Nostradamus ve Kehanetleri

Nostradamus olarak ünü yayılan Doktor Michel de Notredame, Amerika kıt’asının keşfinden onbir yıl sonra doğmuş, dini önder MGrtin Luther’in ölümünden yirmi yıl sonra da ölmüş. Çok uzun yaşadığını söyleyemeyiz; aına bu sürede kavuştuğu ün, kalabalık bir çevrede, isa’nınki ile boy ölçüşebilecek düzeye erişmiş.

Aiman giz araştırmacısı Max Kemmerich’e göre, Dünya tarihinin en parlak zekâlı insanlarından birisi, İtalyan A. Voldbeıı’e göre; insanlığa ışık tiît~n oncü bir karaktere sahip, Amerika’lı tarihçi Edgar Leoni için ise; bir peygamber kadar müride sahip, sırrına ulaşmak için çağdaşlarından bu-rüne kadar yüzlerce, binlerce uzman ve amatörün kafasını yorduğu ilginç bir kişi Nostradamus…

Proteston Kilisesi’nin günah çıkartmaya karşı takınacağı tavırdan, Nıcot’un Nikotin bitkisini Avrupa’ya getirmesine, 1666 yazındaki büyük Londra yangınından, demiryollarının ve lokomotifin bulunuşuna, Atom bombasının ilkin Hiroşima’ya atılacağına, Sarayevo’da I. Dünya Savaşi’nı başlatan su:kaste kadar birçok olayı yüzyıllarca önce bilebilen kişi kişi Nostradamus.

1555 yılında, Dazlak kafalı adıyla andığı KorsikalInın; Napoleon’un politika sahnesinde yükselişini, Lenin’in yoldaşlarının Petersburg’dakı Kışlık Saray’a saldırısını, Franco’nun iç savaşını, İsrail’in kuruluşunu, Şah’ın çöküşünü, hatta Enver Sedat’ın vurulacağını bile önceden görebilmiştir. Neptün’ün 1846’da keşfedileceğini bilmek, Nost-radamus’u pek uğraştırmamış olmasa gerek; çünkü, gezegenlerin konumlarını incelemek başlıca eğlencesiydi.

Nostradamus’u izleyen kuşakların, böylesine dev bir bilgi ve tahmin yığını karşısında afallamasını doğal karşılamalıyız, tepkileri ve tahminleri doğrultusunda takındıkları tutum, elbette çeşitli olacaktı, öyle de oldu zaten: Goethe, Nostradamus’a taparcasına hayranlık duyardı; Faust’ta Doktor Notredame’ı Tanrı ile karşılaştıracak kadar ileri gitmiştir. Felsefe araştırmacısı Ernest Bloch, Nostradamus’un dediğinin tek kelimesine bile inanmazdı.

Herhalde, en değişik tutum takınan Nazi Propagandacısı Joseph Goebbels olmuştur: Önce, isviçre’li Nostradamus uzmanı Kari Ernst Krafft’ı Hitler’in geleceğine ilişkin kehanetleri ortaya çıkarması için Propaganda Bakaniığı’nda işe almış, sonra da Kraffıı Buchenvvald cehennemine yollamıştır!

OSTRADAMUS’UN 2 Temmuz 1566’da astımdan ölmesinden – tabii, bir önceki akşam öleceği gün ve anı bilmeyi başardıktan sonra – günümüze kadar, yazılarının 400’den fazla yorumu yapılmıştır. Bu sayı, tek tek yapılan yorumları da hesaba katarsak, daha da artacaktır. Yine 400 rakam:, ciddi olarak nitelendirebileceklerimizi sansasyon meraklılarının asparagas yazılarından ayırt-etme smırımızdır.

Nostradamus’u 80’li yıllarda tekrar gündeme getiren kişi, Fransız araştırmacı yazar Jean-Char-les Piegard de Gurbert oldu, ya da takma adıyla; Jean-Charles de Fontbrune. Onyedi yıllık titiz çalışama ürünü kitabı, çıkar çıkmaz ilgi topladı; iki haftada 600.000’lik rekora ulaşarak, kitap listelerini en azından kehanetler kadar etkileyici şekilde -allak bullak etti. Başarısının nedenleri; incelemedeki ince detay işçiliği, dilinin kolay anlaşılırlığı ve yorumların açık seçik yapılmış olması… On yedi yıllık bir çalışmadan da bu beklenirdi zaten…

De Fontbrune’nin özgeçmişi de, Nostradamus kadar ilgi çekicidir: Cezayir savaşında ön saflarda, her cephede savaşması. Onur Lejyonu’na se-çilmişliği, bir yüzyılı aşkın süre önce tarihe karışan Fransız monarşi düzeninin geri getirilmesi özlemiyle yaşaması, 46 yaşındaki yazarın okurlarının karıştırmaya merak duydukları yanlarıdır.

DU kitap, kimi çevrelerce İnsanlığın Felâket Başvuru Kitabı olarak da nitelendiriliyor. Şaşmamak gerek: Papa’nın, Fransa’da gül’ü sembol seçen solcu bakanların Beşinci Cumhuriyet’i kurdukları yıida, suikaste hedef seçileceğini bilmesi, kolay iş değil! Bir cümle içinde iki kehanet: Dahası var: Beşinci Cumhuriyet’e 1984 Eylül’üne kadar şans tanıyor Nostradamus ve Fontbrune. 1S99 Ağustos’unda İslâm Bir’iği’nin Üçüncü Dünya Sava-şı’na yol açacağını haber verirken de, Fontbrune’ ün rüyasına da pembe renk katıyor: Avrupa’da monarşinin yeniden güçlenmesini, Fransa’da iktidara geçerek monarşik düzeni kuracak kişi Muttu Henry başlatacaktır.

Yazar da, Nostradamus’un akıbetinden kurtulamıyor elbette: kimileri kitabı gelmiş geçmiş en iyi inceleme olarak nitelendirirken, Le Point dergisi, kitabın niteliğinden değil, kitleleri etkilemesinden söz açarak, yazısına Korku Ticareti başlığını atıyor.

Kitabın okuyucuları arasında kimler yok ki? Mitterrand! Kardinal Etchegaray! Cercle d’Etudes de Strategie Totale’den savunma uzmanı Michel Garder, kitapta yer alan yorumları, özellikle Üçüncü Dünya Savaşı’nın nedenlerini, kabul ediyorlar. Yönetmen Rinaldo Bassi öylesine etkilenmiş ki, kitabin can alıcı bölümlerini filme dönüştürmeye hazırlanıyor. Buna karşılık, Bellecour yayınları, ortalığı kızıştırıyor: kehanetleri birbirine karıştırarak yorumları karmaşıklaştıran bir Anti-Nostradamus un hazırlığı içindeler.

Asıl bombasını Paris-Match dergisi yayıncısı Daniel Filipacchi tarafından okunup, yayınlanınca patlattı. Mitterrand’ m iktidara gelişini ve gideceği tarihi böylesine kesinkes bilebilen bir tahminde bulunulduğunu gö-Yünce. Paris-Match dergisi sayfalarını Nostra-damus’a ayırdı.

Sadece Paris-Match mı? Bombanın yankısı Sovyetler Birliği’nde bile duyuldu. İzvestiya gazetesinin köşe yazarı Krivvopolovv, Paris-Match, kendine benzersiz bir makale yazarı buldu. İç ve dış politikadan, spora, savunmaya ve ekonomiye kadar her konuda kendine güveniyle kitleleri sarsan, üstelik beş kuruş da para istemeyen bir adam bu! Kapitalist basına bedava hizmet ediyor! Nasıl etmesin ki, adam 400 yıldan beri mezarında yatıyor! diyerek, olayı demirperde gerisine de duyurdu.

Nostradamus’un kişiliğine biraz daha eğilelim: 14 Aralık 1503’de St. Remy’de doğmuş. Babası, 20 duka altınını bastırıp, Musevilikten Hıristiyanlığa geçişini sağlayacak kadar uyanık bir noter. Annesinin ev kadını olduğu biliniyor. Yetişmesinde en büyük etken, anne tarafından dedesi olmuş. Kalab-riya Kontu’nun özel doktoru olan yaşlı adam, torununa Yunancayı, İbraniceyi ve Kabbala dilini öğretmiş. Bu sonuncu dil, çağdaş şifreieme tekniğinin atası olduğu için, kendine özgü gizi ile genç Notradamus’a büyük zevk vermiş. 1508’de ölen Portekizli Haham Abarbanel’in Kabbala defterleri, kendisine, yıldız gözlemlerinden kara büyüye kadar gizli tutulan sayısız konuda ışık tutmuş:
TEDE mesleğini seçen Nostraaamus, 1529’da Doktor ünvanını alarak, Garonne’de Agen’de hüküm süren veba salgınıyla savaşa girmiş. Yörede yerleşik Jules-Cesar Scaliger in Nostradamus üzerinde botanik bilimine yöneltici etkisi olduğunu biliyoruz. Nostradamus’un ilk evliliği de bu yıllara rastlıyor, bir kızı bir de oğlu oluyor.

Gezgin doktor Nostradamus, veba nereye yönelirse oraya yolunu düşürdüğü için, Bordeatıx, La Rochelle, Toulouse yöresinde grttikçe büyüyen b’rr dost çevresi ediniyor kendine. Tanrısına- imara tamdır, ama yöredeki veba salgınını Tanrı’nın insanları doğru yola yönlendirici cezası olduğu söylentisine kulak asmamaktadır.

Çağdaşı Paracelsus gibi Nostradamus da hastalığın nedeninin çevre temizliğinden kaynaklandığını farketmiştir. Tedavi için pembe hapçıklar ve bitki özlerinden yararlanmaktadır. Hepi de kendi ürünüdür.

Gezgin doktor şifa sunadıırsun, karısı ve iki çocuğu hiç ummadığı anda difteriden can verir. Olay. Nostradamus’u derinlemesine yaralamıştır. Kendi ailesini kurtaramayan hekimlikten umudunu keser, inine kapanır.

Günün birinde Agen’de gezinirken, Meryem Ana’nın heykelinin dikildiğini görüp, bunun düpedüz puta tapmak olduğunu öfkeyle karışık iddia etmesi, başının kiliseyle derde girmesine neden olacaktır. Geçmişi karıştırılınca 20 altınlık Musevilikten Hıristiyanlığa geçiş hikâyesi de ortaya çıkar ve afaroz edilmesine ramak kalır. Nostradamus bu yörede daha fazla kalamayacağını anlayıp, Venedik ve Sicilya yoluna vurur kendisini.

YARI sürgün gibi geçirdiği bu günler boyunca Nostradamus gizli bilimlere derinlemesine, günümüze ulaşamamış bir yığın belgeyi, elyazması-nı, coc’cx’i, notu elden geçirir, notlar çıkartır, karşılaştırır. Yıllar sonra Fransa’ya, Marsilya’ya döndüğünde, kendisini çağının ve çağların en büyük kâhini olarak tanıtacak bilgi birikimine kavuşmuştur artık.

Fransa’da yeni bir evlilik ve evi geçindirmek için tıp mesleğine dönüş bekler Nostradamus’u. Veba salgını eski yıkıcılığını yitirmiştir fakat, Nostradamus ile eşeği, gece gündüz vebalılarla haşır neşir olmalarına karşılık, hiç hastalanmayınca, adları kutsanmışa çıkar.

Salgın geçince, Nostradamus kendisini yüksek sosyetenin güzellik ilaçlarına adar, oldukça yüklü bir servet de yapar bu arada.

Servetini, çocukluk tutkusuna, dedesinin dizi dibinde geçirdiği günlerin gerçekleştirilmesine harcayacak kadar da gözüpektir. Çatıda bir gözlemevi, orta katta zengin bir kütüphane, bodrumda fokur fokur kaynayan damıtım ibrikleriyle laboratu-varı kısa sürede kurar. Üç kat arasında geçer ar: tık ömrü: Geç saatlere kadar, araştırır, karşılaştırır, gözler ve bazen de kendinden geçer…

İyi ki kendinden geçer, yoksa günümüze ulaşan 965 adet dörtlüğü elde edemeyebilirdi Nostradamus. Medyumların trans haline benzer durumlarda mırıldandığı, güçlü belleği sayesinde daha sonra yazıya aktardığı bu dörtlükler, ölümünden sonra Lyon’da yayınlanan ilk Nostradamus kitabını oluşturur. Beheri yüz adet dörtlük içerdiği için Yüzlükler adıyla da tanınan bu kitaplarda neler yok ki?

Nostradamus, daha o tarihlerde, Fransız ihtilâli’nin karmaşasını, Robespierre’in Maria Antoinet-te’i giyotine yollayışını. Kardinal Lefebvr’e’nin yetkilerinden arındırılınca, nasıl kiliseyi birbirine kattığını, yüzyıllar sonrasında ise Birleşik Arcp Cumhuriyeti’nin kurulmasını, Radyum’un keşfini, Kennedy’ nin. öldürüleceğini, dünya siyasasına yön verecek savaşların nasıl çıkacağını bilebiliyordu.

Leave a comment