Meditasyon

Öngörü Kusurları

Astrolojik öngörüler geçerli bir hipotezden çıkıyorsa ve evrensel olarak kabul gören hesaplama yöntemleri varsa, farklı günlük gazetelerde aynı tarihte ve aynı burç için yapılan öngörülerin önemli ölçüde benzer olması beklenir. Benzerlik yoktur. Bir yıldız falı bugün risk almak için iyi bir gün derken, bir diğeri aşırı derecede dikkatli olunması için uyarmaktadır; vb.

Her neyse, bu öngörülerin çoğu değerlendirmek için çok genel ve çok belirsizdir. Bir astroloğun gelecek hafta içinde bir zaman yakınınızdaki bir kişinin hareketleriyle, düş kırıklığına uğrayacağınızı öngördüğünü varsayalım. Bu öngörü o kadar belirsizdir ki, çok çeşitli benzer deneyimlere uyar. Eğer sonraki haftayı tüm dünyadan yalıtılmış olarak geçirmezseniz, öngörünün nasıl doğru olacağını anlamak zordur.

Fransız psikoloğu, Michael Gaugelin, insanların kendi doğum günlerine uymayan bir yıldız falını reddedip edemeyecek
lerini belirlemek amacıyla bir deney yaptı. Düzeni şöyleydi: Belirli bir kişi için bilgisayarla elde edilmiş bir astroloji profili, doğum koşulları ilgisiz insanlara gönderildi. Gönderilen yıldız falı, seri cinayetten suçlu bulunmuş bir kimsenin idi. Bu kişi, 27 insanı öldürmekten ve cesetlerini evinin gizli ünde bulunan bir sönmemiş kireç kuyusuna atmaktan 1946 yılında idam edilmişti…

Bu seri katilin yıldız falı kısmen şöyle diyordu: “içgüdüsel sıcaklık ve güç, zekâ, berraklık ve kavrayışın kaynaklarıyla birleşir”, “rahatlatıcı bir ahlak duygusunun bağışlandığı”, “kendi evinde daha canayakm olma eğilimi” Kitlesel katilin yıldız falını alan kimselere, bunun kendi doğum günlerine uygun bir fal olduğu söylendikten sonra, falın doğruluğunu değerlendirmeleri istendi. Yanıt veren 150 kişinin yüzde doksan dördü, falda doğru bir şekilde betimlendiklerini söyledi. Dost ve yakınlarının yüzde doksanı bu değerlendirmeyi paylaştı.

Bu yanıtlar, iyi bir şekilde kanıtlanmış Forer etkisine göre anlaşılabilir: Kendileri için geçerli olduğu varsayılan genel ve belirli kişilik özelliklerinin uzun bir listesi verildiğinde insanlar sahip olmak istedikleri özellikleri kabullenme ve diğerlerini göz ardı etme eğilimindedirler. Bu aynı zamanda P. T. Barnum’un onuruna Barnum etkisi olarak da bilinir. Bir sirk organizatörü olan Barnum, iyi bir sirkte “herkes için küçük bir şey” olacağını söylemiştir.

Reiki Ve Meditasyon

Aracıların bedensiz varlıklardan ileti aldıkları hipotezinin önemli bir sınaması, ruhların verdikleri bilgi ile gerçekte ne olduğunun karşılaştırılmasıyla olurdu. Ne yazık ki bu bilginin doğruluğu kolaylıkla değerlendirilemez; çünkü ilgili bilgiyi almak için tasarlanmış sorular, ruh tarafından ya önemsenmez ya da kaçamak yanıtlarla savuşturulur.

Bu şekildeki yanıtlara dayanan herhangi bir öngörü, sözdeöngörüdür; çünkü öngörülen olaylar değerlendirilmek için çok geneldirler ve büyük bir hata payına izin verebilir.

Aracılık olayının diğer bir sınama yolu’da ruh olduğu öne sürülen kimsenin sesinin teyp kayıtlarını inceleyerek, konuşma örneğinin, ruhun savladığı, zaman ve yerde yaşayan bir kişiden beklenen konuşma örneği olup olmadığının belirlenmesidir. Örneğin, Arran Adası ndan 13. yüzyılda bir Iskoç’un bedeninden çıkmış bir ruh olduğunu savlayan bir ruhun, 13. yüzyıl Iskoçyalısı gibi olması beklenir.

“Samuel’e aracılık yapan Lexington, Kentuckyli Lea Schultz un, savı böyleydi. Filologlar (dil uzmanları) tarafından yapılan uzman çözümlemeler, Samuel’in konuşma örnekleri ne İngilizce ne de İskoçların Galyacasıydı. Aslında, konuşma örneklerinin, “herhangi bir yüzyıldaki İskoçyalıların” konuşma örnekleri olmadığı sonucuna varıldı. Dahası, gerçek bir 13. yüzyıl lehçesine ait seslerin modern kulaklara anlaşılmaz geleceğine de işaret edildi.

Eğer aracılık, bedensiz varlıklardan gelen bilgilerin sonucu değilse, o zaman bu olayı nasıl açıklayabiliriz? Bazı aracılar, sadece rol yapıyor olabilir. Bile bile iletiler alıyormuş gibi yapar. Bazıları ise, anının kaynağını anımsamadan bir şeyi anımsamak olan kriptoamnezi hastası olabilir ve düşüncenin ilk olduğuna ya da olağanüstü olayların sonucu olduğuna inanabilir. Bazıları da, bilinçlerinin bağımsız parçalarının, oradan bir yerden varlıklar gibi görünebildiği transın farklı evrelerinde, bazıları ise akıl h astalıklarına bağlı yanılsamalar içinde olabilir.

Gezegenler gibi yörüngede dönen eksi yüklü elektronlar

Rutherford un güneş sistemi modeli Minik bir çekirdek içinde bulunan artı yükde, eksi yüklü elektronlar ile artı yüklü çekirdeği bir arada tuttuğu için, Rutherford elektronları çekirdeğin çevresinde dolanır biçimde betimlemeye karar verdi. Böylece Rutherfordun atomun güneş sistemi modeli doğdu.

Rutherford un Modelinin Yerini Diğer Modeller Alıyor
Rutherford un sonuçları, modelini desteklemesine karşın, modelin doğru olduğunu kanıtlamıyordu {kanıtlayamazdi). Modelinin kimi özellikleri, özellikle de atomun içindeki elektronların doğası ile ilgili olanlar, daha sonra yapılan deney sonuçlarını açıklamakta yetersiz bulundu. Rutherford un modelinin ve ardıllarının akıllıca çevrimi bizi, günümüzdeki atomıin, günümüzdeki kuantum mekaniği modeline ulaştırdı.

Kuantum mekaniği modeli, en son model mi olacaktır? Bilimsel yöntemin doğası gereği, herhangi bir yorumunun uzun süre dayanıp dayanmayacağı, ek olarak çevrim gerektirip gerektirmediği bilinmez (ve bilinemez). Eğer bir bilim insanı, mutlak doğru olan bir hipotez keşfetme şansına sahip olsa bile, bunun böyle olup olmadığını bilmenin bir yolu yoktur.

HASTAYI TEDAVİ ETEK İÇİN BAZI TEMEL NOKTALAR

•    Tedavi için mümkün olduğu kadar rahat ve sakinleştirici bir ortam hazırlayın.
•    Evinizde hasta tedavisi için sürekli kullanılacak bir oda veya küçük bir bölge seçin. Bu REİKİ alanı bir biri peşinden tedaviye ihtiyacı olan hastalar için tanıdık olacak (ve dolayısıyla psikolojik olarak rahat) ve aynı zamanda Reiki’nin doğası ile yüklenerek iyileştirme deneyimine kolaylık sağlayacaktır.
•    Tedavi konumları ile çatışmayacak rahat giysiler giyin.
•    Kadın Hastalar İçin: gözlükleri, ceketi, ayakkabıları, kemeri (varsa), eşarpları, boyun etrafındaki mücevherleri çıkartın, korse veya külotlu çorap olmasın.
•    Erkek Hastalar İçin: gözlükleri, yeleği, ceketi, kravatı, kemeri, ayakkabıları çıkariın ve aynı zamanda cepleri boşaltın.
•    Kadınerkek durumlarında çok sıkı pantolon olmaz.
•    REİKİ durumu ten ile doğrudan fiziksel teması gerektirir.
•    r Hastanın mümkünse yatmasını sağlayın ki yerçekimi Reiki’nin vücuduna çekilmesine yardımcı olabilsin.
•    Hastanın ayaklarının birbiri üzerine atılmadığından emin olun. Bu, enerji akışına kısa devre yaptırma eğilimindedir.
•    Bi? tedavi esnasında kendinizin ve hastanın rahatının Reiki’de en önemli şey olduğunu unutmayın.
•    Hastaya ya bir organdaki (veya genel olarak vücuttaki) aşırı dengesizlikten dolayı veya tedaviyi, son serbest kalıştan önce hastalık kronik aşamadan akut aşamaya getirildiği için durdurduğunuzdan ilk veya ikinci tedaviden sonra kendisini daha kötü hissedebileceğini söyleyin. Eğer bu gerçekleşirse., iyileşme ilk veya ikinci tedavicen sonra gerçekleşmediği takdirde günde en az üç, tercihen dört arka arkaya tedaviye ihtiyaç olacaktır.
•    Parmaklannızı bir arada tutun, başa türlü enerji her konumda 3 ile 5 dakika harcayarak dağılacaktır.
•    Soğuk bir nokta çalışmayan veya hasar görmüş dolaşıma işarettir. Bu alanı ısınana kadar tutun.
•    Reiki vücuttan hastanın ihtiyacı olan oranda çekilir.
•    Reiki Bitirişi  Hasta ihtiyaç duyulan tüm Reiki’yi tek seferde kabul etmişse, onun tedavisini Reiki Bitirişi ile bitirin. Bir kekin üzerindeki şekerli krema gibidir.
Ön vücudun tedavisinin sona ermesinden sonra işaret ve orta parmak ile (beraber) saat yönünün tersine omuzlardan kollara ve parmak uçlarına ve omuzlardan ayak parmaklarının uçlarına enerji spirali çizin.
Hara çakrasının arkasında tedaviyi gösteren konum.

AĞRI ŞİKÂYETLERİ

Eğer birisi tedaviden sonra hafif bir ağrı ya da acı duyduğunu ya da acının keskin ve iki saatten daha fazla kaldığını söylüyorsa o kişiden doktoruna danışmasını isteyin. Genel olarak siz ciddi bir yan etkiye sebep olamazsınız. Buna iyileştirici dokunuşu yönelterek acıya sebep olmak da dahidir. Diğer taraftan enerjinin verilmesi özellikle uzun zamandan beri tıkanıklık ve durgunluklardan muzdarip olan birisi için geçici bir rahatsızlık yaratabilir.

İyileştirici dokunuş seansından sonra sonuçlanabilecek en yaygın acı engelli alanı temizledikten ve eski enerjik örnekler kırılmaya başladıktan sonra meydana gelir. Bu blokajlar çıkarıldıktan sonra daha önceden tıkanık olan ve yaşamın üç iksirinden mahrum alanlara büyük miktarda enerji, kan ve lenf akar. Enerji bölgesi ve bedenin önceden tıkalı olan lerine kan, lenf ve ‘Kİ’ akmaya başladığında dokular yüksek derecede duyarlı olabilirler, bu nedenle geçici bir rahatsızlık ya da hafif acı yaşayabilirler.

Hasta acı duyduğunu ifade ettiğinde  yalnız özellikle tedaviden sonra ortaya çıkan bir acıdan bahsediyoruz  ilk önce ayakları açın, ellerinizi acının olduğu bölgeye koyun ve iyileştirici enerjiyi rahatlatarak acıyı gönderin. Dokuların uzun süren bir uykudan yeni uyanıyormuşçasına açılarak artan devinimi kabul ettiğini hayal edin. Bunu yaptıktan sonra bir elinizi en yakın çakralara açarak koyun ve diğer elinizi arka çakraların olduğu yere yerleştirin.

Şimdi ellerinizin arasında yeni bir enerji topu yaratın. Enerji topunun bütün bölgeyi yumuşak iyileştirici enerji ve ışıkla doldurduğunu görün. Dokuların esnek ve gevşemiş olduklarını görün. Son olarak enerjinin ayakların altından özgürce aktığından emin olun. Daha sonra iyileşen çakrayı dengeleyerek kapatın. Bu adım tamamlandığında hastadan on dakika kadar yatmasını isteyin. Hastaya kanalize edilen enerji bağışıklık ve iyileşme güçlerini artırarak ve dengesizlikleri uyumlayarak yirmi dört saat içinde kendisini geliştirir.

ENERJİ AKIŞININ DURDURULMASI

(Maharet Kazanmak)
Son olarak şimdi enerjinin siz ve partneriniz arasında akışını durdurmayı deneyelim. Enerjinin siz ve partneriniz arasında dinlenme halinde olduğunu hayal edin. Her ikinizde diğer kişiye karşı kapalı olan tarafsınız. Kapatın. Bunun nasıl bir his verdiğine karar verin ve bir önceki egzersizle karşılaştırın.

Bu egzersizler ellerinizle enerjiyi yönlendirme maharetini kazanmanıza yardım ederler. Bütün gün enerji alma ya da gönderme egzersizini yapabilirsiniz. Bir kişinin elini sıktığınızda kendi enerjinizi gönderin ya da onunkini alın.

Başka bir insanın omzuna ya da kolrna dokunduğunuzda kişinin enerjisini algılamaya ya da kendi enerjinizin bir kısmını göndermeye çalışın. Kısacası dokunma algısını genişletmeye çalışın. Aslında düşüldüğünüzden çok daha kolaydır.

Uygulamayı aşırı derecede entelektüel ya da zoriaştırmamaya çalışın. Tüm yapmanız gereken onu tecrübe etmek ve uygulamaktır.

Enerjiyi Yaşamak

Hastanın içinde çeşitli bölgelerdeki baskın ya da azaltılmış enerjiyi tanımlamadan önce, bu yöntemi burada anlatılacağı gibi bilmek çok gereklidir. İlk olarak yapmamız gereken enerjiyi yaşama egzersizini uygulamaktır.
Bu egzersiz size enerjiyi    ellerinizde hissetme deneyimini    yaşatacaktır.    Başka birisinin üzerinde uygulamadan önce    yapmak için güzel bir egzersizdir.

Egzersizler

1.    Kollarınızı yukarı doğru uzatarak, avuç içlerinizi yukarı doğru kaldırın.

2.    Hızlı bir şekilde ellerinizi    3040 kez açıp kapatın.

3.    Hafifçe kapalı durumda    olan ellerinizi önünüzde yavaşça    karşı karşıya    getirin, 10    cm kadar yakınlaştıklarında,    ellerinizin arasındaki “süngerimsi”    enerji topunu    hissedin. Şimdi temel amacımız enerjiyi bloke ve yoğun olduğu yerden çekmek ve azınlıkta oldi’ğu yerlere doğru yaymaktır. Şimdi kendi kendinize, iyileştirme dokunuşunureikiyi, evrensel yaşam gücünü, enerjiyi alıp verme hissini pratik edin. Aşağıdaki egzersizleri yapın.

a.    İlk olarak arkası düz bir sandalyeye, ayaklarınız yerde düz, dizleriniz neredeyse hastanızın dizlerine değecek şekilde karşılıklı olarak oturun (hasta ve iyileştirici). Bir iki dakika kadar derin nefes alın ve odaklanın.

b. Şimdi kollarınızı ve ellerinizi sol avuç içiniz yukarıya sağ avuç içiniz de aşağıya bakmak üzere uyluklarınızın üzerine koyun. Hastanızın sağ avuç içini sol avuç içinizin üstüne ve sol avuç içini sağ avuç içinizin altına koyun. (Bu egzersiz için sadece karşılıklı gelen avuç içlerini kullanabilirsiniz).

Enerji almadan ya da göndermeden önce sizin ve partnerinizin arasında enerjinin nasıl aktığını belirlemeye çalışmalısınız. Enerji sizin sol elinizden partnerinizin sağına mı geçiyor? Partnerinizden aldığınız enerji bedeninizi nasıl etkiliyor? Enerji vücudunuzda nasıl bir yolculuk yapıyor; örneğin sağ elinizden girip koldan omuzlara geçip sol elinizden mi çıkıyor? Enerjiyi etkilemeden önce enerjinin hareketini hissetmeye çalışın. Enerjinin akışını hissedemiyorsanız üzülmeyin. En önemlisi hemen hissetmeniz gerektiğini düşünmeyin. Enerjinin hareketlerine duyarlı olmak zaman ve pratik ister.

FAL İLE İLİŞKİLİ DÜŞÜNCELER (Kadim Terapiler)

Herhangi bir kadim iyileştirme terapisinin uygulaması kaçınılmaz olarak sizi paylaşmak için birçok temel tema bulacağınız diğer eski uygulamaların keşine götürür. İyileştirici dokunuş süreklidir ve özellikle Çin tıbbı olmak üzere diğer eski terapilerle birçok ortak prensibi paylaşır.

FAL VE DUYGULARIN İLİŞKİSİ
Yıllar süren uygulamadan sonra Çinlilerin fal ve organ ve duyguların ilişkisi düşüncesinde haklı olduklarını buldum. Örneğin karaciğer ne kadar çok dengesizse kişinin sinirlenme eğilimi de o kadar fazladır. Kalp ne kadar çok dengesizse kişinin neşesi ve gülmesi de o kadar azdır. Tecrübelerim organlar ve duygular arasındaki bağa dair fazladan bir iç görü sağladı.

İyileştirici dokunuşun uygulayıcısı daima beden, akıl ve ruha tekrar denge getirmeye çalışır. İncelemenizi yaparken bu yönlendirmeleri akılda tutarsanız daha enerjiyi hissedemeseniz de tıkanıklıkların enerji bölgesinin neresinde olduğunu bilebilirsiniz.

Aşağıda organlar ve ilişkili psikolojik durumlarının bir listesi verilmiştir.

Organ    Organ dengede olduğunda kişilik özellikleri    Organ önemli şekilde dengesiz olduğunda duygu ve psikoloji durumu
KARACİĞER    Güçlü arzu ve görünüş ifade etme yeteneği    Sinir, hüsran, zayıf arzu, kendini ifade etme yetersizliği, açıkça utangaçlık
DALAK    Güçlü özgüven, odaklanan kişilik, üzüntü, şefkat ve anlayışsızlık    Üzüntü, kaygı ve sinirlilik
MİDE    Güçlü yaşam iştahı, geniş yelpazede yemek ve tecrübeden zevk alma yeteneği    Sinirli, zayıf yaşam iştahı, yemek, insanlar ve dayanabileceği tecrübeler hakkında seçicilik
KALP    Sevgiyi verebilir ya da hissedebilir. Başkalarıyla özdeşleşebilir. Başkalarına bağlılığı hissedebilir.    Aşk ve şefkate karşı duvar örer. Yalıtılmış hisseder ve yalıtımı devam ettirmeye çalışır. Histeri, depresyon ya da düşük özgüvene yakalanabilir.
PANKREAS    Sağlam sınır algısı    Kronik suçluluk duygusu çeker
SAFRA KESESİ    Kararlı, sağlam hazım    Kararsız, zayıf hazmetme
İNCE BAĞIRSAK    Tecrübede neyin iyi olduğuna neyin atılması gerektiğine karar verebilir.    Kişiler, durumlar ve kişinin kendi yaşam tecrübelerinde iyiyi bulmada sorun çeker.
DERİ    Sağlam sınır algısı, pozitif benlik algısı, sağlam özgüven, böbrekler ve kalın bağırsakta iyi eleme.    Zayıf sınır algısı, zayıf özgüven, böbrekler ve kalın bağırsakta kötü eleme.
KALIN
BAĞIRSAK    Geçmişe olumlu bakabilmek, yük ve üzüntüleri irdelememek    Kabızlık, anılara, üzüntülere ve acılara takılmak, acı veren şeylerden kurtulamamak, geçmişe boş verememek, ishal, ilişkilerden ve insanlardan kolaylıkla vazgeçme
TİROİT    Kendini iyi bir şekilde ifade edebilme    Yüksek tiroit salgısı, bulunulan durumdan ya da kişisel yardımlardan memnun olmama
BÖBREKLER    Kendinden emin ve güvenli bir kişilik    Derin korkulardan duyulan rahatsızlık
AKCİĞERLER    İyi enerji ve canlılık sahibi olma, yaşamdan zevk alma yeteneği    Bastırılmış duygular, enerji düşüklüğü (oksijen eneıjmin kaynağıdır), özsaygı eksikliği, yoğun güçsüzlük ve kırılganlık hissi
DENGE ARAYIŞI (Beden, Beyin ve Ruh İlişkisi)
Beden, beyin ve ruh sürekli bir şekilde, özellikle enerji açısından, denge arayışı içindedir. Ne zaman aşırı bir güç hissederseniz, çok yakınında bir zayıflık oiduğunu da hissedeceKsiniz. Bu dengesizliği fark ettiğiniz zaman enerjiyi, yoğun olduğu alandan az olduğu alana kaydırmak durumunda kalacaksınız.
İyileştirme dokunuşunu uygulayan kişi daima beden, beyin ve ruh arasındaki dengeyi kurmaya çalışır. Çalışmalarınızı yaparken bu yönergeleri aklınızda tutarsanız, enerjiyi henüz hissedemeseniz bile tıkanmaların nerelerde olduğunu anlayacaksınız.

 

Suçluluk Ve Utanç

Suçluluk ve utanç enerji bölgesindeki sızıntılar ortaya çıktığında yüzeye çıkan en yaygın duygulardır. Suçluluk duygusu yapmadığınız bir şeyi yapmış olmanız gerektiği ya da yaptığınız bir şeyi yapmamış olmanız gerektiğini düşünmenizdir. Suçluluk duygusunun doğmasına neden olan kesin inanç gerçekte olduğunuzdan daha fazlası olmuş olmanız gerektiği yanılsamasıdır. Hiçbir zaman olduğunuzdan daha fazlası olamazsınız. Her koşul doğar ve siz o anda elde olan fiziki, psikolojik ve manevi kaynaklarla karşılarsınız. Daha fazla ya da daha eksik olamazsınız.
Suçluluk duygusu bölgede enerjiyi sızdıran bir yaradır.

 

Enerji bölgesindeki, ya da kişinin tavır ya da düşüncesindeki belirli enerjik modeller o yarayı açık tutarak iyileşmesini engelleyebilir. Sonuç olarak kişinin yaranın oluşmasına sebep olana benzer bir durumla her karşılaşışında aynı duygular meydana gelir.
Suçluluk ve utanç duyguları göze çarpmayan fakat güçlü bir yolla hepimizin bütünlük algımızı, nefsi müdafaamızı ve özümüze yoğunlaşmamızı kaybetmemize neçlen olur. Kim olursa olsun, kendinizi suçlu hissetmenize neden olan kişi bu sızıntılardan kaçmayı başarmıştır. Bu bir kez olduktan sonra kendinizi sanki bütün hakikatin sahibi oymuşçasına kendinizi o kişinin yargısıyla özdeşleştirirsiniz.

 

Kişisel bütünlüğünüz çökmüştür, sanki kim olduğunuzu, nerede başlayıp nerede bittiğinizi açık olarak bilmiyormuşçasına kendinizi zayıf, enerjik olarak hasta hissedersiniz. Berraklığın kaybı, sizi koruyan, sizi tanımlayan, sizi kendi içerisinde kuşatan, size bir istikamet, bütünlük ve güç hissi veren enerjik hudutlarınızın bozulması yüzündendir.

Fal Bakma Meditasyonu

Fal Bakma Meditasyonu

Bu meditasyon sizinle hasta arasına ya da sizinle dış dünya arasına sınırlar koymak amacıyla tasarlanmamıştır.

Daha çok çatlakları kapatarak kendi fal bakma enerjik bölge bütünlüğünüzü sağlamak ve iyileştirici enerjiye odaklanmanız için tasarlanmıştır. Yumurta meditasyonu, çevrenizde güçlü bir alan yaratarak sizi hastadan gelebilecek enerji dengesizliklerinden, uyumsuzluklardan, ya da onun sahip olabileceği herhangi bir hastalıktan korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu kabarcık pozitif enerjiden oluşmuştur ve çalıştığınız kişinin uyumsuzluk ve dengesizliklerine karşı iletken değildir. Böylelikle, yanında bulunduğunuz kişinin yayabileceği herhangi bir negatif enerji size etki edemeyecektir.

MEDİTASYON

Koreli iyileştirici ve öğretmen Mantah Chia, “Kİ’ nın fal bakma bedenimizde dolaşmasını sağlayan bir meditasyon önermiştir. Bu, meditasyon uygulayıcılar olarak bizlere sağlığımızı onarmamız, denge ve uyum sağlamamız konusunda yardımcı olacaktır. Pratik yapan kişinin sorumluluğu ise özellikle enerji dolaşımıyla ilgili çalışan kişininkendi alanını temiz ve sağlığını güçlü tutmasıdır.

AŞAMALARI UYGULAMA
Sessiz bir odada rahat bir sandalyeye, sırtınız dik olarak ve ayaklarınız yere düz basacak fal bakma şeklinde oturun. Ellerinizi, ayaklarınızı, kollarınızı ve bacaklarınızı yine elleriniz yardımıyla ovuşturun. Boynunuzu çevirin, ellerinizi sağ eliniz sol elinizin üzerine gelecek şekilde karın bölgesinde birleştirin. Gözleriniz açık ya da kapalı olabilir, yine de gözlerinizi kapamak canlandırma açışından daha faydalı olabilir. Sonra aşağıdaki adımları uygulayın:

1.    Bedeninizden aşağı doğru bakın ve bedeninizin üst kısmının ön tarafına doğru gülümseyin, gözlerinize, yüzünüze, ensenize, boynunuza, kalbinize, kanınıza ve dolaşım sisteminize, akciğerlerinize, böbreklerinize, karaciğerinize, pankreas ve dalağınıza gülümseyin.

2.    Şimdi sindirim bölgenize doğru gülümseyin, yemek borunuz ve midenize gülümseyin. Tükürüğünüzü yutun ve gülümsemenizi bu organlara taşımasına izin verin. İnce ve kalın bağırsağınıza, rektum ve anüsünüze gülümseyin. Tükürüğünüzü yutmaya devam edin vc canlandırın. Gülümsemenizi tüm sindirim organlarınızı kapsayacak şekilde devam ettirin.

3.    Bedeninizin arka kısmına konsantre olun, omurunuzdan aşağı dcğru tek tek kabur^alarıniza gülümseyin.

4.    Çenenizi serbest bırakın, dilinizle damağınıza dokunun.

5.    Meditasyonu göbeğinizin enerjisini toplayarak bitirin. Enerjiyi göbeğinizde 3 santim derinliğe inecek kadar yuvarlayın.

Kadınlar enerji döngüsünü altı kez saat yönünün tersine ve 24 kez saat yönünde tekrarlamazdır.

Erkekler aynı döngüyü, kadınların tersine 36 kez saat yönünde ve 24 kez saat yönünün tersine tekrarlamalıdır.
Bu içsel gülümseme, enerji dağılımını tüm bedeninize yaymaya başladığında, gündelik yaşamınızda yoğun değişiklikler sağlayacaktır.

Fal Bakma Sundu…

YOĞUNLAŞMA MEDITASYONU MEDÎTASYONU

Bir sandalyeye sırtınız dik, ayaklarınız zemin üzerinde düz ve elleriniz dizlerinizin üzerinde olacak şekilde oturun. Rahatlayın. Derin bir nefes alın. Daha sonra aaaaah sesi çıkartarak fal bakma nefesinizi verin. Birkaç saniye sonra sesi bastırarak ve gırtlağı kapatmaksızın nefes verin. Gırtlak aaaaah sesini çıkartırken olduğu gibi açık olmalıdır. Birkaç saniye sonra nefesinizi bırakın.

Bunu iki kez tekrarlayın. Üçüncü kereden sonra fal bakma nefesinizi öncekilerden daha uzun tutabildiğinizi fark etmiş olmalısınız. Gözlerinizi açtığınızda oda daha aydınlık görünüyor olmalı. Yoğunlaştınız ve muhtemelen bir alfa beyin dalgası halindesiniz.
Sandalyede rımnız dik, ayaklarınız yere düzgün basarak ve elleriniz dizlerinizde otururken gösteren pozisyon.

MEDİTASYON
(Yumurta meditasyonu)
1.    Konforlu bir sandalyeye, ayaklarınız yere düz basacak şekilde ve ellerinizi dizlerinize koyarak oturun.
2.    Birkaç derin nefes alın, sonra ritmik bir şekilde nefes almaya başlayın, nefesinize konsantre olun, nefesi izleyin.
3.    Bu esnada, aklınıza gelebilecek bütün düşüncelerden sıyrılın. Bilincinize girip çıkmalarını izleyin. Bilincinizin bedeninize düha yoğun nüfus ettiğini hissedin.
Ayaklar yerde düz eller dizde otururken
4.    Sizi bir kol mesafesi uzaklıkla çevreleyen, yumurta şeklinde bir kabarcığın içinde olduğunuzu resmedin. Bu kabarcığın dış yüzeyinin plastik cam gibi, sadece olumlu ve sevgi dolu düşüncelerin içeri girmesine izin veren, yarı geçirgen güçlü bir yapı olduğunu düşünün. Kabarcık sadece destekleyici, olumlu sevgi enerjisinin içeri girmesine izin verecek ve bu enerji sizi kucaklayacak.
5.    Kabarcığın, ya da yumurtanın, ön ve arkasını dengeleyin, böylelikle enerji her tarafa eşit yayılsın. Bu ön ve arka çakralardaki enerji çıkışını dengeleyecektir. •
6.    Bedeninizde gergin bölgelere nüfuz eden sabit, yavaş ve ritmik bir nefes yakalayın. Nefesin o bölgeye girdiğini hissedene dek içinize çekip bırakın.
7.    Pozisyonunuza dikkat edin. İç merkezinize yoğunlaşın ve nefes alarak pozisyonunuzu dikleştirin.
8.    Bu koruyucu enerji alanını, zarar verilemez bir sevgi gücü olarak görün. Sizi korumak için tasarlanmıştır, aynı zamanda başkalarına yardım etmenize de olanak sağlar.

fal bakma sundu…