Fal Genel

Kehanetleri nasıl anlayabilirim, üstat?

KODUN SUNULUŞU VE AÇIKLANIŞI

“Kehanetlerini nasıl anlayabilirim, üstat?” “Önce onları yoketmelisin.”

Nostradamus olarak tanıdığımız kişi yaşlanıp, hayatının büyük bir bölümünü adayarak yazdığı çalışmasını bitirdiğinde, bütün kağıtlarını, kitaplarını, notlarını ve belgelerini (hayatı boyunca tuttuğu gizli kehanetlerin kayıtlarını) toplayarak yakıp kül etmiştir.

Kehanetlerinin önsözünde onları, metalleri silahlara ve aletlere dönüştürdüğüne, inanılan Eski Yunan Tanrısı Vulkan’a sunduğunu söyler. Herhangi bir kağıt yığınından beklenmeyecek kadar parlak bir ışıkla yanan, cehennem alevlerini andıran bu ateş, bütün evi aydınlığa boğar.

Yakılan eserler arasında kehanette bulunmanın metotlarını ve ayinlerini anlatan yüzyıllarca öncesine ait büyü kitapları ve el yazmaları da vardı. Bunlar yanlış ellere geçerler korkusuyla yoke-dilmişlerdi.

Birkaç tane kitap Nostradamus’un anlattığı büyüklükte bir “yangını” oluşturmaya yetmez. Başka neler yakmıştı, ya da bizim Michael Nostradamus’un yazısı yani sonraki kuşakların dikkatini bu yakılanlara bu kadar çekmek istemesinin nedeni ne olabilirdi? Belki de bugün elimizde olan bu ilginç dörtlükler aslında gerçek kehanetler değil. Yaktıkları, kehanetlerin açık ve net olarak yazılmış şekilleri, bugünküler ise, onların gizli kalabilecekleri umuduyla çarpıtılmış şekilleri olabilir. Belki de bu yakma işlemini bize aktarmasının tek nedeni onun önemini vurgulamaktır. Aslında bunu bize kendisi de önsözünde açıklar. Asıl kehanetleri yoğunlaştırıp çarpıtarak zor anlaşılır bir duruma getirmiş, bu yolla kendi zamanın-dakilerin ve sonraki kuşakların Dünya’nın nasıl değişeceği konusunda gereğinden fazla bilgi sahibi olmalarını engellemek istemiştir. Söylediğine göre bu değişimler, öyle büyük olacaktır ki, insanlar kehanetler gerçekleşene kadar doğruluklarına inanmayacaklardır. En azından bu kehanetinin doğru çıktığına kuşku yok!

Nostradamus’un yaşadığı zamanla günümüz arasında her şey akilalmaz bir şekilde değişti. Buna karşın o zamandan 1200 yıl önce yaşamış bir Romalıyla Nostradamus’un anlaşmaları pek de zor olmazdı.

Latince ve Yunanca, eğitim görmüş kesimde hala konuşuluyordu. Eski Yunan matematiği ve astronomisinin yeniden keşfiyle yaşanan Rönesans adı verilen dönem henüz başlamıştı. Roma’nın çöküşünden bin yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen hayvanlar ve tekerlek hala tek taşımacılık yöntemi olarak biliniyordu.

Ama buna karşılık çok daha kısa bir sürede -dört yüz yıllık bir zaman içinde- seyahat edip günümüze gelen bir Rönesans insanı, gördükleri karşısında ya delirdiğine inanır ya da şeytanların arasına düştüğünü sanırdı. Arabalarında hızla ilerleyen insanların kendi zamanında aylar süren uzaklıkları, saatler içinde katettiklerini görürdü. Binlerce kilometre ötede olan olayları, aynı anda evine Yukarıda, kâhinin Temmuz 1566’da hayata gözlerini yumduğu evin duvanna anısına asılan tabela.

Para için aileye başvurmak yaygın bir uygulamadır

Daha maaşa birkaç gün var ve hesabınız üç beş kuruştan ibaret. Ciddi miktar paralara tekabül edecek birkaç planınız var ve bunlar için borca girmek istemiyorsunuz.

Hâlâ başkasının parasıyla bu planlarınızı gerçekleştirebilirsiniz ve borcunuzu da hiç geri ödemeyebilirsiniz. Karşılığında bir şey teklif etmeniz gerekir, çünkü sadece bir dangalak birisinin parasını alıp karşılığında hiç bir şey vermez. Bu kötü şans getirir.

ADIM 1 ÖNCE ARKADAŞLAR, ARDINDAN AİLE, SONRADA ELALEM

Para için aileye başvurmak yaygın bir uygulamadır. Ancak asla en iyi yol değildir. Eğer sürekli onlara para için başvurup hiçbir defasında geri ödemezseniz, aileden dışlanmanızla sonuçlanacak bir çatlağa sebep olabilir. Bu kötüdür, çünkü pşt için ailesi önemlidir. Aile onu ayakta tutar. Borç alıp vermek arkadaşlar arasında bir şeydir.

ADIM 2 ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAYIN

“Lazım olur diye” ihtiyacı olandan fazlasını isteyen bir dangalaktan daha beteri olamaz. Rakamı küçültün, hatta ondan borç istemeden önce iyice azaltın. Eğer birkaç yüz dolara ihtiyacınız varsa, isteyeceğinizde bundan ibaret olmalıdır. Küçük miktar olması parayı geri ödemeyip üzerine yatacağınız zamanlarda arkadaşınızın bunu hazmetmesini kolaylaştırır.

ADIM 3 TAKAS

Komşunuzun BMW’sine veya sahilde kiraladığı sezonluk eve siz göz koyamazsınız. Ama biz koyabiliriz. Arkadaşınızın size ait olan bir şey üzerinde uzun bir süredir gözü kalmıştı. Onu teminat olarak gösterebilirsiniz. Eğer kayda değer bir şeyiniz yoksa para karşılığında hizmet vermeyi teklif edin. Yok! O tip hizmetler değil. Taşınmasına yardım etmeyi, etkinliklere katılmasını veya birileriyle tanışmasını sağlamayı ve hatta rahatsız edici ayak işlerinde kullanmak için kendi bedeninizi teklif edin. Hey. Badana veya çim biçme falan yani, seni sapık. Senin aklın hep belden aşağımı çalışır?

ADIM 4 DÜRÜST OLUN

Arkadaşınıza parasını bir daha hiç göremeyeceğini söyleyin. O zaman size borç verip vermemek arkadaşınıza kalmış olur. Bu bir çeşit kumardır. Parayı bastırır ve %50 ihtimalle geri alabileceğini düşünür. Aslında, %50 şans birisinin bir işe para yatırırken elde edebileceği muhtemelen en iyi şanstır. Bu tür şans değerlendirmeleri kollu makineleri çok daha eğlenceli bir hale getirir.

DANGALAKLIK ETMEYİN

Geri ödemeksizin bir arkadaşınızdan sadece bir kez borç alın. Bir kez kandırırsanız, size kanmak onun için utanç verici olur. İkinci defa kandırmaya kalkarsanız, kanlı bıçaklı olursunuz.

Bir pşt tuttuğu takımı çok sever. Körü körüne takımına bağlıdır. Sorun şudur ki, her zaman kendi takımının stadına yakın bir yerde oturmaz veya gidip gelemez, bu yüzden yerel takımın destekçilerinin mekânına takılmak zorunda kalabilir. Başka bir deyişle, düşman topraklara girmesi gerekebilir.

İskambil falı nasıl bakılır?

Şimdi birlikte gelecek kartların dilinden söz edelim

Kupa ası : Eğer kupa asının yanında herhangi bir kupa varsa, aşk hayatında mutluluk var demektir.

Kupa papazı : Eğer kupa papazının yanında, sekizlisi bulunuyorsa, erkek evinde yalnızlığı gösterir.

Kupa kızı : Eğer kupa kızının yanında, kupa beşlisi varsa, beklenmedik bir haber ya da sevince işarettir. Eğer

kupa kızı maça on lusuyla beraberse, tehlikeli girişimlerden ka çınılması gerekir.

Kupa valesi : Kupanın valesi, sineğin beşlisiyle beraberse, para tekliflerine kulak asmamanız gerekir.

Kupa onlusu : Eğer kupa onlusu, karonun onlusuyla beraberse, bir evlenme haberidir. Eğer sineğin onlusuyla beraberse, İş hayatında büyük başarıdır.

Kupa Sekizlisi : Kupanın sekizlisi yanında, karonun sekizlisi varsa dokuziusuyle beraberse. yolculuk sonundaki iş hayatında başarı demektir.

Karo ası : Karonun ası, karo cinsinden bir kâğıtla beraberse, giriştiğiniz işlerde (başarı sağlamanız ihtimali kuvvetlidir. Karo ası sinek sekizlisiyle beraber bulunuyorsa, para alacaksmz demektir.

Karo papazı : Karonun papazı, maça sekizlisiyle birlikte ölursa, anî bir yolculuk ihtimali fazladır. Sineğin sekizlisiyle birlikteyse, önemli bir proje yakında gerçektir.

Karo kızı : Karonun kızı, maça beşlisiyle beraberse, yabancı bir kadınla beraber içki sofrasına oturulacak demektir.

Karo valesi : Karonun valesi, karo asıyla beraberse, yakm bir gelecekte haber alınması mümkündür. Eğer karo valesi, sinek valesiyle beraberse, yolculuk ihtimalidir.

Karo onlusu : Karonun onlusu kupa önlüsüyle beraberse, bir düğün törenine işarettir. Sineğin sekizlisiyle beraberse, bir gönül bağlantısı demektir.

Karo sekizlisi : Karonun sekicisi sinek sekizlisiyle beraberse, önemli bir para konusu kolayca çözümlenecek demektir. Kupanın sekizlisiyle birlikteyse, önemli bir işin başlangıcı sayılabilir.

El falı nasıl bakılır?

EL FALININ AYRINTILARI
Başlıca dört çizgide toplanan el falının çeşitli aynntıları var. Bu başlıca dört çizgi kalp, aikd, hayat ve kaderi kapsıyor. Dört ana çizginin aynntılan da ufak çizgiler ve tepecikler. Her ayrıntının belli başlı bir anlamı var. Çizgilerin ve tepeciklerinde dışında bir takım işaretler vardır ki bunlar da ayrı ayrı anlamlara dayanıyor. Örneğin yıldız biçimindeki bir işaret ani olaylar, rahatsızlıkları, kare biçimindeki bir işaret o kişinin bir dava sonucu haksızlığa uğrayacağım, nokta biçimindeki işaret bazı fiziksel dengesizlikleri, üçgen biçimindeki işaret bilim dallarında yetenekli oluşu, çarpı biçimi işaret güçlük, evlilikleri, ufak dal biçimindeki işaretler armağanlar, halkalardan meydana gelen zincirler güçlükleri, mücadeleleri, daire işaretleri gözlerdeki rahatsızlıkları, ızgara biçimi işaret ler engelleri belirtiyorlar.

GEZEGENLERİN İSİMLERİNİ ALMIŞ
Gezegenlerin isimlerini almış olan tepelerin anlamları işe şöyle: Baş parmağın altındaki tepe olan Venüs tepesi çeşitli aşkları, işaret parmağının altındaki Jüpitler tepesi gururluluğu, sosyal hayatta yükselmeyi, profesyonel başarıyı, otoriter bir karakteri, orta parmağın altındaki güneş tepesi yüksek duygululuğu, başarıyı, olumlu kişiliği, serçe parmagmm altındaki Merkür tepesi ticareti ve sanatı elin yan tarafmda bulunan Mars ve Ay tepeleri de güvensizliği, devamlı iş değişikliğini yansıtıyor…

Eldeki çizgilerden tarihler nasıl tahmin edilir?

Bir insanın elindeki çizgilerde görülen hâdiselerin lıangi tarihlerde olacağını tahmin etmek için, eski el falı etaplarında yedili sistem ismi verilen ibir sistem vardır. Bu sistemin bir insanm bünyesindeki ölçülerin her yedi senede bir değiştiği fikrinden hareket edilerek bulunmuştur. Bu ölçülere göre avucun ortası ekseriya ömrün ortasını yani otuz beş yaşı gös terir. Bundan hareket ederek bütün çizgilerde her seneye tekabül eden kısım buradaki krokide gösterilmiştir. Bu krokide yalnız hayat ve kader çizgileri görülmüştür. Bu iki çizgiye ibakarak diğer çizgilerde seneleri tahmin etmek mümkündür.

TARİHLERİ TAHMİN ETMEK İMKÂNSIZ
El falcıları umumiyetle ibir kimsenin el falına bakmadan evvel evvelâ o insanm yaşmı tahmin etmeye çalışırlar, bu suretle maziyi istikbalden ayırmak mümikün olur.

Şüphesiz bir kimsenin el falına bakarak herhangi bir hâdisenin hangi ayda yahut hangi gün cereyan edeceğini tahmin etmek imkânsızdır. Yapılabilecek tek şey, bir hâdisenin füân yahut falan sene cereyan edebileceğini söylemektir. Bazı el falcıları bir insanm elinde birtakım harfler gördüklerini söylerler, hattâ bir insanm evleneceği kimsenin isminin baş harfini tahmin etmeye çalışırlar. Fakat bu imkânsızdır. Zira el falında hiçbir harf görülmez. Harf olarak görünen her çizgi, her şekil muayyen bir mânaya delâlet eder.

logo (1)

SEVDİĞİNİZ RENKLER KİŞİLİĞİNİZİ ORTAYA ÇIKARIYOR.. RENK FALI

İnsanın oturuşu, kalkışı, sigara içişi, bakışı, tırnaklarının şekli, alnının genişliği kişiliğini açıklar da^ sevdiği renkleri açıklamaz mı ? Elbette açıklar. İngiltere’de tanınmış falcı, Johnny Walker bu konuda da inceleme yapmış ve sevdiğiniz renklerin de kişiliğinizi açıkladığım is.

En çok bu heyecan verici, canlı rengi seviyorsanız, espritüel, fakat fazla asabi, dost canlısı bir insansınız demektir. Seyahatten hoşlanıyorsunuz Âşık olduğunuz zaman gerçekten seviyor, sevgilinizi elinizden kaçırdığınız zaman da bunun için sonuna kadar mücadele ediyorsunuz. Başladığınız işlerden sonuç almaktan hoşlanan, ihtiraslı bir tipsiniz.

Çoğu zaman başarıdan başanya koşabiliyorsunuz. Ancak değişik konularla ilgilendiğinizden pek çok işe birden kalkışmanız bazen de aleyhinize oluyor. Kolay dostluklara güvenmeyiniz.

logo (1)

TAROT FALI İMPARATOR KARTI

İMPARATOR'UN MADDESEL DÜNYAYI TEMSİL ETMESİ

İMPARATOR’UN MADDESEL DÜNYAYI TEMSİL ETMESİNE BENZER OLARAK, RUHSAL DÜNYANIN YÖNETİCİSİ OLAN BAŞ RAHİP YA DA PAPA’YI SİMGELER.

Baş Rahip, kendi dünyasını belirten ve figürde çift sütun ile gösterilen köprü ya da geçidi sunmaktadır. Bu sütunlar, onu sarmalayan asma yaprakları ile süslenmiştir ve bu yapraklar Baş Rahip’in, yaprak figürüyle sunulan Şeytan kartı ile olan ilişkisini göstermektedir. Baş Rahip, mantık ve geleneksel düşünceyi simgelemekle beraber, bunların mistik karşılıkları olan kaos ve anarşiyi de sembolize etmektedir. Her iki sütunun üstündeki büyük taş meşe palamutları potansiyelin simgesidir, çünkü içlerinde büyümeyi bekleyen meşe ağacı tohumlarını barındırmaktadır. Deli serüveninde, bu geçitten geçmek zorundadır ve daha sonra meşe palamutları, Deli’ye görkemli serüveni boyunca tohumlamı sunacaktır.

Baş Rahip’in ayaklarının ucunda diz çökmüş figürler bulunmaktadır. Baş Rahip’in yardımcılarını simgeleyen bu figürler, devinim ve kavrayışın zıt enerjilerinin, bütüne ulaşmak adına, birleşmesi gerekliliğini sembolize eder. Tarotta tekrar eden bütüne ulaşma kavramı, bir sonraki kart ‘ Aşıklar’da bütünüyle karşımıza çıkmaktadır. Baş Rahip kartında mistik evlilik basitçe ima edilmiştir.

Baş Rahip, üzerinde boğa boynuzlan olan bir başlık giymektedir ve bu boynuzlar Baş Rahip’i Boğa burcuyla ilişkilendirilmiştir. Boynuzlar aynca, Baş Rahip ile Baş Rahibe arasında da ilişki kurar, çünkü hilal şeklinde bükülen boynuzlar Baş Rahibe’nin en önemli sembolü yeniayı çağnştırmaktadır. Boğalar bir çok kavramın sembolü olabilir, fakat boğa başlı erkek figürü, genelde, gizli yerleri, hâzineleri ve geçitleri koruyan eril kişiyi ifade eder Baş Rahip de kendi ruhsal krallığına açılan geçitte oturmaktadır. Üçgen içerisindeki göz, bilgeliği, bilgi dünyasını ve ruhsal bilgiye giden yolu simgelemektedir. Baş Rahip’in koruyucusudur ve bu kartın, belli bir amaç için bilgi edimini sembolize ettiği düşünülürse, amaç güden bir kart olduğu söylenebilir.

Kutsal Boğa
Papaz ya da Baş Rahip, ruhun kendisinden yükselen nesneyi simgeleyen 5 rakamı ile gösterilmektedir. Baş Rahip bilgeliği ve saf altını açığa çıkartabilen simyacı filozofların yapı taşını simgeler. ‘Baş Rahip’ ünvanı, eski Yunan’da Demeter’in en verimli tanrıça olarak kutsandığı, şarap ve eğlence tanrısı Dionysus’un da buğday harmanı sepetinin içine tıkılmış kurtarıcı bir bebek olarak belirdiği ‘Eleusinion Gi zemleri’ndeki Rahip’e de verilmiştir.

Pagan dünyasının boynuzlu tanrısı Şeytan imgesiyle, Baş Rahip’in bir bütünün iki parçası olarak gösterilmesi ile, Dionysus tarafından simgelenen anarşi ve Rönesans Avrupası’ndaki Hıristiyan dünyası arasında görülen ilişkilere dikkat çekilmiştir. Bu kart, 18.yy.da tasarlanmış bir destede, Dionysus’un Romalı karşılığı Bacchus (şarap tanrısı) olrak isimlendirilmiştir. Dionysus, kendi taraftarlarına yeniden diriltme sözü vermiş kurtarıcı bir tanrıdır. Bir çok mitte çeşitli yollarla hırpalanmaya çalışılmış olan Dionysus, büyükannesi ‘evren ana’ Rhea tarafından yaşamda tekrar diriltilmiştir. Bu kartın, boğa simgesiyle bilinen Boğa burcu tarafından yönetildiği söylenmektedir.

Buradaki boğa figürü, Baş Rahip’i, Rönesans’ın değişmez figürü Papa ile doğrudan ilişkilendirmektedir. Papa VI.Alexander, zehirler konusunda uzmanlık bilgisine sahip gizemli katilleri ve kanunsuz çocukları ile efsaneleşmiş, tehlike figürü olarak dile düşmüş, etik yoksunu Borgia klanının en göze çarpan üyelerinden biridir. 1490’larda Papa Alexander, ressam Pinturicchio’yu, Vatikan’daki Mısır’a özgü imgeleri ve temaları resmetmek üzre görevlendirmiştir. Bu temalar arasında, parçalanarak yeniden diriltilen Osiris’in simgesi olan Boğa Apis ve kavgacı Borgia klanının hanedan armacılığına ait bir figür bulunmaktadır. Osiris, gizemleri ve öğretilerinin Baş Rahibe kartı ile yakın bağlantısı olan İsis’in oğlu, kardeşi ve sevgilisidir. Baş Rahibe’nin de Baş Rahip kartıyla ilgisi bulunmaktadır. Bu iki figür ruhsal dünyanın krallığında güçlenirken, İmparator ve İmparatoriçe de gerçeklikte hayat bulurlar.

İlk bakışta Baş Rahip, Rönesans döneminin en büyük gücü olan Hıristiyan Kilisesi’ni sembolize etmektedir. Yüzeyden derinlere inildikçe, Baş Rahip’in kadim,yıkıcı ve anarşik imgeleriyle karşılaşırız. Rönesans dönemi papazları, bütüne bakıldığında, nadiren bekar kalan ve çoğu zaman sihir, astroloji ile ilgili çalışmalar yapan; dünyevi, duyarlı ve yaşam dolu figürlerdir. Bu kart çoğunlukla, geleneksel inancı, düzenlenmiş bir dini ve bazen de kurulu düzeni simgeleyen bir figür olarak yorumlansa da, şiddetli sihirler ve pagan deneyimlerini yansıtan bir figür olduğu inkar edilemez bir gerçektir.

Düzün Anlamı
Bu kart yaşamınızda yer alacak yeni bir geçişi simgelemektedir. Bu geçiş geleneksel anlamda bir evliliğin ya da eğitim olasılığının habercisi olarak yorumlansa da, açılan diğer kartlar daha ayrıntılı yorum olasılığı sunacaktır. Eğitim dünyası ile ilgili bir yorumda Baş Rahip, öğrenciler ve öğretmenleri belirtir. Akademik bilgi dünyası, üniversiteler ve söz konusu kişiyi yönlendirebilecek her türlü akademik çalışma alanlarını temsil eder. Baş Rahip kartındaki asıl*vurgu, pratik başarılardan daha çok bilgiye dayalı çalışmalar ve edinimler üzerinde yoğunlaşır, fakat belirli yıldız takımı, konuyla ilgili yorumlarda değişiklik gösterebilir. Baş Rahip, aynı zamanda, dini grupları, Ortodoks dini inançlarını ve ritüele, kutsal ayinlere duyulan bireysel gereksinimi sembolize etmektedir. Kartın duruşu, yapılan açıklamaların yaşamınızdaki birine ya da size uygun olup olmayacağını belirleyecektir.

Baş Rahip, evliliğin yorumlanmasında, iki birey arasında varolan özel, duygusal bağlan ifade etmekten daha çok birlikteliğin onayı olan evlilik törenlerini belirtir. Aile birlikteliği, kaderin paylaşılması ve şekillenmesi ya da evlilik ayinlerindeki drama bu kart ile sunulur. Yukarıda belirtilen yorumlar, özellikle Adalet ya da Tılsımların Ası kartı ile birlikte açıldığında daha fazla geçerlilik kazanır.

Baş Rahip, belirli bir birey söz konusu olduğunda, yaşça büyük bir dost,öğretmen ya da içsel dünyanın paylaşılabileceği bir kişiyi temsil eder. Bu kişilerin sundukları bilgi ve konuşmalar size yardımcı olacaktır. Sözü edilen kişi zihninizi berraklaştırarak yüreğinizi, sizin istemleriniz doğrultusunda yönlendirebilecek biridir.

Karakter ve kişilik olarak Baş Rahip, gelenekselliğe eğilim gösterir. Öncelikli gereksinimleri düzen, kesinlik ve güvendir. Maddi yetersizlikler onlar için bir kabus olsa da cömertlikleri oldukça fazladır. Bu kart içsel dünyanızı yansıttığında, bir düzen yaratma gereksiniminde olduğunuzu belirtir.

Tersin Anlamı
Baş Rahip ters olarak açıldığında, geleneksel düşünceler ya da davranışlar tümüyle tersine döner. Bu bir tür devrimin hebercisidir. Tuhaf olguların ve yerleşmiş gelenekleri hiçe sayan bir birey olma dürtüsünün gerçekleşme anıdır sanki! Ailesel değerlerin, özellikle ailenin seçmiş olduğu dini inancın reddedilmesi oldukça belirgindir. Geçmişinizin, yetişkin yaşamına sunabileceği katkısının fazla olamayacağını düşünerek, kendi kurallarınız ve etiğinizle yaşamaya karar verirsiniz.

Kart ters açıldığında, verilen öğütlerin resmi daire, avukat ya da terapist tarafından tam anlamıyla size uygun olmadığı ifade edilir. Böyle bir durumda, resmi bir uzlaşmaya yönelmekten ya da size sunulan kimlik belirlemesini kabul etmekten kaçının! Bu durum, maddi yatırımlar ya da pahalı alışverişler için de geçerlidir. Ters Baş Rahip kartı size,, sorumluluk almadan önce biraz düşünmenizi önerir.

Tarot Falı Kupaların Altılısı Kartı Anlamı ve Açıklaması

indir (1)

Kart, altı kupa tarafından daire içine alınmış aile ve çocuk figürü ile karşımıza çıkıyor. Bu imge, bireysel konumlar dahilinde var olan çocuğu ve aileyi sembolize eder. Her şeyin kökü geçmişe dayanır ve bu köklerin gelişmek için desteğe ihtiyacı vardır. Bu kart, altı rakamının enerjileri ile duyguyu ve yaratıcılığı birleştirerek, çaba sonucunda elde edilebilecek uyumu sembolize eder.

Düzün Anlamı
Geçmişin gücü, bu kartın en önemli mesajlarından biri. Hatırla sanız da anutsanız da, değer verseniz de vemesiniz de, geçmişiniz sadece size özgüdür. Geçmişinizin yaşamınızda önemli bir rol oynadığına dikkat çekiyor! Aşk ya da yakın arkadaşlıklar üe ilgili olarak, geçmişte size oldukça değer vermiş bir kişinin döneceğini müjdeler. Bu kişi sunacağı yeni olasılıklar ile size ilham kaynağı olarak yaşamınıza yeni bir boyut kazandıracak.

îş ya da kariyer ile ilgili olarak da, geçmişinizin sizin için önemli bir kaynak olduğunu vurguluyor. Eski bağlantılarınızın yeniden gündeme gelerek, yarım kalmış tasarıların yeni düşüncelerle tazelenmesini sağlayabilir.İlerleyeceğiniz yön konusunda şüpheleriniz var ise, çocukluk döneminize kadar uzanarak geçmişinizi değerlendirmelisiniz. Size en çok ne keyif verirdi ? Dikkatinizi en çok ne uyandıtrabilirdi ? Geçmişiniz sizin peşinize düşmüyor; sadece gizilgücünüzü açığa çıkarmak için sorularıyla fırsat tanıyor!

Tersin Anlamı
Nostalji ya da pişmanlıklar eylem ve düşüncelerinize egemen olur iseler gelişmenize ket vuracaklardır. İşte ters Kupa altılısı, şimdiyi yaşayamama ve geleceğe adım atamama gibi yetersizliklere dikkat çekiyor. Geçmişteki başarılarınız, mutlu anlarınız ya da acılarınız, karar verme yolunda size yardımcı olamıyorlar. Geçmişin kapısını sertçe kapatarak, yeni bir başlangıç girişiminde bulunmanızın tam zamanı!

Tarot falı Savaş arabası kartı

indir

Savaş Arabası, genel olarak iki at figürü ile çizilmiştir. Daha sonraki tarot karlannda, bu at figürlerinin yerini iki sfenks almıştır. Rönesans Tarotu’nda ise Zamanın Lordu’nun arabasını çeken figürleri ejderha olarak seçilmiştir. Bu egzotik melez hayvanlan işleyen masal ve efsanelerin özellikle Rönesans dönemi ve bu kart ile ilgili olduğu düşünülmektedir.

Masalların vahşi ve güçlü hayvanları olan bu figürlerin kökleri yakın Doğu’ya Mezopotamya, Mısır ve Hindistan’a uzanmaktadır. Bu figürler ayrıca, hanedan armacılığında da adaleti ve uyanıklığı anlatmak üzre resmedilmişlerdir.
Yunan ejderha figürleri, Güneş tanrısı Apollo ve onun kız kardeşi Ay için kutsal varlıklardır. Bilgeliğin simgesi Athene ile intikam ve kader tanrıçası Nemesis ile birlikte var olan figürlerdir! Eski Roma’lı bir ressam Nemesis’i, ejderhaların çektiği bir savaş arabası ile birlikte resmetmiştir.

Rönesans şairi, İtalyan Dante ‘İlahi Komedya’ adlı eserinde ejderhaları, iki yapıyı tek bir şekilde birleştiren, mistik bir figür olarak sunar. Sembolize edilen tüm kavramlar, bütünüyle kavrandığı ve evcilleştirildiği taktirde, tıpkı Aşıkların bütüne ulaşması gibi, bir bütüne ulaşmak ve ruhu güçlendirerek saflaştırmak için bir araya gelirler.

Şüphesiz ejderhalar, ürkütücü yaratıklardır ve genel olarak düşman ve yıkıcı güçler ile ilişkilendirilirler. Savaş arbası gücün ve eğilimin yanlış yönde olması durumunda sizi uyarır bu enerjiler kontrol altında olmadığı taktirde yıkıcı olabilirler. Bununla birlikte, ejderhalar evzilleştirilebilir ve koruma amaçlı olarak kullanılabilirler. Mezopotamya ejderhaları, genel olarak kadın ve erkek efendiler arasında ya da arkasında koruyucu olarak resmedilmiştir.

Ortaçağ’a ait bir efsane, bu tür pagan masallarından geliştirilerek oluşmuştur. Büyük Alexander’m bulutlar arasında, ejderhaların çektiği bir savaş arabasını çektiğinden söz edilir. Rönesans döneminde, zaferleri ile ünlü şehir yöneticileri, zaferi simgeleyen savaş arabalarım kullanmayı benimsemişlerdir bu arabalar, kahramanlıkları kutlayarak şehre giren, savaş esirlerini takip eden , klasik döneme ait arabalar düşünülerek tasarlanmıştır. Savaş arabalarının sürücüleri, genel olarak zaferi simgelemekle birlikte, zamanı, yaşam ve gün içerisindeki önlemleri imgelemektedirler.

Karın numarası, her yedi günde bir çeyrek dönüşünü tamamlayan Ay’a özgü rakam 7 ‘dir. Ay takvimleri, insanoğlunun çok uzun süre zamanı anlamlandırabilmesi için kullandığı ilk metodtur. Ay tarafından yönetilen Yengeç burcu, güneşin gökyüzünde zafere uzanması ile başlayan yaz gündönümünde var olmaya başlar. Savaş arabasının tamamlanan yolculukları sonunda, bir çok şey deneyimlenmiş olur ; fakat tarotun derinliklerine birlikte ineceğimiz, meydan okuyucu figürler henüz bitmemiştir!

Büyük Arkana’nm en eski kartlarında da var olan bu kart, yorumlanması en güç karttır. Günümüzde, zamanı çizgisel bir kavram olarak yorumluyoruz. Tarot sembolizminde ve benzer kaynaklı öğretilerde yoğunlaştığımızda ise bu yorumun tam anlamıyla doğru olmadığını görüyoruz. Bu tür felsefeler zamanı, yaşam yolundaki bitişler ve başlangıçlar ile betimlenen ve sürekli olarak dönen sonsuz bir spiral olarak imgelemektedirler. Bu nedenle, savaş arabasının zor bir mücadeleden sonra zafere olan yolculuğu zamanı belirgin kılmaktadır. Fakat yaşam her zaman, efsane ve peri masallarındaki gibi yengilerden ibaret değildir. Er ya da geç ‘ şu an var olan şartlar ne ?’ sorusu sorulmak zorundadır. Bu kart, yengilere ulaşabilmek için enerji ve odaklanma gereksinimini vurgulamaktadır.

Savaş Arabası ile vaadedilen başarı ve huzura, büyük bir çabadan, çalışma ve ruh çözümünden sonra ulaşmak mümkündür. Burada, size başarıyı ya da şansı hemen getirebilecek bir belirti söz konusu değildir. Zafere sadece olumlu davranışlar, odaklanma ve kararlı olma istemi ile ulaşabilirsiniz. Bazı zamanlarda da yeni bir enerjinin ve kazanma isteğinin göstergesi olabilir. ‘ Binlerce kilometrelik bir serüvene, bir adım atmadan başlamak imkansızdır ‘ tümcesi, bu kartın en fazla ifade etmek istediği düşüncedir.

Kart belli bir kişiyi simgelediğinde, söz konusu kişi size yaşamınızda ilham olabilecek ve sizin yeteneklerinize odaklanmanıza yardımcı olabilecek bir kişidir. Böyle bir birey, yaşamınızda yararlı değişimlerin ve gelişmelerin habercisi olabilir.

Diğer kartlar ile birlikte yorumlandığında, yeni haberlerin, ziyaretçilerin ve konum olarak sizden uzakta gerçekleşicek faaliyetlerin göstergesidir. Bu bağlantılar ya da yaşamınızdaki yeni olgular, bir tasarıyı tamamlamak ya da yaşamınızda önemli değişimler yapabilmek için gereksinim duyduğumuz enerjiyi, ruhunuzun derinliklerine inerek arama cesareti verebilir.

Düşmanlık, açgözlülük ve bağımlılık olarak yorumlanır. Aynı zamanda sizi, aşın gurur ve kibir, gücün yanlış kullanımı, kısacası özdenetimin kaybolması konusunda sizi uyarmaktadır. Bu tür kavramlar insanoğlunu başanlardan alıkoyan ve uzaklaştıran kavramlardır. Bireysel kaynaklarınızı, aşın hırs ve kazanma istemiyle harcayabilirsiniz. Savaş arabasını zafere giden yola yönlendirmek için her şeyi yeniden gözden geçirmek zorundasınız.

Ocak doğumlulara özel aylık fal bakımı

logo (1)

Zihin faaliyetlerinizin ve yaratıcılığınızın arttığı bir ay. Zihninizin özgürleşip ve sevdiğinizle ilişkilerinizin daha rahat bir hal aldığım görebilirsiniz. Siz olumlu oldukça, kendinizi ve sevdiğinizi özgür bıraktıkça bunun ona da yansıdığım keşfedebilir, ilişkinizi renklendirebilirsiniz. Yalnızsanız konuşma becerisiyle sizi etkileyebilecek birisiyle yeni bir başlangıç gündeme gelebilir.

Özel hayatınızdaki yaratıcılığınız iş hayatımza da yansıyor. Farklı fikirlerinizle çevrenizdeki kişileri etkileyebilir, beğenilerini kazanabilirsiniz. Ancak etrafınızdaki kişilerle ilgili yersiz endişe ve kuruntulara kapılmamaya çalışın. Beklentileriniz gerçekleşmediğinde karşınızdakileri eleştirmek yerine anlayışınızı yükseltmeye çalışın. Olumlu yaklaşımınız size çok şey kazandıracak.

Yaşayabileceğiniz duygusal gerilimlerin moralinizi bozmasına izin vermeyin. Bu durum vücudunuzun zayıflamasına ve olası hastalıklara açık hale gelmesine neden olabilir. Zihin faaliyetlerinizin hızlanması baş ve boyun ağrılarına neden olabileceğinden, zihninizi dinginleştirecek ve sizi rahatlatacak şeylerle uğraşabilirsiniz.

 

Şubat doğumlulara özel aylık fal bakımı

logo (1)

Bu ay duygularınızın derinleştiğini hissedebilir ve bu durumu beraber olduğunuz kişiye yansıtabilirsiniz. İlişkinizde kişilik çatışmaları yaşamamak için onun da istek ve ihtiyaçlarına özen göstermeye ve anlayışınızı geliştirmeye çalışın. Kafanızdaki düşünceleri içinizde biriktirmek daha sonra her şeyin daha kötü hale gelmesine neden olabilir. Kendinizi ifade ederken ılımlı bir dil kullanmanız sizi kazançlı çıkaracak.

Parasal harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir ay. Beklemediğiniz ödemeler gündeme gelebilir ve bu durum iş ortamımzda gerginlik yaratabilir. Özellikle ay sonuna doğru içinizden yükselebilecek para harcama isteğini dizginlemeye ve akılcı yaürımlar yapmaya özen gösterin. Olabilecek gelişmelere karşı olumlu ve sakin tutumunuzla koşulları lehinize çevirebilirsiniz.

Bu ay sağlığınıza önem vermeli ve beslenmenize dikkat etmelisiniz. Olabilecek ateşli hastalıklara karşı önleminizi almamz sizin için yararlı olacak. Moralinizi yüksek tutarak, ağır yiyeceklerden ve alkolden uzak durarak kendinizi koruyabilirsiniz.

 

Mart doğumlulara özel aylık fal bakımı

logo (1)

Olası iletişim problemleri yaşamamak için ay ortasına kadar sözlerinize dikkat etmeye özen gösterin. Bu ay ilişkinizle ilgili anlayışınızı değiştirecek olaylar yaşayabilir ve dikkatinizi kendinize yöneltebilirsiniz. Eskiden tanıdığınız kişilerin sizi araması ya da karşılaşmalar yaşamanız mümkün. Bu durum sevdiğinizle ilişkilerinizi zorlaştırabilir. Hayatınızda biri yoksa sürpriz ilişkiler sizi heyecanlandırabilir, macera yaşmak isteyebilirsiniz.

İşle ilgili önemli adımlarınızı ay ortasına kadar atmaya çalışın. Bu tarihten itibaren elektronik aletlerde bozulmalar ya da ödemelerde gecikmeler meydana gelebilir. Parasal harcamalarınız konusunda daha akılcı davranabileceğiniz ve varolan koşullarınızı koruyabileceğiniz bir ay.

Ay başından itibaren düşüncelerinizle bağlantılı yaşayabileceğiniz stres sağlığınızı da etkileyebilir. Geçmişten kalan bir sağlık probleminizin tekrarlanmaması için olumlu duygu ve düşüncelerinizi açığa çıkarmaya ve zihninizi serbest bırakmaya çalışın. Açık havada gezmek ya da hafta sonu bir grupla beraber katılabileceğiniz çevre gezileri sizi rahatlatabilir ve zihninizi boşaltmanıza yardımcı olabilir.