Ağustos 2014

İkizler Burcu Aylık Fal Bakımı

logo (1)

•AŞK: Hayalinizdeki aşkı arıyorsunuz, içinizden yükselen, anlam veremediğiniz duygular yüzünden kendinizi ortaya koymakta güçlük çekebilirsiniz. Acele etmeyin ve arkadaş çevrenize daha fazla zaman ayınn. Onlardan aldığınız elektrik size güç verecektir.

Çevrenizde aradığınız elektriği bulamıyorsunuz. Yeni başlangıçlar yapmak için yeterince enerjiniz var. Sanat ortamlarına girmenizle hayatınız renklenecek. Aşka olan bakış açımz değişebilir.

•PARA: Güzel olan her şeyi satın almak ister gibisiniz. Estetik anlayışınız yüksek. Sonradan pişman olmamak için harcamalarınıza dikkat edin. Maddi açıdan şanslı bir döneme giriyorsunuz. Sevdiklerinizden finans konularında destek göreceksiniz. Kazandığınızı akıllıca değerlendireceksiniz.

•SAĞLIK: Ani tepkiler göstermek sinirlerinizi yorabilir. Her tartışmaya girmekten kaçınm. Serinkanlılıkla hareket etmek faydanıza olacaktır. Hareketli hayatınızda dinlenmeye neredeyse zaman yok. Çok fazla yoruluyorsunuz. Vücudunuzu, kaslarınızı, özellikle de zihninizi dinlendirin. Meditasyon yapm.

Tarot falı adalet kartı anlamı ve yorumu

 

indir (2)

BU FİGÜR ESKİ MISIRLILAR İLE YAKINDAN İLGİLİDİR. MISIRLI TANRIÇA MAAT, GERÇEĞİN AĞIRLIĞI İLE BULMAK İÇİN ÖLÜNÜN RUHUNU TARTMIŞ VE GERÇEĞİ BUNA GÖRE YORUMLAMIŞTIR.

Bu güçlü düşünce ile, kendini bir çok mitolojide ve dini inanç sisteminde var eden dişil adalet figürü, en çok hatırlanan ilk imgelerden biridir. Dişil Adalet figürü, terazilerini tek parmağını kullanarak mükemmel şekilde dengelemektedir. Bu teraziler, dişil figürün dene yimlemek zorunda olduğu hassas ve sağlıklı muhakemenin göstergesidir. Denge, uyum, nesnellik ve eşitliğin doğal göstergeleri olan teraziler, Terazi burcunun sembolleridirler.

Adalet kılıcı, kesinliği ve nesnelliği algılayabilme özelliğini simgeler. Zihni karmaşık yönelişlerden uzak tutan, zihinsel silahtır kılıç! Kılıç ayrıca, hayallerin sisli cazibesinin karşısında gerçeği savunan hakikatin silahıdır. Dişil figürün elindeki kılıç, içgüdüsel tepkiler ve duygusal dürüstlük ile gövdelenmiş zihni sembolize eder.
Terazi ve kılıç kombinasyonu, içsel eril ve dişil temelleri ifade eder. Bu temeller, gerçek adalete ulaşmak için vazgeçilemeyecek unsurlardır ve Deli’nin bütüne olan seyahatinde var olmak zorundadırlar. Bu nedenle, gerçeğe dayalı, dürüst bir yaşam için fedakarlıklarda bulunan Aşıklar ile Adalet kartlarının birliktelik gereksinimleri sunulur Rönesans Tarotu’nda !

Mantık Tanrıçası
Dengenin ve dürüstlüğün sembolü olan Adalet kartı, Rönesans Tarotu’nda 8, daha sonraki modem tarot kartlarında da 11 rakamı ile gösterilmiştir. Biz iki nedene dayanarak, 8 rakamını kullanmayı uygun gördük. Bunlardan birincisi, bu sayının sunduğu pozisyon, bu kartın Asılı Adam kartı ile ilişkisini belirtmektedir, bir başka değişle, rüyalar ve ruhun özgürlüğü ile denge ve kontrolün birlikteliğini! İkinci neden ise, dişil figür tarot yolculuğunda Kader Çarkının ilk dönüş noktasında biçimlenen 11 numaralı Direnç kartında yer almasıdır.

Adalet kartı, imgelenen dünyasının yan kutsal yaratılan olarak belirtilen İnanç, Umut ve Merhamet gibi övgü dolu kavramlarda vücut bulur. Eski Mısır tanrıçası Maat, ‘ hakikat ve adalet’ anlamına gelir.. Dişil figürün tarttığı saf bilinçli ruhların ağırlığı, bir kuş tüyünün ağırlığı kadardır. Burada, söz konusu ruhtan, tanrıçanın varoluşunda bulunan olumsuz itirafı, kendi yaşamını varedebilmesi için anlatması beklenmektedir.

Bu itiraf, İncil’deki On Emir’le oldukça benzerlik gösterir : Fakiri soymadım… Kimseyi ağlatmadım… Hiçbir şekilde acıya izin vermedim… Kimsenin açlıktan acı,.çekmesini istemedim… Hiçbirşeye yanlış tanıklık etmedim…
Ölülerin ruhunu tartarak ruhun gerçek ağırlığını ve yaşamını açığa çakarma düşüncesi üzerine kurulmuş olan bu imge, Hıristiyan sanatının en güçlü öğelerinden biri olmuştur. Bu kartın, Vatikan’da Raphael tarafından resimlenen bir çeşidi Latin yazıtlarından birine dayanmaktadır: “Adalet herkese layığını verir.”

Eski bir inanç, cennete özgü ödül ve yeniden dirilişler ile ilgili bu düşünceyi 8 rakamıyla ilişkilendirir. Seçilen ruhlar için 8 kutsama ve lanetlenmeyi bekleyenler için 8 ceza vardır. Etki ve tepki kanununun en anlaşılır örneği olarak, kader ile yakından ilişkisi bulunan 8 rakamı yan olarak konumlandığında sonsuzluğun simgesidir. 8 sayıs ile ilgili evrendeki adalet kavramında yer alan bu inançlar hala geçerliliğini korumaktadır.

Doğal erdemin simgesi olan Adalet, Savaş Arabası kartı ve Ermiş’in düşünce dolu krallığı arasında belirmektedir. Bu konumda hırsın getirdiği tehlikelerin aşılmak üzere olduğunu gösterir. ‘Mısırlı Olumsuz İtiraflar’dan birinde şöyle bir cümleye rastlarız: “Kendi zenginliğimi başkalarının mülkiyetinden yararlanarak arttırmadım.” Bu cümle, başkalannm mülkiyetinden faydalanmanın binlerce yıl önce de yanlış olarak kabul edildiğinin göstergesidir. Bu kart Savaş Araba sı’nın zaferleri ile Ermiş’in ruhsal bilinci ile arasındaki dengeyi nitelendirir. Tarot kartlarının tümü yaşam boyunca, ruhsal büyüme ve bütüne ulaşabilmek için yaşanılırsa, yaşamsal ikilemler arasındaki dengenin bulunabileceğini belirtir.

Düzün Anlamı
Denge, düzen ve kesinlik ile iligili tüm kavramları ve bu kavramlara duyulan gereksinimi imgeler. Belli bir kişiyi temsil ettiğinde, bu kişinin dürüst, açık görüşlü ve dengeli bir insan olduğunu belirtir. Bu nitelikler profesyonel yaşamda ihtiyaç duyulan niteliklerdir ve bu kart yapacağınız kanuni, parasal ya da politik görüşmelerde, bu niteliklerin önemli bir yeri olduğunu vurgular. Kanunla ilgili bir konunun ya da daha farklı hassas konuların sizi beklediğini ifade eder. Her hangi bir davanın sizin lehinize olduğunu ve aldığınız kararların mantıklı ve sağlıklı olduğunu vurgular. Adalet kartı duygusal olmayan bir karttır ve yönlendirdiği kararların tarafsızca alınmasını zorunlu kılar.

Hayatınızda karar verme aşamasında olduğunuzu ve bu kararın her şey değerlendirilerek alınması gerektiğinin habercisidir. Kararınız konusunda mantıklı düşünmek ilk aşamada zor olabilir, bu durumda Adalet kartı olaylara nesnel yaklaşabilecek ve son karan vermenizde sizi istemleriniz doğrultusunda yönlendirebilecek tarafsız bir bireyle diyalogda bulunmanızı önermektedir.

Baş Rahip, Tılsımların Birlisi ya da Kupalann Birlisi ile birlite açıldığında evlilik ilişkisinin habercisi olabilir. Bunun dışında daha çok iş ilişkilerine dair açıklamalara yönelmek doğru olacaktır.

Tersin Anlamı
Resmi görüşmelerinizde ya da parasal konularda bir gelişmeyi haber verir. Kanşıklık, mahkemeye dair konulan ve para ile ilgili görüşmelerinizi çevrelemiştir. Aynca bu sorunlar ile ilgili maddi yıkıma uğrayabilirsiniz. Kılıçların Üçlüsü ya da Aşıklar kartı ile birlikte açıldığında bir boşanma olasılığı sunabilir.

Koç burcu aşk ve para falı

indir (1)

• AŞK: Yaşantınızda yapmak istediğiniz köklü değişim arzulan aşk hayatınıza da yansıyacaktır, içinde bulunduğunuz konumu değiştirmek isterken sevdiğinizle ilişkinizin bozulmaması konusunda dikkatli davranın. Tabii bu değişim arzusunu farklı bir biçimde kullanarak nişanlanabilir, evlenebilir ya da çocuk sahibi olabilirsiniz. Önemli olan ihtiyaçlanmzı belirleyip, duygu ve düşüncelerinizi doğru olarak yorumladıktan sonra uygulamaya geçebilmektir.

• PARA: Bu dönemde başlayacağınız işleri tamamlamakta, sonuca ulaştırmakta gecikmeler yaşayabilirsiniz. Ya da almanız gereken bir para ile ilgili beklenmedik pürüzler çıkabilir. Bu nedenle sabırlı davranmalı, disiplin göstermekte devam etmelisiniz. Neyse ki motivasyonunuzu yüksek tutmakta zorlanmayacağınız bir devre içindesiniz. Bu durum direncinizin artmasını ve kendinizi daha güçlü hissetmenizi sağlayacaktır.

•SAĞLIK: Sizi zorlayan koşulların sağlığınızı bozmaması için çaba göstermeli ve önlem almalısınız. Değişen koşullara ayak uydurmayı başarırsanız fazla sorun yaşamazsmız.

Boğa burcu aşk ve para falı

logo (1)

• AŞK: İlişkiniz ve sevgilinizle ilgili düşüneceğiniz, sorgulayacağınız bir dönem geçireceksiniz. Tabi ki yaşayacağınız ve etkileneceğiniz olayların akabinde düşünmeye başlayacaksınız. Fakat sorunları fazla büyütmemeye çalışın. Özellikle ayın 13’ünden sonraki devrede iletişim problemleri yaşayabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın. Birbirinize ifade etmek istediklerinizi farklı algılayabilir ya da yanlış yorumlayabilirsiniz. Bu nedenle imalı konuşmak yerine açık ve anlaşılır bir tarz içinde bulunmaya özen gösterin. Bu dönemde uzun süredir görüşmediğiniz eski bir arkadaşınızla karşılaşabilirsiniz ve aramzdaki ilişki sürpriz bir şekilde aşka dönüşebilir.

•PARA: Daha önce çözümlediğiniz bir sorun beklenmedik bir anda yeniden gündeme gelebilir. Ve tekrar aym problemle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Ama sorun bu kez tamamen giderilecek. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz, karar vermeden önce detayları incelemeniz lehinize olacaktır. Aym 13’ünden sonraki günlerde bilgisayarınızla ilgili problem yaşayabilirsiniz. Bu nedenle dosyalarınızı yedeklemeniz zor durumda kalmanızı engelleyecektir.

•SAĞLIK: Stresten kaynaklanan baş ağrıları yaşayabilirsiniz. Bu nedenle sizin için uygun yöntemlerle gerginliğinizi atmaya çalışın. Ayrıca olayları ve sorunları da fazla büyütmeyin. Bu ay soğuk algınlığı ve ateşli hastalıklara karşı tedbirli davranmalısınız. Vitamin takviyeleri ile bünyenizi güçlendirebilir siniz.

İkizler burcu aşk ve para falı

logo (1)

• AŞK: İlişkinizde bu ay sular duruluyor. Böylece daha sakin daha ılımlı günler yaşamaya başlayacaksınız. Kendinize olan özgüveninizin arttığım, sevgi duygunuzun yükseldiğini hissedeceksiniz. Bu arada endişeli duygulara kendinizi kaptırmazsamz gücünüzü yeniden keşfedebileceksiniz.

• PARA: Bir türlü tamamlayamadığmız işlerinizi bu ay sonuçlandıra bileceksiniz. Geciken herhangi bir alacağınız varsa aym 10’undan sonra aksilikler halledilecek ve elinize ulaşacaktır. Herhangi bir dava, mahkeme gibi hukuksal probleminiz varsa bu dönemde çözümlenecektir. Yeni bir girişimde bulunmak için görüşmeniz gereken kişilere nihayet bu ay ulaşabilecek ve yeni oluşumlar için kararlar alabileceksiniz.

• SAĞLIK: Ayın 10’undan itibaren enerjiniz yükselecek ve kendinizi daha güçlü, daha dirençli hissedeceksiniz. Moralinizin de arttığı bu dönemde endişe ve kuruntulara kapılmazsanız sağlınızla ilgili önemli bir problem meydana gelmeyecektir.

Tarot Falı Balık Burcu Yorumu

logo (1)

• AŞK: Partnerinizle yaşayacağınız olaylar neticesinde öfke ve kızgınlık duygularınız açığa çıkabilir. Bunları aslında endişe ve kuruntularınız tetikliyor. Şayet pozitif düşünürseniz, partnerinizle beraber güzel hayallerinizi, fantezilerinizi gerçekleştirme potansiyeliniz var. Cinsel enerjinizi doğru kullanmanızı tavsiye ederiz.

• PARA: İş ve para konularında kolay risk alacağınız bir döneme giriyorsunuz. İçinizde iş için yabancı ülkelere gitme isteği uyanacak. Böyle bir olayı kendi gelişiminiz için deneyebilirsiniz, fakat sorumluluklarınız sizi bayağı zorluyor. Temkinli olmak yüzünden bir türlü karar veremiyorsunuz.

•SAĞLIK: Bu dönem kendinizi stres altında hissedebilirsiniz ve bedeninizden strese dayalı hastalık sinyalleri gelebilir. Üreme organlarınızın hassaslaştığı bir dönemdesiniz. Ay sonuna doğru şans kapınızı çalmayabaşlayacak ve rahatlayacaksınız. Stresli zamanlarda alkollü içeceklerden ve yağlı yiyeceklerden uzak durmamzı ve stresinizi azaltacak yöntemleri mutlaka bulmamzı öneririz.

Tarot Falı Kova Burcu Yorumu

logo (1)

• AŞK: Kendinizi göstermek, kabul ettirmek için partnerinizle sık sık çekişme içinde olacağmız bir dönemdesiniz. Partneriniz veya yeni tanışacağınız kişiyle ılımlı davramşlar içinde bulunmaya gayret gösteriniz. Sürpriz bir şekilde birisiyle tanışıp, sıra dışı, radikal bir ilişki de yaşayabilirsiniz. Bu ilişki sizi çok yormasına rağmen, neticede farklı bir yönünüzü keşfedip gelişim kaydedebilir ya da bunalıma da düşebilirsiniz. Burada gerçek içsel ihtiyacınıza kulak vermenizi, yüreğinizin sesini dinlemenizi tavsiye ederiz.

• PARA: Karşımza bir yandan sürpriz bir şekilde alışılmışın dışında, radikal fırsatlar çıkacak ve bunları gerçekleştirme isteği duyacaksınız; öbür taraftan da temkinli davranmak zorunda hissedecek ve bir türlü karar veremeyeceksiniz. Ne tür karar verirseniz verin, neticede yaşayacağınız olaylar sonunda öğrendiğiniz takdirde hep kazançlı çıkan siz olacaksınız. Çünkü derinlerinizde saklı potansiyellerinizin açığa çıkacağı bir dönemdesiniz. Bunu yaratıcılığınızla birleştirirseniz işinizde çok başarılı olursunuz. İşle ilgili problemlerde aklınıza aniden çözümler gelebilir, yeter ki düşüncenizi işinize odaklayınız ve rahat, kaygısız davranmaya çalışınız.

• SAĞLIK: Stresli bir dönemde olduğunuz için bedeninizden sinyaller gelebilir. Alerji, mantar, uçuklar, aftlar gibi strese dayalı hastalıklarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Enerjinizi ne kadar maddeye dönüştürürseniz, o kadar rahatlarsınız. Açık hava sporları, yürüyüşler yapmak veya sahip olduğunuz hobilerle uğraşmak size çok iyi gelir. Bu dönemde hayal ettiğiniz bir hobiye başlama fırsatınız da var. Bu fırsatı muhakkak kullanın. Kendinizi duygusal baskıda hissedip rüyalar, belki kabuslar da görebilirsiniz. Unutmayın ki, kabuslar bedeninizin sigortasıdır.

Tarot Falı Yengeç Burcu Yorumu

logo (1)

• AŞK: İlişkilerinizde gerilim yaşayabilir, bunun sonunda öfkelenebilirsiniz. Korkularınız ve endişeleriniz yüzünden partnerinizle yaşayacağınız olayları fazla büyütmeyin. Tartışmalarda öfkenizi kontrollü göstermeye çalışın. Yaratıcılığınızı kullanarak bir takım ufak sürprizler hazırlayıp,hem partnerinizi mutlu eder hem de enerjinizi güzel harcamış olursunuz. Örneğin ay ortalarında evinizde sürpriz bir davet verebilir veya bir doğa gezisi düzenleyebilirsiniz. Bu organizasyonlarda bekar kişiler farklı, sıra dışı bir aşk yaşayabilirler.

• PARA: Karşınıza iyi iş imkanları, hiç aklınızda olmayan bir müşteri veya terfi fırsatları çıkabilir. Bunları değerlendirmek için çok düşünebilirsiniz ama muhakkak değerlendirmeye çalışın. Böylece hem gerilimdeki enerjiniz boşalacak hem de şansımzı denemiş olacaksınız. Farklı sorumluluklara ve görevlere ihtiyaç duyduğunuz bir dönem içindesiniz.

• SAĞLIK: Ay başında yaşayacağımz ruhsal gerilimler ay sonuna doğru muhakkak hafifleyecek ve sağlıklı bir yılbaşı geçireceksiniz. Kendinizi baskıda hissettiğiniz günlerde, bütün bir senenin değerlendirmesini yapınız ve kendinize gelecek sene için ulaşılabilir, yepyeni hedefler koyunuz. Bu duygu sizi hem stresten uzaklaştırır hem de gelecek seneyi daha rahat geçirmenize neden olur. Dişlerinize ve kemiklerinize bu dönem daha fazla dikkat ediniz.

TAROT FALI KADER ÇARKI KARTI

indir (1)

Kaderdeki iniş ve çıkışlar geleneksel olarak çarka yapıştırılmış olan figürlerle ifade edilir. Bunlar daima yaşamın olumlu ve olumsuz olaylarını deneyimlerler. Bir çarka bağlı olma fikri doğu kökenlidir, kaderin görkemli çarkını ve bireyin yaşamı boyunca bağlı olduğu kaderi gösterir. Çark, kuyruğu ağzında olan bir yılan figürü ile çevrilmiştir.
Bu sembol, Ouroboros olarak adlandırılır ve yaradılışı, ölümsüzlüğü ve sonsuzluğu simgeler. Ouroboros, yılan gibi kıvrılan bir sihir kralına, onun evrenin ve bütün yaratıların sembolü olarak gören ortaçağ büyücüleri ve simyacıları tarafından verilen bir isimdir.Burada Ouroboros, sekiz köşeli bir yıldızı, bütünü ve insanoğlunun eriminin ve ya anlama gücünün ötesinde kuşatan kutsal güç örneklerinin sembolünü kollan arasına almaktadır.

Zodyak’m dört değişmez işaretinin sembolik figürleri, bu kartın dört köşesinde de görülmektedir. Bunlar Zodyak’taki Boğa burcunun ve ilk bahar mevsiminin sembolleridir. Toprak elementinin ve fiziksel duyarlılığın sembolüdür. Aslan figürü, yazın yükselişini ve hasat zamanını gösterir. Ateş elementi, sezgi ve hayal gücünü simgeler. Anka kuşu / Kartal figürü, son bahar mevsimini belirtir. Akrep burcu, su elementini, duygulan ve cinselliği temsil eder. Kova burcunun meleği, kuzeydeki kışın kalbi Ocak ayını simgeler. Bu burç, düşüncenin gücünü, hava elementini ve bütün yaşayan canlılann yapı taşı sayılan, eski dünyanın dört elementini sembolize eder. Bu yüzden Kader Çarkı, zihinsel, fiziksel, duygusal ve tinsel odaklan simgeler.

Çark Dönüyor
Kader Çarkı 10 numarada yer alır ve bu numara, son ile başlangıcı belirtir. Çark sürekli döndüğünde tarot kozlarından ikinci tinsel döneme rastlar. Deli artık bir dönüş noktasına ulaşır; çünkü bilinçsizce ölüler diyannm girişinde durmaktadır.

Bu çark, Zodyak’m değişmez dört işaretinin sembolleri ile çevrilmiştir: Boğa, Aslan, Akrep burcundaki Anka kuşu ve Kova burcundaki melek figürleri! Dönemsel sembol olarak çark, yaradılışı ve astrolojinin yedi gezegenini simgeler. Jüpiter astrolojideki iyi kaderle birleştirilmiş bir gezegenidir. Bununla birlikte, bu gezegen bereketini sadece toprak için çalışanlara hediye edebilir.

Kader çarkının kökleri eski medeniyetlere uzanır. Etrurya’lı tanrıça Vortumna eski Roma’daki talih tanrıçası Fortuna zamanın dönüşünü kontrol eden tanrıça olarak anılır. Ortaçağ imgeleri, sıklıkla insanları kader çarkında yol alırken göstermiştir zenginlik ve fakirlik döngüsü. Keltik Çarkı ise başka bir tanrıça olan Arianrhod’a aittir. Bu tanrıça, gece gökyüzünde Samanyolu olarak ortaya çıkıp, yeniden doğuş ve dünyasal ölümün ötesinde cennete giden yoldur. Ortaçağa kadar, tanrıçalar ve çarkları, kadınlara verilen asalet ünvanı Dame ile bütünleştirilmiştir. Kader Çarkı günümüzde de yaygın olarak anılan bir semboldür ve söz konusu tanrıçalar Şans Kadınlarını sembolize ederler. Deli, artık ölüler diyarmdadır.

Düzün Anlamı
Parlak, canlı ve kişisel olmayan enerjiyi semboller. Değişimi, kaderin beklenmedik getirilerini gösterir. Kontrol dışı deneyimleri belirtmekle birlikte, yapılacak planlar hiç birşeyi değiştiremeyecektir. Romalı filozof Ovidius’un İ.Ö. 43, İ.S. 17 sözleri bu kartın anlamı ile örtüşür: ” Şans herzaman güçlüdür, yeter ki bir oltanız olsun, en bereketsiz gölde bir balık olacaktır. ”

Kader çarkı bir kişi için söz konusu olduğunda, siz yaratıcı bir enerjiye sahipken düzeninizi bozabilir. Çevreleyen kartlar bu enerjinin hayatınızda nasıl etkili olacağını gösterecektir. Yaşamınızda her hangi bir konuda olacak değişikliği haber vermektedir. Dolayısıyla çevre kartların yorumu oldukça önemlidir.

Bu kart bir bireyi temsil ediyorsa, duygusal yaşamınıza daha geniş bir alan müjdeliyecektir. Eğer bir aşk ilişkisi söz konusu ise, bu ilişki uzun süreli olmasa da sizi bir dönem özgür kılacaktır. Kader ile gelebilecek bir mutluluk belirtiliyor.

Tersin Anlamı
Size meydan okuyucu yeni gelişmeler söz konusudur. Geçmişteki deneyimlerinizin sonuçlarını görmeye başlıyorsunuz. Karşılaşacağınız olgular geçmişteki deneyimlerinize göre olumlu ya da olumsuz olabilir. Kader çarkı daha ayrıntılı bir yaşam sunuyor.

Başak burcu genel fal yorumu

logo (1)

• AŞK: ilişkinizde ben merkezli anlayışınızın farkında olacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Yaşamdan keyif alabilmeniz için düşüncenizi yeniklere açmalısınız. Duygusal ilişkilerinizde duygularınızı ifade etmede biraz kırıcı olabilirsiniz. İlişkinize güvenip duygularınızı olduğu gibi yaşamanız halinde sizi göklere çıkaracak ilişkiyi yakalayabilirsiniz. Devam eden bir ilişkiniz varsa daha sağlam güvenilir bir boyuta taşınacak. İlişkinizde beklediğiniz güvenli ortamı yakalayabilirsiniz. Karar vermek veya yeni başlangıçlar için biraz daha beklemelisiniz.

• PARA: Kendinize olan güveninizi yükseltebilirseniz arzuladığınız maddi ve manevi konumu yakalayabilirsiniz. Riskli işlere girmeden önce biraz daha geniş düşünmelisiniz. Geliştireceğiniz yeni bakış açınızla kazanabilirsiniz. Sahip olduklarınızla ilgili değişimler olabilir. Kendinizi güçlü hissetmek için yapacağımz atılımlarda dikkatli olmalısınız. Yeni projelere başlamak için uygun bir zaman değil. Ama yeni projeleri planlamak için uygun zaman. Sözleşme ve yeni ortaklıklarda dikkatli olmalısınız.

• SAĞLIK: Yoğun geçen günlerinizin ardından kendinizi yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz. Bedeninizi güçlendirmek için spora zaman ayırmalısınız. Yediklerinize ve içtiklerinize dikkat etmelisiniz. Boyun ve baş ağrılarınız olabilir. Hava şartlarına göre giyinmelisiniz. Doğada yapacağınız yürüyüşler moralinizi yükseltecektir. Sevdiklerinizle ve çocuklarla birlikte zaman geçirmeli, yaratıcı faaliyetlerde bulunmalı ve eğlence yerlerine gitmelisiniz, içe dönüp yaşamı sorguladığınız bu dönemde sevdiklerinizle olmak size iyi gelecek.

İkizler burcu genel fal yorumu

logo (1)

• AŞK: Bu ay sevgiyle davranacak ve iyimser duygularınızı çevrenize yansıtacaksınız. Bu haliniz fiziğinize de yansıyacak ve karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz. Sempatik ve hoş tavırlarınızla hem çevrenizi, hem de sevdiğinizi etkileyebilirsiniz. Duygularınızı rahat göstereceğiniz bir dönem.Sevdiğinizle birlikte bu ay sıcak ilişkiler kurabilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz. Geleceğe yönelik isteklerinizi ona anlatabilirsiniz.

• PARA: Parasal konulara yönelik isteklerinizi gerçekleştirmek için uygun fırsatlarla karşılaşacağınız bir döneme giriyorsunuz. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmek için biraz daha fazla çalışmanız gerekebilir. Şayet gerekli çalışmaları yapacak olursanız kazançlı çıkacaksınız. Verimli çalışmalar yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Her zaman yaptığınız çalışmaların dışma çıkabilir, farklı alanlar ve yabancılarla ortak çalışmalar yapabilirsiniz.

• SAĞLIK: Bünyenizi güçlendirecek bir gıda programı uygulayabilir, özel diyetler yapabilirsiniz. Genel olarak kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönem. Zaman zaman gerilimli duygular içinizde yükselse bile iyimser haliniz bu duygularınızı dengelemenize yardımcı olacak. Böylece sağlığınızı da dengelemeyi başaracaksınız.