Daha aşağıda bugünkü görünüşüne pek yakın bir durumda Florida yarımadası göze çarpar. Piri Reis Florida’ya, San Juan Batizto adını vermektedir, önceki ha ritada bu ad Portorikoya verilmekleydi Yanda görülen kan parçalan 1517 ve 1519’da keşfedilen Honduras ve Yukatan yarımadalarıdır. Küba ve Haili adaları ile Bahama ve Antiller, Kristof Kolomb’un etkisi altında çizilen ilk haritadan bambaşkadır ve bütünüyle doğru çizilmiştir.» Bu ikinci haritada, kıyılar daha düzgün çizilmiş ve bugünkü toprak biçimlerine oldukça uygun bir durum görülmüştür, özellikle taşlık yerlere ve kayalara dikkatle işaretler konmuştur. Ancak haritada bugünkü duruma göre bir kayma göze çarpar.
Bu yanlışlık o zamanın pusula kaymasının ki bu 10 13 arasındadır, dikkate alınmamasından ileri gelmektedir. Ancak bu durum, o zaman yapılan bütün haritalarda görülmektedir.”

Haritalarla ilgili bu bilgilerden sanra Piri Reis Olayının ayrıntılarına geçelim. Piri Reisin haritaları üzerindeki ilk inceleme 1952’de Amerikalı haritacılık uzmanı Arlington H. Mallery tarafından yapıldı ve Mallery garip bir sonuçla karşılaştı: Bahriye’deki Akdeniz haritasında belirtilen her aynnb eksiksizdi, ama yerinde değildi. Sanki haritayı çizenin dünyanın yuvarlık oluşundan haberi yoktu. Bunun imkânsız olduğunu gören Mallery, A.B.D. Deniz Kuvvetleri Hidrografya Bölümünde görevli meslektaşı YValters’e başvurdu. Haritalar bu kez çağdaş bir küre ile karşılaştırıldı ve bütünüyle doğru çıktı. Üstelik de yalnız Akdeniz için değU Kuzey ve Güney Amerika içinde doğruydu.

Üç yıl sonra Mallery ve VValters inceleme raporunu Jeofizik Yılı Komitesine sundular ve Komitenin aldığı bir kararla rapor, A.B.D. Deniz Kuvvetleri Haritacılık Daniha çok karıktırdı. Linehan, gerek Kanada dald gftl v dağ ayrıntıların bütünüyle doğru çizildiğim açıkladı.

Olay gittikçe büyüdü ve 26 Ağustoa 1956’da Georgetovvn Üniveısltesi radyoda Piri Reis inı luritalanyja ilgili bir açık oturum düzenledi. Oturuma katılan bütün haritacılık uzmanlan aynı noktada birlemiyorlardı: Piri Reis in haritaları olağanüstü bir keşi/ yapıyordu.

Araştırmaya bu kez New Hampshire Keene State ICo lcwi‘nin öğretim üyesi ve önsözü Albert Enstein tarafından hazırlanan Yeryüzünün Kayan Kabuğu adlı incelemenin yazan Prof. Charles H. Hapgood’la matematikçi Richard W. Strachan katıldılar.

HapgoodStrachan ıkilisı Piri Reis’in Amerika haritalannı uydularla çekilen yeryüzü resimleriyle karşılaştırıp daha da şaşırtıcı bir sonuca vardılar. Haritalarla fotoğraflar birbirini tutayordu.

Bu durum karşısında ünlü American Geographical Society Hapgood’un çalışmalan için uçta olmakla birlikte çok ilginç deyip işin içinden sıyrıldı. Hapgood’sa çevresine topladığı öğrencileriyle, yılmadan araştırmalarını sürdürmekte.
Piri Reisin haritalarıyla öteki eski haritalara Eski Deniz Krallarının Haritalan adını veren Hapgood, geniş bir bibliyografyaya dayanarak bunların çok eski, yaşı bilinmeyen haritaların kopyaları olduğunu öne sürdü.
Bundan sonra dava Piri Rcis’ten hareket edip çoğu eski coğrafya kaynaklarına uzandı. Piri Reis’in Amerika haritalan çağını aşan bir bilgiyle eksiksiz ayrıntılara giriyorsa, 1339 yılına ait Dulcer haritası Avrupa’yı 14,15. ve hatta 16. yüzyıllarda hiç kimsenin bilmediği bir incelikle veriyorsa, aynı şaşırtıcı durumlar 1137 yılında taş üstüne çizilmiş bir Çin haritasında görülüyorsa, en eski, özgün kaynaklara inmek gerekiyor.

Bir önceki yazımız olan Kahve falında uçak başlıklı makalemizde falda bozuk para, falda jeton görmek ve Kahve falında jilet hakkında bilgiler verilmektedir.

Leave a comment