Tarot falı adalet kartı anlamı ve yorumu

 

indir (2)

BU FİGÜR ESKİ MISIRLILAR İLE YAKINDAN İLGİLİDİR. MISIRLI TANRIÇA MAAT, GERÇEĞİN AĞIRLIĞI İLE BULMAK İÇİN ÖLÜNÜN RUHUNU TARTMIŞ VE GERÇEĞİ BUNA GÖRE YORUMLAMIŞTIR.

Bu güçlü düşünce ile, kendini bir çok mitolojide ve dini inanç sisteminde var eden dişil adalet figürü, en çok hatırlanan ilk imgelerden biridir. Dişil Adalet figürü, terazilerini tek parmağını kullanarak mükemmel şekilde dengelemektedir. Bu teraziler, dişil figürün dene yimlemek zorunda olduğu hassas ve sağlıklı muhakemenin göstergesidir. Denge, uyum, nesnellik ve eşitliğin doğal göstergeleri olan teraziler, Terazi burcunun sembolleridirler.

Adalet kılıcı, kesinliği ve nesnelliği algılayabilme özelliğini simgeler. Zihni karmaşık yönelişlerden uzak tutan, zihinsel silahtır kılıç! Kılıç ayrıca, hayallerin sisli cazibesinin karşısında gerçeği savunan hakikatin silahıdır. Dişil figürün elindeki kılıç, içgüdüsel tepkiler ve duygusal dürüstlük ile gövdelenmiş zihni sembolize eder.
Terazi ve kılıç kombinasyonu, içsel eril ve dişil temelleri ifade eder. Bu temeller, gerçek adalete ulaşmak için vazgeçilemeyecek unsurlardır ve Deli’nin bütüne olan seyahatinde var olmak zorundadırlar. Bu nedenle, gerçeğe dayalı, dürüst bir yaşam için fedakarlıklarda bulunan Aşıklar ile Adalet kartlarının birliktelik gereksinimleri sunulur Rönesans Tarotu’nda !

Mantık Tanrıçası
Dengenin ve dürüstlüğün sembolü olan Adalet kartı, Rönesans Tarotu’nda 8, daha sonraki modem tarot kartlarında da 11 rakamı ile gösterilmiştir. Biz iki nedene dayanarak, 8 rakamını kullanmayı uygun gördük. Bunlardan birincisi, bu sayının sunduğu pozisyon, bu kartın Asılı Adam kartı ile ilişkisini belirtmektedir, bir başka değişle, rüyalar ve ruhun özgürlüğü ile denge ve kontrolün birlikteliğini! İkinci neden ise, dişil figür tarot yolculuğunda Kader Çarkının ilk dönüş noktasında biçimlenen 11 numaralı Direnç kartında yer almasıdır.

Adalet kartı, imgelenen dünyasının yan kutsal yaratılan olarak belirtilen İnanç, Umut ve Merhamet gibi övgü dolu kavramlarda vücut bulur. Eski Mısır tanrıçası Maat, ‘ hakikat ve adalet’ anlamına gelir.. Dişil figürün tarttığı saf bilinçli ruhların ağırlığı, bir kuş tüyünün ağırlığı kadardır. Burada, söz konusu ruhtan, tanrıçanın varoluşunda bulunan olumsuz itirafı, kendi yaşamını varedebilmesi için anlatması beklenmektedir.

Bu itiraf, İncil’deki On Emir’le oldukça benzerlik gösterir : Fakiri soymadım… Kimseyi ağlatmadım… Hiçbir şekilde acıya izin vermedim… Kimsenin açlıktan acı,.çekmesini istemedim… Hiçbirşeye yanlış tanıklık etmedim…
Ölülerin ruhunu tartarak ruhun gerçek ağırlığını ve yaşamını açığa çakarma düşüncesi üzerine kurulmuş olan bu imge, Hıristiyan sanatının en güçlü öğelerinden biri olmuştur. Bu kartın, Vatikan’da Raphael tarafından resimlenen bir çeşidi Latin yazıtlarından birine dayanmaktadır: “Adalet herkese layığını verir.”

Eski bir inanç, cennete özgü ödül ve yeniden dirilişler ile ilgili bu düşünceyi 8 rakamıyla ilişkilendirir. Seçilen ruhlar için 8 kutsama ve lanetlenmeyi bekleyenler için 8 ceza vardır. Etki ve tepki kanununun en anlaşılır örneği olarak, kader ile yakından ilişkisi bulunan 8 rakamı yan olarak konumlandığında sonsuzluğun simgesidir. 8 sayıs ile ilgili evrendeki adalet kavramında yer alan bu inançlar hala geçerliliğini korumaktadır.

Doğal erdemin simgesi olan Adalet, Savaş Arabası kartı ve Ermiş’in düşünce dolu krallığı arasında belirmektedir. Bu konumda hırsın getirdiği tehlikelerin aşılmak üzere olduğunu gösterir. ‘Mısırlı Olumsuz İtiraflar’dan birinde şöyle bir cümleye rastlarız: “Kendi zenginliğimi başkalarının mülkiyetinden yararlanarak arttırmadım.” Bu cümle, başkalannm mülkiyetinden faydalanmanın binlerce yıl önce de yanlış olarak kabul edildiğinin göstergesidir. Bu kart Savaş Araba sı’nın zaferleri ile Ermiş’in ruhsal bilinci ile arasındaki dengeyi nitelendirir. Tarot kartlarının tümü yaşam boyunca, ruhsal büyüme ve bütüne ulaşabilmek için yaşanılırsa, yaşamsal ikilemler arasındaki dengenin bulunabileceğini belirtir.

Düzün Anlamı
Denge, düzen ve kesinlik ile iligili tüm kavramları ve bu kavramlara duyulan gereksinimi imgeler. Belli bir kişiyi temsil ettiğinde, bu kişinin dürüst, açık görüşlü ve dengeli bir insan olduğunu belirtir. Bu nitelikler profesyonel yaşamda ihtiyaç duyulan niteliklerdir ve bu kart yapacağınız kanuni, parasal ya da politik görüşmelerde, bu niteliklerin önemli bir yeri olduğunu vurgular. Kanunla ilgili bir konunun ya da daha farklı hassas konuların sizi beklediğini ifade eder. Her hangi bir davanın sizin lehinize olduğunu ve aldığınız kararların mantıklı ve sağlıklı olduğunu vurgular. Adalet kartı duygusal olmayan bir karttır ve yönlendirdiği kararların tarafsızca alınmasını zorunlu kılar.

Hayatınızda karar verme aşamasında olduğunuzu ve bu kararın her şey değerlendirilerek alınması gerektiğinin habercisidir. Kararınız konusunda mantıklı düşünmek ilk aşamada zor olabilir, bu durumda Adalet kartı olaylara nesnel yaklaşabilecek ve son karan vermenizde sizi istemleriniz doğrultusunda yönlendirebilecek tarafsız bir bireyle diyalogda bulunmanızı önermektedir.

Baş Rahip, Tılsımların Birlisi ya da Kupalann Birlisi ile birlite açıldığında evlilik ilişkisinin habercisi olabilir. Bunun dışında daha çok iş ilişkilerine dair açıklamalara yönelmek doğru olacaktır.

Tersin Anlamı
Resmi görüşmelerinizde ya da parasal konularda bir gelişmeyi haber verir. Kanşıklık, mahkemeye dair konulan ve para ile ilgili görüşmelerinizi çevrelemiştir. Aynca bu sorunlar ile ilgili maddi yıkıma uğrayabilirsiniz. Kılıçların Üçlüsü ya da Aşıklar kartı ile birlikte açıldığında bir boşanma olasılığı sunabilir.

Bir önceki yazımız olan Tarot falı aşıklar kartı anlamı ve yorumu başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Leave a comment