Tılsımlar

Tarot Falı Tılsımların Üçlüsü

Tılsımlar 3

Kart, bir tılsımın üzerinde duran ve iki tılsımı da elleriyle yukarıda tutan bir figür ile sunulmaktadır. Üçgen biçimini imgeleyen bu tılsımlar, toprak, karta şekil veren üç sayısı ve doğal dünyadan oluşan üçgeni simgelemektedir.

Tarot Falı Tılsımların Üçlüsü Düzün Anlamı

Bu kart, zanaatçı ve yaratıcı pratikliği simgelemektedir. Para ya da dikkat ve yoğunlaşma bağlamında bir yükselişi ifade eder; çünkü Tılsımların birlisi tarafından başlatılan ve İkilisi tarafından dengelenen güç, bu kart ile gelişme ve büyümeye başlar. Bu anlamda Tılsımların üçlüsü, kurulu düzen üzerinde şekillenen çabaları temsil etmektedir.

Yaratıcı girişimler, tasarımlar ve profesyonel çalışmalar sonunda elde edilecek başarı bu kart ile belirir. Bütün bunlar kendini büyümeye adayan, ona şekil veren olgulardır. Artık, tomurcuklar çiçeklenmeye, meyveler olgunlaşmaya hazırlardır ve sembolik ürünler belirmektedirler.

Kart kariyerinizi betimlediğinde, yetenek ve hünerlerinizin nesnel dünyada amacına ulaştığını vurgulamaktadır. Kartın size sunduğu cesaret, bireysel gelişmeniz için daha fazla girişimde bulunmanızı sağlayacaktır. Ev ya da aile ile ilgili konulara ilişkin olarak yapacağınız planların sizi refaha kavuşturacağını müjdelemektedir.

Tarot Falı Tılsımların Üçlüsü Tersin Anlamı

Başarıyı ya da gelişmeleri kısa süreli olarak engelleyecek etkenlere yöneltir dikkatleri! Ters Tılsım üçlüsü, duyulan kaygı ve korkular ile birlikte esneklik, çaba ve yön yitimini simgeler. Tüm bu etkenler sizi yolunuzdan alıkoymaktadır. Toprağa özgü bir kart olması nedeniyle aşırı denebilecek bir güven gereksinimini belirtmektedir. Gizil gücünüzün belirmesi ve yaratıcı içgüdülerinizi engelleyen, risk almaya dair duyduğunuz korkular söz konusudur. Başka bireyler için ters olarak belirdiğinde, cimri ve pinti müşteri ya da işverenler kastedilir. Bu bireyler geleceğe dair samimi ve candan tavırlar sergilemedikleri için, onlardan karşılık ya da cömertlik beklemek anlamsız olacaktır.

Tarot Falı Tılsımlar

TILSIMLAR TAKIMI

Toprağın enerjilerini biçimlendiren, ikinci Küçük Arkana takımıdır. Asalar tasarlayan, Tılsımlar ise koruyan ve güçlendiren takımdırlar. Tılsımlar, zodyağın toprak burçları Boğa, Oğlak, Başak ile ilgilidir ve bu burçların sembolik nitelikleri olan toprağa özgü eylem, pratiklik ve sabır niteliklerine sahiptir. Tılsımlar, içsel ve dışsal tüm yapılanmalardaki büyük kuruluş düzeninden günlük üretkenlik düzenine kadar düzeni simgelerler. Bu nitelikler, nesnel başarılara ulaşmak ve bu başarıların devamını sürekli kılmak için gerekli niteliklerdir. Beş duyu ve bu duyulara ilişkin olgular Tılsımlar takımı ile yönetilir.

Ahenk ve Ahenksizlik Neyi Arıyoruz ?
Küçük Arkana’nın bütün takımları, beraber açıldıkları eşlere göre anlam bağlamında güçlenir ya da zayıflarlar. Bu durumu, Küçük Arkana’nın elementleri ve simgeleri üzerinde temellenen yankılama/ ahenk ya da ahenksizlik olarak isimlendiriyoruz. Tılsımlar takımı, Asalar takımı gibi nesnel bir takımdır. Bu takıma ait kartlar, somut, maddesel olgu ve nesnel durumları belirtirler. Toprağın destekleyici ve dişil niteliklerini yükselmektedirler. Tılsımların birlikteliği, pratik enerjileri, gerçekçi hedefleri ve doyuma ulaşabilmek için alınması gerekli kararlan sembolize etmektedir. Kılıçlar takımı,Tılsımlar takımı yorumlannda zayıflatıcı rol oynarlar. Kılıçlar tarafından sunulan yoğun düşünce ve teori dünyası, pratik eylemin devingenliğini engelleyebilir bu engellemenin sonucu ise atalet ve durgunluk dönemi olacaktır. Tılsımlar, duygunun yöneticisi olan Kupalar ile açıldığında, doğal enerjilerin hakimiyeti söz konusu olacaktır. Tılsımlar, yaratıcı ve ruhsal imgeleri somut gerçeklerle besleyerek, Kupaların duyarlı duygulanımlara bir zırh Sunmaktadırlar.

Geleneksel Etki Alanları
Tılsımlar takımı açılımda egemen takım olduğunda, aşağıdaki yaşam odaklan doğrulanır:

* Fiziksel gerçeklik, beş duyu ve bu duyular ile ilgili olgular

* Her çeşit dünyevi ilgiler para, kazanç ve ev ile ilgili refah’sim geleri ya da uzun süreli yatırımlar (Asalar tarafından yönetilen kuramsal, başarıya ilişkin maceraların tam aksi biçiminde) ! Kar ya da eğlence amacıyla yapılan temizlik, dekorasyon gibi günlük, fiziksel çalışmalar. Aile, iş ya da toplum ilişkilerinde bireysel statü. Doğası ne olursa olsun, pratik çalışmalar ile ilgili tüm konular.

* Deneyim yoluyla doğan gerçekçi bilgelik dünyası. Kazanılan şeylerin korunması, tüm toprak tanrıçalarının duyarlı egemenliği ışığında sorunları çözümlemek ve elde edilen çözümleri gelecekte de sağlam kılmak.

Tarot Falı Tılsımlar Sekizlisi

Tılsımlar 8

Sekiz tılsım, bir masal! Kurdelenin belli bir kısmını işaret etmekte. eğitimin, kurdele ise enerjinin göstergesi! Düşünce bünyesi ve yazgının güçlü sembolü sekiz rakamı, burada bireylerin kendi öykülerini şekillediren eylemler ile ilşkilidir.

Tarot Falı Tılsımlar Sekizlisi Düzün Anlamı
Bu kart, bilgi ve bilgeliğin öğrencisidir. Tılsımların sekizlisi, kısa süreli kursları, iş ile ilgili yeteneklerdeki gelişmeleri,eğitimleri ve pratik bilgi edimini vurgular. Bilgi ve yeteneklerinizi arttıracağınız için daha etkili olma olasılığınız oldukça fazla! Bu kart, yaşamınızdaki düşünce ve eylem alanlarını güçlendirerek geliştirecek fırsatları belirtmekte!

Tılsımların yedilisinin sunduğu kuşku ve karmaşalar, bu kart ile kendine berrak yollar keşfediyor. Yeni tasarılar yaratmak ya da eskilerde gelişme sağlamak, dokuzlunun sunacağı keyif ve ödüllere kavuşmak adına oldukça gerekli. Pratik uygulama ve girişimlerin tam zamanı! İleriye doğru yöneldiğiniz için, kuşkusuz heyecan yaşayacaksınız. Maddi bağlamda, bu kart küçük fakat düzenli gelişmeleri, kaynakların dikkatli kullanımını ve bazen de nakit kazançları vurgulamakta!

Tarot Falı Tılsımlar Sekizlisi Tersin Anlamı
Sekizliler kimi zamanlarda, özveri ve kısıtlamaları vurgulayabilir. Bu durumda, kart iş yaşamınızda ya da ilgilendiğiniz bir konuda kısıtlamalar yaşayabileceğinize dikkat çekiyor. Bu kısıtlamaların nedeni, yetenekleriniz engellenmesi ya da onları gerektiği gibi kullanamamanız olabilir. Şimdi iş yaşamınızı değerlendirmenin, sizi snırlayan şeyleri sorgulamanın tam zamanı! Bu kart, nadiren olmakla birlikte, dolandırıcılığın ya da küçük sahtekarlıkların belirticisi olabilir aklın yanlış kullanımı söz konusu olabilir , bu durumu diğer kartlar açığa çıkaracaktır.

Tarot Falı Tılsımların Şövalyesi

Tılsımların Şövalye

Şövalye elindeki tılsımın, toprağa özgü eril, kendi gizilgücüne uyup uymadığını değerlendirircesine, hırsla tılsıma bakmaktadır. Meşe palamutları ve meşe ağacı yaprakları onun yavaş ama emin olarak olgunlaştıran yetenek ve gücünü sunmaktadır tıpkı, tam boyuna ve gücüne ulaşıncaya kadar uzun zaman geçen meşe ağaçları gibi! Kediye benzer iki yaratık, dışarıyı gözlemektedir.

Tarot Falı Tılsımların Şövalyesi Düzün Anlamı
Bir kişiyi temsil ettiğinde, sabırlı ve oldukça hırslı genç bir erkeği simgeler. Bu kişi çalışkan, kararlı kendinden emin, ve düşüncelerinde çoğunlukla tutucu birisidir. Aslında, nadiren akıllı ve doğal olabildiği için, ilişkileri sıkıcı ve tekdüze olabilir. Bütün bunlara rağmen tüm tılsımlarda olduğu gibi tutkulu, sadık ve duyarlıdır. Bu tür nitelikler, toprağın altında kalmış mineraller gibi, derinlerde gömülü oldukları için onlan açığa çıkarmak yetenek ve algılama gerektirmektedir. O sadık bir dost, sürekli romantik olan bir sevgili, gerilim ve kötü koşullardan yakınmayan, güvenilir bir iş arkadışıdır.

Tarot Falı Tılsımların Şövalyesi Tersin Anlamı
Ters Tılsım Şövalyesi, parasal zorluklar ya da kariyer sorunları ile mücadele eden, genç bir adamı simgeler. Bazen de, nasıl davranacağını bilmeyen, o an için işsiz kalmış bir bireyi simgeleyebilir.

Tarot Falı Tılsımların Şövalyesi Soyut / Genel Anlamı
Bir haberci ya da müjdeci olarak,bu kart kurulan düşleri, hedefleri ve istemleri gerçekleştirebilmek için atılması gereken adımlan vurgular. Başanya ulaşmak adına yorulmadan çalışabilen ve yapıcı hırs sahibi, olumlu bir semboldür Tılsımlann Şövalyesi! İş ya da kariyeriniz ile ilgili yapacağınız küçük yatırımlar söz konusudur. Kart ters geldiğinde, bireysel kazançta ya da para ile ilgili anlaşmalarda sorun yaşanabileceğini ifade eder. Borç almak ya da uzun vadeli parasal görüşmeler yapmak için iyi bir zaman değil!

Tarat Falı Tılsımların Kralı Kartı

Tılsımların Kralı

Bu kart, çok çeşitli güç ve gizemleri simgeleyen bir karttır. Kralın dayanıklı nitelikleri, meşe ağacı yaprakları, meşe palamudu ve ke digil yaratıklar ile desteklenmektedir. Meşe ağacı, Avrupa’ya özgü bir çok mitolojide ve Amerikalı Kızılderili sembolizminde, kutsal bir ağaç ve Toprağın Annesi olarak belirtilir. Meşe palamutları ise, verimliliği, ölümsüz yaşamı, yavaş ilerleyen gelişmeleri ve üretkenliği sunmaktadır.

Düzün Anlamı
Tılsımların Kralı, toprağın ruhu olarak, toprak burçları ile ilgilidir. Keltik mitolojisinde, meşe ağacı Yaratıcı’ya kutsanmış kutsal bir ağaçtır. Meşe Ağacı Kuzey Avrupa’da, Hıristiyanlık’tan önceki İngiltere’de eril ilkeyi simgelerken, eski Yunan Medeniyeti’nde tanrıların kralı olan Zeus ve evlilikle ilgili mutluluk ve bağlılığın sembolü Philemon ile ilişkilidir. Bütün bu nitelikler, Kralın eril bünyesinde toplanmıştır. Bir sevgiliye, olguya ya da hırsa olan adanmışlığı süreklidir. Meşe ağacı gibi yavaş gelişir, fakat engeller karşısında oldukça duyarlıdır.
İş yaşamında, Tılsımların Kralı güvenilirliği, varlığı ve güvenliği simgeler.

Genellikle maddesel yaşamını sağlam temeller üzerine kuran, maddi anlamda kendini güvence altına almış bir bireydir. Genellikle risk almayı sevmez, fakat amaçlarına ulaşması için risk altına girmesi gerekiyorsa da kolaylıkla sorumluluk altına girebilir.

Duygusal bağlamda, Kral ideal bir sevgiliyi simgeler. Duyarlı, dokunsal ve kendini sevdiğine adayan biridir. Tutucu görünüşünün altında gizli kalmış ve onu oldukça dikkatli kılan güvenlik gereksinimi yatmaktadır. Bununla beraber, yaşadığı ruhani yoğunluk, kıskançlık ve sahip olma tutkusuna neden olabilir ve bu kişi, evlilik dışı ilişkilerden hoşlanmadığı için kendini tamamen ifade etmeden önce ona hissettiğiniz duygulan bütünüyle öğrenme gereksinimi hisseder.

Tersin Anlamı
Ters geldiğinde ise, toprak simgelerine ilişkin, daha az çekici özellikleri vurgulamaktadır. Çin sembolizminde, meşe ağacı eril gücü simgelenin yanısıra, aynı zamanda söğüt gibi asla eğilmeyerek, öfkeye neden olabilecek güç karşısında bizi uyarmaktadır. Meşe ağacı direnir ve dolayısıyla gösterdiği direnç yüzünden zarar görebilir.Ters Tılsım Kralı, inatçılığı, aşırı direnci ve usa sağırlığı ile kendi kendisinin düşmanı olabilir, ilişkilerde, aşırı güven isteminde olan ve beraber olduğu kişiyi karşılanması imkansız talepler ve kıskançlıklar ile boğan birini betimlemektedir. İş dünyasında, geleceğe dair korku ve kaygıları yada içsel tepkileri nedeniyle önüne çıkan fırsatları değerlendiremeyen ve yitiren bir birey söz konusudur.

Genel / Soyut Anlamı
Soyut bir sembol olarak, geniş, başarılar sayesinde sağlamlaşan, geleneksel organizasyonları ve bu kuruluşları destekleyen kanunları, mülk denetimi ve kaynak değişimlerini işaret etmektedir. Daha bireysel anlamda, kişinin yaşamında gelişecek fırsatları, uzman eğitim programlarını ya da belli bir amaç yolunda uzun vadede gelişen aşamaları vurgulamaktadır. Genel anlamda bu kart, maddesel gücü ve kazancı belirtir. Olumsuz bir anlamda yoğunlaştığında ( gerek ters geldiğinde gerekse çevreleyen kartların etkisi altmda ), bu kart sizi parasal anlamda yaşanabilecek zorluklar, fikir yetersizliği ya da iş yaşamında yaşanabilecek bir düşüşe karşı uyarmaktadır.

HASTAYI TEDAVİ ETEK İÇİN BAZI TEMEL NOKTALAR

•    Tedavi için mümkün olduğu kadar rahat ve sakinleştirici bir ortam hazırlayın.
•    Evinizde hasta tedavisi için sürekli kullanılacak bir oda veya küçük bir bölge seçin. Bu REİKİ alanı bir biri peşinden tedaviye ihtiyacı olan hastalar için tanıdık olacak (ve dolayısıyla psikolojik olarak rahat) ve aynı zamanda Reiki’nin doğası ile yüklenerek iyileştirme deneyimine kolaylık sağlayacaktır.
•    Tedavi konumları ile çatışmayacak rahat giysiler giyin.
•    Kadın Hastalar İçin: gözlükleri, ceketi, ayakkabıları, kemeri (varsa), eşarpları, boyun etrafındaki mücevherleri çıkartın, korse veya külotlu çorap olmasın.
•    Erkek Hastalar İçin: gözlükleri, yeleği, ceketi, kravatı, kemeri, ayakkabıları çıkariın ve aynı zamanda cepleri boşaltın.
•    Kadınerkek durumlarında çok sıkı pantolon olmaz.
•    REİKİ durumu ten ile doğrudan fiziksel teması gerektirir.
•    r Hastanın mümkünse yatmasını sağlayın ki yerçekimi Reiki’nin vücuduna çekilmesine yardımcı olabilsin.
•    Hastanın ayaklarının birbiri üzerine atılmadığından emin olun. Bu, enerji akışına kısa devre yaptırma eğilimindedir.
•    Bi? tedavi esnasında kendinizin ve hastanın rahatının Reiki’de en önemli şey olduğunu unutmayın.
•    Hastaya ya bir organdaki (veya genel olarak vücuttaki) aşırı dengesizlikten dolayı veya tedaviyi, son serbest kalıştan önce hastalık kronik aşamadan akut aşamaya getirildiği için durdurduğunuzdan ilk veya ikinci tedaviden sonra kendisini daha kötü hissedebileceğini söyleyin. Eğer bu gerçekleşirse., iyileşme ilk veya ikinci tedavicen sonra gerçekleşmediği takdirde günde en az üç, tercihen dört arka arkaya tedaviye ihtiyaç olacaktır.
•    Parmaklannızı bir arada tutun, başa türlü enerji her konumda 3 ile 5 dakika harcayarak dağılacaktır.
•    Soğuk bir nokta çalışmayan veya hasar görmüş dolaşıma işarettir. Bu alanı ısınana kadar tutun.
•    Reiki vücuttan hastanın ihtiyacı olan oranda çekilir.
•    Reiki Bitirişi  Hasta ihtiyaç duyulan tüm Reiki’yi tek seferde kabul etmişse, onun tedavisini Reiki Bitirişi ile bitirin. Bir kekin üzerindeki şekerli krema gibidir.
Ön vücudun tedavisinin sona ermesinden sonra işaret ve orta parmak ile (beraber) saat yönünün tersine omuzlardan kollara ve parmak uçlarına ve omuzlardan ayak parmaklarının uçlarına enerji spirali çizin.
Hara çakrasının arkasında tedaviyi gösteren konum.

İKİNCİ ÇAKRA (Tutku)

Sankritçe’de SVVADHISTHANA veya merkez denilen ikinci fal bakma çakrası göbeğin birkaç santim altında ilk bel omuru bölgesinde yer almaktadır. Bir kadında yumurtalıklara ve erkekte testislere ve ilgili hormonlarına yaşama kuvveti sağlamaktadır. Çakra kanalı erkek ve kadın cinsel organları, böbrekler, mesane ve dolaşım sistemine yaşama kuvvetini iletmektedir.

Aynı zamanda fal bakma çakrası gibi yaşama enerjisi ile gelişen bir odak sağlamaktadır. Bu çakra tat alma duyusu ve derin hayati nefesten de sorumludur. Çin tıbbına göre derin nefes almayı böbrekler mümkün kılar, böbrekler güçlü ve canlı iken nefesi ciğerlerin altına doğru çekerler. Böbrekler zayıfsa nefes sığdır ve kişi gergin, sinirli ve korku doludur.

İkinci çakranın bloke edilmesi, kapanması veya herhangi bir arızası böbrekler, mesane cinsel organlar ve sırtın alt bölgesi ile ilişkili hastalıklarla sonuçlanabilir.

Kişinin kendisini bir Kadın veya bir erkek olarak nasıl ifade ettiği de dahil olmak üzere cinsiyete ait tüm duygusal ve fizyolojik konular ikinci çakradan doğar.

Çakranın ana biyolojik fonksiyonları cinsel organların idamesi, seks güdüsü, fiziksel mutluluk isteği ve bir cinsel ilişkiye girmek ile ilişkili tüm sosyal konulardır. Kişi yalnız başına seksi gerçekten yaşayamaz ve bunun sonucunda ikinci çakra bizi fal bakma çakrası gibi birinci çakranın bireyselleşmiş durum ifadesinden bir eş ve sosyal etkileşim arayışına yönlendirir.
İkinci çakra kişiliğin merkezi olarak kabul edilir.

Japonya’da HARA veya ağırlık merkezi olarak bilinmektedir. HARA kişinin üzerinde fiziksel, duygusal, psikolojik ve ruhsal dengesini idame ettirdiği temeldir. Güç ve canlılığın merkezidir. Kişi ortam şartları ne olursa olsun dengesini HARA’dan korur ve böylece kendisini ve çevresini parmağını kaldırmadan kontrol eder. İkinci çakra turuncu renk ile ve su elementi ile ilişkilidir.

Deniz canavarı veya deniz yılanı ile sembolize edilir, dünya için fil ne ise okyanuslar için deniz canavarı odur. Denizin rahatsız edici yüzeyinin altında yer alan çok büyük gücün ve gizemin vücuda gelmesidir. Su tabii ki doğurganlığı, rahmi ve spermleri ve yumurtayı taşıyan vücut sıvılarını akla getirmektedir.

O bilinçsiz aklı ve dalgaları altında yatan sonsuz sırları sembolize eder. Su ve yılanın gezegen üzerinde yaşamın evriminde canlı yaratıkların özellikle okyanuslarda yaşadıkları erken bir aşamayı temsil ediyor olması bu imge ile tutarlıdır.

Okyanus gezegende yaşamın annesidir, içinden hepimizin çıktığı rahimdir. Aslında, her birimiz annemizin rahminde iken, okyanustan karaya geçtiğimiz eski yolculuğumuzu taklit eden bir sürüngensel aşamadan geçeriz.
Yani ikinci çakra temel olarak seks ve sevişme ile ilişkili davranış veya içinde sevişebileceğimiz bir ilişkiye girmek ile ilgilidir.

Lizenkoculuk

Benzer bir durum eski Sovyetler Birliği’nde olmuştur. Bu durumda, doğa olaylarının anlaşılması bir fal bakma gibi dinsel inancın dayatılması ile değil; egemen bir politik ideolojinin ilkelerinin dayatılması sonucunda engellenmiştir. İlk kez, on sekizinci yüzyılda yaşamış bir Fransız bilim insanı olan Lamarck tarafından dile getirilmiş bir kurama dayanılarak, genetik araştırmalar devlet dayatması ile engellenmiştir. Lamarck’ın kuramı Darwin inicinden önce gelir.

Bu kuram, evrimin, canlıların atalarının yaşamları boyunca edindikleri özellikleri kalıtlanmalan yoluyla olduğunu söyler.

Bu düşünce, I. V. Michurin tarafından benimsenmiş ve Sovyetler Birliği nde, tohum çimlenmesi ve tahıl üretiminde ileri yöntemler geliştirdiğine inanmış, pratik zekâlı bir tarım uzmanı olan T. D. Lizenko’ya aktarılmıştır.

Başka yerlerde genetik araştırmalar Mendel Genetiği nin tarot falı ilkelerine dayandığı halde (kalıtsal özellikler doğum sırasında bireylerde bulunur; bireyin yaşamı sırasında edinilmezler.) Lizenko, Lamarck’m kuramına yapışmakta direndi. Bu konumunu desteklemek için, Lamarck Genetiği nin, Mendel Genetiği ne göre, Marksizm ile daha uyumlu olduğunu ileri sürdü.

Mendel düşüncesi, “gerici ve gözden düşmüş” olarak nitelendirildi. Aynı düşüncede olmayanlar, hükümet tarafından Sovyet halkının düşmanı ilan edildi. Bilim insanları, ya partinin ortak aklına boyun eğdi ya da işlerinden atıldı.
Bu ideolojiye uzun süre inanmak, Sovyet bilimsel düşüncesinde ve pratiğinde sürekli bir yozlaşmaya neden oldu. 1948 yılından sonra Mendel Genetiği’nde öğretmek ya da araştırma yapmak yasa dışıydı.

Liseları, hücre çekirdeğinin ve kromozomların kalıtımdaki rolü hakkında hiçbir bilgi içermiyordu. Ancak 1964 te Lizenko, Sovyet Biyolojisi üzerindeki etkisini yitirdi ve bilim (ve Sovyetler Birliği) tarihindeki bu talihsiz dönem sona erdi.

Lizenkoculuk ölmüş olabilir; fakat ruhu, biyoloji müfredatında evrim ve yaratılışçılığa eşit zaman ayrılmasında hükümet dayatmasını savunan yaratılışçılarda yaşıyor.

Aşk boncukları

Aşk boncukları
Aşk boncukları kadınlar tarafından takılırlar ve “şehvet boncukları” diye de bilinirler. Lastiğe takılacak boncukların kadınların bellerine geçirilmesi onların ısılarının artmasına neden olur ve ortaya çıkan koku sevgililerini şehvete düşürür.

Çül Goncası Boncuğu
Gül yaprakları alınız ve bir mikserde veya havanda döverek hamur haline getiriniz.
Gül hamurundan fasulye tılsımklüğünde toplar yapmız.
Bu topları açık havada kurumaya bırakınız.
Gül topları henüz yumuşakken ortalarından kaim bir iğneyle delikler açınız.
Gül toplarınızın tamamen kurumalarını bekleyiniz.
Kuru gül toplarını bir lastiğe geçiriniz ve belinize takınız.

Akasya Boncuğu
3 sofra kaşığı akasya çiçeği, 1 sofra kaşığı bademyağı ve 5 damla lavanta esansını bir havanda iyice döverek hamur haline getiriniz. Bu hamurdan fasulye tılsımklüğünde toplar yapınız ve ortalarını kalın bir iğneyle deliniz. Topları tamamen kuruttuktan sonra bir lastiğe geçirip kullanabilirsiniz.

Sofran Boncuğu Malzemeler:
1 çay kaşığı safran tozu 1 çay kaşığı lavanta yağı înci

Hazırlanış:
Safran tozu ile lavanta yağını havanda dövünüz.
Hamuru küçük toplar haline getiriniz.
Topları deliniz ve kurutunuz.
Tam kurumuş topları incilerle birlikte bir lastiğe dizerek belinize takınız.

 Fal bakma sundu…

Giden bir sevgiliyi geri getirmek

Giden bir sevgiliyi geri getirmek
Giden bir sevgiliyi geri getirmek veya olan sevgilinizle aşkınızı güçlendirmek için aşağıdaki tılsımı deneyiniz.
Malzemeler:
Pembe veya sarı mumlar Kâğıt ve mürekkep Yasemin, çam veya gül esansı Kuş tüyü

Hazırlanış:
Kâğıdın köşesine tüyü mürekkebe batırarak bir kalp çiziniz içine siz ve sevgilinizin isimlerinin baş harflerini yazmız.
Kâğıdın ortasına aynı şekilde elmas biçimi ve içine haç çizin. Kâğıdın tam ortasma bir damla seçtiğiniz esanstan damlatın. Kâğıdı sıkıca en az iki kere katlayın ve bir elinizde tutun. Katlanmış kâğıdı sıcak su dolu bir kaba atın ve erimesini sağlayın. Bu suyu banyo suyunuza ekleyin.
Küvet kenarına en az birer tane sarı ve pembe mum yakın. Küvete girin ve vücudunuzun her noktasını suyla ovun. Vücudunuzu durulayın ve küvetten çıkın.

Beyaz Gül Mucizesi Malzemeler;
Beyaz gül yaprakları Hanımeli çiçekleri Gülyağı veya pembe kuvars
Hazırlanış;
Küvetteki banyo suyunuzun üstünde yüzecek şekilde çiçekleri ve yaprakları dökün.
Banyo suyuna gülyağı damlatın.
Suya girin, her yeriniz ıslandıktan sonra durulanmadan çıkın. Kırık kalbiniz iyileşene kadar yıkanmayın veya yıkanırsanız bu banyoyu yıkanma sonrası tekrarlayın.

Barışma Mucizesi
Barışma Mucizesi Malzemeler:
Toz biberiye Toz defne yaprağı Tuz Şeker
Hazırlanış:
Tüm malzemeleri havanda döverek iyice ince toz haline getirin. Bu karışımı dargın olduğunuz arkadaşınızın üstüne fark ettirmeden atm (birkaç tutam). Fark edilse bile karışım saç kepeği gibi gözükecektir.

fal bakma gen.tr sundu…

Aşk keseleri

Aşk keseleri
Aşk keseleri yeni aşk başlatmak için kullanılırlar ve genellikle ipekli kumaştan yapılanları makbuldür. Bu keseleri yastığınızın altında, elbiselerinizin içinde, yani üstünüzde veya çekmecelerinizde saklayabilirsiniz. Keselerin pembe, mavi veya sarı olmaları tılsımnün gücünü artırır. Keselere defne yaprağı, andız otu, me yankökü, pembe gül yaprakları, kuru lavanta ve menekşeler, ardıç tohumları, afyon tohumları, kekik gibi bitkiler genellikle konurlar. Bu keselerin içine güzel koku ve güç katmak için ayrıca bir damla gülyağı, bergamot yağı veya kekik yağı da eklenebilir.
SfyfcjPotpurisi Malzemeler.
1/2 fincan gül yaprakları
1 fincan lavanta çiçeği
1 tane vanilya tohumu
2 sofra kaşığı toz tarçın
Hazırlandı:
Bir kutu içine tüm malzemeleri atınız ve karıştırınız (havanda dövmeyiniz). Âşık olmasını istediğiniz kişi evinize gelecekse kutunun kapağını açarak kokunun evinizin havasına karışmasını sağlayınız. Siz onunla buluşacaksanız kutunun kapağını açarak çıkan kokuyu içinize çekiniz. Kutunun içindeki karışımı ayrıca aşk keselerinin içini doldurmada da kullanabilirsiniz.

Aşk Paspası
Paspaslar sadece kötü titreşimleri yok etmekte kullanılmazlar. Yapılan paspas ayrıca evinizin bir sevgiliye ihtiyacı olduğunu da evrene duyurur.
Nane çayı hazırlayınız ve bir kova suya ekleyiniz.
İstemeniz halinde bu karışıma elma sirkesi de katabilirsiniz. Kovadaki karışımla yatak odanızın, mutfağın, banyonun ve oturma odanızın yerlerini paspaslayınız.

Geri Dön Tütsüsü
Bir sofra kaşığı toz tarçını kırmızı balmumuyla havanda karıştırarak dövünüz. Karışımı açık cam önünde bir hafta süreyle her gece yakınız.

Fal bakma sundu….