Yıldız Tarot Falı Kartı Yorumu

tarot-fali-bak1-17

YILDIZ

Yıldız Tarot falı Sembolizmi

Saflık ve dürüstlüğü canlandıran çıplak bir kadın figürü, bir seramik sürahiden toprağa sıvı dökerken, diğerini havuzun suyuna durağan bir şekilde daldırmaktadır. Tıpkı astrolojik olarak karşılık gelen Kova burcu gibi, suyu bir yerden alıp diğer bir yere boşaltmaktadır. Tablo, aslın da, kişisel bilinçaltının evrensel bilinçaltı kay nağına dalan ve bunları günlük yaşamın düşü nülebilir alanına uygulayan kadını canlandıran, yıldız kartına atfedilen meditasyonu tanımlar. Ortadaki yıldız, ruhani benliğin ruhu ve onun aydınlığı ya da meditasyon devam eder ken dışa açılmasını gösterir. Onu çevreleyen yıl dızlar ise, meditaşyondan etkilenen, kişisel astrolojik eneıji merkezle rini sembolize eder.

Bilinçli düşünceyi, aklı sembolize eden kuş, sessizce açılan kainatı izleyerek ağaçta oturmaktadır. Kartın numarası on yedi (XVII) bu kez, ruhun dışa açılması ve bu özgürlüğü sağlamak için bir (1) nolu özbilinç ile, yedi (7) nolu Savaş Arabası kozunun, muazzam ruhsal kontrolü ile birleştirir.

Yıldız Tarot falı Tasviri

O, kainatın küresini ve çevresini taşıyan, Yunan Tannçası Uranya’dır. Bilinçaltı, evrensel akıl ve ruhun havuzuna daldınlırken onun evrensel gösterisinde İsis’tir. İdeal, saf ve estetik aşkın yıldızlarla ilgili tanrıçası Uranya, Afridot’tir.

Kainatın en güzel gezegeni olduğu düşünülen Venüs, Mısırlı tanrıça Aştart ve Yunanlı tannça Astart’tır. Güneşi doğuran ve göbeği gökyüzü ve yıldızlan temsil eden, genellikle bir vazo ile resmedilen. Mısırlı gökyüzü tannçası Nut’tur.

Meditasyonla ruhlarımızın gelişmesi ile olgunlaşmış bir çiçek gibi açılan, hepimizin güzel ve ilahi kısmıdır.

Yıldız Tarot falı Yorumlama

Ters Yetenekler, arzular ve düşler.

Yıldız Tarot falı kartı, danışanın düşlerini ve isteklerini sembolize eder. Çoğunlukla güven, ithaf ve hevesle doğal yetenekleri aramayı göster mektedir. Aynca Yıldız kartı seçilmiş ya da izlenmiş olması muhtemel bir he deftir. Bunun yanında, pozitif düşünce, iyi ruh ve fiziksel sağlığı orta ya koyar. Danışanın yeni açıklamalar ve bilgiler bulduğu meditasyon, bu kart ile sembolize edilir. Danışanı, yeni kişisel yetenekler ve güçler bulması, esinlenilen yaratıcı hedeflere ulaşması ve bu ruhi egzersizi geliştirmesi için cesaretlendirin. TersYetenekler ve hüsranla sonuçlanmış ümitlerdir. Ters çevrili Yıldız kartı, iyimserliğini tamamını kaybeder. Kötü du rumdaki duygusal, ruhsal ve fiziksel sağlık işaret ediliyor olabilir. Bu olumsuzluk, danışanın silik kişisel imajından kaynaklanabilir. Danı şan, yaratıcı fikirleri ve güçleri geçersiz ve önemsiz zannettiği için, kendisini öyle yetersiz hissedebilir ki, tüm yaratıcı fikirleri ve güçleri sabote olur. Depresyon ve güvensizlik danışanı güçsüzleştirir. Birey sel yetenekleri ve değerleri görmemezlikten gelinir. İlhamın olmayışı ve ülmitsizlik hissi hayallerini yıkar. Danışanı bu hasar verici olum suzluğa karşı uyanık olması veya bir kendi kendine yardım progra mına başlaması için teşvik edin. Bir danışanın gelecek konumunda bu kartı gördüğümde, depresyon ve olumsuzluktan azaltmak için onun ne yaptığmı araştırırım. Güç bir dönemin başlayabileceğini ve negatif durumu düzeltmek için kişisel bir çare bulmasını öneririm.

Bir önceki yazımız olan Terazi Burcu Ağustos Yorumu başlıklı makalemizde burç, TERAZİ ve yorum hakkında bilgiler verilmektedir.

Leave a comment