Burçlar

Burçlar Nasıl Oluşur

 Burçlar Nasıl Oluşur

İnsanın içinde nice yıldızlar dolaşır. Ayrıca içinde ve dışında da on iki burç vardır.
On iki burç vücuda şu şekilde dağılmıştır:
Baş: Koç Burcu
Alın: Yengeç Burcu
Burun: Boğa Burcu
El: İkizler Burcu
Göğüs: Aslan Burcu
Göbek: Terazi Burcu
Kasık: Başak Burcu
Cinsel Organ: Akrep Burcu
But: Yay Burcu
Diz: Oğlak Burcu
Taban: Balık Burcu
Bir ceninin büyümesinde yıldızların faaliyetleri:
Tohum, ana rahmine düşünce kan pıhtılı olur. Bunu Zühre terbiye eder. Bu olay bir ay sürer. Zühal’in yardımı sayesinde hararet onu kurtarmaz.
İkinci ayda Jüpiter terbiyeye girer. Onu soğuk tan ılımanlığa getirir. Sıvıyı koyulaştırır. Kaba ve çirkin bir hale getirir.
Üçüncü ayda ise, Mars’ın terbiyesine girer. İtidalden hararete götürür, pişirir, cisim yapar. Kan cisim içinde et olur. Sinir ve damarlar oluşmaya başlar.
Dördüncü ayda Güneş’in terbiyesine girer. Kah hareket, kah itidal ile içine ruh girer. Bu sayede can ana rahminde vazifesine başlar, hareketlenir. Her azası canlanmaya başlar.
Beşinci ayda onu Venüs terbiye eder. Ufak cisme eriştirir. Erkeklik veya dişilik vuku bulur. Kemikler katılaşıp, derileri gerilir. İnsan kalıbı Venüs’ün terbiyesinde nizam bulur.
Altıncı ayda Merkür terbiye eder. Elleri, kaşı, gözü, kirpikleri ve çok sonra çıkacak olan dişleri vücud bulur.
Yedinci ayda onu Ay terbiye eder. Daha da olgunlaşır. Eğer doğarsa dirilir. Ömür ve hayat bulur. Zira tamamen adem olur.
Sekizinci ayda Zühal (Satürn)’in terbiyesiyle mizacı belli olur. Daha da gelişir. Ama eğer doğarsa imkanı yok diri olmaz, canlanamaz ve ölür. Zira hastadır.
Dokuzuncu ayda terbiyesine yine Müşteri (Jüpiter) gelir. Hasta vücudu itidalli hale getirir. Organlarına tam bir sıhhat ve canlılık gelir. Ne kadar ömrü kısmet olmuşsa verilir. Ve de ağlayarak dünyamıza bir bebek olarak gelir.

Birinci Gök Burcu: Koç Burcudur. Beş yıldızdan oluşur. Baş kısmı batıya, arka kısmı ise doğuya bakmaktadır. Başıyla arkasına bakar gibi durmaktadır. Batı ve doğunun simetriğiyle oluşan son derece etki altında kalan bir burçtur. Baş kaldırmaları batıyla doğunun kesişmesinden meydana gelen oluşumdan etkilendiği ortaya çıkıyor. Bunları burçlarda detaylı olarak görebiliyoruz.
İkinci Gök Burcu: Boğa burcudur. Üç yıldızdan oluşur. Bu üç yıldızdan başka onlara bağlı bir yıldız daha bulunur. Boğa burcu başını eğmiş ve koç burcuna toslamaya hazır gibi gözükmektedir. Baş tarafı doğuya, arka kısmı ise batıya bakmaktadır.
Üçüncü Gök Burcu: İkizler burcudur. Güneş sisteminde ona bağlı olan gezegenden hariç on sekiz yıldızdan oluşur. Bunların görüntüsü aynen ayakta duran ikizlere benzer. Bu ikizlerden birisi elini ve başını öbürünün omzuna koymuş gibi durur. Diğer yıldızlarda kuzey yönündedir. Görüntü olarak önleri doğuya, ayakları ise batıya bakmaktadır. Bu özelliklerin detaylarını ve kapsamını burçlarda ve yıldıznamelerde çok yönlü kısımlarını görebiliyoruz. Fakat yükselen burcun etkisinde kalan burçlar çok yönlü detay olarak karşımıza çıkarlar. Hemen hemen kendi özellikleri dışına çıkanlar da vardır. Araştırmalarda çok net olarak karşımıza çıkar.
Dördüncü Gök Burcu: Yengeç burcudur. Yengeç burcu altı yıldızdan ibarettir. Şeklen yengece çok benzemektedir. Başı doğuya arkası ise batı güneye bakmaktadır. Ayrıca ikizler burcunu takip eder gibi durmaktadır. Bunlara bağlı çok parlayan bir yıldız da vardır. İsmi aslankalbidir. Yengeç burcu özellikle çok duyarlı ve etkili bir burç olmasından dolayı etrafındaki burçlardan fazlaca etkilenir. Hangisi ona yakınsa hemen hemen onun kalıbına bürünmüş gibi gözükse de kendisinin doğal etkisi son derece sadedir.
Beşinci Gök Burcu: Aslan burcudur. Yengeç burcuyla başak burcu arasındaki takımyıldızıdır. İsmini Yunan mitolojisinden Harakles’in öldüğü Nemia aslanından kaynaklandığına inanılır. Aslan burcu etrafındaki burçlardan etkilenmediği gözükse de kendine has kükremesi herkesi geriye çekmiştir. Fakat çok farklılığını göstermek için içindeki zayıflığını görüntüsüne yansıtmamayı çok iyi göstermiştir.
Farklılığını her fırsatta ortaya koymuştur. Aslında son derece yumuşak ve yumuşaklığını dışının güçlülüğüyle kapatmıştır.
Altıncı Gök Burcu: Başak burcudur. Bir diğer ismi de bakire Meryem burcudur. Kendisine ait güneş sistemi gezegenlerinden ayrı yirmi altı yıldızdan
oluşur. Hepsinin görüntüsü başını yukarıya çevirmiş iki kanatlı uçan bir cariyeye benzer.
Kendilerini son derece verimli her şeyi beceren çok yönlü biri olarak görürler. Fakat genelde beceri onların işi değildir. Öyle göstermek için ellerinden gelen bütün imkanları kullanmaktan çekinmezler.
Yedinci Gök Burcu: Terazi burcudur. Güneş sistemine bağlı ve kendine bağlı gezegenden başka sekiz yıldızdan oluşur.
Bu burç dengeyd sağlamak için oldukça çaba harcar. Fakat istese de fazla dengeli olduğu söylenemez. Sekiz yıldızdan oluştuğunu bilmesine rağmen kendini dengede tutmayı görev haline getirmiştir. Bu görevini de yeterince yerine getirmediğini ve getirirken de dengesini biraz sarstığını burçlardan ve yıldıznamelerden görebiliyoruz.
Sekizinci Gök Burcu: Akrep burcudur. Kendisinin üçlü şeklinden başka yirmi bir yıldızdan oluşmaktadır. Bir de bunlara bağlı kalp yıldızı vardır. Bu kalp yıldızı çok parlaktır.
Akrep Durcu çok kıskanç ve haset olduğu için bu burçları yirmi bir tane yıldızı da göz önünde tutmak için büyük bir çaba harcar. Hepsiyle de dost gözükse de içinde inanılmaz kıskançlık dürtüsü ve şeytanca düşmanlığını bir türlü öldürememektedir. Eğer kalp yıldızı parlak olmasa yıldızlar onun ne kadar kötü biri olduğunu anlayacaklardır. Buna rağmen etrafındaki yıldızlara kendi etkisini yansıtamadığı için bu akrebin içindeki şeytanın kendisine düşman olduğunu okuduğumuz faldan, yıldıznamelerden görüyoruz.
Dokuzuncu Gök Burcu: Yal Burcudur. Bunlara aynı zamanda atıcı adı verilir. Yay burcu, akrep burcunu izleyen otuz bir yıldızdan ibarettir. Görünüşü altı, at üstünde insan vücudu, okunu yaya yerleştirmiş ve atar vaziyette insana benzer.
Yay burcu, tek amacı kendine ait olan hedefi yakalamak. etrafındaki yıldızlarla son derece uyum içinde ve kendisine öyle bir hedef yakalar ki, etrafına ne zarar verir ne de zarar görür. Tek amacı insanlarda ve yaptığı işlerde hedefi yakalamak iyi işlerle birlikte olmak.
Onuncu Gök Burcu: Oğlak burcudur. Oğlu burcu yirmi sekiz yıldızdan ibarettir. Baş kısmı yarıya kadar oğlağa, geriye kalan kısmı ise balık kuyruğuna benzer.
Oğlak burcu, ağırbaşlı ve her gittiği yerde kendine ait kısmetinin bulunduğunu çok iyi bilir. Yumuşaklığı ve çekingenliği burçlar arasında son derece cazip bulunur. Ve burçların etkisinde çok kalır. Oğlak burcunun eğer yükselen burcu kendisiyle etkiliyse kazanır. Ama etkisiz bir burçsa duygu yönünden çok harap olur.
Onbirinci Gök Burcu: Kova burcudur. Kendini oluşturan üç yıldızdan ayrı kırk iki yıldızdan oluşur. Kova burcunun görüntüsü ise eline kova alıp ayaklarına su döken bir insana benzer. Bu suyun güneye doğru akan bir görüntüsü vardır.
Kova burcu, kovayı doldurur, fakat taşırmaz. Bu da burçlar arasında ne kadar dengeli ve güvenilir yıldızlara karşı oldukça samimi bir görüntü sergiler. Diğer burçlar arasındaki farklılığı da son derece dengeli oluşudur.
Onikirıci Gök Burcu: Balık burcudur. Balık burcu kendisini oluşturan dört yıldızdan başka otuz dört yıldızdan oluşmaktadır. Balık burcu yıldızlarının görünüşü ile kuyruklarının birbirlerine dayamış iki balığı andırmaktadır.
Balık burcu, son derece verimli, şefkatli ve duygusuyla etrafındakilere ayrı bir etki yaratmaktadır. Bu burcun özelliği ayırım yapmadan herkese karşı duygularım açığa vurmasıdır. Eğer aradığını bulamazsa bedbaht olup kısmetiyle birlikte sineye çekilirler. Bu da onlar için neredeyse dünyanın sonu demektir.

burçlar, yay burcu, boğa burcu, aslan burcu, akrep burcu, burç nedir

Burçların Hayatımıza Etkileri

Burçların Hayatımıza Etkileri

Gökyüzündeki on iki burcun güney burçları olanlar şunlardır; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan ve Başak burçlarıdır.

Gökyüzündeki kuzey burçlar ise şunlardır; Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık.

Güney burçlarında güneş en üst derecededir. Geceler kısalıp, gündüzler uzar. Kuzey burçlarda ise, bunun aksi olur. Yani güneş alt derecelere kadar inip geceler uzar ve gündüzleri kısalır.
Her burcun ufukta kalma vakitleri hiçbir zaman birbirine uymaz. Ufukta kalma dakikaları şöyledir:

Koç burcu: Seksen beş dakika

Boğa burcu: Doksan dört dakika

İkizler burcu: Yüz yirmi dakika

Yengeç burcu: Yüz kırk dakika

Aslan burcu: Yüz kırk iki dakika

Başak burcu: Yüz otuz dakika

Akrep burcu: Yüz kırk bir dakika

Yay burcu: Yüz otuz sekiz dakika

Oğlak burcu: Yüz yirmi dakika

Kova burcu: Doksan yedi dakika

Balık burcu: Seksen beş dakika

İlk bahar mevsimi güneş, koç burcuna girdiği zaman başlar. Yaz başlaması için de güneşin yengeç burcuna girmesi lazımdır. Sonbahar için ise güneş terazi burcunda olması gerekir. Oğlak burcuna güneş girdiğinde kış mevsimi de başlamış olur.

Koç burcu aslan ve yengeç burçlarının tabiatları sıcak ve kurudur.

Boğa burcu balık ve oğlak burçlarının tabiatları soğuk ve kurudur.

İkizler burcu terazi ve kova burçlarının tabiatları sıcak ve rutubetlidir.

Yengeç, burcu akrep ve balık burçlarının tabiatları soğuk ve rutubetlidir.