Sayı Falı

Sayı Falı

Bir isimde ne vardır? Sayı falcılarına göre sandığınızdan çok daha fazlası. Örneğin THOMAS MARTIN’i ele alalım. Aşağıda her sütundaki harflere, sütunun tepesindeki sayılar verilerek oluşturulan “Rakam Alfabesi”ni kullanarak, sayı falcıları En yalın, aynı zamanda da en yaygın olan yönteme göre Thomas Martin in toplamının içindeki sayılar toplanır, 5 + 2 = 7 elde edilir. Bu toplam temel sayılardan biridir (İ den 9 a kadar olan sayılar); böylece süreç tamamlanmıştır. Eğer toplam temel sayılardan biri değilse, sonuç temel bir sayı elde edilinceye kadar toplanır. Örneğin, toplam 29 ise, 2 + 9 = 11 olur; sonra bu da 1 + 1 = 2’ye dönüşür.

Sayı falcılarına göre 7 sayısının çok büyük olasılıkları vardır. Thomas Martin, doğal yeteneklerini sanata, bilime ve felsefeye çevirebilir ve bu alanlarda büyük başarılar kazanabilir. Dramatik yüksekliklere çıkabilmesine karşın, başarısının sakin bir planlamaya bağlı olacağını unutmamalıdır ve başan birçok durumda derin meditasyonu gerektirebilir.

Ve böylece sürüp gider.
Daha karmaşık yöntemler, doğum tarihiyle ilgili sayılar gibi ek verileri içerir. Diğer sözdebilimsel fal bakma yöntemlerinde olduğu gibi, insanlar kendilerine uymayan kısımları göz ardı edip doğru görünenlere odaklanacaktır (ya da imajlarını olmak istediklerine uyduracaktır). Eğer kestirim yeterince belirsizse, herkese uyan bir öngörü işini görebilir.

Sayı falının bilimsel bir temeli yoktur. Bir kişinin kaderinin ismiyle ve doğ um tarihiyle belirlenmesinin akla yatan bir açıklaması yoktun

Sayı Falında Melek Sayısı

MESLEK SAYISI
Meslek sayısı bulunurken yine harflerin değerlerinin teker teker toplanmasıyla hesaplanır. Ancak bu hesaplanırken soyadı da hesaplanır.

Örneğin; Özlem Özdemir meslek sayısı bulunurken “Özlem Özdemir” hesaplanır.
08 08
Z 6 Z 6
L2 D 4
E 2 E 2
M1 M 1
İ 7
R 6
8+6+2+2+1+8+6+4+2+1+7+6=53
5 + 3 = 8
İşte meslek sayısı “8”dir.

Eğer soyadımızdan önce kullandığımız, mesala Naz Çağla Şahin’deki ilk iki adda olduğu gibi iki ismimiz varsa, “Meslek sayısı’nın hesaplanışında soyadından başka her iki isimde hesaba katılır.
Meslek sayısını hesaplayacak kadınlar evliyseler eşlerinin soyadını kullanacaklardır.
İki isimli bir kişinin meslek sayısını bulmak için size bir örnek verelim.
Örneğin Naz Çağla Şahin’in meslek sayısını bulalım: Önce ilk iki isim, sonra soyadı yazılır. Ve bunlar toplanır.
N5 Ç4 Ş9
A 1 A1 A1
Z6 w
G 8 H9
12 L2 17
A 1 N5
16 31
Sonra bunların değerleri toplanır:
12+16 + 31 = 59
Bulunan rakamlar birbiriyle toplanarak 19 arası tek bir rakama düşürülür:
5 + 9=14
Bu toplamda iki rakamlı çıktığı için işlem tekrarlanır:
1+4 = 5
Kişinin meslek sayısı “5”tir.

Bundan sonra yapacağımız şey ise çok basit. Bu konudan sonra anlatılan bölümde meslek sayısı “5” olanlar kısmını bulup yazanları okumak. Zevkli bir fal yöntemidir.

MESLEK SAYISI (1) OLANLAR;
İnceleme ve araştırma isteyen mesleklerde daha başarılı olurlar. Rutin tarzdaki işlerde başarılı olamazlar. Buluş isteyen işlerde kimsenin aklına gelmedik faydalı işler yapabilirler. Monotonluktan nefret ettikleri için karşılarındaki kişilerinde onlar gibi olmalarını beklerler.
MESLEK SAYISI (2) OLANLAR;
Gelişi güzel hareket etmezler. Eğer ticaretle meşgul olurlarsa, onlardan riskli bir hareket beklenemez. Gayet hesaplıdırlar. Her şeyin geleceğini düşünürler. Olur olmadık işlere kalkışmazlar. Hayatlarında her zaman programlı olurlar.
MESLEK SAYISI (3) OLANLAR;
insanları tesir altında bırakabilme kabiliyetine sahiptirler. Atılgan, konuşkan ve girişimci bir tiptir. Hiçbir zaman mahçuh olmazlar. Sahnede, satışpazarlama türünde işlerde başarılıdırlar. Aslında isterlerse her işte başanlı olurlar. Bazende yalan söyleme riskini göze alırlar.
İnşaat ve endüstri dallarında başarılı olurlar. Kırıcılıktan çok yapıcı kimselerdir. Bu yönleride her türlü ince işi zorlanmadan bitirebilmelerine yol açar.

MESLEK SAYISI (5) OLANLAR;
Her şeyi sadece kendi mücadelesi ve alın teri ile elde etmek isteyen, basma kalıp işlerden hoşlanmayan daima değişik çalışma alanları arayan karakterdekilerdir. Eğer önceden ne iş yapacağı, ne kadar para alacağını bilirse bu işten asla zevk almaz.

MESLEK SAYISI (6) OLANLAR;
Erkeklerde vazifesine bakmadan bağlanabilecek, saygılı eleman, kadınlar da ise ev hanımlığıdır. Asık suratlı olmazlar, yumuşak huyludurlar, memuriyet gibi işlerde daha başarılı olurlar.

MESLEK SAYISI (7) OLANLAR;
Bu kişi hangi işte olursa olsun azimli ve başarılıdır. Gözünü hiçbir şey korkutmaz. Ne olursa olsun sonuna kadar gidip başarıyı yakalar.

MESLEK SAYISI (8) OLANLAR;
Gözü yükseklerdedir. Etraflarına yaydıkları sempati sayesinde istedikleri şeyleri kolaylıkla yaptırırlar. Dikkat gerektiren işlerde başarılı olamazlar. Gelişigüzel ve rahat işlerde başarı sağlarlar.

MESLEK SAYISI (9) OLANLAR;
Hisleri ve duygulan gayet şiddetli tiplerin sayılarıdır. Bunlar meslek hayatında birden parlayabildikleri gibi birden bire de sönebilirler. Pratik fikirlidirler. Sabırsızlıkları yüzünden birçok şeyi kaybetme tehlikesi karşısında kalabilirler. Zor duruma düşerlerse oyun oynayarak bazı şeyleri elde ederler.

fal bak

Sayı Falında Şahsiyet Sayıları Anlamları

ŞAHSİYET SAYISI VE HER SAYININ ANLAMI

ŞAHSİYET SAYISI (1) OLANLAR;
Şahsiyet sayısı 1 olan; pozitif bir amaç üzerinde odak laştırılması gereken, motive edici ve iradesi güçlü bir yapıyı gösterir. Bu insanlar ayrıntılardan hoşlanmaz ve onlardan uzak dururlar. Aksi durumda gayretleri hedeften ayrılabilir ve yollarında tehlikeler boy gösterebilir. İyi bir rakam olmasına rağmen mutlaka doğru yönü işaret etmelidir. Yoksa çok yükseklere çıktığı gibi çok aşağılara da inebilir ve büyük felaketlerle karşılaşabilir.

1 rakamı egonun sembolü olduğu için, böyle insanlar hem bencil hem de inatçı olabilir. Bu yüzden, kendi çıkarlarının başkalarınınkiyle çatışmasına meydan vermemelidirler. Yoksa dost kaybedip düşman kazanacaklardır. Eğer yi kontrol edilir ve yüksek gelişim sağlayan kanallara yöneltilecek olursa, 1 rakamı doğum sayısı olarak gelecek vaadetmektedir.

1 rakamı, hareket arzusu ve kudretiyle dolu bir insanı belirtir, ancak bu insan ileriyi planlamaktan çok hemen olacak şartlarla karşılaşmaya hazırdır. Bu tür insanlar risk taşıyan bir durumdan uzak kalarak bütün zamanlarını işe ya da faaliyete verirler. Uzun vadeli projelere yardım etmeleri bile bir hatadır, çünkü 1 rakamının insanları genellikle bir işe ilk davet edilenlerdir, ancak o işi yapamadıkları zaman, hata başkasının olsa bile ilk suçlanacak olan yine onlardır.

Cesaretli ve kendine güveni oldukça fazladır. Sık sık para kazanırlar ama özgürce harcamaya da eğilimleri vardır.
Şahsiyet sayısı 1 olan insanlar, ikili ilişkilerinde çok ateşli olur, kıskançtır, sevdiğini sakınır.

ŞAHSİYET SAYISI (2) OLANLAR;
Romantik tiplerdir, ince hisler, nazik ve zarif hareketlidirler. Dost canlısıdırlar. Kolaylıkla arkadaş edinirler.
Maneviyata önem verirler. Güzel konuşurlar. Eleştirmekten ve eleştirilmekten nefret ederler. Zevki ve sefayı çok severler. Kalpleri herkese açıktır. Aşka büyük önem verirler.

ŞAHSİYET SAYISI (3) OLANLAR;
Eğlenmeyi ve çalışmayı bilen etraflanna neşe dağıtan bir tiptir. Sadık insanlardır. Eş ve çocuklarına derinden bağlıdırlar. İnsanların kötü zamanlarında onları sakinleştirmekten büyük bir zevk alırlar. Karakterleri tamamen oturmuştur.

ŞAHSİYET SAYISI (4) OLANLAR;
Girdikleri ortama hemen uyum sağlayamazlar. Çünkü bu tip insanlar eğlenceden önce iş diyenlerdendir. Kendilerini mesleklerine ve işlerine adamışlardır. Zamanı israf etmekten nefret ederler. Gönül ilişkilerinde aşın temkinlidirler. Soğukkanlı bir yapıya sahiptirler. Bazı durumlarda biraz inatçıdırlar. Hayatın zevklerinden bir türlü faydalanamazlar.

ŞAHSİYET SAYISI (5) OLANLAR;
Çekici, herkesle dost olan tiplerdir. İnsanların kalbini hemen fethederler, Samimi gibi gözükseler de samimi değildirler. Zaman zaman fikirlerinden cayarlar. Kimi zaman muhabbetçilerdir kimi zaman kalp kırabilirler.
ŞAHSİYET SAYISI (6) OLANLAR;

Vefakar ve fedakardırlar. Kendilerini ihmal edercesine bütün varlıklarını başkalarına adamışlardır. Fedakarlıkları sayesinde candan dost kazanırlar. Bu kimseler iyi bir aile reisi veya iyi bir anne olurlar. Herkese kol ve kanat gererler.

ŞAHSİYET SAYISI (7) OLANLAR;
Az fakat öz dostlan olur. Bağlandıkları insana candan bağlanırlar. Heyecanlandıklan zaman gözleri kimseyi görmez. Bazen fark etmeden kalp kırarlar. Fazla heyecanlanırlar. Geniş bir ruha sahiptirler.

ŞAHSİYET SAYISI (8) OLANLAR;
Bu tipteki insanlar sevmedikleri insanları hırpalamaktan hoşlanırlar. Bu tip insanlar iş yaşamında başanlıdırlar. İtirazlar onları durduramaz, aksine daha fazla gayret göstermelerine sebep olur. Büyük düşünen insanlardır. Sevdikleri insanlara karşı da ruhen fazla yakınlık duyarlar.

ŞAHSİYET SAYISI (9) OLANLAR;
Aşın heyecanlı, duyguları ateşli tiplerdir. Birden sinirlenen fakat kin tutmayan insanlardır. Sanat, müzik, beceri ve icat yeteneği bu insanlarda oldukça fazladır. Bu insanlar başkalarının etkisinde çok kalırlar. Kimi zaman oldukça gururlu, kibirli ve kendini beğenmiş olurlar. Aşın heyecanlanırlarsa yanlanna yaklaşmamak gerekir.

indir

Sayı Falında Şahsiyet Sayısı

ŞAHSİYET SAYISI

Bu falla her ismin titreşimsel bir sayısı bulunur. Bu sayı ise; ismin harflerini rakamlara çevirip toplayarak temel sayılara indirgeme yoluyla ulaşılır. Bir insanın gelişmiş kişiliğinin bir ifadesi ve başarı ya da isteğe götüren bir anahtarı olarak, isim sayısı ya doğum sayısıyla uyumlu olmalı ya da ona destek olmalıdır.

Kısacası; doğal eğilimler ya da tesirler hem girişken hem de dinamik bir kişiliğin gelişiminde önemli bir rol oynar. Şöhret ya da tanınma onunla birlikte geldiği için, isim, kamuoyunda sembolize ettiği bütün gücü ve gerçek karakteri ifade edecektir.

Bir önceki verilen harflerin sayısal dizini kullanılır.
Örnek:
Diyelim ki adınız; “Özlem Özdemir” olsun. Cna bakılırken sadece ilk adınız kullanılır yani “Özlem” kelimesi kullanılır.
08 Z 6 L2 E2 M 1
Bu rakamları toplarsak;
8+6 + 2 + 2+ l = 19
elde edilir. Bu işlemden elde edilen sayı tekrar kendi arasında toplanır. Çünkü toplandığında sayının 1 ile 9 arasında olması gerekir.
1 + 9 = 10 1+0=1
İşte “Özlem”in şahsiyet sayısı “l”dir. Bu sayının ifade ettiği anlam aşağıda açıklanmıştır.

fal bak

ADINIZIN HARFLERİNDEN FAL BAKMA

fal bak

ADINIZ VE SAYILAR
Bir ile dokuz arasındaki bütün rakamların kendilerine özgü ayrı ayrı anlamlar taşıdıkları esasına dayanarak bu fal hazırlanmıştır. Adımızı oluşturan harflerin bu değerlere göre karşılığı bulununca elde edilen rakam iş veya duygusal hayatımızda bazı önem ve isteklerimizi açıklamaktadır.

Alfabe harflerine isabet eden rakamlar şunlardır;

Adımızla ilgili olarak elde edilebilecek üç sayı vardır:

I. Şahsiyet sayısı.

II. Meslek sayısı.

İÜ. Kader sayısı.

Bunların anlamlarını incelersek;
I. Şahsiyet sayısı; karakter özelliklerini açıklar. Ayrıca etraftaki insanlarla ilişkileri, dost ya da düşmanlarla ileride ne gibi şeyler yaşanacağını gösterir. Şahsiyet sayısı aracılığıyla bakılan falda, sadece ilk adınız rol oynar.

n. Meslek sayısı; iş hayatıyla ilgilidir. Mesleğimizle ilgilidir. İş hayatında karşılaşılacak olayları anlatır. Meslek sayısını elde etmek için sadece ad değil, buna ilave olarak soyadı da kullanılır.

Kader sayısı; hayatta rolü olacak iyi ya da kötü olayların işleyişi, bunların sonucu ve üzerimizdeki psikolojik etkisi ile ilgilidir. Kader sayısmı elde etmek için ad ve soyadın baş harfleri kullanılır.

Yıldız Falları

Günlük gazetelerde ve yaygın olan dergilerde görülen doğum çizelgeleri ya da fal bak denince yıldız falları yalnızca Güneş burçlarına dayanmaktadır. Daha gelişmiş yorumlarda ise bir kimsenin doğumu sırasında Güneş’in tam olarak konumuyla birlikte Ay’ın ve diğer gökcisimlerinin de konum ve hareketleri kapsanabilir.

Örneğin, doğduğunuzda Güneş’iniz (kişilik özelliklerini belirler) ikizler burcunda olabilirken, Ay’ınız (duyguları yönetir) koç burcunda olmuş olabilir, Merkür gezegeni (aklı yönetir) Akrep’te, Mars (konuşmanızı ve hareketlerinizi yönetir) Boğa’da Venüs size romantik, artistik ve yaratıcı konularda Oğlak davranışlarını veren Oğlak’ta olmuş olabilir.

Göz önünde bulundurulması gereken bir diğeri ise doğum anınızda doğu ufkunda yükselmekte olan yükselen burcunuzdur. Bu etkenin kişisel görünüşünüzü değiştirdiği ve gerçek içsel doğanızın oluşmasında yardımcı olduğu söylenir. Herhangi bir doğum çizelgesinde Güneş’ten sonra, yükselen burç ve Ay en önemli iki konum olarak kabul edilir.

Buna ek olarak, gökte ufuka göre sabitlenmiş özel bir bölge olmak üzere, her burcun bir de kendi evi vardır. İlk ev, genellikle göğün doğu ufkunun hemen altındaki kesimi olarak tanımlanır ve yaklaşık iki saat içinde ufuktan yükselecek olan gezegenleri içerir, ikinci ev iki saat sonra yükselecek olan nesneleri içerir vs… Diğer burçlar tarafından bu evler üzerindeki etkiler de astrolojide önem taşır.

Böylece sizin tüm kişiliğiniz, gerek Güneş, Ay ve yükselen burcunuzun, gerekse diğerlerinin ve gezegensel evin etkilerinin bir karışımıdır. Bir çizelgenin yorumu, tüm bu etkiler için standart yorumlar getiren astroloji ustalarına danışmayı içerir.

Sekizliler

Sekiz sayısı veya ogdoad yedi sayısı ile oluşan bolluk ve tatmin halinden türeyen bir kurtulma ve yenilenme ihtiyacını anlatmaktadır. Sekiz sayısı sekizgen bir yıldız veya oktogram ile simgelenir. Oktogram Merkür’ün yıldızıdır. Bu ümit vaadeden bir ışık olabilir.

 
Sekiz nolu kartlar kabalistlerin Hayat ağacında sekiz nolu küre olan Hod’a tekabül etmektedir. Bu alan astrolojide algılama, düşünme ve konuşma gibi zihinsel işlemler ile zeka veya zihinsel işlem hızını, zihne göre hızlı hareketi, haberleşmeleri, seyahatleri, öğrenme ve iş becerisini temsil eden merkürün ateş hava su ve toprak burçlarındaki tezahürüdür.

 
Bu tesirler A. E. Waite Destesinde asaların sekizlisinde, hızlı hareket eden asalar, kupaların sekizlisinde tatminsiz duygusal
ortamı, ilgisi kalmayarak terkeden biri, kılıçların sekizlisinde kendi akli korkuları ile bataklıkta kuşatılmış, arkasındaki sağlam kaleyi bile göremeyen biri, tılsımların sekizlisinde ise sevdiği işte yeni bir iş çıkaran bir usta ile görüntülenmekte.

Dokuzlular

Dokuz sayısı veya ennead sekiz sayısı ile harekete başlayıp şekillenen gücün olgunlaşarak doğmadan önceki son halini anlatmaktadır. Bu palazlanmış güç, dokuz aylık doğmaya hazır bir bebek gibidir. Ateş hava su ve toprağm tüm güçlerine sahiptir. Dokuz sayısı dokuzgen bir yıldız veya enneagram ile simgelenir. Enneagram aym yıldızıdır.

 

 
Dokuz nolu kartlar fal bakma için  kabalistlerin hayat ağacında dokuz nolu küre olan Yesod’a tekbül etmektedir. Bu alan astrolojide merkür le anlatılan düşünce işlemleriyle oluşan bilgilerin, çeşitli duygular ile birleşerek kayıt olduğu duygusal hafızayı gösterir. Astrolojide ay ile ifade edilen bu duygusal hafıza, doğal duygusal davramşlara dönüşerek olayları oluşturacak bir güç alanıdır. Ay alanı hayat ağacındaki diğer kürelerden gelen tesirleri toplayarak yansıtan bir alandır. Bazen de bunları düzelterek yansıtır.

 

 
Dünya madde evreni ise ay esir maddeyi anlatır. Sayı falı Madde evrenine doğmak için esir madde ile şarj olmak gerekir. Esiri faaliyet ay fazlarına ve dünyamn dönmesine göre çeşitli dalgalanmalar göstermektedir. Bütün majikal faaaliyetlerde önce bu dalgalanmalar dikkate alınmalıdır. Bu alan + veya  yönde yürütme imkanına sahip olan güçlü temel enerjileri gösterir. Dokuz nolu kartlar güçlü tepkilere dönüşecek yoğunlaşmalara işaret ederler. Astral bir formasyonun madde evrenine doğmasından önceki esir ile yoğunlaşmış halini gösterir.

 

 
Bu tesirler A. E. YVaite destesinde asaların dokuzlusunda, yeni bir döğüşün doğacağından emin savaşa hazır bekleyen güçlü bir savaşçı, kupaların dokuzlusunda, duygusal bir zevkin yaşanacağından emin, oturmuş bekleyen şık bir adam, kılıçların dokuzlusunda, artık engellenemesi zor güç bir problemin doğacağmdan emin, kabuslar görerek uyuyamayan bir kadın, tılsımların dokuzlusunda ise yeni mahsülün para doğuracağından emin konağının üzüm bahçesinde dolaşan , kendi kendine yeterli, güçlü bir iş kadım ile görüntülenmekte.

Uğur sayısı 9 olanlar

 Uğur sayısı 9 olanlar

Uğur sayısı 9 olanlar
Özelliği: Bonkör ve gerginlik
Uğurlu taşı: Yakut
Uğurlu rengi: Mavi ve koyu tonları
Uygun partneri: 1, 3, 5
Dört dörtlük bir insan profili çizerler ve amaçlarına ulaşabilmek için her türlü zorluğa göğüs gerebilirler. Bağımsız ve özgüven içine olmaları kimseye karsı ödün vermemeleri basanlarında en büyük et kendir. İçinden çıkılması zor olan sorunlar onların mücadeleci ruhlarını körükler. Kendisine ayakbağı olacak insanlara karşı tavır alırlar.
Böylesine mükemmel olmaları bazı dostlarını kızdırsa bile onlar doğru bildikleri yoldan şaşmazlar. Ancak anlaşılabilmek onların en büyük problemleridir, zira dostlan tarafından aşırı fanatik bulunurlar, ama aslında kesinlikle böyle değillerdir sadece içlerindeki başarma arzuları çok yüksektir. Fiziksel ve ruhsal açıdan da sağlam olmaları kendilerine olan güvenlerini iyice arttırır.
Mükemmel olmaları sadece yukarıda bahsettiklerimizle kalmaz onlar dış görünüşlerine de itina
gösterirler. Temiz giyinmek ve bakımlı olmak prensipleri arasındadır.
Sanata yatkınlıkları da vardır. İnsanlarla olan i lişkilerinde sadakate, dürüstlüğe ve sevgiye önem verirler. Pırlanta gibi kalpleri vardır, aşırı duygulu olmaları ve düşünceli davranmalarından bu vönlerihemen fark edilir.
Kendi isini kurmak ve o ise bütün dikkatini vermek isterler. Tek baslarına çalışmaktan hoşlanırlar, olumlu ya da olumsuz tüm kararların sorumluluğunu yüklenmek isterler. Çok çeşitli fikirler üreterek bunları uygulamaya koyarlar ve elbetteki başarıyı yakalarlar. İşlerini en ince ayrıntısına kadar kendi denetimi altında tutmak isterler. Böylesine tiziz ve ince hesaplı olmalarından dolayı başı sıkışan dostlarının çalacakları ilk kapı onun kapısıdır, dostlarına yardım etmekten ve onların sorunlarını çözmekten keyif alırlar.
Kimseye taviz vermek eğiliminde değillerdir. Çıkarları bile söz konusu olsa doğru bildikleri yoldan kesinlikle vazgeçmezler. Prensiplerinden ödün vermek kişiliklerine ters düşer.
Katı ve sert olmaları onların olumsuz yönlerinden biridir, fikirlerini kabul ettirebilmek için kavgayı bile göze alırlar. Tedirgin olduklarında düşüncelerinde bir durgunluk yaşarlar, işleriyle ilgilenmezler. Her şeyin aşırısına kaçarak bu tedirgin durumdan kurtulmaya çalışırlar. Uluorta ve gereksiz konuşmaları çoğu zaman başlarına umulmadık dertler açar.

burç yorumu, fal bakma, fal, el falı, fal yorumları, falın anlamları

Uğur sayısı 8 olanlar

 Uğur sayısı 8 olanlar

Uğur sayısı 8 olanlar
Özelliği: Açık sözlü ve cazibeli
Uğurlu taşı: Elmas
Uğurlu rengi: Mor menekşe
Uygun partneri: 1, 3, 5
Macerayı seven ve tehlikeyle iç içe yaşamaktan hoşlanan bir karakter çizer. Bu özellikleri onlan bulundukları çevrede hayli çekici kılar. Davranışlarında oldukça rahattırlar ancak damarlarına basıldığı takdirde iyice hırçınlaşırlar.
Öylesine güçlü bir hafızaya sahiptirler ki gördüklerini, öğrendiklerini bir bilgisayar gibi belleklerine yükleyerek unutmazlar. Yaptıkları işlerde tam verimli olabilmeleri için engellenmemeleri gerekir. İşlerini gerekli kurallara göre yönetir. Gerektiğinde kurnaz olabilirler. Ektiklerini biçmek için beklemesini ve sabırlı olmasını iyi bilirler.
Olayları yorumlamada her zaman için mantıklarını kullanırlar. Böylesine soğukkanlı olmalarından ötürü diğer insanlara örnek olurlar. Doğru yolu bulmak için hisleriyle hareket etmezler. Dışarıdan bakıldığında soğuk görünebilirler, ancak içlerinde ruhsal bir saflık, dürüstlük, sevgi ve saygı vardır. Zor durumda olanlara yardım etmek için kendi çıkarlarını bilirler çünkü hislerinin temizliğine güvenleri tamdır. Ruhsal saflıkları bazen zihinsel saflığa dönüşüp başlarına dert de açabilir, zor durumdaki insanlara yaklaşımlarının suistimal edilebileceğini hiç hesaba katmazlar.
Bu kadar iyi yönleri bulunmasına rağmen, işlerine gelmeyen konuları kötüleyerek eleştirebilir ya
da fanatiklik derecesinde muhalif, kaba ve düşüncesiz olabilirler. Ancak bu gibi durumlarda böylesine çıkışlarının haklılık derecesi bulunabilir.
Sohbet etmekten, doğayla iç içe yaşamaktan ve bol bol spor yapmaktan hoşlanırlar. Bedensel sağlıklarına aşırı düşkünlükleri vardır. Ev ortamında düzeni ve disiplini çok severler.

uğur sayısı, fal nedir, fal nasıl bakılır, burç, burç yorumları, sayı falı

Uğur sayısı 7 olanlar

 Uğur sayısı 7 olanlar

Uğur sayısı 7 olanlar
Özelliği: Kararsızlık
Uğurlu taşı: Akik
Uğurlu rengi: Beyaz
Uygun partneri: 1, 2, 4
Sakin ve huzurlu bir yaşamdan hoşlana, başkalarının hakkında ileri geri konuşulmasından hoşlanmayan, çevresiyle olan ilişkilerinde mesafeli ve saygılı olan, ilgilendiği her konuda olayı iyice özümlemeden fikir beyan etmeyen bir karakter çizerler.
Sabit fikirlerden hoşlanmayan ve sürekli değişimden yana olan ve özgürlüğüne aşırı derecede ö nem veren bir karizmaya sahiptirler. Hareketleri ve düşünceleri kısıtlandığı zaman huzursuz ve agresif olurlar .Yalnızlığı sevmeleri onları bazen karamsarlığa iter.
Sezgilerinde oldukça güçlüdürler ve tahminlerinin doğruluk derecesi hayli yüksektir. Deneyimleri sayesinde insanlarla kolay dostluk kurabilirler.
Bir şeyin ağır aksak yürümesine tahammülleri yoktur, içtenlikleri ve yardımsever olmalarından dolayı başı sıkışan dostlarının kapısını rahatlıkla çalabilecekleri iyi bir arkadaştırlar. Başkalarının sorunlarına çözüm bulmada gösterdikleri dikkat kendileri için çok önemlidir. Her sorunun bütünüyle önemli olduğu ancak asıl meselenin ayrıntılarda gizli olduğuna inanırlar. Fikirlerindeki ve davranışlarındaki farklılıklar nedeniyle başkalarına tuhaf görünebilirler.
Dış görünüş itibariyle tedirgin bir insan ifadesi verirler. Bu bazen gelecek korkusu yaşamalanndan dolayı oluşur. Kendi iç dünyalannm gözler önüne serilmesinden hoşlanmazlar. Karizmatik bir yapıya sahip olmaktan hoşlanırlar. Ancak başkaları tarafından anlaşılmamaktan da şikayetçi olurlar. Bazen bövlesine uyumsuzlukları bir arada bulundurabilirler.
Başarılarının herkes tarafından takdir edilmesinden büyük zevk alırlar. Hatta daha da ileri giderek takdir edilmeyi amaç olarak kabul ederler. İçinde bulundukları konumdan her zaman için şikayetçidirler bunun nedeni ise, daha çok başarı ve daha fazla yükselmektir. Bu konuda önlerine çıkabilecek tüm fırsatları değerlendirirler.
Geçmişlerini yaşamaktan hoşlanırlar. Ancak yetenekleri sayesinde de her zaman için başkalarından daha önde olurlar.
Tekdüze yaşamaktan hoşlanmazlar ve sürekli değişiklik ararlar. Kendilerine has ve sadece kendilerinin ifade edebilecekleri bir kimlik oluşturmak isterler.
Sezgilerinde oldukça güçlüdürler ve tahminlerinin doğruluk derecesi hayli yüksektir. Deneyimleri sayesinde insanlarla kolay dostluk kurabilirler.
Bir şeyin ağır aksak yürümesine tahammülleri yoktur, içtenlikleri ve yardımsever olmalarından dolayı başı sıkışan dostlarının kapısını rahatlıkla çalabilecekleri iyi bir arkadaştırlar. Başkalarının sorunlarına çözüm bulmada gösterdikleri dikkat kendileri için çok önemlidir. Her sorunun bütünüyle önemli olduğu ancak asıl meselenin ayrıntılarda gizli olduğuna inanırlar. Fikirlerindeki ve davranışlarındaki farklılıklar nedeniyle başkalarına tuhaf görünebilirler.
Dış görünüş itibariyle tedirgin bir insan ifadesi verirler. Bu bazen gelecek korkusu yaşamalarından dolayı oluşur. Kendi iç dünyalarının gözler önüne serilmesinden hoşlanmazlar. Karizmatik bir yapıya sahip olmaktan hoşlanırlar. Ancak başkaları tarafından anlaşılmamaktan da şikayetçi olurlar. Bazen böylesi ne uyumsuzlukları bir arada bulundurabilirler.
Başarılarının herkes tarafından takdir edilmesinden büyük zevk alırlar. Hatta daha da ileri giderek takdir edilmeyi amaç olarak kabul ederler. İçinde bulundukları konumdan her zaman için şikayetçidirler bunun nedeni ise, daha çok başarı ve daha fazla yükselmektir. Bu konuda önlerine çıkabilecek tüm fırsatları değerlendirirler.
Geçmişlerini yaşamaktan hoşlanırlar. Ancak yetenekleri sayesinde de her zaman için başkalarından daha önde olurlar.
Tekdüze yaşamaktan hoşlanmazlar ve sürekli değişiklik ararlar. Kendilerine has ve sadece kendilerinin ifade edebilecekleri bir kimlik oluşturmak isterler.

sayı falı bakma, sayı falı nedir, burç yorumları, burç nedir, burç, fal, astroloji