Yengeç burcu 2016 yorumu

indir

DÖRDÜNCÜ EV YENGEÇ (ASTROLOJİK NADİR)

Yengeç

Ay

Kişiliğin bilinçaltmdaki duygusal, sezgisel temeli. “Kahraman” ve “Gölge”. Ev yaşamı; yuva.

Kişinin korkularını, gereksinimlerini ve güdülerini bütünüyle anlaması. Aile ve yuva anlamında kök salması. Ve içsel benliği ayarlaması.

Nevrotik, doyumsuz ve saplantılı davranışlara neden olan psikolojik anlamda kendini tanıma eksikliği. Çekingenlik. Dünyadan çekilme noktasında kendini analiz etme ve kendiyle uğraşma.

Astrolojik Nadir. Astrolojik Ayakucu. Gökyüzünün Dibi. Bir gezegenin inebileceği en alçak nokta. Güneş oradayken saatler geceyarısmı vurur. Karanlığın zamanı. Gizemin zamanı. Belki korkunun zamam. Siyahlığın içinden acayip şekiller belirir. Onları yok etmeye çalışırız. Dost mu? Düşman mı? Yoksa yalnızca mobilya mı? Gözlerimiz işe yaramaz.

Kulaklarımızla, uzanmış parmaklarımızla, sezgilerimizle “görmeye” çalışırız yoksa bunlar hayal ürünü mü? Geceyarısı aradaki farkı saptamak zorlaşır: ümitlerimiz ve korkularımız fiziksel objelerin netliğine kavuşur.

Dördüncü ev oniki evin en sübjektif olanıdır. Temsil ettiği arena gizlidir. Bizim dışımızda kimse onu göremez. Ve onun gizemli, belirsiz alanına girdiğimizde, gözden kayboluruz. Bütün dikkatimiz, enerjimiz dünyadan çekilir, içe döner. Duyguların evi? Evet, ama bu sözcük çok yüzeysel. Bilinçaltımn evi? Gene evet. Ama eğer eksiksiz ve bütüncül hissetmek istiyorsak burada kilitli materyali bilinç düzeyine çıkarmamız gerekir.

Astrolojik Nadir’in önemini kavrayabilmek için, bir noktayı ayrıntılı bir şekilde hazmetmeliyiz: dördüncü evin içeriği dış dünyadan bütünüyle izole edilmiştir. Sadece zihinde bulunur. Normalde kullandığımız anlamıyla “gerçek” onun için geçersizdir. Kendine has bir mantık çerçevesinde büyür ve gelişir. Gizli bir fanteziniz mi var? Ofiste hayal kurarken, bir yıldız gemisi mi düşünüyorsunuz? Açları mı doyuruyorsunuz? Las Vegas’ta bir açılışta mısınız? Nadir’in iki kutbundan birisiyle, Kahramanla karşı karşıyasımz.

Kahraman. Dördüncü evde bulunan burç ve gezegenlerle biçimlenmiş bir dizi heybetli, hayali kişisel imgeler. Her zaman sıkıntı verecek kadar gerçek dışı olmalarma rağmen, bu imgelerin zihnin ekolojisinde çok gerçek bir fonksiyonları vardır. Bize ilham verirler. Gerçekten ne istediğimizi anlamamıza yardım ederler. Las Vegas’ta ne açmak istiyorsunuz? Belki dördüncü eviniz evde biraz daha fazla alkış istediğinizi söylüyor. Veya belki de eski gitarın tozunu alma zamanı geldi. Her zaman, Kahraman bize tekrarlayan fantezilerimiz kanalıyla dünyaya takındığımız maske ile asıl doğamız arasında denge yaratabilmek için neyi gereksindiğimizi anlatır.

Kahramanı dengelerken, dördüncü evin karşıt kutbunu: Gölge’yi buluruz. Burada kendimizle ilgili tüm korkunç, berbat ve yerici imgelerimiz depolanmıştır. Kabuslarda Gölge’yle karşılaşırız. Aynı şekilde, kronik mantıksız endişeler, takıntılı kanser, ruh hastası katil ve delilik korkuları da Gölge’dir.

Kahraman gibi Gölge de bize bir mesaj iletmeye çalışıyordur. Ama şifresini çözmemiz daha zordur. Şu ruh hastası katillerden hep korkuyor musunuz? Belki öfkenizi bastırıyorsunuz. Belki onu açığa çıkarmaktan ürküyorsunuz. Gölge bize korktuğumuz şeyi anlatır. Ama daha fazlasını da yapar: Gölge hissetmekten çekindiğimiz korkunun resmini çizer. Şifreyi çözeriz, yüzleşiriz ve bir kere daha içimizdeki benlik ile çev-remizdekilere sunduğumuz kişilik arasında denge oluştururuz.

Kahraman ve Gölgeyi hazmetmek zaman alır. Aynı zamanda dışsal etkilerden özgürleşme ve huzur gerektirir. Temel özelliği duygusallık ve sezgisellik olmasına rağmen, eski astrologlar dördüncü evin içine kaparak özeliklerini vurgulayarak, onu Yuva Evi olarak isimlendirmişlerdir. Ve kendi çerçevelerinde haklıdırlar. Dördüncü ev gerçekten de dünyanın gürültüsünden kaçmak için yarattığımız sığınağı tarifler. Eğer Nadir’e ulaşmak istiyorsak bu sığmağı yaratmamız şarttır.

Ama yuva yapmak amaç değil araçta. Yuvayı saklanma yeri olarak kullanmak Kahraman ve Gölgeyi yüzeysel anlamlarıyla uygulamak, mesajlarım deşifre etmemek kadar başarısızdır. Her iki şekilde de iç dünyamız ile dış dünyamız birbirinden kopar. Ve o zaman ikisinin de dört yaşındaki bir çocuğun yalanları kadar cılız ve yapmacık olduğu hissedilir.

Bir önceki yazımız olan Evler ve Burçlar başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Leave a comment