Tarot

Tarot Falı Keltik Açılımı

Unutmayın her açılım danışan için önemlidir. Siz bir Tarot yorumcusu olarak danışanın kullanabileceği uygun yanıtlar ve bilgiler vererek kişinin yükünü hafifletmeye çalışmalısınız.

AİLEVİ SORUNLAR

1. Sorun öncelikli olarak kimi ilgilendiriyor?

2. Senin güvenliğini ilgilendiren çatışma nedir?

3. Davranış bozukluğu nasıl bir soruna neden oluyor?

4. Bu kişinin geçmişte de benzer sorunları var mıydı?

5. Bu sorunu çözmek irin ne tür adı 1 >r atılmalı?

6. Sakınmanız gereken durumlar var mı?

7. Bu sorunların sağlığınız üzerindeki etkileri nelerdir?

8. Sonuç nedir?

Tom’un Ailevi Sorunları İçin Açılım

Açılan Kartlar

1. pozisyon: Değnek Onlusu (ters)

2. pozisyon: Tılsım Dokuzlusu (ters)

3. pozisyon: Dünya

4. pozisyon: Kılıç Yedilisi

5. pozisyon: Değnek Dokuzlusu

6. pozisyon: Kılıç Sekizlisi

7. pozisyon: Kupa Sekizlisi (ters)

8. pozisyon: Değnek Altılısı (ters)

Yorumlama

1. Soru: Sorun öncelikli olarak kimi ilgilendiriyor?

Cevap: Değnek Onlusu (ters). Tom iş ve sosyal hayatında ağır yükler taşıdığını hissediyor. Başkaları tarafından önüne koyulan engellerden dolayı yaşadığı hayal kırıklıklarından söz etti. Olaya karışan tüm insanlar, aile üyeleri ve Tom bu durum karşısında tuzağa düşürüldüğünü düşünüyor. O bugünlerde herhangi bir değişiklik olabileceğini düşünmüyor.

2. Soru: Senin güvenliğini ilgilendiren çatışma nedir?

Cevap: Tılsım Dokuzlusu (ters). Tom para konularında akıllıca davranmadığının farkında. Kararlarını alırken ailesinin arkasında olmadığının farkında, fakat kendisini

onlara bağımlı hissediyor çünkü parasını ailesinin şirketine yatırmış.

3. Soru: Davranış bozukluğu nasıl bir soruna neden oluyor?

Cevap: Dünya. Aile üyelerinden birinin bel veya sırt problemi var ve bu, duygusal karmaşa yaratıyor. Diğeri ise sorumlulukları adil bir şekilde paylaşmıyor. Fakat burada açılan Dünya kartı, bütün çabalarının başarıyla sonuçlanacağını söylüyor. Tom içsel kaynaklarından destek alıyor. Herhangi bir kriz anında dengesini koruyabilir.

4. Soru: Bu kişinin geçmişte de benzer sorunları var mıydı?

Cevap: Kılıç Yedilisi. Tom sorunların devam eden bir durumun parçası olduğunu söyledi. Bel veya sırt sorunu yaşayan kişinin bu şikâyetleri eskiden beri var ve diğer kişi kendini işe bağlamakla uğraşmıyor. Tom aldatılmış ya da diğerleri ondan bir şeyler çalıyormuş gibi hissediyor. Buna rağmen durum geçici olabilir ve çok çabuk değişebilir.

5. Soru: Bu sorunu çözmek için ne tür adımlar atılmalı?

Cevap: Değnek Dokuzlusu. Tom’un işinde ve diğer kişilerle olan ilişkisinde aklını kullanmalı. Kendini ve kazançlarını korumayı öğrenirken adilane taktikler uygulamalı ve akılcı yollarla hedeflerine ulaşmalıdır.

6. Soru: Sakınmanız gereken durumlar var mı?

Cevap: Kılıç Sekizlisi. Tom’un, problemlerinden kaçacağı herhangi bir yol yok. Kendini tutsak ve tehlikeli bir yerdeymiş gibi hissediyor, ama kısa zamanda ayağa kal-

kacak. Neyse ki bu durumla başa çıkabilecek kadar güçlü, cevaplan kendinde aramalı. Tom büyüyen işini koruyabilmek için sağlığına dikkat etmek zorunda.

7. Soru: Bu sorunların sağlığınız üzerindeki etkileri nelerdir?

Cevap: Kupa Sekizlisi (ters). Tom bu konumdan kurtulamaz. Şimdi kendini iyi hissediyor, ama bu duygusal tükeniş eninde sonunda onu etkileyecek.

8. Soru: Sonuç nedir?

Cevap: Değnek Altılısı (ters). Tom hayal kırıklıkları yüzünden akılsızca seçimler yapmamaya dikkat etmelidir. İşlerin ters gitmesinden kaçınmak için doğru davranmak önemlidir ve enerjinin olumsuz yönde kullanılması daha kötü sorunlar yaratacaktır. Yeni planlarını harekete geçi-rinceye kadar ertelemelere ve engellere hazır olmalıydı.

Yorumlar

Aynı işi paylaşan bir aileyi ayırmak zordur, soranlar ortaya çıktığı zaman sorumluluğu herkes paylaşmalıdır. Bu olayda, aile konuları onların da içinde olduğu bir işle bağlantılıdır. Meseleler o kadar büyüdü ki aileden en az bir kişinin sağlığı, diğerinin de ruhsal durumu etkilendi. Tek çözüm beklemek ve görmek, aksi halde iş mali açıdan zarara uğrayacak ve herkes kaybedecek.

Tarot Falı Keltik Çapraz Açılımı - Tarot Yazıları

Tarot falı ölüm kartı anlamı

indir (1)

13 OLUM: Bu kart ölümü anlatır. Ancak buradaki ölüm fiziki anlamdaki, bedeni ölümü değil, eski benliğin
yok oluşunu dile getirir. Ruhun yeniden doğuşu sayesinde kişi ölümsüzlüğün varlığını anlayacaktır. Beyaz bir ata binmiş olan Azrail’in sol elinde mistik bir gül figürü taşıyan siyah bayrak hayatı temsil eder. İki kule arasında
bir yerde patlayan güneşin bulunduğu yerdeki bütün güçlü ve güçsüz kişiler bu korkunç binicinin önünde ayağa kapanmaktadırlar. Herkes bu sürücünün karşısında pes etmiştir.

14 İTİDAL: Alnında güneş sembolü bulunan iki kanatlı bir melek vardır. Bu kartın sembolizmi karakterin geliştirilmesini ve tekamülünü dile getirmektedir. Göğsündeki kare içindeki üçgen Tarot’un gizli yazıını anlatır. Melek hayatın özünü elindeki bir kaptan bir diğerine dökmektedir. Aynı meleğin bir ayağı sezgiler ve duygular timsali suda iken diğer ayağı ise gerçekçiliği ve mantığı anlatan topraktadır. Geldiği yolun gerisinde, ufuğun bitiminde taca benzer bir ışık görünmektedir. Işığın bulunduğu tepelerden biri bilgi’yi, diğeri ise anlayış’ı sembolize etmektedir.

TAROT kartlarının ikinci aşaması olan 713 kartlar da bitirildikten sonra üçüncü aşama olan 1421 ‘ci kartlar başlar. Aynen her yedi kartla bir olduğu gibi bu da zor aşılması güç olan son aşamadır. Şahıs aynı 16 kartla aşamadığı merhaleyi 713 kartın sonunda aşamıyacak olursa yine geriye doğru düşecek başladığı yerden yeniden başlıyacaktır.

Tarot falı aşıklar kartı anlamı ve yorumu

indir

SİMYA TEMALARINDA YOĞUNLAŞAN RÖNESANS TAROTUNU İFADE EDEN EN BELİRLEYİCİ KART AŞIKLAR KARTIDIR. BU KART AŞKIN, DENGENİN VE ZITLARIN BİRLİĞİNİN EVRENSEL ÖRNEĞİNİ SUNAR.

Güneş tanrısı ve Ay tanrıçası olarak gösterilen aşıklar, simya dünyasındaki kral ve kraliçeyi simgelerler. Güneş tanrısı, ateşin alevli gücünü, ışığı ve eril devinimi sembolize eder. Çin felsefesi ve tıp dünyası bu enerjiyi yang olarak isimlendirir. Simgesel olarak ay şeklinde bir yüz ile gösterilen Ay tanrıçası da, Ay’ın soğuğa, ıslaklığa ve kavrayışa dair enerjilerini simgeler. Çin felsefesi bu enerjileri de yin isimlendirir. Simyada da, ay ve güneş bir bütünün parçalarıdır ve günün güneş ile doğması ve ay ile geceye kavuşması evrendeki bütünün en görkemli göstergesidir. Bu birbirinden ayrılmaz bütün, Güneş tanrısının ay biçiminde, Ay tanrıçasının da güneş biçiminde kolye takmasıyla daha da belirginlik kazanır.

Cupid ya da Eros’un ruhu olan geleneksel çocuk başlı, kanatlı melek figürü, simya dünyasına ait bu çiftin üstüne yerleştirilmiştir. Eros, daha sonraki mitolojik hikayelerde, Afrodit’in oğlu olarak ün kazanmıştır; fakat Eros’un asıl kökleri Gece’nin ve Kaos’un güçlerine uzanmaktadır. Bu kartta Eros, bilinmezliğin ve aşktaki anarşizmin simgesidir. Eros’un mızrağındaki ok aşıkların kalbine doğru yönelmiştir ve bu ok hedefini sadece bir kez bulduktan sonra, aşıkların aralarında oluşan bağın değişmesi mümkün değildir.

Figürün her iki tarafından yükselen kırmızı güller eril güneşin beyaz güller ise dişil ayın simgeleridir. Simyada beyez güller bilgeliğin ve bütünlüğün sembolleridirler. Kırmızı ve beyaz güllerin birlikteliği, evliliği simgeler. Kırmızı güller, romantizm ve baştan çıkarıcılık düşünceleri üzerinde gövdelenen tutkulu bir yüreğin göstergesi iken beyaz güller de ışık, saflık, güzellik ve gizemin simgeleridirler. Bir çok geleneksel söylemde, güllerin Cennet Bahçesi’nde yeşeren Yaşam Ağacı’nın çiçekleri olarak söz edilir.

Aşıklar kartı, çok derin anlamlara ev sahipliği yapar. Kart numarası, Venüs’nü numarası olan 6 rakamıdır ve bu rakam gerilimle birlikte var olan uyumun simgesidir. Sevgi bütünlüğünün kartı olarak, erotizm ve paganizme yönelik bir anlam barındırır Aşıklar Kartı! Bu anlam, Kilise’nin kuruluş dönemlerinde kesinlikle onay görmemiştir. Aslında, tarot kartlarının ilk versiyonlarında Aşıklar kartı, dişi eşin yaşlı bir kadın ya da tanrıça olduğu bir çifti göstermekteydi bu Gnos tik tema geleneksel ritüel ve törenlerden uzanıp gelmiştir tarot kartlarına! Bir çok kartta, çiftin üstünde resmedilmiş Cupid gerçek aşkın göstergesi olarak kabul edilmiştir. Buna ek olarak, her bireyin ruhunda yer alabilecek erkek ve kadın birlikteliğinin simgesi olarak da kabul edilmiştir.

Mistik evlilik törenleri tema olarak, simyada fantastik bir deneyim yaşar. Güneş tanrısı ve Ay tanrıçasının evlilikleri, simyada Kimyasal Düğün Töreni olarak belirtilmiştir. Su yüzeyindeki, aya ait dişil güçler ile güneşe ait eril güçlerin birlikteliğinden doğan ruhsal yolculuk ya da psikolojik süreçler, kimyasal reaksiyonlar için anahtar kelimelerdir ve Tantra gibi doğuya özgü cinsellik ile ilgili felsefeleri işaret ederler. Tantra felsefindeki gizemler ve cinsel ruhsal bütünlüğün aydınlığa çıkacağı inancı, simyaya ait sembolizmin hakkında daha fazla bilgi sağlamaktadır ve tüm bunlar Saray Aşk şiirlerinin özünü oluştu rur.Aşağıda ilk kez 1400’lerde yayınlanmış, simyayı işleyen efsanevi bir şiirden kısa bir alıntı bulunmaktadır:

Krallığın sahibi çiftlerin, cinsiyetsiz olarak düşündüğü sihirli çocuk, tıpkı çocuk başlı kanatlı meleğin Aşıkların üstünde yer alması gibi, çiftlerin başının üstünde resmedilir çoğu zaman! Buradaki cinsi yetsizlik, kadın ve erkeğin enerjilerinin harmanlanmasıyla yaratılan bütünün göstergesidir. Karttaki kanatlı figür ayrıca simyadaki dengeyi ve ölçüyü sembolize eder. Deli’nin yolculuğu, bu kart ile olgunluğa ve sevgiye yol alır. Artık Deli, ya şimdiye kadar yaşadığı deneyimlerle yetinmeyi ya da yeni macera ve keşiflerin cazibesine yolculuk etmeyi seçecektir.

Düzün Anlamı
İlk bakışta aşıklar kartı, yorumu oldukça basit bir kart gibi gözükür. Aslında bie açıdan da böyle olduğunu inkar edemeyiz ! İmparato riçe ya da Kupalar ile birlikte belirdiğinde, alımlılık, romantizm ve iki birey arasındaki göz kamaştırıcı kimyayı ifade eder. Aşıklar kartının belirttiği her türlü ilişki, kendiliğinden gelişen ve unutulmaz nitelikte olan fakat kesinlikle evliliği haber eden bir ilişki değildir. İlişkiyi betimleyen bir kart olarak, size yoğun bir biçimde, akıl, beden ve ruh birlikteliği yaşanacak bir ilişki sözü verir. Daha sonra yaşanacak olgular, bu sözden bütünüyle bağımsızdır; buna dair eski mitler bu bağımsızlık kavramına oldukça fazla yer verirler. Erotizm, romantizm ve aşk, duyarlılık anlaşması üzerine kurulmuş bir evlilik ilişkisinden oldukça farklıdır. Bu bağlamda Aşıklar, tutkunun kuralsız ve müphem oklarını taşırlar.

İkinci olarak, Aşıklar kartı seçenekler kartıdır. Romantik bir partner seçimi kontrol dışı gözükebileceğinden, buradaki seçenekler kavramı içgüdüsellik ve duygusallık ile doğrudan ilgilidir. Söz konusu seçenekler, halen yürüdüğünüz yol ile bilmediğiniz bir yol arasında karşınıza çıkacak riskler dahilinde yapacağınız seçimler olacaktır. Aynı yaşamı sürmeye devam ettiğinizde sizi suçlayabilecek birisi yoktur ; fakat Aşıklar kartı size yeni bir şeyi keşfetme şansı sunuyor. Bu kart, yaşamınızı, rüyalarınızı ve umutlarınızı değerlendirmenizi sağlayarak, bir karar alabilmeniz konusunda size yardımcı olacaktır bu bütünde sunulan seçenek, kararlarınızı karmaşa ile sonladıracak ya da yaşamınızı çıkmaza sokacak bir seçenek değildir; aksine sizi zaman içindeki uykudan uyandırarak çeşitli olasılıklar ile yüzleştirecektir Aslında karşılaştığımız her olgu genelde farkına varamadığımız seçenek
leri getirir bize.İşte aşıklar kartı, bu anın kristalleştiği bir değişimandır.

Tersin Anlamı
Aşk üçgenlerini, gizli ilşkileri ve sadakatsizliği simgeler. Kılıçların üçlüsü ile açıldığında, yukarıdaki anlamlara daha fazla yaklaşır. Aşıklar kartının ifade etmek istediği belirsizlikliktir. Yeni bir ilişkiye girmek üzere iseniz şu soru ile uyarır sizi: Bu kişi size uygun mu? Söz konusu kişi, sizin düşündüğünüz kadar özgür olmayan bir birey olabilir. Bir ilişkideki genel beklentilerinize cevap veremeyecek bir kişi olabilir bu insan! Bir ilişkinin sonunu ifade eder ve bu ilişkinin sonlanış nedeni çok nadir olsa da geçmişteki anı yada ilişkileriniz olabi lir.Bütün sorunlara rağmen, iki kişi arasında asla geri çevrilemeyecek ölçüde olan bir çekim söz konusudur.
Savaş arabası ve onun kullanıcısı, bir çok mitolojide de sözü geçen zaferin ve kahramanlığa özgü konumu sunmaktadır. Araba sürücüsü, genel olarak kutsal bir varlıktır yaşamdaki devinimlerin yönlendirici usu olarak simgelenir.

Ustaki düşünce ve etkileri, arabayı çeken ejderha figürleri ile sunulmak istenmiştir arabayı çeken figür olarak güller seçilmiş olsaydı araba Güneş tanrısı Apollo’nun, gene benzer olarak sevginin sembolü kumrular seçilmiş olsaydı araba Afrodit’in arabası olacaktı.

Yansı aslan yarısı kartal varsayılan ejderha figürleri, tarot kartlarında dikkatliliği, gücü, adaleti ve kaderi sunmak için seçilmiştir. Siyah ve gümüş figürler, tüm yaşam öykülerindeki var olan ruhlan ve aktif ve kavrayışa özgü enerjileri simgeler. Doğuştan gelen çift yönlü eneıjiler, tarot sembolizminde önemli bir yere sahiptir.
Kartın her iki tarafında da bulunan yeni ay figürleri, bu kartı Yengeç burcu ile ilişkilendirir; çünkü Yengeç burcunun doğum gezegeni Ay’dır. Ay kendini yıl boyunca yenilediği için, bu figürler yeni başlangıçlann habercisidir. Savaş Arabası, zafer anlamındadır ve her yeni koşula’ sırada olan ne ?’ sorusu ile adım atar.

Yengeç figürü tüm eylemlerini, Haziran ayında kuzey yarımkürede gerçkleşen yaz gündönümünün sembolü olan Yengeç burcu ile birlikte gerçekleştirir: Ay’a ait bir sembol olduğu için, ölüm ve rüyalar ile ilişkilidir ve bu ilişki bu kartı, onun mistik partneri olan Ölüm kartı ile ilişkilendirir. Dünya mitolojilerinin birçoğunda, görkemli tanrıçanın aşığı, yeniden doğmak ve dirilmek adına her sene yaz gün dönümünden sonra ölür.

Tarot Falı Kupaların Sekizlisi Kartı Anlamı

indir

Bu kart, yönünü kupaların belirlediği bir yolu gösterir. Yol boyunca, iki kupadan sular akar. Yılan gibi kıvrıl m, sıvı motifi duyguların yol boyunca yaşadığı gelgiti belirtirken, bu kart üzerinde uzanan yol duygusal ve yaratıcı bir yolculuğu simgeler.

Düzün Anlamı
Tüm gelişme ve eylemler, Sekiz rakamının titreşimini taşıyan bütün kartlar için geçerlidir. Buradaki eylem, duygusal bir güdünün neden olduğu bir eylemdir ve bu kart aynı zamanda, önceleri çok değerli olan bir şeyin terkedileceğini vurgulayabilir. İlişkiler, uzun süreli hırslar, maddesel başarı için verilen mücadeleler tüm bunlar sizi hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Doyuma ulaşmak için yapılan eylemler, başarısızlıkla sonuçlanmış olabilir. Ve siz tüm bunlan aşmak istiyorsunuz. Bu kart duygusal bir kart olduğu için, bu hislenimler gerçekçi olabilir ya da olmayabilir. Çevreleyen diğer kartlar, bu konuya daha ayrıntılı yorum getirecektir.

En düz anlamıyla, bu kart bir yolculuğu haber vermektedir. Hayatın anlamını bulmak ya da deneyim kazanmak istemi ile başka ülkelere ve kültürlere yolculuklar yapılabilir. Bir başka durumda ise, dinlenme ve değişim gereksinimi ile yapılacak içsel yolculuklarını belirtebilir.

Duygusal bir bağlamda belirdiğinde, bir ilişkinin ya da yaratıcı tasarımların doyuma ve amaçlarına ulaştığının farkına varacaksınız. Tek başınıza kalsanız da amaçlarınıza ulaşacaksınız. Yeni başlangıçlar için bazı şeylerin son bulması gerekiyor. Bütün sekizliler kader ve talih ile ilgili kartlar oldukları için, gelişen olaylar size kaçınılmaz olgular olarak gözükebilir.

Tersin Anlamı
Ters Kupa sekizlisi, sizi engelleyen duygusal ya da fiziksel durumları sembolize eder. Bunlar bunahm, karmaşa ya da melankoli olarak belirebilir. Bu belirtiler, bedenin ihmal edilmesinin ya da duygusal dünyada yaşanan hayal kırıklarının belirtileri olabilir. Her koşulda, enerjinizi yenileyebilmek için desteğe ve yardıma ihtiyacınız var!

Tarot Falı Kupaların Yedilisi Kartı

indir

Bu kart, suyun altındaki krallığı bir deniz kızı ile simgeler. Bu figür, iki kupayı coşkulu bir kutlama ile yukarıda tutarken, diğer beş kupa da onun sunduğu bolluk ve şans sözü etrafında konumlanırlar. Bu imge, bu kartla ilgili olan rüyalara ve masallara özgü nitelikleri sembolize etmekle birlikte, kartın bilinçdışı, güçlü enerjilerini işaret eder.

Düzün Anlamı
Bu kart, gerçek ve imgelem olan şeyler arasındaki bağların görünmez olduğu süreci belirtir. Bolluk zamanını vurgulamaktadır.

Fakat, size verilen sözlerin ve sunulan olasılıkların birçoğu rüzgarla birlikte uçup gitmiş. Burada önemli olan şey, söz konusu olasılıklar, tasanlar ya da ilişkiler belirmeden önce sabırla bekleyerek, iç huzurunuzu koruyabilmek.

Sert kavramının etkisi altında olan her hangi bir eylem girişimi, engellenecektir. İçinizde her yöne akmak üzere bekleyen enerjinin dı şan çıkmasını engellerseniz, sizi yorgunluğa sürükler. Duygusal anlamda birkaç ilişki ya da iş fırsatları ve kariyer değişiklikleri yaşanabilir. Söz konusu durumlar, sezgilerinizi bütünüyle değerlendirir. Bu sürecin asıl amacı, evrenin bolluk akışını yakalamaktır. Geçek aşkınız ya da hayatınızın en yaratıcı dönemi çok kısa bir süre sonra başlayacak. Bu süreçte somut olan her şeyin hemen peşine düşersiniz, her şey altın perisi gibi kolayca eriyebilir.

Tersin Anlamı
Kart ters geldiğinde, sizi aldanmalara karşı uyanık olmaya davet eder. Kendinizi bir konuda aldatıyor olabilirsiniz örneğin, size uymayan bir sevgiliyi arzulamak gibi. Bireysel öz güvene zarar veren fanteziler alkol ya da uyuşturucu aracılığıyla gerçeklik kazanabilir. Geçici yaşamsal tehlikelerin altım çizmektedir. Eğer kendinizi’ Zamanım olduğu zaman…’ gibi bahane cümleleri ile karşı karşıya bulursanız, rüyalarınızın ne kadannm gerçekleştiğini de sorgulamalısınız. Söz konusu durum, sadece bir fanteziden ibaret de olabilir. Bu yorumlar iş, bireysel ya da ruhsal dünyalar dahilinde olabilir. Kendinizi sorgulayarak, gerçek rüyalannızın neler olduğunu belirlemenin zamanı geldi galiba !

Tarot Falı Kupaların Altılısı Kartı Anlamı ve Açıklaması

indir (1)

Kart, altı kupa tarafından daire içine alınmış aile ve çocuk figürü ile karşımıza çıkıyor. Bu imge, bireysel konumlar dahilinde var olan çocuğu ve aileyi sembolize eder. Her şeyin kökü geçmişe dayanır ve bu köklerin gelişmek için desteğe ihtiyacı vardır. Bu kart, altı rakamının enerjileri ile duyguyu ve yaratıcılığı birleştirerek, çaba sonucunda elde edilebilecek uyumu sembolize eder.

Düzün Anlamı
Geçmişin gücü, bu kartın en önemli mesajlarından biri. Hatırla sanız da anutsanız da, değer verseniz de vemesiniz de, geçmişiniz sadece size özgüdür. Geçmişinizin yaşamınızda önemli bir rol oynadığına dikkat çekiyor! Aşk ya da yakın arkadaşlıklar üe ilgili olarak, geçmişte size oldukça değer vermiş bir kişinin döneceğini müjdeler. Bu kişi sunacağı yeni olasılıklar ile size ilham kaynağı olarak yaşamınıza yeni bir boyut kazandıracak.

îş ya da kariyer ile ilgili olarak da, geçmişinizin sizin için önemli bir kaynak olduğunu vurguluyor. Eski bağlantılarınızın yeniden gündeme gelerek, yarım kalmış tasarıların yeni düşüncelerle tazelenmesini sağlayabilir.İlerleyeceğiniz yön konusunda şüpheleriniz var ise, çocukluk döneminize kadar uzanarak geçmişinizi değerlendirmelisiniz. Size en çok ne keyif verirdi ? Dikkatinizi en çok ne uyandıtrabilirdi ? Geçmişiniz sizin peşinize düşmüyor; sadece gizilgücünüzü açığa çıkarmak için sorularıyla fırsat tanıyor!

Tersin Anlamı
Nostalji ya da pişmanlıklar eylem ve düşüncelerinize egemen olur iseler gelişmenize ket vuracaklardır. İşte ters Kupa altılısı, şimdiyi yaşayamama ve geleceğe adım atamama gibi yetersizliklere dikkat çekiyor. Geçmişteki başarılarınız, mutlu anlarınız ya da acılarınız, karar verme yolunda size yardımcı olamıyorlar. Geçmişin kapısını sertçe kapatarak, yeni bir başlangıç girişiminde bulunmanızın tam zamanı!

Tarot falı adalet kartı anlamı ve yorumu

 

indir (2)

BU FİGÜR ESKİ MISIRLILAR İLE YAKINDAN İLGİLİDİR. MISIRLI TANRIÇA MAAT, GERÇEĞİN AĞIRLIĞI İLE BULMAK İÇİN ÖLÜNÜN RUHUNU TARTMIŞ VE GERÇEĞİ BUNA GÖRE YORUMLAMIŞTIR.

Bu güçlü düşünce ile, kendini bir çok mitolojide ve dini inanç sisteminde var eden dişil adalet figürü, en çok hatırlanan ilk imgelerden biridir. Dişil Adalet figürü, terazilerini tek parmağını kullanarak mükemmel şekilde dengelemektedir. Bu teraziler, dişil figürün dene yimlemek zorunda olduğu hassas ve sağlıklı muhakemenin göstergesidir. Denge, uyum, nesnellik ve eşitliğin doğal göstergeleri olan teraziler, Terazi burcunun sembolleridirler.

Adalet kılıcı, kesinliği ve nesnelliği algılayabilme özelliğini simgeler. Zihni karmaşık yönelişlerden uzak tutan, zihinsel silahtır kılıç! Kılıç ayrıca, hayallerin sisli cazibesinin karşısında gerçeği savunan hakikatin silahıdır. Dişil figürün elindeki kılıç, içgüdüsel tepkiler ve duygusal dürüstlük ile gövdelenmiş zihni sembolize eder.
Terazi ve kılıç kombinasyonu, içsel eril ve dişil temelleri ifade eder. Bu temeller, gerçek adalete ulaşmak için vazgeçilemeyecek unsurlardır ve Deli’nin bütüne olan seyahatinde var olmak zorundadırlar. Bu nedenle, gerçeğe dayalı, dürüst bir yaşam için fedakarlıklarda bulunan Aşıklar ile Adalet kartlarının birliktelik gereksinimleri sunulur Rönesans Tarotu’nda !

Mantık Tanrıçası
Dengenin ve dürüstlüğün sembolü olan Adalet kartı, Rönesans Tarotu’nda 8, daha sonraki modem tarot kartlarında da 11 rakamı ile gösterilmiştir. Biz iki nedene dayanarak, 8 rakamını kullanmayı uygun gördük. Bunlardan birincisi, bu sayının sunduğu pozisyon, bu kartın Asılı Adam kartı ile ilişkisini belirtmektedir, bir başka değişle, rüyalar ve ruhun özgürlüğü ile denge ve kontrolün birlikteliğini! İkinci neden ise, dişil figür tarot yolculuğunda Kader Çarkının ilk dönüş noktasında biçimlenen 11 numaralı Direnç kartında yer almasıdır.

Adalet kartı, imgelenen dünyasının yan kutsal yaratılan olarak belirtilen İnanç, Umut ve Merhamet gibi övgü dolu kavramlarda vücut bulur. Eski Mısır tanrıçası Maat, ‘ hakikat ve adalet’ anlamına gelir.. Dişil figürün tarttığı saf bilinçli ruhların ağırlığı, bir kuş tüyünün ağırlığı kadardır. Burada, söz konusu ruhtan, tanrıçanın varoluşunda bulunan olumsuz itirafı, kendi yaşamını varedebilmesi için anlatması beklenmektedir.

Bu itiraf, İncil’deki On Emir’le oldukça benzerlik gösterir : Fakiri soymadım… Kimseyi ağlatmadım… Hiçbir şekilde acıya izin vermedim… Kimsenin açlıktan acı,.çekmesini istemedim… Hiçbirşeye yanlış tanıklık etmedim…
Ölülerin ruhunu tartarak ruhun gerçek ağırlığını ve yaşamını açığa çakarma düşüncesi üzerine kurulmuş olan bu imge, Hıristiyan sanatının en güçlü öğelerinden biri olmuştur. Bu kartın, Vatikan’da Raphael tarafından resimlenen bir çeşidi Latin yazıtlarından birine dayanmaktadır: “Adalet herkese layığını verir.”

Eski bir inanç, cennete özgü ödül ve yeniden dirilişler ile ilgili bu düşünceyi 8 rakamıyla ilişkilendirir. Seçilen ruhlar için 8 kutsama ve lanetlenmeyi bekleyenler için 8 ceza vardır. Etki ve tepki kanununun en anlaşılır örneği olarak, kader ile yakından ilişkisi bulunan 8 rakamı yan olarak konumlandığında sonsuzluğun simgesidir. 8 sayıs ile ilgili evrendeki adalet kavramında yer alan bu inançlar hala geçerliliğini korumaktadır.

Doğal erdemin simgesi olan Adalet, Savaş Arabası kartı ve Ermiş’in düşünce dolu krallığı arasında belirmektedir. Bu konumda hırsın getirdiği tehlikelerin aşılmak üzere olduğunu gösterir. ‘Mısırlı Olumsuz İtiraflar’dan birinde şöyle bir cümleye rastlarız: “Kendi zenginliğimi başkalarının mülkiyetinden yararlanarak arttırmadım.” Bu cümle, başkalannm mülkiyetinden faydalanmanın binlerce yıl önce de yanlış olarak kabul edildiğinin göstergesidir. Bu kart Savaş Araba sı’nın zaferleri ile Ermiş’in ruhsal bilinci ile arasındaki dengeyi nitelendirir. Tarot kartlarının tümü yaşam boyunca, ruhsal büyüme ve bütüne ulaşabilmek için yaşanılırsa, yaşamsal ikilemler arasındaki dengenin bulunabileceğini belirtir.

Düzün Anlamı
Denge, düzen ve kesinlik ile iligili tüm kavramları ve bu kavramlara duyulan gereksinimi imgeler. Belli bir kişiyi temsil ettiğinde, bu kişinin dürüst, açık görüşlü ve dengeli bir insan olduğunu belirtir. Bu nitelikler profesyonel yaşamda ihtiyaç duyulan niteliklerdir ve bu kart yapacağınız kanuni, parasal ya da politik görüşmelerde, bu niteliklerin önemli bir yeri olduğunu vurgular. Kanunla ilgili bir konunun ya da daha farklı hassas konuların sizi beklediğini ifade eder. Her hangi bir davanın sizin lehinize olduğunu ve aldığınız kararların mantıklı ve sağlıklı olduğunu vurgular. Adalet kartı duygusal olmayan bir karttır ve yönlendirdiği kararların tarafsızca alınmasını zorunlu kılar.

Hayatınızda karar verme aşamasında olduğunuzu ve bu kararın her şey değerlendirilerek alınması gerektiğinin habercisidir. Kararınız konusunda mantıklı düşünmek ilk aşamada zor olabilir, bu durumda Adalet kartı olaylara nesnel yaklaşabilecek ve son karan vermenizde sizi istemleriniz doğrultusunda yönlendirebilecek tarafsız bir bireyle diyalogda bulunmanızı önermektedir.

Baş Rahip, Tılsımların Birlisi ya da Kupalann Birlisi ile birlite açıldığında evlilik ilişkisinin habercisi olabilir. Bunun dışında daha çok iş ilişkilerine dair açıklamalara yönelmek doğru olacaktır.

Tersin Anlamı
Resmi görüşmelerinizde ya da parasal konularda bir gelişmeyi haber verir. Kanşıklık, mahkemeye dair konulan ve para ile ilgili görüşmelerinizi çevrelemiştir. Aynca bu sorunlar ile ilgili maddi yıkıma uğrayabilirsiniz. Kılıçların Üçlüsü ya da Aşıklar kartı ile birlikte açıldığında bir boşanma olasılığı sunabilir.

Tarot Falı Balık Burcu Yorumu

logo (1)

• AŞK: Partnerinizle yaşayacağınız olaylar neticesinde öfke ve kızgınlık duygularınız açığa çıkabilir. Bunları aslında endişe ve kuruntularınız tetikliyor. Şayet pozitif düşünürseniz, partnerinizle beraber güzel hayallerinizi, fantezilerinizi gerçekleştirme potansiyeliniz var. Cinsel enerjinizi doğru kullanmanızı tavsiye ederiz.

• PARA: İş ve para konularında kolay risk alacağınız bir döneme giriyorsunuz. İçinizde iş için yabancı ülkelere gitme isteği uyanacak. Böyle bir olayı kendi gelişiminiz için deneyebilirsiniz, fakat sorumluluklarınız sizi bayağı zorluyor. Temkinli olmak yüzünden bir türlü karar veremiyorsunuz.

•SAĞLIK: Bu dönem kendinizi stres altında hissedebilirsiniz ve bedeninizden strese dayalı hastalık sinyalleri gelebilir. Üreme organlarınızın hassaslaştığı bir dönemdesiniz. Ay sonuna doğru şans kapınızı çalmayabaşlayacak ve rahatlayacaksınız. Stresli zamanlarda alkollü içeceklerden ve yağlı yiyeceklerden uzak durmamzı ve stresinizi azaltacak yöntemleri mutlaka bulmamzı öneririz.

Tarot Falı Kova Burcu Yorumu

logo (1)

• AŞK: Kendinizi göstermek, kabul ettirmek için partnerinizle sık sık çekişme içinde olacağmız bir dönemdesiniz. Partneriniz veya yeni tanışacağınız kişiyle ılımlı davramşlar içinde bulunmaya gayret gösteriniz. Sürpriz bir şekilde birisiyle tanışıp, sıra dışı, radikal bir ilişki de yaşayabilirsiniz. Bu ilişki sizi çok yormasına rağmen, neticede farklı bir yönünüzü keşfedip gelişim kaydedebilir ya da bunalıma da düşebilirsiniz. Burada gerçek içsel ihtiyacınıza kulak vermenizi, yüreğinizin sesini dinlemenizi tavsiye ederiz.

• PARA: Karşımza bir yandan sürpriz bir şekilde alışılmışın dışında, radikal fırsatlar çıkacak ve bunları gerçekleştirme isteği duyacaksınız; öbür taraftan da temkinli davranmak zorunda hissedecek ve bir türlü karar veremeyeceksiniz. Ne tür karar verirseniz verin, neticede yaşayacağınız olaylar sonunda öğrendiğiniz takdirde hep kazançlı çıkan siz olacaksınız. Çünkü derinlerinizde saklı potansiyellerinizin açığa çıkacağı bir dönemdesiniz. Bunu yaratıcılığınızla birleştirirseniz işinizde çok başarılı olursunuz. İşle ilgili problemlerde aklınıza aniden çözümler gelebilir, yeter ki düşüncenizi işinize odaklayınız ve rahat, kaygısız davranmaya çalışınız.

• SAĞLIK: Stresli bir dönemde olduğunuz için bedeninizden sinyaller gelebilir. Alerji, mantar, uçuklar, aftlar gibi strese dayalı hastalıklarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Enerjinizi ne kadar maddeye dönüştürürseniz, o kadar rahatlarsınız. Açık hava sporları, yürüyüşler yapmak veya sahip olduğunuz hobilerle uğraşmak size çok iyi gelir. Bu dönemde hayal ettiğiniz bir hobiye başlama fırsatınız da var. Bu fırsatı muhakkak kullanın. Kendinizi duygusal baskıda hissedip rüyalar, belki kabuslar da görebilirsiniz. Unutmayın ki, kabuslar bedeninizin sigortasıdır.

Tarot Falı Yengeç Burcu Yorumu

logo (1)

• AŞK: İlişkilerinizde gerilim yaşayabilir, bunun sonunda öfkelenebilirsiniz. Korkularınız ve endişeleriniz yüzünden partnerinizle yaşayacağınız olayları fazla büyütmeyin. Tartışmalarda öfkenizi kontrollü göstermeye çalışın. Yaratıcılığınızı kullanarak bir takım ufak sürprizler hazırlayıp,hem partnerinizi mutlu eder hem de enerjinizi güzel harcamış olursunuz. Örneğin ay ortalarında evinizde sürpriz bir davet verebilir veya bir doğa gezisi düzenleyebilirsiniz. Bu organizasyonlarda bekar kişiler farklı, sıra dışı bir aşk yaşayabilirler.

• PARA: Karşınıza iyi iş imkanları, hiç aklınızda olmayan bir müşteri veya terfi fırsatları çıkabilir. Bunları değerlendirmek için çok düşünebilirsiniz ama muhakkak değerlendirmeye çalışın. Böylece hem gerilimdeki enerjiniz boşalacak hem de şansımzı denemiş olacaksınız. Farklı sorumluluklara ve görevlere ihtiyaç duyduğunuz bir dönem içindesiniz.

• SAĞLIK: Ay başında yaşayacağımz ruhsal gerilimler ay sonuna doğru muhakkak hafifleyecek ve sağlıklı bir yılbaşı geçireceksiniz. Kendinizi baskıda hissettiğiniz günlerde, bütün bir senenin değerlendirmesini yapınız ve kendinize gelecek sene için ulaşılabilir, yepyeni hedefler koyunuz. Bu duygu sizi hem stresten uzaklaştırır hem de gelecek seneyi daha rahat geçirmenize neden olur. Dişlerinize ve kemiklerinize bu dönem daha fazla dikkat ediniz.

TAROT FALI KADER ÇARKI KARTI

indir (1)

Kaderdeki iniş ve çıkışlar geleneksel olarak çarka yapıştırılmış olan figürlerle ifade edilir. Bunlar daima yaşamın olumlu ve olumsuz olaylarını deneyimlerler. Bir çarka bağlı olma fikri doğu kökenlidir, kaderin görkemli çarkını ve bireyin yaşamı boyunca bağlı olduğu kaderi gösterir. Çark, kuyruğu ağzında olan bir yılan figürü ile çevrilmiştir.
Bu sembol, Ouroboros olarak adlandırılır ve yaradılışı, ölümsüzlüğü ve sonsuzluğu simgeler. Ouroboros, yılan gibi kıvrılan bir sihir kralına, onun evrenin ve bütün yaratıların sembolü olarak gören ortaçağ büyücüleri ve simyacıları tarafından verilen bir isimdir.Burada Ouroboros, sekiz köşeli bir yıldızı, bütünü ve insanoğlunun eriminin ve ya anlama gücünün ötesinde kuşatan kutsal güç örneklerinin sembolünü kollan arasına almaktadır.

Zodyak’m dört değişmez işaretinin sembolik figürleri, bu kartın dört köşesinde de görülmektedir. Bunlar Zodyak’taki Boğa burcunun ve ilk bahar mevsiminin sembolleridir. Toprak elementinin ve fiziksel duyarlılığın sembolüdür. Aslan figürü, yazın yükselişini ve hasat zamanını gösterir. Ateş elementi, sezgi ve hayal gücünü simgeler. Anka kuşu / Kartal figürü, son bahar mevsimini belirtir. Akrep burcu, su elementini, duygulan ve cinselliği temsil eder. Kova burcunun meleği, kuzeydeki kışın kalbi Ocak ayını simgeler. Bu burç, düşüncenin gücünü, hava elementini ve bütün yaşayan canlılann yapı taşı sayılan, eski dünyanın dört elementini sembolize eder. Bu yüzden Kader Çarkı, zihinsel, fiziksel, duygusal ve tinsel odaklan simgeler.

Çark Dönüyor
Kader Çarkı 10 numarada yer alır ve bu numara, son ile başlangıcı belirtir. Çark sürekli döndüğünde tarot kozlarından ikinci tinsel döneme rastlar. Deli artık bir dönüş noktasına ulaşır; çünkü bilinçsizce ölüler diyannm girişinde durmaktadır.

Bu çark, Zodyak’m değişmez dört işaretinin sembolleri ile çevrilmiştir: Boğa, Aslan, Akrep burcundaki Anka kuşu ve Kova burcundaki melek figürleri! Dönemsel sembol olarak çark, yaradılışı ve astrolojinin yedi gezegenini simgeler. Jüpiter astrolojideki iyi kaderle birleştirilmiş bir gezegenidir. Bununla birlikte, bu gezegen bereketini sadece toprak için çalışanlara hediye edebilir.

Kader çarkının kökleri eski medeniyetlere uzanır. Etrurya’lı tanrıça Vortumna eski Roma’daki talih tanrıçası Fortuna zamanın dönüşünü kontrol eden tanrıça olarak anılır. Ortaçağ imgeleri, sıklıkla insanları kader çarkında yol alırken göstermiştir zenginlik ve fakirlik döngüsü. Keltik Çarkı ise başka bir tanrıça olan Arianrhod’a aittir. Bu tanrıça, gece gökyüzünde Samanyolu olarak ortaya çıkıp, yeniden doğuş ve dünyasal ölümün ötesinde cennete giden yoldur. Ortaçağa kadar, tanrıçalar ve çarkları, kadınlara verilen asalet ünvanı Dame ile bütünleştirilmiştir. Kader Çarkı günümüzde de yaygın olarak anılan bir semboldür ve söz konusu tanrıçalar Şans Kadınlarını sembolize ederler. Deli, artık ölüler diyarmdadır.

Düzün Anlamı
Parlak, canlı ve kişisel olmayan enerjiyi semboller. Değişimi, kaderin beklenmedik getirilerini gösterir. Kontrol dışı deneyimleri belirtmekle birlikte, yapılacak planlar hiç birşeyi değiştiremeyecektir. Romalı filozof Ovidius’un İ.Ö. 43, İ.S. 17 sözleri bu kartın anlamı ile örtüşür: ” Şans herzaman güçlüdür, yeter ki bir oltanız olsun, en bereketsiz gölde bir balık olacaktır. ”

Kader çarkı bir kişi için söz konusu olduğunda, siz yaratıcı bir enerjiye sahipken düzeninizi bozabilir. Çevreleyen kartlar bu enerjinin hayatınızda nasıl etkili olacağını gösterecektir. Yaşamınızda her hangi bir konuda olacak değişikliği haber vermektedir. Dolayısıyla çevre kartların yorumu oldukça önemlidir.

Bu kart bir bireyi temsil ediyorsa, duygusal yaşamınıza daha geniş bir alan müjdeliyecektir. Eğer bir aşk ilişkisi söz konusu ise, bu ilişki uzun süreli olmasa da sizi bir dönem özgür kılacaktır. Kader ile gelebilecek bir mutluluk belirtiliyor.

Tersin Anlamı
Size meydan okuyucu yeni gelişmeler söz konusudur. Geçmişteki deneyimlerinizin sonuçlarını görmeye başlıyorsunuz. Karşılaşacağınız olgular geçmişteki deneyimlerinize göre olumlu ya da olumsuz olabilir. Kader çarkı daha ayrıntılı bir yaşam sunuyor.