal, yaratıcı, doğal, sakin, sade ya da düşünsel mesleklere ilgi duyarlar:

Kütüphaneci, Sekreter, Resepsiyonist, Masaj terapisti, Şifacı, Doktor, Diş hekimi asistanı, Fizik terapi uzmanı, İç mimar, Çiçekçi, Bitki yetiştiricisi, Ressam, Yazar.

Sağlık
Aslan burçları duygusal olarak hassas ve kırılgan oldukları için, vücutları da kolayca zarar görebilir. Sağlık sorunlan üzerinde durulması gereken konular olabilir. Aslan burçlarıde neredeyse her şey yanlış gidebilir. Arkadaşlarındaki rahatsızlıkları bile kapabilirler

Aslan burcu kadınları

indir (1)

Aslan burcu Ebeveynler

Aslan burcu ebeveynler basit ve serbest mizaçları sayesinde çocuklarıyla iyi iletişim kurabilirler. Pek çok özellikleri çocuklarınkine benzer. İkisi de naif ve kırılgandır. İkisi de sade bir yaşam tarzını benimser. Ama Aslan burcu ebeveynler heyecanlı çocukların enerjisinden kolayca etkilenebilirler. Aslan burcu ebeveynler yatak odasının ya da banyo küvetinin verdiği yalnızlık duygusuna diğer ebeveynlerden daha çok ihtiyaç duyarlar.

Aslan burçları kargaşaya ve gürültüye karşı düşük tahammül eşikleri olan sevgi dolu, duyarlı ve nazik ebeveynlerdir. Baskıcı değildirler ama çoğu sorumluluğu üstlerine almaya da yanaşmazlar. Genellikle çocuk yetiştirme konusunda eşlerine güvenirler.

Aslan burcu Çocuklar
Aslan burcu çocuklar da yetişkin kopyalarına benzerler. Uzun süre yalnız kalmaya ihtiyaç duyarlar. İnanılmaz derecede kırılgandırlar ve kolayca dağılabilirler ve çoğu zaman kendilerine olan saygıları düşüktür. Okuldaki kargaşadan altüst olabilirler ve çoğunlukla akranlarının yanında rahat hissetmezler. Çekingen ve içe kapanıktırlar, ama aynı zamanda sevgi dolu ve naziktirler. Aslan burçları yalnız kalmaya duydukları hislerden hiçbir zaman kurtulamayacaklardır. Eğer ebeveynler bu ihtiyacı anlar ve onlara sakin ve dengede kalma imkânı verirlerse, Aslan burcu çocuklar en azında kendilerine saygı duymaya başlarlar.

Güç sahibiyken Aslan burcu çocuklar oldukça zekidirler ve derslerinin çoğunda başarı gösterirler. Ama iletişim, drama ya da konuşma dersleri onları korkutabilir. Kendilerini bir topluluğa karşı ifade etmekten ya da dikkatlerin merkezinde olmaktan hoşlanmazlar.

Aslan burçları sorun çözme konusunda temkinlidirler, daha önce denenmiş ve başarısı kanıtlanmış çözümlere güvenirler. Soruna dahil olan herkesin duygu ve düşüncelerini yorumlamada ve nesnel bir özet sunmada iyidirler ama çözümler önerecek kadar cesur değildirler. Düşüncelerini sunmazlar, başkalarının onlara sormasını beklerler. Aslan burçları sade, net, basit ve az risk taşıyan çözümleri tercih ederler. Kesinlikle idari karar mekanizmasına uygun elemanlar değildirler.

Aslan burcu erkeği

indir (1)

İlişkiler

Aslan burçları ile ilişki içinde olanlar onların sakin mizaçlarını anlamalı ve yalnız kalmalarına izin vermelidirler. Aslan burçlarıin içe kapanma huyları soğuk ya da kibirli oldukları anlamına gelmez. Huzur ve sessizlik, dengede ve net kalabilmeleri için şarttır. Aslan burçları eşlerinin hayal kırıklıklarım, tutum ve davranışlarını kolayca benimseyebilirler, bu da bu krılgan kişiliklerin altüst olmalarına ve dağılmalarına sebep olur.

Aslan burçları güç sahibiyken eşleri üzerinde dinlendirici ve tedavi edici bir etki bırakabilirler ve bu ilişkinin sevgi ve uyum üzerine kurulu yapısını sağlamlaştırır. Güçten düştüklerindeyse Aslan burçlarıin kendilerine olan saygıları öylesine düşer ki kendilerini korumak için içe kapanır, eşlerini tek başlarına bırakarak, ilişkiyi koparırlar.

Aslan burçları asabi, hırslı ve azimli kişilikler değildirler. Dikkatlerin odağında olmak istemezler; bunun yerine arka planda güvende olmak isterler. Bu gösterişsiz çocuklar lider olmak ya da karar verme aşamasında yer almak için çırpınmazlar. Bilgiler, hisler ve fikirler onları kolayca altüst eder. Bu yüzden karar verebilecek ve güçlü koruyucular olmaya istekli insanlara ihtiyaç duyarlar. Aynı zamanda eşleri de onlara karşı sabırlı, anlayışlı ve sakin olmalıdır, böylece Aslan burçları onlardan korkmaz.

Seks
Aslan burçları seksten zevk alırlar, ama bu onlar için çoğu zaman trav matik bir deneyim olabilir. Sevişme esnasında partnerlerinin aurasıyla oldukça yoğun bir temas halinde olduklarından, sonunda duygusal olarak ayrılmak onlar için acı verici olur. Bu acıya karşı duydukları korku kendilerini partnerlerinden fiziksel ya da duygusal olarak soyutlamalarına ya da koruma amaçlı uzak durmalarına, bu yüzden soğuk ve hissiz görünmelerine yol açabilir.

Aslan burcu genel özellikleri

indir (1)

Aslan burcu, ender bulunan bir Hayat Rengi’dir. Aslan burçlarıin berrak au ralan vardır ve “aura bukalemunlarT olarak bilinirler. Tıpkı bukalemunlar gibi, auraları o an için iletişim kurdukları kişiye uyum gösterecek şekilde renk değiştirir. Sonra da o rengin karakter özelliklerini, hislerini ve düşüncelerini alırlar. Dolayısıyla Aslan burçları güç sahibiyken neredeyse herkesle iyi anlaşabilirler. Ama Aslan burçlarıin tutarsızlıkları insanlann kafasını da kanştırabilir.

Güç sahibiyken Aslan burçları tedavi edici enerjiyle doludurlar. Doğuştan şifacı oldukları için, Aslan burçlarıde hastanın sağlığını bloke eden etmenleri kaldırma ve bu sayede doğal iyileşme sürecini düzene sokma yeteneği vardır. Tedavi ederken dengeli Aslan burçları düşünce ve duygularım işin içine katmaz ve daha temiz bir tedavi sürecine imkân sağlarlar. Aslan burçları her zaman sahip oldukları tedavi yeteneklerini anlayamazlar.

Yetenekleri çoğu zaman korkutur ya da altüst olmalarına sebep olur. Bu nadir bulunan ruhlar çoğunlukla fiziksel olarak kırılgandırlar. Alışılmadık duyarlılıktan yüzünden, bir seferde yalnızca bir kişiyi tedavi edebilirler. Ardından auralarıru arındırmak için huzurlu bir yere gitmeleri gerekir. Çok fazla insanla çalışmak metabolizmalarına kısa devre yaptırabilir.

Aslan burçları her şeyin temiz, hoş ve nazik olmasını isterler tıpkı bir peri masalı gibi. Sadeliği ve temizliği sevdikleri için, içinde bulun duklan ortamlar da sessiz ve düzenli olur. Doğayla çepeçevre Koçlmış olmak Aslan burçları için tedavi edicidir. Çiçekler ve bitki bahçeleri yetiştirmek de aynı şekilde tedavi edici olabilir. Bu onlara kendi ruhsal yönleriyle huzur ve dinginlik içinde temas kurabilme imkâm verir.

Çok sakin olmalarına rağmen, Aslan burçları aynı zamanda çabuk düşünür ve öğrenirler. okumayı, film izlemeyi, tiyatroya gitmeyi sosyal önem taşıyan ya da onları hayatın anlamını sorgulamaya iten her şey severler. Hayatlarım önsezileriyle yaşarlar. Eğer bildikleri ve içlerinde hissettikleri şeylerin peşine düşmezlerse, kederlenirler ve kafaları karışır. Kendileriyle ve hayattaki amaçlanyla temasları kopar.

Aslan burçları sert insanlardan ve sert ortamlardan kaçınırlar. Diğer insanlardan etkilenip kolayca hayal kırıklığına uğrayabilirler. Tipik olarak kalabalık ortamlarda kendilerini rahatsız hissederler. Hassas ve kolay incinen bireyler olduklan için güvende olduklarını hissettikleri yerlere çekilirler. Dikkatleri kolayca dağılabilir ve kederlenebilirler. Güçten düştüklerinde dünyaya neden geldiklerini de unuturlar.

Ne yapmaları gerektiği ya da kendilerinden beklenenler konusunda en ufak bir fikre sahip olamazlar. Toplumca kabul gören şeyleri öğrenmek için diğer insanlan izlerler. Doğru olduğunu düşündükleri şekilde değil, başkalarından öğrenilmiş davranışlar ve tepkilerle hareket ederler. Sürekli olarak güvenceye ve rehberliğe ihtiyaç duyarlar. Çoğu zaman karar alma konusunda güvensizdirler ve hayatlarını sürdürebilmek için başkalarına bağımlı hale gelebilirler.

Başak Burcu Temmuz

Gezegensel Tehlikesiz Durumlar
6 Ağustosta Yeni Ay Aslan burcunda, On İkinci Evinizdedir. Yoğun çalışma döneminden önce dinlenerek, uykunuzu alarak ve gevşeyerek bu döneme hazırlanma fırsatı bulacaksınız. Yeni Ay ın etkisiyle altıncı hissiniz güçlenecek, geçmişi gözden geçirip geleceğe bakacaksınız. Pişmanlıkları geride bırakıp geleceğe iyimser gözlerle bakın.

İlişkiler
Venüs 15’inde burcunuzdan geçerken cazibeniz artacak. Ne dilediğinize dikkat edin, gerçekleşebilir! Cazibenizin insanları etkilemesine izin verin. Ayın 23’ünde Merkür burcunuza girecek ve aynı etki devam edecek. Ay sonunda iyi bir haber alacaksınız.

Para ve Başarı
Geçen ayki gibi Dolunay 20 Ağustosta yine Kova burcunda ve bu kez enerjinizi olumlu yönde etkileyecek. İş yerinde göze çarpmanız için ikinci bir fırsat yakalayacaksınız. Yoğun ama mutlu günler yaşayacaksınız. İletişim kanallarınız artacak, toplantılar, mesajlar arasında gidip geleceksiniz. İleriyi düşünerek bütçenizi iyi planlayın.

Gezegensel Tehlikeli Durumlar
Yengeç burcundaki Jüpiter, Koç burcundaki Uranüs ve Oğlak burcundaki Plüton’la çakışırken çocuklarınız ya da ar
kadarlarınızla aranızda gerginlikler yaşanabilir. Bunun sebebi büyük olasılıkla para olacaktır. Arkadaşınız sizden borç isteyebilir. Vermemeniz akıllıca olur çünkü geri ödeyemeyecektir. Çocuklarınızın faaliyetlerini ve görüştüğü kişileri kontrol etmeye devam edin.

Umut Vaat Eden Günler
7, 8, 9, 10, 12, 14, 22, 26, 30
Sıkıntılı Günler
1,3,4,11,13,17,23,25,31

BaşakAğustos