Ehramlar gizli ve ilerisini öngören bir bilimin koruyucuları mı?

İşin şaşırtıcı bir yanı vardır Sirius gezegeni yalnız NÜ nehrinin taştığı zamanlarda ve sabahın erken saatlerinde ufuk çizgisinin tam üzerinde görülüyor; bu da büyük bir dikkat harcamakla oluyor.

Az ve güçlükle görünen bu gezegen neden bir takvimin çıkış noktasını oluştursun? 32 bin yılı kapsayan devrin anlamı nedir? Acaba eski Mısırlılar bu verileri çok daha kİ, bilinmeyen kaynaklardan mı elde etmişlerdi?
Bu tür somların yanı sıra, asıl ilginç mesele şudur.

Dini kurallar w gelenekler bir yana, birer mezardan başka şey olmadığı sanılan ehramların inşaatında kullanılan. ehramlardan elde edilen bütün bu verilerin gerçek işlevi nedir? Acaba Ehramlar sanıldığından da mı e ki? Yoksa Ehramlar gizli ve ilerisini öngören bir bilimin koruyucuları mı?

Arkeolojik bilgilere göre Sakkaradaki Zoser ehramı, ya da Zozer mezarı, M.ö. 2700 yıllarında inşa ettirilmiştir. Habeş yazan Mas Udi nin Orford Kitaplığımda bulunan bir el yazmasında ehramın Firavun Surid in zamanında yapıldığı belirtilmektedir; Surid ise Tufan öncesi çatlarda nukum sürmüş, mitoslara karışmış bir Firavun durSöre Msrm rami tarihi M.Ö. foOO yıllarında başlıyor. Bu konuda resmî kaynaklarla bağdaşmayanHerodotosunbir hıkiyesı vardır Tarih adlı erinin ikinci dldindc Hcrodotos, Tebes’i gearerken. Tcbli rahiplerin, her biri bir Rahip Ko (4 nı simgeleyen. 341 kocaman heykel gösterdiklerini yazar Rahiplerin açıklamalarına göre, ilk kuşak. 11340 yıl önce görevine başlamıştı.

Başka bir Yunanlı tarihçi. Diojenes Laeıtes, Mısır rahiplerinin gizli arşivlerinde. Büyük İskender devrinden 4&S63 yıl daha eski olan el ya malan bulunduğunu ve bu kaynaklara göre AH Ha ülkesini yok eden tayfunun M Û. 9564 yılında yer aldığını öne sürmektedir.

Hayal vc gerçeğin birbirine karıştırıldığı öne sürülürse de Mısır uygarlığının ortaya çıkışı, yapıtlan ve bu yapıtların özelliklerinin çok daha eski bir uygarlığa dayandığı açıktır.

Eski uygarlıklann, Peru’da, Şili’de, Meksika’da ve her yerde, de geçen dev kalıntıları, sürekli olarak teknik sıkıntılara yol açmaktadır. Arkeoloji, çoğu zaman bunları bir der olarak kabul etmez ve eldeki bilgilere dayanarak, yeterli gibi görünen birtakım açıklamalar yapar.

Bir önceki yazımız olan Kahve falında uçak başlıklı makalemizde falda bozuk para, falda jeton görmek ve Kahve falında jilet hakkında bilgiler verilmektedir.

Leave a comment