Kova Burcu

Kova Burcu Karma Yapısı

Kova Burcu için Başkalarının hayatına burnunuzu sokuşunuzun avukatlığını yapacak değilim fakat sizin başınıza böyle bir şey geldiğinde, bütün olaylarda aktif bir rol almalısınız yakınınızdaki insanların hayatlarında. Ve aynı zamanda sizinle aynı yolda yürüyenlerin hayatlarında da, özellikle yardımınıza ihtiyaç duyulduğunda…

Bir çok Kova Burcu insan başkalarının hayatlarına burnunu sokarak ortaya çıkacak olası karmik sonuçların riskini almayı istemez. Ama bunu yapmanız gereken zamanlar olacaktır. Eğer böyle bir zamanda hiçbir şey yapmazsanız, emin olun ki çok kısa bir zamanda karmik sonuçlarla karşılaşacaksınız.

Yaptığınızdan pişman olma olasılığı her zaman vardır ama yapmadığınızdan pişman olma olasılığınız çok daha yüksektir. Kutsal gücün sizi büyük planlar için şeyleri hareket ettirmek amacıyla kullanma olasılığı her zaman vardır. Hiddeti ya da pasifliği seçmeden önce daha yüksek fonksiyonların varlığını görmek için kendinize izin vermelisiniz.

Kova Burcu Karma Yapısı _2.jpg

Kova ve Balık Burcu Anlaşır mı?

Kova ve Balık

Yumuşak huylu, duygusal, çelişkilerle dolu, renkli bir iç dünyası olan Balık tipi sizi çeker elbette, fakat bir süre sonra pişman olabilirsiniz. Çünkü siz akıl ve zekâyla yaşarsınız. Oysa Balık insanının dünyası duyguları üzerine kurulmuştur. O her şeyi duygularıyla değerlendirir, oysa siz olayları parlak zekânızla değerlendirirsiniz. Bu durumda Balık insanını aşağı görebilirsiniz, o da sizi duygusuzlukla suçlayabilir. Ancak yükselen burcu Kova olan bir Balık’la karşı-laştıysanız durum değişir, çünkü onun olağanüstü düş gücünün yanı sıra parlak bir zekâsı vardır ve hayallerini gerçeğe dönüştürmesini bilir. İşte aradığınız ideal beraberlik bu olabilir.

Kova Burcu Kadını

Aslan ile Kova Anlaşırmı?

Aslan ile Kova’nın mutlu bir beraberliği olacaktır. Aslan gururlu, mert, cömert, ihtiraslı ve ateşlidir. Kova ise zekidir ve her duruma kolay uyum sağlar. Aslan ve Kova bir araya gelince birbirlerinin eksik yönlerini tamamlarlar. Ayrıca birbirlerini çok ilginç bulurlar. Aslan ve Kova arasındaki ilişki dengelidir. Aynı kafa yapısındaki bir Aslan ve Kova’nın evliliği bir ömür boyu sürebilir. Ayrıca böyle bir çift toplumun dikkatini çeker, hayranlık, hatta kıskançlık uyandırır. Kendinize layık bir Kova insanı bulursanız çok mutlu olabilirsiniz.

Romantik, duygulu Balık insanını başlangıçta beğenebilirsiniz, fakat o sizinki kadar güçlü bir kişiliğe sahip değildir. Sık sık karamsar bir ruh haline girerek sizi canınızdan bezdirebilir. Ayrıca olmayacak düşler peşinde koşabilir. Sizin gibi hırslı sayılmaz. Küçük olaylarla neşenizi kaçırabilir. Balık tipini sonunda zayıf bulup ezebilirsiniz. Balık sizi ideal bulabilir, tam anlamıyla size güvenebilir. Ama bir süre sonra bu durum sizi rahatsız eder. Bu ilişki uzun ömürlü olamaz.

ASTROHERMETİK – "Yukarıda Ne Varsa, Aşağıda da Aynısı Vardır ...

KOVA BURCU (AQUARIUS)

indir (2)

KOVA (AQUARIUS)

Sembol

Kova’nm glifi bir çift, paralel dalga biçiminde çizgi -genellikle su zannedilir. Oysa bu çizgiler, bilginin sembolü, yılandır.

Cennette, yılan Havva’yı bilgi ağacının meyvasmı yemesi için baştan çıkarmıştır. Havva yiyince, Tamı onu ve Adem’i bahçeden atmış ve dünya tarihim başlatmıştır.

Ancak Havva bu bilgiyi kazanırken önemli bir şeye daha neden olmuştur. Bu tek Kova’sal hareketle, güvenlikten ve hatta akıldan daha değerli, bir niteliğe hayat vermiştir.

İnsan özgürlüğünü doğurmuştur.

Son Nokta

Özgürlük Kova’nm son noktası. Ne demek? Bireysellik. Kendi yolunu seçme yeteneği. Ne istiyorsak onu yapabilme. İster anne, baba, ister başkan veya başka bir otorite figürü olsun, kimseden emir almama.

Söylemesi yapmasmdan kolay.

Bireyselliğimizin karşısında muazzam güçler durmaktadır. Eğer izin verirsek bu güçlerin akınüsıyla sürüklenip durabilir ve sonunda, dans eden maymunlara dönüşebiliriz. Arkadaş baskısı. Yerleşik kalıplara uyma. Sosyalleşme. Kabul edilme arzusu. Bunları bir kenara bırakın. Te116

melde iki efendiye hizmet ediyoruz: kendi doğal yapımız ve çevremiz-dekilerin istekleri, kaprisleri. Özgürlüğümüz derhal taviz veriyor.

Kova için bu taviz lanetlidir. Kova’nm en ölümcül düşmanı kabile içgüdüsüdür. Eğer buna kapılırsa herşeyi kaybeder. Gündelik varoluş komedisinin sıradan karakterlerinden birisine dönüşür.

Kova ve taviz: barış ve nükleer savaş başlıklarının birarada bulunması gibi.

Kova, kabile iç güdüsüyle baş edebilmek için gerçeğe mutlak bir bağlılık geliştirmek zorundadır. Sonucu ne olursa olsun, gördüğünü söylemelidir. Özgürlüğüne, doğrudan bir zorlama veya sinsi bir ikna yoluyla, meydan okunduğunda direnmelidir. Bir sürgün gibi, kaderini -kendi topluluğunun değerleri ve motivasyonlarıyla sonsuza dek uyumsuzluk- gönüllü olarak kabullenmelidir.

Kova’nm son noktası? Taviz vermeden kendini ifade. Kusursuzlaşü-rılmış bireysellik.

Strateji

Kova’yı Milattan Önceki zamanlarda duvarlarla çevrili bir yerleşim olarak düşünün. Vahşet kol geziyor. Her yerleşim farklı bir kültür ve komşu yerleşimlerle aradaki gerilim bitmek bilmiyor.

Eğer Kova’mn duvarları bir kuşatmanın baskısına dayanamayıp yıkılırsa, kültürü de yok olacak. Galip ordular Kova’mn kralım öldürüp, tapmaktaki tanrılarını kaidelerinden söküp atacaklar, yerine kendi tanrılarını dikecekler.

Teslim olmak söz konusu bile değil. Düşman bir kere kapıdan girerse, ardmdan katliam ve tarihe gömülme gelir. Kova için bir tek strateji vardır: ne pahasına olursa olsun savunmak. Anlaşma yok. Taviz yok. Sadece taş ve havan topunun kesin gerçekliği var.

Duvarla çevrili yerleşim benzetmesi çok uygun, ama şimdi tarihi bir toplumun kültürel bütünlüğünden söz etmiyoruz. Bir insanın özgürlüğü ve bireyselliğinden söz ediyoruz.

Düşman duvarların dışında sıralanmış. Kapıların önünde toplanmış, kırmak için demir uçlu kalın kütüğü, şahmerdanı hazırlıyorlar.

Kova için, bu kütük bir çok biçim alabilir, ama özünde, içinde yaşadığımız kültürün yerleşik davranış düzenine uymamız için bize uyguladığı baskıdır.

İçsel olarak, hepimiz kendimize özgü eğilimlere ve değerlere sahibiz. Ama genellikle toplumun bizim için farklı planları vardır. Konuşmaya başladığımızdan beri, başarı, terbiye ve akıllılığın ne olduğunu anlatan tanımlamalarla programlanıyoruz. Bir çoğumuz için bu düzene uymak doğal, hatta yararlıdır. Ama, Kova için bu bir ölüm cezası demektir.

Kova şahmerdana direnmek zorundadır. Kültürünün zorlamalarına karşı savaşması şarttır. Stratejisi, bireyliğinin buyruklarım dinlemek, çevresindekilerin öfkesine, şüphesine ve yuhalamasına rağmen, kendi seçimlerini yapmaktır.

Parolası “herkes deli olduğumu düşünse bile, ben akıllı olacağım”dır.

Eğer bu parolayı uygularsa, toplum özgürlüğünü zorla -hapis veya tımarhane- elinden almaya kalkışabilir. Bunlar gerçek şahmerdanlardır. Genellikle kültürel baskılar çok belirgin değildir: “Bu şekilde davranmaya devam edersen bir işte barınman çok zor. Seni aç ve güvencesiz bırakırız, rahatsız ederiz.” Veya: “Sen devam et, seninle alay edeceğiz. Deli diye damgalayacağız. Hiçbir üretimini ciddiye almayacağız.”

Bu şahmerdanlar yetmezmiş gibi, Kova’nın düşmanlarının ikinci bir numarası daha vardır. Şehrin duvarları içine ajanlar yerleştirmişlerdir. Görevleri kale kapılarım içeriden açmak olan casuslar. Kova’da bu ajanlar onu seven insanlar biçimim almışlardır. Ve gerçekten de onu severler. Ancak bu, onu anladıkları anlamına gelmez.

Ajanlar Kova’nın savunma mekanizmalarını çoktan bozmuşlardır. Duvarları çoktan aşmışlardır. Bunlar eşler olabilirler. Bunlar arkadaşlar olabilirler. Bunlar genellikle ebeveynlerdir. Ve Kova seçimlerini yaptıkça, müthiş bir baskı oluştururlar. Tekrar düşünmeye zorlarlar. Kendi bek118

lentilerine uymaya zorlarlar.

Nasıl? Kalpleri belki doğru yerdedir, ama, farkında olsalar da olmasalar da, yöntemleri çok tehlikelidir, haincedir. Bunlar Kova’nın sorumlulukları nedeniyle kendisine ihanet etmesi gerektiğine inanmasım sağlarlar. Eğer Kova onları gerçekten seviyorsa, yuvarlak deliklerle dolu bir toplumda kare bir pim olduğu için yaşadığı fırtmayı izlemelerine fırsat vermemesi, yuvarlak deliklere uymak için yuvarlanması gerekir.

Bu casuslara karşı koymak, şahmerdana direnmekten daha zorlu bir sınavdır. Kendi özgürlüğünü savunurken, acı dolu ve ürpertici bu meydan okuma karşısmda, çelik gibi olması gerekir. Kendisini seven insanların kalplerini kırmak zorundadır. Her ne kadar, bu insanların hayal kırıklıkları ve acıları, kendilerinin Kova’yı hamur gibi yoğurup, istemediği bir kalıba sokmak arzularından kaynaklansa bile hissedilen acı gerçektir. Kova bir tek tavizle bu acıyı dindirebilir. Ama yapamaz. Olduğundan daha farklıymış gibi davranamaz.

Kova katı yürekli midir? Hayır, ama genellikle öyle görünür. Yolu, onu gerçek bireyliğin berrak ve ince stratosferine götüren, çetin bir yoldur. Ve eğer onun bu yükselişi aşağıda kalanları hayal kırıklığına uğratıyorsa, bazen kırık kalplerin özgürlüğünün bedeli olduğu bilgisiyle yamna alabildiği kadarım alması ve bu acıyla yaşaması gerekir.

Kaynaklar

“Her yıl mısır ekmeden önce bir bakireyi yağmur tanrısına kurban ederiz. O da her yıl bize karşılığım verir, yağmuru yollar. Buna rağmen, sen şimdi kimseyi kurban etmemiz gerekmediğini, yağmurun yine de yağacağım söylüyorsun”

Onbin yıl önce bazı Kovalar bu sözleri duyup, silahlarına sıkı sıkı sarıldılar. Bu inançları nedeniyle öldürülmeyenler, insan tarihindeki gidişatın değişmesini sağladılar.

Niçin? Çünkü doğruyu gördüler ve kimse onları aksine inandıra119

madı. Gün gibi ortada olana baktılar ve kimsenin göremediğini gördüler.

Akim radikal bağımsızlığı için bir kelime vardır. Bu kelime Kova’mn en önemli kaynağım anlatır. Bu kelime dahidir.

Dahi bize aşırı zeki olarak öğretilmiştir, ancak bu yanıltıcıdır. Zeka dahi için bir araçtır. Deha yeniyi düşünebilme, eski problemleri yeni yöntemlerle gözden geçirme yeteneğidir. Deha bize öğretilmeyen yollarla düşünebilme yeteneğidir. Ve Kova bu yetenekle donatılmıştır.

Bu yıl bir bakireyi kurban etmeyelim: bu isyankar düşünceyi üreten insan, amnda büyük bir dirençle karşılaşmıştı. Köyde belki bin kişi yaşıyordu. Eğer öyleyse, bunun dokuz yüz doksan dokuzu bu önerinin delilik olduğunu düşünmüştü. Ama bizim Kova kahramanımız bunun gerçek olduğunu biliyordu ve bu kuşkusuzluk onu kurtardı. Ve bugün bile kurtarmaya devam ediyor. Kova, hiç kimse onunla aym fikirde olmasa bile, seçimlerinin doğru olduğundan emindir.

Kova’mn ikinci bir kaynağı vardır. O olmadan dehası fazla işe yara-yamaz. Salt bilgi, inşam kendisine doğru uzanmış suçlayıcı parmaklara direnmeye hazırlayamaz. İkinci kaynağı azaltılamaz, boyun eğmez inatçılığıdır. Ayaklarım yere sıkıca bastımı, Alplerdeki Matterhorn tepesi bile sabah rüzgarında uçuşan bir toz tanesi gibi görünür. Hiçbir şey Ko-va’yı kıpırdatamaz.

Karanlıklar

Bu inatçılık Kova’mn stratejisine hizmet eder. Kabile iç güdüsünün ağırlığına direnebilmek için, yılmaz bir emin olma duygusuna ihtiyacı vardır. Ruhunun derinliklerinde bir yerlerde, sarsılmaz bir güvenle, algılama gücünün sağlamlığına, başkaları aksini savunsa bile, inanmaktadır.

Ancak aym inatçılık onu mahvedebilir.

Kova bireyliğim yapay bir şekilde ifade yolu geliştirip, bunu bütün inatçılığı ile savunabilir. Blue jeanden başka bir şey giymeyi reddedebilir. Genel müdürün yanında argo konuşma konusunda direnebilir. Klasik müzikten başka bir şey dinlememekte inat edebilir. Bu tür egzan-triklikler genellikle önemsiz ve zararsızdırlar. Ancak en büyük tehlikeleri Kova’yı gerçek yolundan, bireyleşmekten, saptırmalarıdır.

Bu tuhaf inatçılıklar Kova’nın gölgesidir. Kendi hayatım biçimlendirmek konusunda direneceğine, toplumun baskılarına gönülsüzce razı olur. Temel olarak geleneksel bir yolu izler, doğru gelişimsel uğraşılardan yan çizer. Ve mevcut özgürlük, isyankarlık duygularını daha güvenli görünen arenalarda sergiler.

Dahi yok olur. Karşı çıkış kalmaz, devrimci düşünceler kalmaz. Sadece, kalabalığın içinde dolaşan, öngörülebilen bir hayat sürdüren ve bu hayatı temelde zararsız, ama insanı çileden çıkaran tuhaflıklarla renklendiren isimsiz bir yüz kalır.

Kova’mn gölgesi daha da karanlık olabilir.

Gelenekçilik bir kusur sayılmaz. Çoğumuz doğuştan geleneksel insanlarız. Topluma uyduğumuzda, kendimize de uyarız. Kova’da ise durum farklıdır. Onun için gelenekçilik bir maskedir. Bu maskeyi takmayı tercih edebilir, ama eğer takarsa ödeyeceği bedel çok yüksektir: artık sürdürdüğü hayat kendisine ait değildir.

Kova’mn bu karanlık yoldaki yolculuğu dışarıdan başarılı görülebilir. Dengeli, ağır başlı ve nazik olabilir. Servet sahibi ve nüktedan olabilir. Ancak kendisini bir yabancı gibi hissetmektedir. Bir başka ülkede sahte hüviyetle dolaşan ajan gibidir.

Kova yabancılaşmıştır.

Bu durumda en yakınındakiler bile onun kim olduğunu bilemez. İlişki seyrini sürdürür, ama aradaki uzaklık hep hissedilir. Mesafelidir, hatta belki soğuk veya duygusuz. Güzel konuşur. Sorumluluklarım yerine getirir. Doğru şakalara güler. Şaka yapar. Ama kimseyi kandıramaz. Herkes çok önemli bir noktanın açığa çıkamadığım bilmektedir.

Buz gibi gözlerin arkasmda boşluk ve kayıp bir insan bulunmaktadır.

Kova burcu ve bitkileri, kokuları

indir (2)

Hayal güçleri sınırsız olan Kova burçlan, kışın tam ortasında kar mevsiminde doğduklan için kardelen çiçekleriyle bütünleşirler. Düşünceleri bulunduklan anın ötesinde, akılcı ve sezgiseldir. Kova burcu insanlan sevecen tavırları ile tanınırlar ve modem görünüşlerine karşın, inatçı ve sabit fikirli olurlar.

Kova kadınlan, geleceği önemseyen, deneysel, sıradışı ve farklılıkları seven insanlardır. Yenilikçi, doğal, çiçeksi ve sıcak kokuları tercih edebilirler. Okaliptüs, taze, serin ve acımsı kokusu ile Kova burcu insanını rahat bir zihne ulaştırmak için her şeye sahiptir. Okaliptüs kokusunu çok seven ve kullanan Kova burcu, solunum yollarını açtığı, dezenfekte ettiği ve bağışıklık sistemini koruduğu için, gribal enfeksiyonlara da daha az yakalanır.

Kova burcu güzel, iyi ve insancıl bir dünyayı sadece hayal etmekle kalmaz, bunun için çaba da harcar. Bu durumda defne esansı onun için en uygun kokudur. Eskiden spor aktivitelerinde başarı kazananların başlarına takılan tacın defne yapraklarından yapılmış olması hiç tesadüf değildir. Güçlü okaliptüs kokusu Kova burcunun zihnini açar ve hayal gücünü tetikler.

Kova burcunu en uyaran bitkilerden birisi de keskin kokusu ile nanedir. Nane, Kova burçlarında zihni harekete geçirir ve konsantrasyonu artırır, o yüzden Kova burçlan nane kokusunu içeren ev parfümleri kullanmalıdır. Kova burçlannm yaratıcılığını ise orkide ve gardenya tetikler.

Kova burcu bitkileri: Kır çiçekleri, menekşe, orkide, kartopu, peygamber çiçeği, telli kavak, karabiber, kakule, amberin.

Uyumlu kokuları: Sümbül, yasemin, kanşık çiçek.

Kova kadını: Lezzetli narenciye notalan, tatlı vanilya, defne yaprağı, iris, im mortal, zambak, mercan köşk, passion fruit, zambak, nilüfer ve kamelya kokuları.

Kova erkeği: Oryantal tahtamsı notalar: Sandal ağacı, misk, sedir, vetiver, lavanta ve turunçgiller.

Kova burcu taşları

indir (2)

Kova burcu taşları

Akuamarin, Turkuaz, Yeşim, Garnet, Fosil, Kehribar, Angelit, Mavi selestit, Mavi obsidyen, Bojistone, Krizospraz, Fluorite, Labradorit, Magnetit, Ay taşı,

Ay taşı: Selenit olarak tanınır. Aşkı ve sağlığı pekiştirir. Sakinleştirici ve koruyucu etkisi olduğu söylenmiştir. Transa girmek ve rüya görmek için kullandır. Hormon bezleri, tiroid bezi, sindirim sistemi, lohusalık üzerinde olumlu etkileri vardır.

Akuamarin Gençlik ve canlılık getirdiği, iyimserlik ve umut sağladığı söylenir. Özellikle deniz yolculuklarında ve denizi seven insanlarca kullanılmıştır. Kanaatkârlığın ve yaratıcılığın simgesidir. Enerjiyi yükseltici etkisi olduğu söylenir. Bereket taşıdır. Stres ve gerginliği azaltan bir etkisi vardır. Epilepsi ve nefrit hastalığına iyi geldiği söylenmiştir. Solunum yolları, hormon dengesi, bronşit, astım, unutkanlık üzerinde olumlu etkileri vardır.

Kova: Marjinal âşık

indir (2)

Kova kişisi, ilişkilerinde heyecan ve sıradışılık arar. Birlikteliğinde entelektüel uyum ve arkadaşlık ön plandadır. Özgürlüğünü kısıtlayan, aşırı sahiplenici, sıradan ve kıskanç kişilerden uzak durmayı tercih eder.

Aradığı entelektüel uyumu, sosyalliği ve arkadaşlığı kendi grubundan olan ikizler ve Terazi kişilerinde bulması gayet mümkündür. Bu kişilerle hem sevgili hem de çok yakın dost olabilir. Ateş grubundan olan Koç ve Yay kişileri ile ilişkisinde ise; arzu ettiği heyecanı, dinamizmi ve farklılığı bulabilir. Bağımsız hareket edebildiği ve hayatı keşfedebildiği bir birliktelik yaşayabilir. Aslan kişisi ile ilişkisinde ise; kendisini tamamlanmış hissetmekle birlikte empati sorunlan ile karşı karşıya kalabilir. Aslan burcunun sahiplenici yapısını, bencilliğini ve sürekli takdir görme isteğini itici bulabilir. Ancak aynı zamanda Aslan kişisinden daha cana yakın ve sıcakkanlı olmayı öğrenmesi mümkündür.

Su grubundan olan Yengeç ve Balık kişileri ile ilişkisinde; krizler ve ciddi düzeyde empati sorunlan devrede olacaktır. Bu kişilerin duygusal bağlamda aşırı talepkar ve bağımlı oluşu, Kova kişisini rahatsız edecektir, çünkü o duygusal açıdan mesafeli ve soğuktur. Ayrıca mantığı duygudan önde tutmayı tercih etmektedir. Akrep kişisi ile ilişkisinde ise; ciddi çatışmalar ve güç savaşlan devreye girebilir. Akrep kişisinin aşırı tutkulu, sahiplenici ve takıntılı yapısı Kova kişisini rahatsız eder. Ancak her ikisi de ilişki vesilesiyle dönüşmeyi başarırlarsa, kalıcı bir birliktelik ortaya çıkabilir. Toprak grubundan olan Başak ve Oğlak kişileri ile ilişkisinde; uyumsuzluk ve sonu gelmeyen krizler devreye girebilir. Bu kişileri sıradan, fazla garantici ve sıkıcı olarak algılayabilir. Boğa kişisi ile ilişkisinde ise; inatlaşma ve güç çekişmesi devrede olacaktır. Boğa kişisinin tutarlılık arayan, garantici ve değişime kapalı yapısı ile Kova kişisinin heyecan arayan ve değişim odaklı yapısı uyumsuzdur.

Kova burcu ve diyet

indir (2)

Kova burcu sabit bir Hava elementi burcudur. Düzenli beden egzersizleri, B grubu adını verdiğimiz karbonhidrattan zengin sebzelere özellikle ihtiyaç duyar. Dolaşımla ilgili olduğundan kan yağları yüksekliğine karşı özellikle hassastır. En büyük düşmanı hayvansal yağlar başta olmak üzere yağlı gıdalardır. Ödem de dolaşım ile ilgili olduğundan aşırı tuzlu yememeye dikkat etmelidirler, ama tuzu tamamen kesmeleri de önerilmez, çünkü Kova burcu bir miktar tuza ihtiyaç duyar.

Kilo verme diyetlerinde şekeri ve karbonhidratları tamamen kesmesi hiçbir şekilde önerilmez. Yalnızca proteine dayalı bir diyet asla uygun değildir. Deniz ürünleri, yeşil mercimek, elma, şeftali, erik, limon ve portakal gibi taze meyveler, patates, bezelye, yeşil fasulye, havuç, soğan, bal kabağı benzeri karbonhidrattan zengin sebzeler, pirinç, tam buğday ekmeği, yağı azaltılmış süt ve süt ürünleri, aşırıya kaçmamak üzere yağsız kırmızı et, yumurta, tavuk eti, domates, salatalık, maydanoz, yeşil biber gibi salata malzemeleri ile dengeli bir zayıflama diyeti uygulamalıdır.

Kova burcu Vata enerjisi fazlalığına açıktır. Vata dengeleyici bir diyet uygularken yağları aşın kullanmamaya da dikkat etmesi gerekir. Çorba benzeri sulu, sıcak, doyurucu yemekler, kabak, bal kabağı, patlıcan, havuç, kereviz, patates, bezelye benzeri sebzeler, yağı azaltılmış sıcak ballı süt, az yağlı yumuşak peynirler, makama, pilav, irmik benzeri tahıl ürünleri, her türlü olgun sulu meyveler, badem, ay çekirdeği, kabak çekirdeği benzeri çerezler bu dönemde dengesine kavuşmasına yardımcı olacaktır.

Burçların genel sağlık özellikleri

indir

Astrolojide Güneş canlılığı ve hayatiyeti ifade ettiğinden, Güneş burcumuzun ve Güneş’imizin aldığı etkiler önemlidir. Yükselen burcumuz da aynı şekilde önemlidir. Tabii ki doğum haritamızdaki tüm etkileri birlikte değerlendirmek en ideal değerlendirme yöntemidir, ama Güneş burcumuza, dolayısıyla Güneş’imize ve Yükselen burcumuza gelen etkileri (örneğin transitleri) değerlendirmemiz bile bize önemli ipuçları verebilir; buna göre plan yapmamızı, belli zamanlarda daha dikkatli olmamızı ve gerekiyorsa tedbir almamızı sağlayabilir.

Ay, Güneş burcumuzdan geçerken her zamankinden daha halsiz hissedebiliriz. Venüs iyileşme getirebilir. Jüpiter, Güneş ya da Yükselen burcumuzdan geçerken kilo alabiliriz, bu dönemlerde kilo konusunda daha dikkatli olmamız gerekebilir. Benzer şekilde, diğer gezegenler de kendi doğalarına göre etkilere neden olur. Mars enfeksiyonlara, ateşli hastalıklara, kazalara; Satürn halsizliğe, kronik hastalıklara; jenerasyon gezegenleri (Uranüs, Neptün ve Plüton) gerginliklere, bağımlılıklara, hızlı yıpranmalara vs. dikkat etmemiz konusunda uyarır bizi. Bu durumlarda haritamızda öne çıkan hastalık eğilimleri doğrultusunda zorluklar yaşayabiliriz.

Burçlar bedenimizin belli bölgelerini ifade eder. Yükselenimiz ve Güneş burcumuz sert etkiler aldığında, bu burçlarla vurgulanmış olan bölgelerle ilgili sağlık sorunları önümüze gelebilir. Bu bölümde, Güneş burcumuzun ve Yükselen burcumuzun işaret ettiği hassasiyetler özetlenmiştir. Yalnızca Güneş ve Yükselen burcumuzla ilgili sağlık risklerine dikkat etmek, transitleri değerlendirmek bile bizlere sağlıklı kalabilmek konusunda önemli ipuçları verecek, hastalık riskleri konusunda daha dikkatli olmamızı sağlayabilecektir.

Koç burcu ve sağlığı
Koç burcu baş ve yüzü, gözleri, burnu, hipofiz bezini, kan ve kas sistemini ifade eder. Koç burcu vurgusu olan kişiler oldukça aktif bir zihne sahiptir, bu nedenle baş ağrısı şikayetleri sık görülebilir. Gözlerle ilgili problemler, aşırı zihinsel aktivite kaynaklı stres ve bunun sonucunda huzursuzluk hissedebilirler.
Koç’lar ve yükselen Koç’lar baş ve yüz konusunda hassastırlar, herhangi bir hastalıkta ilk gösterge baş ağrısı, denge bozuklukları, üst çene ile ilgili diş sorunları, sinüzit benzeri enfeksiyonlar olabilir. Ateş elementinden olan Koç, hastalandığında yüksek ateşe, öncü bir burç olduğundan hastalığın çabuk ilerlemesine meyillidir. Baş ve yüz ile ilgili kazalara karşı dikkatli olmaları gerekir.

Zihinsel aktiviteleri düzenleyen meditasyon ve Yoga gibi uğraşlar Koç’lar için zordur, çünkü zihin çok aktiftir, ama düzenli yapmaya gayret ettiklerinde zihin de, beden de daha dengeli çalışmaya başlar. Koç Terazi ekseni denge, böbrekler ve böbrek üstü bezleri ile de ilişkilidir. Sert transitlerde karşıt burç olan Terazi burcu bölgeleri ile birlikte tüm eksen etkilenir, bu nedenle bu dönemlerde bedensel ve zihinsel denge ve huzur sağlayan aktiviteler, düzenli beslenme, Koç enerjisini dengeleyen uygun (aşınya kaçmayan) beden egzersizleri çok yararlı olacaktır.

Boğa burcu ve sağlığı
Ağız, boğaz, alt çene dişleri, boyun, bademcikler, ses telleri ve tiroit bezi ile ilgili olan Boğa burcu, genel olarak hareketsizliği ve sakinliği sever, tadı güzel olan yiyeceklere, atıştırmalara düşkündür. Hareketsizlik ve kilo alımı Boğa’lar için en başta gelen sağlık risklerinden sayılabilir.

Boğa doğası gereği çabuk ilerlemeyen, ama kronik hastalıklara eğilimlidir. Çoğu hastalık erken dönemde sinsi gelişebilir; örneğin kişi şeker hastalığı olduğunu, tiroit bezinin az çalıştığını vs. çok sonradan öğrenebilir. Bu nedenle Boğa’ların kilo sorunu, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi uzun süreli hastalıklara karşı dikkatli olmaları, erkenden önlem almaları gerekebilir. Üst solunum yolu enfeksiyonları, farenjit, larenjit, kuru öksürük, ses telleri ile ilgili sorunlar, boyun bölgesinde ağrılar, şişlikler, lenf düğümü hastalıkları, bağışıklıkla ilgili sorunlar, enfeksiyonlar, bu bölgelerle ilgili kazalar konusunda da dikkatli olmalıdırlar. Boğa Toprak elementindendir; Boğa’larda hastalıkların ilk belirtileri ilgili bölgelerde şişlikler (yağ bezesi büyümeleri, alt çenede kistler, lenf düğümü şişlikleri) ya da büyümeler ile ortaya çıkabilir.

Burçların aldığı sert etkiler karşıt burcu da etkileyebileceğinden, Akrep burcu ile ilişkili hastalıklara karşı da hassasiyet gelişebileceğini unutmamak gerekir. Ağır olmayan günlük beden egzersizleri, düzenli beslenme, atıştırmaları kısıtlama, Boğa’lara sağlıklı kalma konusunda oldukça yardımcı olacaktır.

ikizler burcu ve sağlığı
İkizler burcu omuzlar, kollar, eller, sinirler, bedendeki tüp boru tipi yapılar ve akciğerler ile ilgilidir. Üst solunum yolu enfeksiyonları, bronşit, astım, huzursuzluk ve endişe ile ilgili hastalıklar, sinirlerde iletim bozuklukları İkizler’in hassas olduğu hastalıklar arasında sayılabilir. İkizler burcu iletişimle ilgilidir, beyin ve bedenin diğer bölümleri arasındaki iletim ve iletişim de İkizler burcu yönetimindedir. Bağışıklığımızla ilgili Timüs beziyle de ilişkili olduğu düşünülür.

İkizler burcu vurgusu olan kişiler bedensel rahatsızlıklara karşı diğer burçlara göre daha hassas ve dayanıksızdırlar, hastalıkların ilk göstergesi nefes alma ya da verme sorunları, huzursuzluk hissi ya da moral bozukluğu olarak ortaya çıkabilir. Tüm hava elementi burçlarda hastalıklar önce psikolojik belirtiler gösterseler de, İkizler burcu sinirlerle de ilgili olduğundan bu durum diğer hava burçlarına göre daha ön plandadır. Ağrılara, sızılara, bedensel acılara karşı diğer burçlardan daha fazla hassastırlar. İkizler burcu vurgusu olan kişiler sert etkiler aldıklarında bedenin üst üyeleri ile ilgili ağrılar, kasılmalar, kazalar, bu bölgelerde uyuşukluk ya da iğnelenme hisleri, astım gibi nefes alıp verme zorlukları, alerjik hastalıklar, kuru öksürük, kulaktaki tüp yapılarla ilgili işitme sorunları gibi bedendeki tüp yapılarla ilgili sorunlar, damar spazmları gibi dolaşım sorunları, konuşma zorluğu görülebilir. Hastalıklar aralıklı olarak görülüp kaybolabilir, genellikle hızlı ilerleyen hastalıklar değildir.

Zihinsel olarak aktif bir burç olduğundan zihni dengeleyen meditasyon, Yoga gibi egzersizler, düzenli beslenme ve özellikle de düzenli uyku hastalıklara karşı direnci artınr.

Yengeç burcu ve sağlığı
Yengeç’in yönettiği beden bölümleri göğüsler, diyafram, gebelik süresince rahim, yumurtalıklar, kalp zarları dahil bedendeki tüm iç zarlar, mide, dalak, akciğerler ve karındır. Su burcu olduğu için iç zarlarda şişlik, su toplanması, balgamlı akciğer hastalıklarına eğilim vardır. Arka hipofiz bezi de Yengeç ile ilişkilidir.
Yengeç duygusal bir burçtur, ama Su grubundan olduğu için yaşadığı üzüntüleri atabilmeyi başanr, içinde biriktirmez. Buna rağmen endişe ve duygusal stres hastalıkların su yüzüne çıkmasında önemli bir etki oluşturur. Sindirim sorunları, mide hazımsızlık sorunları, bedenin iç zarlarıyla ilgili hastalıklar, meme hastalıkları konusunda özellikle dikkatli olmaları gerekir. Sinüzit kafa bölgesinde olsa da iç zarların iltihaplanmasıdır ve Yengeç burcunun hassas olduğu bir hastalıktır. Gebelik ve emzirme de Yengeç burcu yönetimindedir. Yengeçler bu dönemlerdeki duygusal hastalıklara, doğum sonrası depresyona diğer burçlardan daha fazla dikkat etmelidir.

Yengeç’ler evi sevdiği için, beslenme konusunda şanslıdır, hazır/fast food gıdalardan ziyade ev yapımı yemekleri seçerler. Ödem ve bedende su tutulmasına eğilimli olduklarından tuz kullanımı konusunda, ileri yaşlarda kilo alma ve tansiyon problemleri konusunda dikkatli olmalıdırlar. Hafif günlük egzersizler, düzenli uyku ve beslenme, tuz kısıtlaması, gerekli zamanlarda hekimin önerdiği idrar söktürücülerin kullanılması sağlıklı kalmalarına yardımcı olacaktır.

Aslan burcu ve sağlığı
Aslan burcu kalp, omurga ve omurilik bölgeleriyle, dalakla ilişkilidir. Aslanlar genelde atletik yapılıdır, cömertlikleri, cesaretleri ve bazen gururları nedeniyle kendilerini fazlaca zorlayabilirler. Aslan hayatiyetle ve merkezde olmayla ilgilidir, bu nedenle Aslan burçları genellikle canlı ve sağlıklı olmaya eğilimlidir.

Üst gövde kasları, midenin üst kısmı, karaciğer, kalp kasları ve bazı sinirler de Aslan burcu ile ilişkili olduğundan hazımsızlıklara, mide şişkinliği şikayetlerine, kalp kaslarının beslenememesi nedeniyle oluşan kalp krizlerine, bazı görme bozukluklarına karşı daha hassastırlar. Aslan et temelli beslenmeyi seven bir Ateş burcudur, bunun üzerine kendini fiziksel olarak zorlama eklenince kalp krizi riski artar. Hastalıklar sırasında ateş yükselmesi eğilimi vardır. Beslenme ya da enfeksiyon kaynaklı karaciğer hastalıkları gelişebilir.

Öğünlere sebze eklemek, kötü huylu kolesterolden kaçınmak, sırt bölgesine gelecek kazalara karşı dikkatli olmak, fiziksel olarak aşırı zorlanmalardan kaçınmak, çok soğuk ve çok sıcak günlerde bedeni aşırı zorlamamak sağlıklı kalmak açısından en önemli tedbirler arasındadır. Aslan esasen kalple ilişkili olduğundan, kalbe direkt zarar veren sinsi tansiyon problemlerine karşı da dikkatli olmalıdır.

Başak burcu ve sağlığı
Başak karnı içi organlar ve bağırsaklarla ilişkilidir. Sindirim sistemleri hassastır. Titiz olan Başak düzenlidir, ama bazen düzen ve disiplin konusunda aşırıya kaçabilir, detaylara takılabilir. Stresli dönemlerde hazımsızlık, sindirim düzensizlikleri, ülser, spazm ya da enfeksiyon kaynaklı bağırsak hastalıklarına daha açık olur.

Besinlerin sindirilmesi ve kana karışma süreci Başak yönetimindedir. Sindirim için en önemli organlardan biri olan pankreas da Başak ile ilişkilidir. Toprak burcu olan Başak, Boğa gibi şişlikler büyümeler ile değil, taş oluşumuyla ilişkilidir, yani yine fiziksel bir yoğunlaşma vardır. înce bağırsak sorunlarına, ülserlere, safra taşlarına, sindirim sistemi boyunca oluşabilecek pankreatit gibi iltihaplanmalara karşı özellikle hassastırlar.
Dikkatli Başaklar bedenlerini önemser ve bazen hastalık fikrine takılabilir. Kendilerini yormayacak hobilere yönelmeleri, kendilerine nefes alma hakkı tanımalan, fiziksel ya da zihinsel egzersizlerde aşınya kaçmamaları, sindirimi kolay ve lif içeren bir beslenme tarzı, zihin aktivitesini dengeleyen meditasyon ve Yoga gibi dinginleştirici çalışmalar sağlıklannı korumalan konusunda oldukça yardımcıdır.

Terazi burcu ve sağlığı
Böbrekler, bel bölgesi, rahim, basenler, kanın asit baz dengesi ve dolayısıyla böbrek üstü bezleri Terazi’nin yönettiği beden bölümlerindendir. Bel bölgesindeki kemikler (omurga), atar ve toplar damarlar, kaslar Terazi ile ilişkilidir.

Sert etkilerde bel bölgesinde kas ağrılan, damar büyümelerinden kaynaklanan sorunlar, bu bölgeye darbeler, kazalar, böbrek işlev bozukluklan ve bununla ilişkili kansızlık, kanda dengesizlikler, rahimle ilgili hastalıklar oluşabilir. Terazi vurgusu hormonlarla ilgili sorunlara karşı hassasiyeti de gösterir, kan şekeri düşüşleri ya da sinsi şeker hastalığı konusunda dikkatli olunmalıdır. Bel bölgesi derisiyle ilgili zona benzeri cilt hastalıkları da bu burçla ilişkilidir.

Terazi Hava elementindendir, hastalıklar zihinsel yorgunlukla tetiklenir; bedeni ve zihni dinlendirmek oldukça önemlidir. Dengeli yaşamaya en çok ihtiyaç duyan burçlardan biri olan Terazi, ilişkilerde de denge arar ve ilişki sorunlannda kendi dengesi bozulabilir. Stresli durumlarda düzenli beslenmeye, çalışmaya, dinlenmeye, egzersize ve arkadaş desteğine ihtiyaç duyar. Zorlu insan ilişkilerinden, pis ve zehirlenme riski olan ortamlardan, düzensizlikten kaçınmalan gerekir.

Akrep burcu ve sağlığı
Akrep erkekte penisi, hayalan, mesaneyi, üretrayı, bağırsaklann son bölümünü (anüs), pelvik bölgedeki kemikleri, kaslan, damarlan ve sinirleri yönetir. Boğa yemeyi ve almayı, Akrep çıkarmayı ve posalan ifade eder. Kabızlık, hemoroit, apseler, varikosel, cinsel hastalıklar, sistit, prostat büyümesi, alt idrar yollan hastalık lan, zor doğum yapma Akrep ile ilişkilidir. Terazi kanı böbrekler yoluyla temizler, Akrep ise posalan bağırsaktan atar, yani bırakma ve temizlenme işlevini yönetir.

Su burcu olan Akrep duygusaldır, bırakamama, aşırı bağlanma sorunlanna açıktır, bu bedenimizde kabızlık, hemoroit, idrar taşları gibi Akrep işlevinin tıkandığını gösteren hastalıklara yol açar. Doğum olayı da bir anlamda Akrep ile ilgilidir, çünkü o da bir çeşit bırakmadır. Akrep, sabit element özelliği taşıdığından, hastalıklan uzun süreli kronik hastalıklardır, cinsel işlev bozukluklan da bu kronik süreçte ortaya çıkar.
Akrep vurgusu olan kişilere uzun yürüyüş, liften zengin beslenme, yeterli sıvı alımı önerilir. Düzenli egzersiz duygusal annma da sağlar. Sabit pozisyon gerektiren (örneğin ayakta sabit durma) durumlardan kaçınmalan, zorunlu durumlarda 15 20 dakika arayla merdiven çıkar gibi bacak hareketleri yapmalan önerilir.

Yay burcu ve sağlığı
Yay burcu kalça eklemi, kaba etler, uyluk ve yönetici Jüpiter’den dolayı karaciğer ile ilişkilendirilir. Sert etkilerde bu bölgelerle ilgili hastalıklar ve kazalar ortaya çıkabilir. Doğuştan kalça çıkığı, kalça ekleminde artrit, aşırı yağ ve alkol tüketimi nedenli karaciğer yağlanması, bedendeki en uzun sinir olan siyatik sinir hastalıkları bunlardan bazılarıdır.

İyi niyetli bir burç olan Yay, söz vermeyi ve toplantıları sever, beraber yeme içmeyi de sever. Bazen bu nedenle aşırı alkol tüketebilir, beslenmesi konusunda dikkatsiz davranabilir, uykularını azaltabilir ya da verdiği sözleri yetiştirmek için kendini sıkıştırabilir. Kilo almaya eğilimli olduğundan bu düzensizlik dönemlerinde kilo sorunları, kronik bacak ağrıları, karaciğer yağlanması gibi Yay bölgesi ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.
Yay burcu rahatı sever, ancak Boğa gibi hareketsiz değildir. Düzenli beden egzersizi kendisini iyi hissetmesine yardımcı olur. “Tebdili mekanda ferahlık vardır” sözüne en çok uyan burç Yaydır ve hastalık durumlarında yer değiştirmesi ya da gezmesi şaşırtıcı iyileşmeler getirebilir. Genel sağlık tedbiri olarak ayakta atıştırmalar yerine düzenli beslenme, düzenli uyku ve egzersiz önerilir, düzenlerinin bozulmaması adına aşın iyimserlikten vazgeçmeleri gerekebilir.

Oğlak burcu ve sağlığı
Oğlak burcu kemikleri, eklemleri, dizleri, baldırları ve deriyi yönetir. Sert etkilerde söz konusu olduğunda, bu bölümlerle ilgili artritler; kas, kemik ve sinir hastalıkları, ciltte döküntü ve kaşıntı benzeri sorunlar görülebilir. Oğlak burcu ön hipofiz bezi ile de ilişkilendirilir, büyüme ve derinin renklenmesi ile ilgili hormonlar buradan salınır. Kemiklerle ilgili olduğundan çabuk çürüme, yetersiz yapım gibi diş sorunları, kulak kemikçiklerine bağlı işitme kaybı da Oğlak burcu ile ilgilidir. Bedenimizdeki kıkırdak yapılar ve safra kesesi hastalıkları da Oğlak burcu ile ilişkilendirilir.

Oğlak öncü bir burçtur, kontrolü elinde tutmayı sever, işine fazlasıyla düşkündür, bu nedenle fazla çalışma nedenli yıpranmalara maruz kalabilir. Mükemmeliyetçi olduğundan depresyona eğilimi vardır, her şeyden memnun olmaz. Toprak elementindendir, sert etkilerde kemik ve eklemlerde büyümeler ya da yeterli yoğunluğun sağlanamaması görülebilir. Diz eklemi hastalıkları, romatizma benzeri ağrılar özellikle dikkat çeker.
Yaş ilerledikçe kilo alma eğilimi gösteren Oğlak burçları için kilo korumak özellikle önemlidir, çünkü diz bölgesi beden ağırlığından çok etkilenir. Düzenli beslenmeye, öğün atlamamaya, düzenli egzersiz yapmaya ve hiçbir konuda aşırıya kaçmamaya özen göstermeleri önerilir.

Kova burcu ve sağkğı
Kova burcu dolaşım sistemi, baldır bölgesinde bulunan kemik, kas, sinir ve damarlar ve ayak bilekleri ile ilişkilidir. Bu bölgelerdeki tüm rahatsızlıklar, kazalar, kramplar, iletim nedenli kalp ritim bozuklukları, dolaşım yetersizliği nedenli şişlikler, damar sertliği, gaz zehirlenmeleri, renk körlüğü, denge bozukluklan Kova burcu ile ilişkili hastalıklar arasında sayılabilir.

Kova sabit bir burçtur, kronik hastalıklara yatkındır, fizikselden çok zihinsel olarak aktiftir, düzensiz beslenmeye yatkın olduğundan kilo alma eğilimi vardır. Unutması en zor burçlardan biridir ve çok eski olayları bile hatırlayabilir. Bu birikim Kova’da psikolojik hastalıklara karşı hassasiyet oluşturur ve dolaşım bozukluğu olarak ortaya çıkabilir; yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, kalp iletim bozuklukları, bedenin göz gibi diğer organlarında dolaşım bozukluklan, göz tansiyonu görülebilir.

Açık havada uzun yürüyüşler, düzenli egzersiz, zihnin dinginleşmesine ve duygusal sorunlardan arınmaya yardımcı olur ve Kova’nm sabitliğini azaltır. Derin nefes egzersizleri kanın oksijenlenmesini artırır ve dolaşım bozukluklarını hafifletir. Düzenli uyku ve özenli beslenme (sebze ağırlıklı, hazır gıda/ fast food içermeyen) önerilir. Ayak bileklerinde şişlik durumlannda gerekirse idrar söktürücüler ve tuzsuz diyet verilebilir.

Balık burcu ve sağlığı
Ayak bölgesi, bu bölgedeki tüm damar, sinir, kemik, eklem ve kaslar, pineal bez, lenf dolaşımı ile ilgili olan Balık burcu, fiziksel ve duygusal olarak en hassas ve hastalıklara karşı en zayıf görülen burçtur. Su burcu olduğundan ödemli, akıntılı (grip, nezle, sinüzit gibi) hastalıklara, soğuk mizacı nedeniyle soğuk almaya müsaittir. Tüm bu bölgelerle ilgili hastalıklar, kazalar, şişlikler, su top lanmalan, soğuk alma kaynaklı hastalıklar Balık burcu ile ilişkilidir.

Ayak bölgesi ilginç bir bölgedir, bedenin tüm alanlan ayaktan uyanlabilir, ayak banyosuyla ilaçlar ya da bitki özleri kana geçebilir. Özetle ayak verilenin hepsini alarak bedene iletir. Aynı hassasiyeti Balık burcu insanlannda görebiliriz, dışan göstermeseler de küçük şeylerden bile etkilenebilirler ve bunlan seçmeden özümseyebilirler. Çevrelerinden etkilenerek düzensiz bir yaşantı yaşayabilirler. Pineal bez uyku/uy anıklık düzeniyle ilişkilidir ve düzensiz hayattan çok etkilenir.

Balık burcu sağlıklı olmak için fiziksel ve duygusal olarak sıcaklık ihtiyacı duyar. Soğuktan en çok etkilenen burçtur. Düzenli beslenmeleri, ayak sağlığına, rahat giyinmeye dikkat etmeleri, soğuk/sıcak hava değişimlerinden korunmaları, aşın yorgunluklardan ve uykusuzluktan kaçınmalan önerilir. Düzenli egzersiz ve duygusal annma teknikleri daha sağlıklı yaşamalanna yardımcı olacaktır.

önemli adımlardan biridir. Sağlıklı beslenme konusunda genel bilgileri hepimiz az çok biliriz; hazır ve fast food gıdalardan kaçınmak, taze ürünleri tüketmek, mümkünse her öğünümüze sebze ve salata eklemek ve mevsim meyvelerinden tüketmenin; süt, yoğurt, peynir gibi kalsiyum kaynaklarına yer vermenin sağlıklı beslenmeye giriş olduğundan haberimiz vardır.

Çoğu hastalık bedenin dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkar. Beslenme de bu dengeyi sağlamada en önde gelen unsurlardan biridir. Araştırmalar standart hazırlanmış bir diyetin tüm insanlarda denge sağlamada aynı oranda etkili olmadığını, bazı kişilerde denge sağlayan diyetlerin diğerlerinde yeterli gelmediğini göstermiştir. Beslenmeyi ve diyeti kişiye göre ayarlamak gerektiğinin önemi gittikçe daha fazla anlaşılmaktadır. Bedenin doğasındaki ana unsurları göz önünde bulunduran ve doğuştan gelen doğasına geri dönebilmesi için önerilerde bulunan Ayurveda gibi ilimler tekrar canlandınlmıştır. Ayurveda çok basit çarelerle şaşırtıcı iyileşmeler sağlayan öneriler getirir.

Bu bölümde, burçların beden bölgelerindeki doğasına değinilecektir. Örneğin Boğa burcunda boğaz bölgesinde Kapha doğası öne çıkar. Bu, kişinin bir bütün olarak Kapha doğasında olduğu anlamına gelmez, yalnızca bölgesel eğilimleri gösterir. Öneriler de buna dayanılarak verilmiştir. Kişinin Ayurveda’ya göre doğasının belirlenmesi farklı detaylar gerektirir. Doğuştan gelen doğal yapı belirlendiğinde dengesizliklere bakılır ve esas yapıya dönülebilmesi için önerilerde bulunulur.

Astrolojik göstergelere göre beslenme de buna benzer. Doğuştan gelen doğamızı en çok Güneş burcumuz, Yükselen burcumuz ve Ay burcumuz ifade eder. Bu burçların özelliklerine göre beslenmek doğal dengemizi korumamıza yardımcı olur. Güneş, Ay ve Yükselen burcumuzu biliyorsak bu üçünün ya da bunlardan yalnızca ikisini biliyorsak bu iki burcun özelliklerini birleştirerek beslenmemize buna göre dikkat edebiliriz, gerekli durumlarda buna göre diyet yapabiliriz. Doğum haritalarını bilenler için birçok gezegenin aynı burçta toplanmış olması da o burca göre beslenmemizi ayarlamamızı gerektirebilir. Yalnızca Güneş burcumuzu bilsek de burçlara göre beslenme önerileri işimize yarayacaktır, çünkü Güneş canlılık ile ilişkilidir ve tek başına doğamızın yaklaşık yüzde yirmisini belirler.

Kova burcunun mitolojisi

indir (2)

Bu burç, Mısırlılarda Nil nehrinin taştığı dönemle ilişkilendirilir. Kadim Mısır tanrılarından Hapi, Kova burcunun simgesi sayılırdı. Hapi, kadim Mısır’da, ölülerin iç organlannı korumakla görevli bir tanrı olarak anılır. Kova burcu ile ilişkilendirilmesinin nedeni ise elinde tutuğu camdan iki kapta bulunan Nil nehrinin sularım toprağa boşaltırken resmedilmesidir. Mısırlılar için bu resmedilme fal bak ve şekli berekete işaret eden bir olaydır. Akan sular, verimlilik ve geleceğe yönelik bir iyimserlik taşır. Burcun simgesi, elindeki küpten su boşaltan adam, burcun herkese bir şeyler dağıttığına işaret eder. Bu suyun Nil nehrinin bereketli sulan olduğu kabul edilir
Yunan mitolojisinde ise Kova arketipi, ölümlülerin en güzeli olarak bilinen, Kral Tros’un oğlu Ganymedes’dir. Ganymedes o kadar güzeldir ki çapkın Zeus bile ona aşık olmuştur.

Bu güzel adamı kartal kılığına bürünerek Olimpos’a kaçmr. Baba Tros bu kaçırılmadan dolayı çok üzülmüştür. Tann Zeus, Ganymedes’i yeryüzüne geri göndermeyeceği için Kral Tros’a çeşitli armağanlar yollayarak acısını ve göz yaşlarını dindirmeye çalışmıştır. Ganymedes, Olimpos’ta bütün tannlann dikkatini çeker. Zeus da onu tannlara şarap sunan saki olarak hizmet etmesi için görevlendirir. Geceleri de Zeus’a hizmet verdiği ile ilgili hikayeler bulunmaktadır. Ama Zeus’a verdiği hizmetler karşılığı Zeus, Ganymedes’i ölümsüz bir yıldız yapar. Yıldıza ise “Su Taşıyıcısı’ anlamını taşıyan Aquarius adını vermiştir.

Kova Burcu Sembolünün Anlamı

Bir Hava burcu olmasına rağmen Kova’nın sembolünde su vardır. Bu, Kova’nm spiritüel doğasını ifade eder. Tıpkı ikizler ve Terazi burçlarında olduğu gibi bu burcun sembolünde de Tarot falı gibi belirgin şekilde iki çizgi yer alır. Bu çizgilerin düz değil de zikzaklı olması, Oğlak’tayken yaşamı daha derinden anlama çabasının, şimdi Kova bilinciyle güç kazanmaya ve bir potansiyel haline gelmeye başladığının göstergesidir.

Bu burç elinde bir sakadan su döken bir insan figürü ile de sembolize edilir. Bilinç bu aşamada suyun temizleyici ve anndıncılığım aynm yapmaksızın diğerleriyle de paylaşmaktadır. Kova bilinci Tarot falı ve insanlık olarak bir aile olduğumuzu ve herkese farkmdalık ve şifa sunmayı ifade eder. Su ise bu bilgiyi taşıyandır.

Zikzaklı bu iki çizgi elektriği de işaret eder ki bu burcun modem astrolojide yöneticisi olan Uranüs de elektrik ve egzantrik niteliklerle ilişkilidir. Analitik Kova bilinci, statükoyu yıkıp devrimler yapabilecek bir anlayışı beraberinde getirir.

Tarotta “Yıldız” kartı Kova burcu ile bağlantılıdır. Karttaki yıldızlar hem yeni fikirleri hem de insan bedenindeki çakraları ifade eder. Göklerin bilgeliği temiz bir bilinç ile yeryüzüne indirilmektedir.