Tarot Falı Tılsımların İkilisi

Tılsımlar 2

Bu kart, Tılsımlar takımının sunduğu pratik ve toprağa özgü krallık ile iki rakamının simgelediği uyum, denge ve birliktelik düşüncelerini birleştirir. Karttaki figür, iki elinde tuttuğu küreleri tartarak dengeye ulaşmaya çalışmaktadır.

Tarot Falı Tılsımların İkilisi Düzün Anlamı
Yorumlarda Tılsımların İkilisi, yaşamda bir dengeye ulaşma ihtiyacını belirtir. Kart, dengenin iki iş arasında sağlanmaya çalışıldığını ya da her şeyin üzerinde talepkar biçimde değişiklikler yapan bir bireyi belirtiliyor olabilir.

Parasal durumlarda yaşanan iniş ve çıkışlar bu kart ile sembolize edilir; fakat burada sözü edilen dengesizlik parasal anlamda çok büyük kayıplara neden olabilecek kadar fazla değildir! Kart, özellikle saray kartlan tarafından simgelenen bir birey ya da yeni bir başlangıcı simgeleyen birlilerden biriyle eşleştiğinde, uygulanabilir bir yardımın ve girişimci bir sununun göstergesi olabilir.

Bu durumda, size sunulacak ve kazancınızı arttırmanıza yardımcı olabilecek ikinci bir iş olasılığı söz konusudur. Son olarak Tılsımların İkilisi, içsel denge ile bütünleşecek, iş ile özel yaşamınıza gereken zamanı ayırmanızı sağlayacak, size dinginliği getirecek belli bir dinlenme sürecini ifade edebilir.

Tarot Falı Tılsımların İkilisi Tersin Anlamı
Dengelenmemiş içsel kaynaklar söz konusudur. Bu dengesizlik, kuşku, boşa giden zihinsel ve fiziksel emek ve savurganlık olarak yaşamınızda var olabilir. Bir bireyi simgelediğinde, söz konusu bireyin dengeye ulaşamayan, uç noktalarda gezinen ve sürekli değişen biri olduğunu vurgular.

Ters Tılsım İkilisi genel olarak, süreksizliği, hedefsizliği ve iniş çıkış gösteren bir talihi simgeler. Kartın özünde yatan ikili doğa, kesin kararlar alamama yetersizliğini belirtir. Bu küçük engelleri aşabilmeniz için özdisipline, eyleme ve imgelem dünyasma ihtiyacınız var!

Bir önceki yazımız olan TAROT FALI İMPARATOR KARTI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Leave a comment