Tarot Falı

Tarot Falı Majör Arcana

Tarot falı ve Majör Arcana’nın Gözden Geçirilmesi (0 VU)

TAMAMLAMA

1 . İmparatorun temel fonksiyonudur. O, fiziksel dünyanın dış görünüşüne akmak için kullandığımız kişisel rollerimizin yol göstericisidir.

2 . . uyum ve çekicilik gücü İmparatoriçenin ana gücüdür.

3. Baş Rahibe ulaşılabilir düşünceye doğru bilinmezlerin ve tesirlerin tasviridir.

4. Deli dir veya bizim bilinçliliğimizin tann görü nüşüdür.

5. Sezgisel, ruhani koruyucu veya öğretmen kartında resmedilir.

6. Büyücü, onun nın dört kısmı denge ve mükemmelliktir.

7 . savaş arabası kartında oturur ve savaş arabası ve arabacının şimdi izlediği yolda ilerler.

8. Aşıklar kozunda Baş Melek Tann’nın gücünü sembolize eder.

KARŞILAŞTIRMA

Önünüze O VII arasında numaralandınlan kozlan yerleştirin ve anlamına göre her bir kartı doğru olarak eşleyin.

1. Deli

2. Büyücü

3. Baş Rahibe

4. İmparatoriçe

5. İmparator

6. Baş Rahip

7. Aşıklar

8. Savaş Arabası

Düz Anlamları

a. Gizli güçler

b. Maddileştirme

c. Çok büyük fırsat

d. Uydurma veya içine doğma

e. Karar verme

f. Yaratıcı zihniyet

g. Dengeli zafer

h. Gelişme ve aşk

1. Deli

2. Büyücü

3. Baş Rahibe

4. İmparatoriçe

5. İmparator

6. Baş Rahip

7. Aşıklar

8. Savaş Arabası

Ters Anlamları

a. Karar vermede kanşma (etkileşim)

b. Yaratıcılık veya ruhani (içsel) yol göstericiyi dinlememe

c. Gelişememe, aşkta problemler

d. Suistimal edilmiş, yanlış yönlendirilmiş güç

e. Duygusal dengenin kaybı

f. Şahsi ruhsal inançlar ile aynı hizada olanların bozuşması

g. Görünmeme

h. Dikkatsiz meşguliyetler

Karakter ile karşı birleştirin

1. Deli

2. Büyücü

3. Baş Rahibe

4. imparatoriçe

5. İmparator

6. Baş Rahip

7. Aşıklar

a. Öğretmen

b. Savaşçı

c. Anne

d. Sadık erkek

e. Ruhani olarak ithaf olunmuş kadın

f. Manevi şahsiyet

g. Baba

8. Savaş Arabası h. Psikolojik olarak dengeli kişi

DOĞRU VEYA YANLIŞ

Düz Anlamları

1. imparator kozu fiziksel şekle ve yapıya işaret eder.

2. imparatoriçe kartı mesele üzerinde aklı kullanmayı önerir.

3. Aşıklar insanoğlunun üç tip bilincine işaret eder.

4. Baş Rahip çok büyük olanakları ve fırsatlan gösterir.

5. Savaş Arabası gizli, sır olan konulara delalet eder.

6. Baş Rahibe bilinçaltı düşüncenin gücünü tasvir eder.

7. Büyücü bilinçli düşüncenin bir simgesidir.

8. Deli duygusal, seven tabiatımızı canlandınr.

Ters Anlamları

1. Ters olarak Aşıklar psikolojik dengesizliğe işaret eder.

2. Ters olarak Baş Rahip mesele üzerinde aklı kullanmayı gösterir.

3. Ters olarak imparatoriçe kızgın, sinirli bir kişiyi tarif eder.

4. Ters olarak Baş Rahibe bir durumun meydana gelmeyeceğine veya olmayacağına işaret eder.

5. Ters olarak Savaş Arabası kendi isteklerine düşkün olma eğilimini getiren duygusal dengesizliktir.

6. Ters olarak Büyücü sözünü bozan veya tamamlamayan bir kişiyi gösterir.

. 7. Ters olarak Deli içten gelen sezgisel rehberi dinlemeyi geri çeviren bir kişiye işaret eder.

. 8. Ters olarak imparator olgunlaşmamış (toy), mahtıksız bir kişiyi canlandırabilir.

TAROT FALI KUPALARIN KRALİÇESİ

KUPALARIN KRALİÇESİ

Suyun simgesi mavi renk ve medcezirin dalgalandığı sahil, Tarot falı Kupa kraliçesinin tabiatını akla getirir, su, onun sandığının biçimini alır. Bura daki düşünce, Kupa Kraliçesinin en çok göze çarpan özelliğinin hassas ve duygusal yapıda olması ve bu nedenle de çoğunlukla çevresinin etkisi altında kalmasıdır. Diğer insanlann ruh halini ve hissettiklerin kendi üzerine alarak, onlar incindiğinde incinir, sevindiğinde sevinir. Cesaret gerektiğinde oradadır, eğer anlayış gre kirse bunu sezgileri ile hisseder ve karşılık verir. Genellikle, ona yakın olan insanlar ve on lann yaşamlan üzerine kehanette bulunur. Kupa Kraliçesi uyumu ve banşı sever. Macera arayan ve hayatın heyecanını seven Asalann Kraliçesinin tersine, sessizliğe, hayaller kurduğu anlara ve düşünmeye değer verir. Sev diklerinden kalan hatıraları bağnna basar; çevresi arkadaşlan ve ai lesinden kalan yadigârlar ile süslenmiştir. Sevgi, onun hayatında önemli bir rol oynar.

Zamanının ve gücünün büyük bir kısmını sevdikleri için harcar. Bu Kraliçe, sezgileri ve hassaslığı ile, çoğunlukla sevdiğinin düşüncelerini hisseder ve büyük bir hoşnutlukla ona ihtiyacı olan kişilere destek olur. Onun hayatı, çoğunlukla, kendi hayallerini belki bir gün gerçekleşir diye içine atmak ve başkalanmn düşlerini gerçekleştirmek doğrultusundadır. Hayalleri yaratıcı karakterdedirSanat, müzik, şiir, yazı ve yaratıcılıkla ilgili diğer alanlar. Ruhsal duyarlılığı ve sezgileri çok güçlüdür ve pek çok amacına bilinçaltının kuvvetini keşfederek ulaşabilir. Büyü, psikoloji, felsefe ve mistisizm diğer ilgi alanlarıdır. Saltanatıyla denizi kaplayarak sahilde tek başına oturan bu Kraliçe, güçlü hayallerinin psişik ve bilinçaltı derinliklerinin etkisinde yaşar ve isterse bu kuvvetler onu içine alabilir. Sevgisi tamdır ve sadıktır.

Sıcak bir dalganın etkisi gibi yumuşak ve sakinleştiricidir. Gerektiğinden fazla duyarlı olması onu kararsız ve incinebilir bir ruh haline sokabilir. Bu kadın dünyaya açıldığında, hassasiyeti ve psikolojisi incinmeden diğer insanlann yaşantısına ayak uydurması zordur. Belki de, evinde kendini güvende hissederek inzivaya çekilmesinin sebebi budur. Çevresini çok yakın arkadaşlan ve ailesi ile sınırlar, sadece onlann hislerine ortak olur. Aksi taktirde, diğer insanlara karşı sürekli açık olacak ve karşılık verecektir. Onlardan sezdiği titreşimlere devamlı maruz kalacağından, duygulan da devamlı çalkantı içinde olacaktır. Bu Kraliçe hassas, sempatik, duygulu ve hayalcidir. Genellikle müzik, şiir, edebiyat ve sanatı, kendini evine ve ailesine adamayı sevdiği kadar sever. TersHassasiyeti çekilmez bir hal alabilir. Ters çevrili Kupa Kraliçesi, kendini başkaları için feda eden, duygusal zayıflıklar içinde, kızgın ve incinmiş bir kadındır.

Duygusallığının ve kabul edilme isteğinin içine düşürdüğü problemlerden uzaklaşmaya çalışır. Şaşkınlık ve kararsızlık içinde, illüzyonlar, düşler ve fantezilerle dolu bir dünyaya adım atar. Belki alkol ve uyuşturucu veya kendi kuruntuları, onu bu küçük ve gerçek olmayan evrene sokar. Hastalıklı kaygı ve tasalar, psikolojik yetenekleri ile karşıtlık gösterir, sık sık gördüğü rüyalar onu korkutur. Gündüzleri olabilecek en kötü ihtimalleri düşünerek olumsuz hayaller kurar. Kederli geçmişini unutabilecek veya terkedecek güce sahip değildir. Ters çevrili Kupa Kraliçesi, duygusal açıdan dengesizlik içinde olabilecek bir kadını temsil eder. Yanlış, korkunç ve gerçeğe uymayan hükümler verebilir. Gerçekler ondan uzaktır ve o da, gerçeklerden uzak durmaya çalışır. Duygusal problemleri onu, büyük bir dalganın üzerindeymişçesine yukan ve aşağı çeker, şaşkınlık ve düzensizlik içinde batınr. Kalbi değil, aklı ona yol göstermelidir. Ters çevrili Kupa Kraliçesi, eleştirici olmaktan ve yaşamındaki her şeyin ona karşı olduğunu düşünmekten vazgeçip objektif olmayı öğrenmelidir.

Tarot falı tılsımların uşağı kartı

TILSIMLARIN UŞAĞI

Tarot falı tılsımların uşağı kartı, Boğa, Başak ve Oğlağın toprak özellikleri kişilik bulur. Bu insanlar, dünyayı seven, gerçekçi, vazifeye, pratik ve ma teryalist dünyaya iıianan kişilerdir, bu uşak sessiz, düşünceli ve dalgındır. Mal mülk için çalışır ve buna inanır. Gerçekçi ve zor kazanılan hedefler seçilir. Uşak, toprağın renkleri olan yeşil ve kahverengi giyinmiş ve tarlada çiçekler açmıştır, bu toprağın sürekli yaratıcılığını ve cömertliğini akla getirir.

Burada, sabır açık fikirlilik ve diğerlerinin görüşlerine saygı vardır, utangaçlık, otoriteye saygı, itaat, sorumluluk, ısrar, tüm insanlara karşı hoş görünün yanında, dikkatlilik ve uyan diğer karakter özellikleridir. Tılsımlann Uşağı, ders çalışma veya öğrenme yeteneğini açıklar. Her yaştaki öğrenciyi ya da her durumdan bir şey öğrenmeyi ifade eder.Bu, resmi bir ders çalışma ya da bir kişininin hayatı öğrenme deneyimi olarak görmesi anlamına gelebilir.

Tarot falı tılsımların uşağı kartı herşey den bir ders alınabileceğine inanır. Öğretici yapıdaki mesaj lan gösterir. Olaylar, öğrenme ile ilgilidir; kişi açık fikirlilikle konuya yaklaşır. Tarot falı tılsımların uşağı kartı Ters İsyankarlık, soyutlama, yanlış anlama, dikkatsizlik, müsriflik ve kendine acıma görülür. Diğer negatif karakter özelliği ise, diğerlerinden ve hatta kişisel deneyim ve hatalarından ders alamamadır. Diğer özellikler, itaatsizlik,uzlaşmayı reddetme, dünyayı kendine karşı hissetme ve yenilenme olabilir. Bu durum, aynı zamanda problemleri öğrenme ya da otoritelere eğitime ve aile büyüklerine karşı başkaldırıyı da gösterir. Öğretici mesajlar önemsenmeyebilir.

logo (1)

Tarot falı asaların uşağı yorumu

ASALARIN UŞAĞI

Asalann uşağı, bütün Asa insanlan gibi belirgin karakterlere sahiptirgayret, enerji, kişilik, verme, rekabet, hırs ve cesaret. Bu Uşak şansını kullanır ve oldukça çekici ve akıllıdır. Böyle insanlar, harkesin içinde farkedilmeyi ve kendi doğal liderlik yeteneklerini sergilemeyi severler. Koç, Aslan ve Yay burçlarının ateş özellikleri ni simgeeyen ateş renkleri, Uşağın kırmızı, tu runcu, san ve altın rengi elbisesiyle gösterilir.

Gençlik ateş grubuna ait olduğu için, hırs, ce saret, enerji ve liderlik özelliklerine sahiptir. Ya çocuklar ya da yetişkinler, yanşmacı, hırs lı, tahrik edici, yenilikçi, yüce gönüllü ve ilgi merkezinde olmak isteyenler şeklinde tanımla nabilir. Görevini yapma, antrenörlük, atletizm, poltika, terfi etme, satış, öğretme ve insanlarla ilgilenmebu Uşağın farkedilmek için başvuracağı farklı yollardır.

Bu kart düz durumdayken, cesaretlendirici mesajlar buluruzbir telefon, mektup, söz vb. Eğer bir olay varsa, bu, yeni bir rizikoya girme ve kararlı olma anlamındadır. TersAsalann ters çevrili Uşağı, dikkat çekmek için herhangi bir şey yapacaktır. Bazen ilgi görme ya da sevilme ihtiyacından dolayı, yanlış veya zararlı davranışlara rastlarız. Dengesizce, farkedilme ya da önemli olma ihtiyacı, kişiyi ahlâkdışı ya da yapmacık anlamlara yönelmeye iter. Karakter; yüksekten atan, pireyi deve yapan, abartan ve kıskanan biri haline gelir.

Kişi, aşın dramatize ederek, yaşa aldırmayan, öfkesi burnunda biri olur. Asalann ters Uşağı, ters Kral ya da Şövalyeye bitişikse ve bu bir aşk açılımı ise, kişi bu ilişkiden mutsuz olabilir. Eger açılım duygusal bir konuda ise, bu kartla bağlantılı olarak bir kalp kırma olayı meydana gelebilir. Mesajlarda, hayırlı olmayan haberler ve üzücü bilgi ile karşılaşabiliriz.

logo (1)

Tarot falı ve kahve falında misk görmek

Kahve falında misk, “Tarot falı ve kahve falında misk görmek veya koklamak, sır. sadaka, çocuk anlamına gelir. Bir ölü için yakılan misk, karlı ve faydalı ticarete, büyük miktarda mülk almaya, yüksek eğitime, büyük bir bilgin olmaya yorumlanır. Amber, misk ve öd ağacı gibi güzel kokuları tütsü yaparak yakmak, fal sahibinin hoş şeylerle uğraştığına, fesat çıkarma uğruna canını bile kaybetme ihtimali olduğuna ve bu suretle haksızlık yaptığına işarettir. Misk süren kimse, güzel bir kadına veya hizmetçiye sahip olur.

Kahve falında misyoner, Tarot falı ve kahve falında bir misyoner görmek, başınıza büyük bir dert açılacağına ve bu dertten ancak büyük çabalar harcayarak kurtulacağınıza işaret sayılır.

Kahve falında miyop, “Tarot falı ve kahve falında miyop olan bir kimseyi görmek, ileride çok kültürlü bir kişi olacağınıza işaret sayılır.

Kahve falında mizan ve terAZi, Tarot falı ve kahve falında bir terazi ile bir şey tartığınızı görmek, bugünlerde kuracağınız bir ortaklık için bu işe talip olanlar arasında iyi inceleyerek ortaklarınızı bu incelemeye göre seçmeniz gerekeceğine, evlenmek üzere iseniz, aynı şekilde araştırmanız gerektiğine işaret sayılır.

Kahve falında mobilya, Evinize mobilya almak için vitrin de bu eşyaları seyrettiğinizi görmeniz, yapacağınız bir iş hakkında ilgililerle tartışmaya, işlerinizi bir düzene sokmak için çalıştığınıza işarettir. Bekar bir kadın için bu fal ani bir evliliğe, evli bir kadın için iyi bir eğlence fırsatının doğduğuna, orta yaşlı kimseler için kazanca delalet eder.

Kahve falında model, Tarot falı ve kahve falında model görmek, değişik günler geçireceğinize bugünlerde çok kararsız düşünceler içinde bulunduğunuza işarettir.

logo (1)

Tarot Falı Dörtlüler

DÖRTLÜ, BEŞLİ VE ALTILILAR DÖRTLÜLER

Dörtlü, beşli ve altılıları masa üzerine yerleştirin. Dörtlülere baktı ğınızda ana temayı, kararlılığı bulacaksınız. Asalann dörtlüsünde kararlılığı görmek çok kolaydır. İnsanlar işlerinin tamamlanmasını kut luyorlar. Duygusal kararlılık ihtiyacından ötürü, Kupa dörtlüsündeki karakter geri çekilmiştir.

Tarot falı Kılıçların dörtlüsündeki konu da geri çekil medir. Genellikle Kılıç takımında gördüğümüz hareket durağanlaşır; yaşam mücadelemizi gösteren Kral, dinlenmekte ya da “savaş yorgunluğundan” dolayı acı çekmektedir. Onun zihni, üzüntü ve kaygı lanndan ötürü dinlenmeye ihtiyaç duymaktadır. Başanlı bir pozisyonda güvenle oturan karakteri gördüğümüz için, Tılsımların dörtlüsünün kararlılığı oldukça açıktır.

ASALARIN DÖRTLÜSÜ

Hedeflere ulaşmayı ifade eden çiçekli çelenksi metrik dört asa arasında kurdelelerle bağlana rak oluşturulur. İki kadın, kutladıklan hasadın sevincini göstermek için meyve ve çiçekleri ha vaya kaldırmıştır. Bu kart, mutlu ve başanlı bir şekilde tamamlanan projeleri gösteren bir ahenk kartıdır. Danışanın ümit bağladığı girişi me gösterdiği çabalar için ödül bulunmaktadır. Zafer kazanılan konu bir ilişki, evle ilgili çaba lar, meslek ya da sağlık olabilir. TersAynı anljamın burada da geçerli olduğunu görürüz. Bu, huzur, mutluluk ve başarıyı gösteren bir karttır. Plan başarıyla tamamlanmıştır.

logo (1)

Tarot falı kılıçlar serisi

logo (1)

KILIÇLAR

Târot’da kılıçlar serisi yaradılışın dört ana elemanından olan Hava’yı sembolize ederler. Normal iskambil destesindeki maça serisiyle eşdeştirler. Tarot falında koyu kahverengi, koyu kumral saçlı, gri veya ela renkli gözlü kişileri dile getirirler. Mücadeleleri, saldırganlıkları, cesaret ve felaketleri, bazen ise kin ve nefreti anlatırlar. İhtiraslar ve maddesel dünyadan esinlenilmiştir.

KILIÇLARIN BİRLİSİ:
Anlatım: Bütün serilerin asında olduğu gibi yine buluttan uzanan bir sağ el bir kılıç tutmaktadır. Kılıcın üstündeki taçtan zeytin dalları sarkmakta, kılıcın sapma doğru da küçük alevcikler gözükmektedir.

KILIÇLARIN İKİLİSİ:
Anlatım: Gözleri bağlı bir kadın her iki eliyle omuzlarının üstünde iki adet kılıç tutuyor. Oturduğu sıranın arkasında deniz gözüküyor. Sol başta, tepede ise hilal biçiminde ay duruyor.

KILIÇLARIN ÜÇLÜSÜ:
Anlatım: Üç adet kılıç bir kalbi delmiş olarak gözükmekte. Arka plandaki bulutlardan yağmur yağıyor. Bu görüntü fırtınalı ve kapanık bir hava ve sıkıntıyı resmetmektedir.

KILIÇLARIN DÖRTLÜSÜ:
Anlatım: Şövalye tipinde bir adam sakin bir uykuda gibi boylu boyunca ^bir mezar taşma uzanmış. Kılıçların biri taşın yanında, diğer üç kılıç ise başucunda asılıdır.

Tarot Falı Kart Eşleri

indir

0 Deli XX Yargı
Masum Deli, denenmemiş ve tecrübe edilmemiş bir hayat sunar ve 0 ile XX kartlan arasındaki tüm aşamalan tecrübe ederek bilgelik ve ruh dolu niteliklerin tümünü kazanır.

I Büyücü XIX Güneş,
Sihirbaz görebildiği tüm içsel ve dış dünyaları yaşamaya ve aydınlatmaya başlar ; aynı ışığı göremediği alanlara da yansıtarak onları aydınlatır. Ölüler diyarına ya da bilinç dışı kuşkulara uzanabilir ve Güneş ile simgelenen aydınlığın ve farkmdalığm ışığı ve boyutuna uzanabilir. Sihirbazlık, simya, astroloji ve sembolizm Rönesans’da gelişerek en görkemli zamanlarını yaşadılar.
Sonsuzluk Çarkı

II Baş Rahibe XVIII Ay
Peçeli tanrıçanın doğaüstü imparatorluğunu, dünyada ay ve ayın etkilerini simgeleyen Ay paylaşır. Tanrıça kadınm kendisinde bulunan gizem dünyasının kapılarını, keşif ve bilgi meraklısı Deli’ye aralar.

IH İmparatoriçe XVII Yıldız
Tanrıçanın iki yüzündeki anlam burada ortaya çıkmaktadır. Tanrıça, İmparatoriçe olarak verimli ve doğurgan anneyi simgelerken , Yıldız olarak da ilhamın, rehberliğin ve umudun çıplak tanrıçası olarak gösterir kendini. Kadın tanrılara orta çağ Kilisesi’nde şüpheyle bakılırdı. Yine de, sözünü ettiğimiz bu period, Bakire Mary’nin uzun süre etkisi ve gücünü koruduğu, adeta ona ait değerlerin yeşerdiği bir dönemdi. Rönesans dönemi boyunca, tanrıçalar ilhamını klasik pagan kaynaklarından alan ressam ve heykeltraşlarm eserlerine bir çok defa yansımışlardır.

IV İmparator XVI Kule
Esas olarak bu iki çift, aydınlanma aracılığıyla eril kuralların (İmparator) dönüşümünü ve geçerliliğini yitirmiş değer ya da inançların yıkımını (üzerine şimşek çakan Kule) simgeler. Bu çiftin oluşumunda politik bir mesaj niyet edilmiş olabilir; İmparator Devlet’in simgelerken, Kule de Rönesans döneminde Kutsal Roma İmparatorlu ğu’nun çöküşünü belirtmektedir. Bu mesaj özellikle Gnostikler, Kat harlar ve Rönesans ile ortâ çağ döneminde kendi dininin inançlarına karşı gelen diğer grupların inanç ve düşünceleri üzerine kurulmuştur.

V Baş Rahip XV Şeytan
İmparator ve Kule çiftinde olduğu gibi, birbirlerine geleneksel olarak düşman olan bu çiftte de, orta çağ rahipler sınıfının dünyevi güçleri ile kötü yaradılış hakkında dolaylı politik bir mesaj sezinlenir. Fakat; bu kombinasyon aynı zamanda, parlak sağduyu ve akim ( Baş Rahip / Papa ) gücü ile içgüdünün ( Şeytan ) gücü arasındaki sonsuz kuvvetler bileşimini de simgeler. Akıl içgüdüden ayrıldığı zaman cansız ve yanıltıcıdır, içgüdü ve önsezinin şekillenmesini ve yapılanmasını sağlayan şey de yine akıldır. Bu birliktelik Yunan mitolojisinde de, aklın tannsı Apollo ve içgüdüsel anarşizmin tanrısı Dionysus’un birlikteliği ile anlatılır.

Tarot Falı VI Aşıklar XIV Denge (Temperance )

logo (1)

Biri kadın diğeri erkek olan Aşıklar, bireysel enerjilerini uyumlu bir bütün yaratmak için kullanırlar. Temperance ( denge) kelimesi Latince bir kelime olan temperare kelimesinden türetilmiştir , bu kelimenin anlamı ise’ karıştırmak, ortalamak ve uyum içerisine yerleştirmek’ tir. karttaki kadm da bu kelimenin.anlamı ışığında, sıvıyı bir kaptan diğerine boşaltmaktadır. Erkek ve kadın enerjilerinin bütünleşmesi, tine dayalı birçok felsefenin, geleneksel Çin tıbbının, Doğu Tantra’smın ve simya öğretilerinin yapıtaşıdır.

VII Savaş Arabası XIII Ölüm
Deli zaman, ölüm ve gelişme ile burada yüzleşir. Savaş arabası zamanın, gece ve gündüzün, yengi ve yenilginin sembolik yolu boyunca ilerler. Hayat boyunca yaşamın içinde birçok biçimde tüm birliktelikler, tükenişler ve bitişler ölümün biçimleridirler kendini gösteren Ölüm de bu yolculukta karşımıza çıkacak yerlerden biridir. Bu çiftin bildirdiği şey ise, ölümün kendisi olmadan yaşam boyunca hiçbir gelişme ve gerçek bir yaşam olmayacağıdır çünkü her ölüm yeni bir doğuşu beraberinde getirecektir. Bu ikili insanoğlunun feragat etme, yaşam içerisinde tüm devingenliği ile yoluna devam edebilme gereksinimini simgeler.

VIH Adalet XII Asılmış Adam
Bu iki kart arasındaki ilişki Baş Rahip ile Şeytan’ın arasındaki ilişkiyi andırır, Adalet analitik aklın, Asılmış Adam ise görselliğin ve içgüdüsel yönlendirmelerin sembolüdür. Fakat bu çift arasındaki ilişki sözünü ettiğimiz niteliklerin daha bilinçli bir karışımını temsil eder ve Asılmış Adam’ın karmaşık dünyasını keşfetmek için dengenin gerekir liliğini öğretir.

IX Münzevi XI Direnç
Bu iki kart aşkın ve inancın gücüyle sağlamlaşan ruhsal derinlikteki bütünlüğünü simgeler. Her şeyin özüne döndüğü içebakış ve öze dönmenin( Münzevi) kaygısız yaratıcılık ve yengi ( Direnç ) ile son bulduğu bir süreçtir. Yaratıcılık ve içebakış hayatın her döneminde insanoğlunun ihtiyaç duyduğu iki kavramdır.

X Kader Çarkı XXI Evren
Bu çift, yaşamdaki değişim ve gelişmelerin sirkülasyonunu temsil eder. Her biri kendi zirveleri, serüvenleri ve seçenekleri ile hayatın yeni bir aşamasını sunar insanoğluna ! Her ikisi de, yaşamdaki seçimlerimizin sonuçları ve yazgıyı simgeleyen ölümsüz kartlardır.

Rönesans Tarot ‘unda kartlar ile Uranüs, Neptün ve Plüton’ u içeren modern astroloji arasında bağıntı kurmayı uygun gördük. Bu üç gezegen, eski astrologlar tarafından bilinmiyordu. Fakat bu kartlar, Rönesans’ın gerçek ruhu olan ‘yeniden doğuş’ ile birlikte tasarlanmıştır. Çağdaş astroloji dünyası, tüm imgelerin yorumunda anlam derinliğine daha fazla ulaşmamızı sağlayacak gezegenlere ait modem semboller hakkında daha fazla bilgiye sahiptir.

Tarot kartlarının geleneksel çizimlerini, kartların anlamlarını daha derinleştirmek ve gizemli bir atmosfere ulaşabilmek için efsanevi simgeler kullanarak değiştirdik. Rönesans Tarot’u, kaynağı tarotun öz köklerine dayanan, Rönesans’ın yeni umutlan ile yeniden keşfedilmiş olarak çağımıza uygundur.

Tarot Falı Deli Kartı

indir

DELİNİN DANS EDEN, BU UMARSIZ FİGÜRÜ, BÜYÜK ARKANA’NIN YİRMİ İKİ KOZUNU TEMSİL EDER.

Deli’nin kart numarası, esasen bir sayma sayısı değildir. Yaşamın tümü olan, tarotun öğrenme ve deneyim serüveni olan dairesel hareketi simgeler.Siyah ve gümüş kostüm giymiş bu eril figür, bütüne ulaşmak için birlikte olması gereken aktif ve pasif enerjiyi ve onun iki yüzlü doğasmı simgeler. Siyah renk, Deli’nin serüveninde karşılaşacağı bilinmezleri, toprağı, gölgeleri ve geceyi simgeler. Gümüş renk ise, Deli’nin tecrübe edeceği canlılığı, gizil aydınlığı ve parlak kavrayışların habercisidir.

Deli, Rönesans Avrupası ve Orta Çağ’da gezgin müzisyenler ve saz şairleri gibi bir ut taşır. Müzik armoni ve değişimin sembolüdür ve udun müzik aleti olarak mistik bir din olan Orphism’in temelini kurmuş, ölüler diyarına inerek ruhsal anlamda kendini yenileyen, Orpheus ile ilişkisi vardır. Deli, Orpheus gibi ölüler diyarına inerek özünü açığa çıkarmak, değişmek ve deneyimlerle arılaşmak zorundadır.

Figürü çerçeveleyen beyaz güller masumiyetin, yenilenmenin ve saflığın sembolüdür. Simyacılar gülü bilgeliğin sembolü olarak kabul ederler ve gül simyacıların çalışmalarında kullanılır. Tıpkı simyacıların çaba sarfederek, hayat iksirini ya da değerli altını ortaya çıkarmaya çalışmaları gibi masum Deli de, yararlanmadığı bilgeliğinin ortaya çıkacağı ruhsal yolculuğa hazırlanmaktadır.

Kelebekler, ruhun evrensel sembolleridirler ve kelebeklerin varoluş süreçleri bir tırtıldan kanatlı estetik bir yaratığa dönüşmeleriyle tamamlanır. Yaşayan her canlının ruhunu temsil eden kelebekler, bu kartta Deli’nin, ruhun kendi özünden gelen bilgelik ve kavrayışı bulma serüvenini belirtmektedir.Küçük köpek, Deli’nin bu serüveninde ona eşlik eder. Köpek, ona vahşi atalarından miras kalan, sadıklık, sezgi ve güvenilirlik gibi birkaç önemli niteliğe sahiptir. Küçük köpek, Deli’ye doğru yolu sunmanın yanısıra, vahşi Yunan bakire tanrıça Artemis gibi tanrıçaların, Hermes gibi haberci tanrıların ve ölüler diyarına ait tanrıların beraberliğini getirir. Uranüs, değişim ve devrim gezegenidir ve değişimi, gelişmeyi, yaşamı ve diriliği engelleyen geleneklerin tümüne meydan okur.

Deli ya da Soytarı, Rönesans ve Orta Çağ dönemini boyunca var olan bir figürdür. Bu figüre, Shakespeare’in eserlerinde, döneme ait resimlerde, şiir ve de öykülerde de sıklıkla rastlanır. Deli, masum,bilge, keskin zekalı, nükteci ve trajik olmasının da ötesinde normal bir toplumun tüm baskılarından kendini özgür kılmıştır. O, kaos ve enerjinin gücünü simgeler fakat kendi biçimlenmesini henüz tamamlamamıştır.

Tarot Falı Deli Kartı Tersin Anlamı

indir

Kart ters geldiğinde, Deli yaşamdaki dengesiz ve güvenilmez olguları temsil eder. Risk almamak gerektiğini, ne finansal yatırımlarda ne de spekülatif girişimlerde bulunulmaması gerekirliliğini ifade eder.
Talih insanı cesarete yüreklendirebileceği gibi bir o kadar da vefasız olabilir. Böyle bir konumda değer verdiğiniz şeyleri riske atmak ahmaklık olacaktır.

Bir kişiyi temsil ettiğinde, ters Delien iyi gözetilerek iş ya da aşk hayatında süreklilik ya da bağlılık sunamayacak, kurnaz birini simgeler. Erkek ya da kadın, sizin düşündüğünüzden çok daha fazla özgürlüğe ihtiyaç duyar, bu nedenle paranızı ya da kalbinizi onasunmadan önce dikkatlice düşünün. Eğer sözü edilen kişi zaten yaşamınızda ise bilmeniz gereken şey o ve onun gibilerini değiştirmeniz pek olası bir ihtimal değil. Onları ya oldukları gibi kabul edin yâ da onlara elvadanız ile birlikte şans dileyin.

Geçmişin tanrıları gibi saz şairleri de kelimelerin gücünün, şiir sanatının cazibesinin ve müziğin büyüleyici özelliklerinin oldukça farkındaydılar. Böylece gittikleri her yerde, anarşik düşünceleri, eğlenci yi ve aşkın mistik surlarını yüceltmeyi başarıyorlardı. Deli gibi kışkırtıcı figürler, binlerce yıldır süregelen tanrıça kutsallığının, sözünü ettiğimiz düşüncelere inanan kadınlar tarafından yok edileceği kaygısını taşıyan Kilise tarafından hoş karşılanmıyordu.

Aynı, izlek dişil kutsallığın ruhsal gücünün sadece mistik mezhepler dahilinde ( Yahudi cabbala ve İslam Sufi hareketi gibi) kabul edildiği İslam ve Yahudi dinlerinde de görülmüştür. Tarot, tanrıçayı tüm yönleriyle sunduğu düşünülürse Deli’yi yolculuğu boyunca eğiten ve ona rehperlik yapan figür dahil yaratıldığı andan itibaren yüzyıllar boyunca kınanmasının sürpriz olmadığı çok açık!

Geleneksel krallık mahkemesinde, Soytarı saygısızca şeyler söyleyebilir ya da yapabilirdi (özellikle dine karşı saygısız söylem ve davranışlar). Tarotun Deli’si sözünü ettiğimiz tüm anlamlara geldiği gibi, kartın numarası olan sıfır gibi, tüm dönüşlerin başlangıcı ve sonunu simgeler. Bu kart, normal oyun kartı destesinde görülebilen tek Büyük Arkana figürüdür. Risk alma, şans ve talihin dönmesi tüm bu kavramlar kart oyunları ile ilgili olduğu gibi Deli ile de yakından ilişkilidir.