Silver Birch’in Felsefesi

Silver Birch’in felsefesi hakkında anlattıklarını içeren basılı eserlerden çok yardım gören ve ilham alan bir kan kocayı selâmlarken rehber şöyle söyledi:

Hitap edildiği kişilere yardımcı olmak için yalnızca sözcüsü olmak imtiyazına sahip olduğum öğretilerin öğrenilmesi her zaman iyidir. Bu göreve ilk başladığımızda sadece bir avuçtuk. Yeryüzündeki işbirliği yapanların yardımıyla ruhun bu basit, ancak derin hakikatleri basıldı. Bu hakikatlerin giderek daha çok zihinde yer bulması ne büyük bir talih.

Sizin dünyanıza yararlı olabileceğim düşünüldüğü için, kazandıklarımdan ayrılmam istendiğinde görevin hiç kolay olmayacağı bana anlatılmasına rağmen gelmeyi kabul ettim.

Sizin karanlık, soğuk ve cazip olmayan fiziksel dünyanızda çalışmak amacıyla, evrimleşmiş varlıkların dostluğunu tattığınız aydınlık ve ihtişam kürelerini terk etmek zor, çok zor. Ancak şükürler olsun ki pek çok ülkede dostlar bulabildik. Şimdi bu destekleyici çaba sayesinde burada ve başka yerlerde kalpler ve zihinlerdeki sıcaklığı hissedebiliyoruz. Bunlar dünyaya yakın çalışırken kısa teselli anları oluyor.

Diğerlerinin söylediği gibi, onlara yardım ettiğimi anlattığınızda bu, sizin dünyevî koşullarınıza geçmiş olan varlıkları kuşatan soğuğa bir parça daha sıcaklık katıyor.

Hazirunla konuştuktan sonra Silver Birch her zaman celse mensuplarına birkaç söz söyler. Onlardan biri şunu sordu: “Nasılsınız? Galiba size kimse bu soruyu sormadı.”

Şükürler olsun ki sizin dünyanızın sorunları veya zayıflıklarından etkilenmem gerekmiyor. Aydınlık sıhhati tadıyorum. Sizin yılları saydığınız gibi yaşlanmıyorum.

Bunu kastetmemiş tim.

Ruhsal olgunluğumun artacağını umuyorum.

Hiç sorununuz yok mu?

Sadece sizin dünyanıza geri döndüğümde.

Bu fizik bedeni terk ettiğimizde, ruh âleminde, bize öğretildiği gül bahçelerinin olduğunu hiç düşünmemiştim.

Bu bence ruh âleminde nerede bulunduğuna bağlı. Güllerin de dikeni vardır.

Hiç sorununuz olmadı mı?

Oldu, ama sadece üstlendiğim görevdeyken. Bu yüzden beni buraya gönderenlere danışmak, onlardan talimat almak, raporumu vermek, varsa sizin dünyanıza tekrar geri döndüğümde yapılması gerekenleri öğrenmek için dünyanızdan ayrılıyorum. Sorunlarımız var, ancak bunlar Tanrı plânının açıklanmasıyla ilgili.

Rehber, çevrelerinde ruhun hakikatlerini yayarak işe koyulan iki celse mensubuna, “Sorununuz var mı? ” diye sordu.

“Sadece İzafî sorunlarımız var.” dediler. “Sunabileceğimiz hizmetten dolayı müteşekkiriz.”

Çok talihlisiniz. Hep bir gün çevrenizde ve yakınınızda ruhsal olarak ne bulunduğunu görebilmenizi diliyorum. Böylece üstlendiğiniz işi daha fazla yerine getirebilirdiniz.

Leave a comment