AY (Yengeç burcu) 2015

Olumlu Özellikleri: Merhametli, sevgi dolu, şefkatlidirler. Çok iyi niyetli ve çok yardımseverdirler. Aşka aşıktırlar. Aşkları tutkulu ve uzun sürelidir. Sadıktırlar. Sezgileri çok güçlüdür, görünenin ardındaki gerçeği sezgileriyle idrak ederler. Yaratıcılık ve sanatçılık özellikleri çok yüksektir. Kendinden büyüklere çok saygılı, küçüklere çok şefkatli, acizlere ise korumacı ve destekçidirler. Etik değerlere önem verirler. İşlerini titizlikle yaparlar. Her zaman çalışma arkadaş lan, üstleri, astlan tarafından sevilir ve sayılırlar. Saygınlık uyandıran asil bir duruş sergilerler. Doğallığı ve sadeliği severler ve çok zevklidirler. Ailelerine ve dostlanna çok bağlıdırlar. Fedakâr ve hatırşinastırlar. Çok sabırlı ve dayanıklı olurlar. Güçlü bir iradeye sahiptirler. Her anlamda bereketli bir yaşam sürerler ve çok şanslıdırlar.

Olumsuz Özellikleri: Yaşadıkları ilişkilerde hükmedici ve çok kıskanç olabilirler. Kontrolcülükleriyle kendilerini de başkalarını da huzursuz edebilirler. Şehvetli olup sekse düşkün olabilirler ve sıklıkla aldatabilirler. Gerçi saman altından su yürüttükleri için çoğu zaman aldattıkları fark edilmez. Kuşkucudurlar ve kimseye güvenmeyebilirler. Eşlerini ya da sevgililerini sürekli kontrol ederler. Özgüvenlerini çabuk kaybedebilirler. Kendilerini baş kalannm sevgileriyle var edebilir ve kurban psikolojine girebilirler. Suçlayıcı, yargılayıcı ve eleştirici bir üslupla iletime geçebilirler ve ilişkilerinde sorun yaşayabilirler. Kindar olabilir ve intikam alabilirler. Depresif ruh haline çok çabuk geçebilirler. Çok utangaç ve çekingen olabilirler. Tembel olup başkala nnm sırtından geçinebilirler.

Yengeç’in tekâmül sınavları
Hükmedici, kontrolcü olmaktan uzaklaşmalıdırlar.
Kıskançlıklarını dizginlemeli ve şüphecilikten vazgeçmelidirler.
Kendilerine verilen sanatsal yaratıcılık enerjisini mutlaka yaşama geçirmelidirler.
Sevgi ve merhamet dengelerini kurmalı, kendilerini yok edecek kadar vermemeli ya da sürekli karşıdan sevgi beklememelidirler.

Yaşamın akışına, insanlara, kendi iç güçlerine güvenmeyi öğrenmelidirler.
Maddi ve manevi bolluk ve bereketin kendilerine armağan olarak verildiği ni hatırlayarak şükretmelidirler.
Yengeçlerin kişilik özellikleri aşağıdaki esmaların terkibinden oluşmaktadır. Diğer esmalar da kendilerinde bulunmaktadır ancak aşağıdaki esmalar daha güçlü etkiye sahip olup Yengeçlerin kişiliklerini oluşturur.
El Batın: Görünmeyen âlemde varlığını kuvveleriyle gösteren, görünenin ardındaki hakikatin tek sahibi ve yöneticisi olan Allah, bu güzel esmasından bizlere armağan ederek bizlerin de görünenin ardındaki gerçekliğe ulaşmamızı sağlamıştır. Bu algılayış modeli Ay’dan gelen kozmik etkilerin vasıtasıyla zihinlerde aktive olduğu için, Ay etkisi altında olanların sezgisel algıları, duru görü yetenekleri, gözlerden ve görünenden gizli olan bilgilere daha rahat ulaşmalarını sağlar. Sezgilerini güçlendirmek, görünenin ardındaki gerçekliğe ulaşmak isteyen kişiler “Ya Batın” esmasını Ay saatinde şifre adedi kadar zikrederek ba tmlık özelliklerini aktive edebilecekleridir.
El Müssavir: Tüm yarattıklarına en güzel şekilde biçim veren Allah, bu sıfatını da yaşamlarımızda güzellikleri ortaya çıkarabilmemiz için ve yaratım gücümüzle ortaya koyduğumuz güzelliklerde, eserlerde Allah’ın kudretini görebilmemiz için bizlere armağan etmiştir. Ay etkisiyle zihinlerimizde aktive olan bu meleke özellikle Yengeçlerde ve güçlü Ay etkisi altında olan kişilerde kendini daha çok gösterir. Sanatçıların hemen hemen hepsi Ay’dan güçlü etkiler alan kişilerdir. Sanat eseri ortaya koymak isteyenlerin, çocuk doğurmak isteyenlerin “Ya Müsavvir” şeklinde Ay saatinde şifre adedi kadar bu esmayı zikretmeleri kozmik enerjilerin kendilerine akışını sağlayacak ve yaratıcılık enerjisi aktive olacaktır.
El Vedud: Sevgi enerjisinin tek kaynağı anlamına gelen bu güzel esma da yine Ay’dan yayılan kozmik ışınlarla bizlerin zihinlerini aktive eder. Ay etkisi altında olan kişiler doğal olarak sevgi enerjisiyle yaşamlarını sürdürürler. Biz ler “Ya Vedud” şeklinde zikrettikçe Allah bize sevgisini daha çok gösterir ve biz Allah’a daha çok sevgi duyarız, yakın oluruz. Yaratanımızla aramızdaki bağ sevgiyle güçlenir. Bu esmayı aramızda sevgi bağının oluşmasını istediğimiz kişiler için de yine Ay saatinde şifre adedi kadar zikredebiliriz.

El Vasi: Allah, maddi ve manevi bolluğu ve bereketiyle her şeyi kuşatır. Ay sayesinde de bizlere maddi ve manevi enerjileri ulaştırır. Bu nedenle Yengeçler ve Ay etkisinde olanlar hem maddi hem de manevi bereket içerisinde yaşam sürerler. Bu bereketin Allah’tan geldiğini her zaman hatırlamalılar ve şükretmelidirler. Armağan olarak gelen bolluk ve bereket enerjisi Yengeçlerin tekâmül smavlarmdandır. Şükretmeyip küfrederlerse, Ay’dan akarak gelen kozmik ışınlar kesintiye uğrayacaktır. Kıtlık bilincine geçerek kıtlığı deneyim leyeceklerdir. İlim, sezgi, para, sevgi, yaratıcılık, huzur, sağlık vs. gibi tüm rızık enerjilerini bolluk ve bereketle kendimize çekmek istersek “Ya Vasi” şeklinde Ay saatinde şifre adedi kadar esmaları zikrederek kodlarımızı aktive edebiliriz.
Yengeç burcundakiler, bu güzel esmaları zikrederek yaratıcılıklarına yaratıcılık, sevgilerine sevgi, güzelliklerine güzellik, bereketlerine bereket katarlar. Diğer burçlar kendilerinde Ay gezegenine ait özelliklerin oluşmasını isterlerse Ay gezegeni zamanlarında seçtikleri Esma’ları zikredebilirler.

Bir önceki yazımız olan İlişkilerimiz başlıklı makalemizde astroloji nedir, fal ve ikizler hakkında bilgiler verilmektedir.

Leave a comment