Astral Beden Kullanan Silver Birch

Kim olduğu neden asla açıklanmadı? Rehberin bedensiz bir Kızılderilinin astral bedenini kullanmasının bir nedeni var mı? Bu sorular defalarca soruldu. İki Amerikalı, grubu ziyaret ettiği sırada Silver Birch kendilerine şunları anlattı:

Ben bir Kızılderili değilim. Bu beden yeryüzünde pek çok psişik yeteneklere sahip olduğu için, fizik bedenini terk etmiş bir Kızılderilinin astral bedenini kullanıyorum ve bu nedenle geri dönmek, bu göreve başlamak istediğimde bana bu beden sunuldu. Bir birey olarak yeryüzün-deki yaşamım ise, sizinle konuşmak için kullandığım Kızılderiliden çok daha gerilere gider.

Kızılderili, bu medyomun benim olduğu kadar, med-yomundur da. Benim gibi sizin dünyanızı yüzyıllar önce terk etmiş ve belirli bir ruhsal statüye ulaşmış kişilerin size ulaşması ve titreşimlerin tamamen farklı olduğu sizin düzeyinizle iletişim kurması mümkün değil. Sizin düzeyinizde direkt iletişim sağlayabilmek için sizin dünyanızda bir dönüştürücüye, bedeninden çıkarken titreşimlerin hızlanabileceği veya yavaşlayabileceği bir kişiye ihtiyacım vardı.

Aynı anda bana ilham veren, iletebileceğim bilgileri bildirmeme imkân sağlayan kaynak ile temasımı korumam gerekli. Size kabilelerin isimlerini, yerleri ve tarihleri vermem ispatlayıcı sayılabilecek herhangi bir şey oluşturmaz, çünki bu bilgileri çok kolayca elde edebilirim.

Bu sözler daha fazla soruya yol açtı. Yeryüzündeyken kimdi? Ne kadar zaman önce yeryüzündeydi? Silver Birch bunları cevaplandırmak istemedi ve şöyle dedi:

Kişiliklerle ilgilenmiyorum. Gerektiğinde bu medyom vasıtasıyla kendi ayrı kişiliğime ilişkin şüpheye yer vermeyecek kanıtı birkaç defa verdim.

Yeryüzünde kim olduğumu bir daha söylemeyi gerekli görmüyorum. Meşhur bir kişinin ismini verseydim bunu ispatlayabilecek bir olanak yok ve bu önemli de değil. Hakkımda bir bütün olarak, sadece söylediklerim ile, mantık, akıl ve sağduyuya seslenecek olan iddiaya ilişkin öğretmeye çalıştıklarım ile hüküm verilmesini istiyorum. Bu metotlarla sizin dünyanızın insanlarım kazanamazsam görevimi başaramıyorum demektir.

Bir Firavun olduğumu söylememin yararı olmazdı. Bu, sadece, kendime bizim dünyamızda değil ancak sizin dünyanızda önemli sayılan bir dünyevî ihtişam sağlama çabası olurdu. Bizim dünyamızda sınav, maddî varlığımız değil ancak yaşamda yaptıklarımızdır.

Biz para ya da statü değil ruhlar hakkında hüküm veririz. Bizim için ruh önemlidir. Sizin dünyanızda öncelikler yanhş. Kendi ülkenizde altm buzağıya tapınma Büyük Ruha tapınmayı aşıyor. Ezici bir çoğunlukla Tann’ya değil ihtirasa itaat ediliyor. Günümüzde sizi kuşatan tüm sıkıntıların, güçlüklerin ve çatışmalarm sorumlusu budur. Arimat-healı Yusuf veya Vaftizci Yahya olduğumu söylesem bu zerre kadar otorite kazandırır mıydı? Farz edin ki 1867’de Manitoba’da Iroquois şefi olduğumu söyledim, bunun bir yararı olur muydu?

Daha sonraki bir tarihte, “Sözcü olduğunuza göre bu bilgi nereden geliyor? ” sorusu geldi. Cevabı şöyleydi:

Sonsuz kaynaktan geliyor; saflığının ve bozulmamış güzelliğinin korunmasını sağlamak için özel görevler ile görevli sayısız varlığa akıyor. Sizin üstatlar diyebileceğiniz varlıklardan başlayarak sayısız varlık bulunuyor. Üstatlar bu tür tanımların ötesindedir. Onlar İlâhî orduda her biri görevli yüce generaller olarak kabul edilebilecek kişilerdir.

Sadece hakikatlerin sizin dünyanıza nüfuz etmesini sağlamak için değil, aynı zamanda ruhun gücünün dünyanıza artan ölçüde ulaşmasını sağlamak için son derece organize olmuşlardır. Güç, yaşamın kendisinin gücüdür. Ruh yaşam, yaşam ruhtur. Ve de derece olarak değilse de öz itibarıyla Büyük Ruha denk sayılan şeydir. Umarım açıklayabildim.

Sizin kabul etmeniz gereken şey hepimizin yönlendirildiği, tek başma bireyler olmadığımızdır. Şu anda ait olduğum küredeki gerçek ruhsal yuvam olarak adlandırabi-leceğim yerden geri dönmüş bulunuyorum. Beni gönderenler bana tavsiyeler verdiler. Yüce plân, oynadığımız roller, nereye ilerlediğimiz, nerede birleştiğimiz hakkında daha fazla bilgiler edindim.

Beni gönderenlerle damşmaya gittim. Onlar bana sağlanan ilerlemeyi öğrenmemi ve daha yapılması gereken çalışmanın yönünü bulmamı ifade etmişlerdi.

Bu iç kürelere geri döndüğümde hiyerarşiye dahil olan yüce varlıklar tarafından tasarlanan plânın mükemmelliğini daima idrak eder, muazzam organizasyonunun etkinliğine şaşırırım. Ve bu yüzden sizin dünyanız ne derece karanlık, zor ve zahmetli olsa da Büyük Ruhun kazanacağına dair inancım güçlenmiş olarak geri gelirim.

Önümde uzanan zamanda hizmet etmeye devam edebilmek için diğerleri gibi ben de tüm gücün çeşmesinde kendimi yeniledim. Plânın işleyişini gözlemlemek gibi hususları yönlendirenlerden bilgi edinmek bir bakıma memnuniyet kaynağıdır. O güç, sizin dünyanızda kalmak için bulunuyor. O, geriletilmeyecek. Geçmiş çağlarda olduğu gibi bazen var bazen yok olmayacak. Ruhun gücünün yüce tesirini sizin dünyanızda sürekli artan ölçüde hissettirmesini önleyecek hiçbir şey yok.

O hâlde kötümser olmak için bir neden yok. Bırakın yarından korkan ve ayakkabılarının içinde titreyenler kendi köşelerinde saklansınlar. Daha büyük bir ihtişamın parıltılarına sahip olma, arkamızda olanı fark etme ayrıcalığına erişenler yarının getireceklerine iyimser bakmalı.

Leave a comment