Astroloji

OKÜLT RİTÜEL ÖRNEK UYGULAMASI Ritüel Açılışı

OKÜLT RİTÜEL ÖRNEK UYGULAMASI Ritüel Açılışı (120 Sn)

 
Toprak Mabede giriş (87 Sn)

 
1.    Yürüyerek mabede girilmesi    (14 Sn)
2.    Ayakta açış müziğinin başlatılması (10 Sn)
3.    Normal ışıkların söndürülmesi    (10 Sn)
4.    Mum ve tütsülerin yakılması    (53 Sn)
•    Tanrının ışığını simgeleyen mabed mumunun yakılması
•    Önce ateş sonra su sütunlarını simgeleyen altar mumlarının yakılması
•Tütsünün yakılması Astral mabede giriş (33 Sn)
1.    Müziğe ve altarın ortasında Tipharet’e konsantre olarak ayakta kısa bir süre bekleme (33 Sn)
•    Sisler arasından astral mabedin yükselişi
•    Astral mabede giriş ve mabedin içten seyri
Ritüel Kapanışı (60 Saniye)
Mavimor ışığın kapatılması (5 Saniye)
Astral mabedden çıkışMabedin sisler arasında uzaklaşıp kayboluşu (20 Saniye)
Toprak Mabedden Çıkış (35 Saniye)
1.    Mum ve tütsülerin kesinlikle üfleyerek değil, mum söndürücü ile söndürülmesi
•    Tütsünün söndürülmesi
•    Önce su sonra ateş sütunlarını simgeleyen altar mumlarının söndürülmesi
•    Mabed mumunun söndürülmesi
2.    Normal ışıkların yakılması
3.    Müziğin kapatılması
4.    Mabedden yürüyerek çıkılması

 
Okült Ritüel Formu


•    Açılışı (Azami 120 Sn veya 2 Dk)
•    Kısa Korunma Çemberi (126 Sn veya yaklaşık 2Dk)
•    Enerji Toplama Orta Kolon Egzersizi ( 528 Sn veya Azami 9. 00 Dk)
•    Tarot Bakma İşlemleri (Yaklaşık 3060 Dk)
•    Kısa Korunma Çemberi (Açıştakinin aynen tekrarlanması) (126 Sn veya 2 Dk)
•    Kapanışı (Yaklaşık 60 Sn veya 1 Dk)
olmak üzere toplam 16 dakikalık ritüel uygulaması olabilir. Ortalama bir veya iki soruluk bir tarot bakma işlemi (45 Dk) ile toplam süre 1 saat civarında gerçekleşmelidir. Ritüel işlemlerinin süreleri belli bir melodiyle senkronize olarak belirlenmiş olup uygulamada sapmalar gösterebilir.

Fal Bakma ve Astral Çağrışımlar

Astral Çağrışımlar


Fal bakma ve Gizli bilimlerde bilinçüstü, bilinçaltı ve kollektif bilinç genelde kabul gören kavramlardır. Bilinçüstünün bilinçaltına ulaşması çeşitli yöntemlerle geliştirilebilir. Bir objeyle ilgili görüntü koku ses gibi fiziksel olarak algılanan bilgiler bilinçaltına düşünce formları olarak kayıt olurlar. Bu forma da bir kod veya bir isim verilir. Bu düşünce formları çağrışım yöntemi ile bilinçaltmdan bilinçüstüne cezbedilebilir. Bu şekilde hafıza geliştirme yöntemleri icad edilmiştir. Kişinin yarattığı kendine ait düşünce formları olduğu gibi evrensel zihnin de kendine ait düşünce formları vardır. Bunlar da kollektif zihin alamndan çağrışım yöntemi ile bilinçaltı alanına cezbedilebilirler.

 

 
Benzerler birbirini cezbettiğinden astralda benzer kalitedeki formlar birleşme ve düşünce salkımı oluşturma eğilimindedirler. Tarot ile ilgili yaşanan bilgiler bilinç altı alanına girdikçe, astralda daha önceden güçlü olarak yaratılmış olan evrensel formlarla kolayca birleşerek güçlenir Örneğin güneşin neleri sembolize ettiği bilinç altına girdiğinde, daha önce astralda oluşturulmuş olan evrensel güneş formları ile birleşerek güçlenir. Form taro log tarafından nekadar çok yaşanmış ise o kadar çok enerji yüklü olup, evrensel formları cezbetme becerisi de o kadar yüksek olur. Böylece taroloğun bilinçaltında astraldaki güçlü merkezi antenle irtibat kuran bir anten oluşur.

 

 
Astrolojide Plüton yeni bulunan bir planettir. Güneş sisteminin ucunda olan bu küçük planetin astrolojik etkisi çok büyüktür. İhsan hayatında ölüm kadar etkileyici değişimler yaratmaktadır. Bu nasıl olmaktadır. Fiziksel seviyede çok küçük olmasma rağmen astral etkisi çok güçlüdür. İnsanlar binlerce yıldır yeraltı tanrısını ölüm, kötülük, dehşet gibi kavramlarla özdeşleştirmişlerdi. Mitolojik pluton kodunun, bulunan yeni planete verilmesi ile bu düşünce formları da planetin astraldaki enerji şarjlı izine doğru kanalize edilmiş olabilir. Pluton kodu ile astralda yeni bir kanal açılmış olabilir.

 

 

 

Tarot ve Benzerlerin Çağrışımı

“Tarot Üzerine Teoriler ” isimli bu kısımda, bu noktaya kadar anlatılan düşünceler gözlemlerime dayalı olup tutarlı ve geçerli bilgilerdir. Burada anlatacaklarım ise sadece düşüncelerimi yansıtmakta olup araştırılması ümidi ile yazılmıştır.
Astraldaki bir tarot formatı veya merkezi anten daima benzer bilgileri cezbetme eğilimindedir. Nitekim danışan ile ilgili bilgileri de kendine benzediği için toplamış olabilir. Taroloğun bilinçaltı da hem merkezi antenle hem de danışanla bağlantısı olduğu için danışanla ilgili bu bilgi alamna girerek, bilgileri algılayabilir. Böylece çağrışımlarla danışanla ilgili benzer kalitede bir bilgi kollektif alandan taroloğun bilinçaltma taşmabilir.

 

 
Bu nedenle tarolog bir takım bilgilerin astraldan gelmesine ve de tarot formatlarına uygun şekilde gelmesine neden olduğu için deşifre edici bir medyum gibidir. Bu inanç bağlantısı daha önce, çeşitli iletişim araçları ile taroloğa konsantre olma ve ona inanma veya taroloğa gitme ile oluşmuş, inançla beslenmiş güçlenmiş bir bağ olabilir.

 

 
Örneğin danışanın bir eşyasım kaybetmesi halinde bilinçaltında o eşyamn nerede olduğu bilgisi vardır. Danışanın eşyasını başkası kaybetmiş veya danışanın bir yakını kaybolmuş ise kaybolanla arasında duygusal bir bağ olduğundan, kaybolanın nerede olduğuna dair bilginin akabileceği manyetik bir bağ var demektir. Bu kaybolana konsantre olunduğunda benzerler birbirini cezbedeceğinden bilinçaltına bilgiler cezbolur ve oradan da divinatörün (Medyum falcı tarolog şaman rahip gibi) kullandığı aracı formlarm (kahve telvesi, tarot kartları gibi) beynin PSÎ enerjisi yardımıyla benzer şekilde sıralanması ile kaybın durumu ile ilgili bir bilgiye ulaşılabilir.
Bunun tersi de doğru olabilir.

 

 

Fizik evrende aracı form olan kartların, istenilen bir şekilde sıralanması ile, astral alanda enerji yüklü benzer formlar harekete geçerek, benzer formatlara sahip olan taroloğun bilinçaltından manyetik bağlantısı olan kişiye bir mesaj fırlatmasına ve onun da mesaja göre yönlenmesine neden olabilir.

 

 
ABD’de 1960-1990 arası askeri denemelerin yapıldığı iddia edilen, uzaktan görme (Remote Wiewing) becerisinin geliştirilmesi çalışmaları da bu konunun anlaşılmasına ışık tutabilir. Bir yerin koordinatları aracı form olan tarot kartları gibi düşünülebilir. Koordinatlar ve yerle ilgili görüntüler arasında astralda çağrışımsal bir bağ olabilir. Belli koordinaatlara konsantre olan bir kişi benzerlik yasası sonucu çağrışımla, o koordinatları ve o koordinatlarm temsil ettiği yeri bilen kişilerin astralda yarattıkları görüntü formlarını cezbedebilir.

Yıldızlara Göre Cumartesi Günü

 

Yıldızlara Göre Cumartesi Günü

CUMARTESİ GÜNÜ
1 Cumartesinin birinci saati Zühal yıl dizinindir. Eğer bu gün ay başına rastlarsa haberleşme ve mutluluk saati gibi uğurlu ve hayırlı bir saat olur.
2 İkinci saatte Müşteri yıldızmındır. İnsanların birbirleriyle aralarında dostluk ve anlaşmalar yaptığı bir saattir.
3 Cumartesi gününün üçüncü saati Merih yıldızmmdır. Pek iyi bir saat olmadığı gibi insanların arasında kin ve husumet doğurabilir. Söz de böyle bir işe girişebilirsiniz. Çok dikkatli olmak gerekir.
4 Dördüncü saat Güneş’indir. İyi bir saattir. Böyle bir saatte büyüklerin isteklerini dile getirebilirsiniz.
5 Cumartesi gününün beşinci saati Zühre yıldı zınmdır. Genellikle bu saat çapkınlıkların saatidir.
6 Altıncı saat ise Utarit yıldızının dır. Bu saatlerde eğer ava çıkacaksanız başarılı olabilirsiniz.
7 Günün yedinci saati Ay yıldızının dır. Oldukça hayırsız bir saat olarak bilindiği için hiçbir işe ve atılıma kalkışmamak gereklidir, mutlaka yapılması gerekiyorsa bile ertelemek en doğru olanıdır.
8 Sekizinci saat ise Zuhal yıldızmmdır. Hastalıklar için çalışabilirsiniz. Bu saatte kanamalar önlenir.
9 Günün dokuzuncu saati Müşteri yıldızmmdır. İyi ve uğurlu bir saattir. Her türlü işte bu saatte başarılı olabilirsiniz.
10 Onuncu saat Merih Yıldızmmdır. Pek iyi bir saat olduğu söylenemez. Şer çıkartmaya ve hastalıklar yaymaya çalışılan bir saattir.
11 On birinci saatin yıldızı ise Güneş’tir. Dostlarla konuşulacak bir saattir, bu saatte karı ve kocaların arası bozulmuşsa onları barıştırabilirsiniz.
12 Cumartesinin on ikinci saati Ay’ındır. Yüksek şahsiyet ve makamların, müdürlerin yanma gidilip istediklerinizi iletmek için uygun bir saattir.

 burçlar, aslan burcu, akrep burcu, yay burcu, boğa burcu, yıldızlar, fal bak, fal bakma

Yıldızlara Göre Cuma Günü

 

Yıldızlara Göre Cuma Günü

CUMA GÜNÜ
1 Cumanın birinci saati Zühre yıldızınındır. Heyecan ve sevinç duyacağınız çok işe kalkışabilirsiniz. Bunlar, arabulmalar, nişan, söz kesme, evlilik gibi olaylar olabilir.
2 Günün ikinci saati ise Utarifindir. Planladığınız bir çok işi bu saatte halledebilirsiniz. Bunlar, bir yolculuğa çıkma, yeni bir ev alma, çok değişik bir işe sahip olma ve detaylı projeler yapma olabilir. Bu durumlar için uygun bir saattir.
3 Ücüncü saat Av’a aittir. Uğursuz ve cok kötü bir saat olduğundan hiçbir işe kalkışmamak gerekir. Kalkılırsa zararlı çıkılabilir. Bu saatte hiçbir şekilde iyi veya kötü işler için girişimde bulunmayın, konuşacağınız her söz, yapabileceğiniz her işi size zararla dönecektir.
4 Dördüncü saat ise Zuhal yıldızımdır. Bu saatte kuyular içinde su alabilir veya kuyu eşebilir, su kuyusu yapabilirsiniz. En istikrarlı saattir.
5 Günün beşinci saati Müşteri yıldızına aittir. Bu saatte insanları karşılayıp, şikayetlerini dinleyebilirsiniz. Bu arada bir değerlendirme yapıp hayırlı ve size yardımcı olan kişileri seçebilirsiniz. Bu saatte her işinizi uygulayabilirsiniz.
6 Cuma gününün altıncı saati ise Güneş’indir. İstekte bulunmak için en güzel saattir. Bütün isteklerinizin olumlu olması ve gerçekleşmesini düşündüğünüz her şeyi bu saate yapmanız en doğru olanıdır.
7 Günün yedinci saati ise Zühre yıldızmmdır. Bu saate karşınızdakini çok güzel kandırabilir, yine bu saatti nişan, evlilik, yeni bir ev alma, yeni bir işe girme saati olarak değerlendirebilirsiniz. Bu saat her isteğin mümkün olduğu bir saat olarak bilinmektedir.
8 Sekizinci saat Utarit yıldızmmdır. Epey hayırlı ve uğurlu bir saattir. Hangi işe atılırsanız atılın olumlu sonuç alacağınız, tanışacağınız kişi ile veya evleneceğiniz kişiyle hayırlı bir evlilik gerçekleştireceğiniz, iş
ortaklığı için en iyi kararı verebileceğiniz saat olarak gösterilir. En güzel sözcükler bu saatte söylenir.
9 Dokuzuncu saatin yıldızı ise Ay’dır. Adres değiştirmek ve tanışmak gibi işler yapılır. Bu işler genellikle çok süratli ve acele tarafından yapılmalıdır. Saatin bir dakika bile kayması yapılan işlerde olumsuzluk yaratabilir.
10 Günün onuncu saati Zühal yıldızının dır. Fena bir saat değildir. Ama yine de temkinli olmakta fayda vardır. Bu konuda tedbiri elden bırakmamak, bir şey yaparken mutlaka not almakta fayda var, çünkü fazla düzenli bir saat olmadığı için her şey bir anda değişebilir, unutkanlık olabilir. Tedbirin elden bırakılmaması gereken bir saattir.
11 On birinci saatin yıldızı ise Müşteri’dir. Dostlarla konuşulacak bir saattir. Eşlerin arası a çılmışsa düzeltilebilmek için en güzel zaman dilimidir. İşyerinde işlerin kötüye gitmesi üst düzeydeki lerle anlaşılamıyorsa iyi bir bağ kumanın tam zamanı olduğu bir saattir.
12 Cuma gününün on ikinci saati Merih yıldızı nmdır. Günün bu saatinde yolculuğa çıkılabilir, her türlü işler yapılabilir, hayırlı uğurlu bir saat olarak bilinir. Özellikle yolcular için seçim yapılabilen saattir.

burç, astroloji, astroloji nedir, burç yorumu, yay burcu, oğlak burcu, aslan burcu

Yıldızlara Göre Perşembe Günü

Yıldızlara Göre Perşembe Günü

PERŞEMBE GÜNÜ
1 Perşembe gününün ilk saati Müşteri yıldızı nındır. Bu saat hayırlı ve uğurlu bir saat olduğu i çin, işlerin açılması ve müşterilerin artması açısından faydalıdır. Bu saatlerde mutlaka işyerinde o lunmalıdır. İleriye yönelik iş planlarının yapıldığı bir saat olarak da tespit edilmiştir.
2 Günün ikinci saati Merih’indir. Bu saatte pek her yere gidilmez. Bu saat hak edilen cezaların ve kötülük yapanların hak ettikleri gibi yargılanacakları bir saat olarak bilinir. Ayrıca, iyi insanların dualarının kabul olunacağı bir saat olarak da söylenir.
3 Üçüncü saat ise Güneş’e aittir. Kesinlikle yolculuğa çıkılmaz. Fakat hissi konularda ayrılanlarm barışması ve bazı işleri kabul etmek için epey hayırlı bir saattir. Bu işleri evden çıkmadan mektup veya telefonla halledebilirsiniz.
4 Perşembe gününün dördüncü saati Zühre 3^1 dizinindir. İnsanların birbirlerini sevmeleri, nişanlanmaları ve evlenmeleri, diğer başka buna benzer hayırlı işlerde uğurlu bir saattir.
5 Bu saatte Utarit yıldızının dır. Kadın ve erkek münasebetleri sağlanabilir. Ama bu iş biraz dolambaçlı yoldan olabilir. Dikkatli olmakta fayda vardır. Veya bu işleri bu saatte değil de kendinize göre sakin ve düzenli bir saate yapmanız daha uygun olur.
6 Perşembe gününün altıncı saati Ay’ındır. Hem karadan hem de denizden yolculuk yapılabildiği gibi iyi ve hayırlı işlerde başarının sağlanması ve de gelecekle ilgili hayırlı yatırımların yapılabileceği saattir. Bu saatlerde en iyi haberlerin alındığı ve en iyi yollardan gidilebilindiği kesinleşmiştir.
7 Günün yedinci saati Zuhal yıldızınmdır. Böyle bir saatte kanunla ilgili hiçbir şey yapmak ve müracaat etmek doğru olmaz. Bu saatler uğursuz sayıldığı gibi en hassas işlerde geri tepme saati olarak da bilinir.
8 Sekizinci saat ise Müşteri yıldızına aittir. U ğurlu ve iyi bir saat olduğu için hayırlı işleri görüşüp halletmek en iyisidir. Bu saatlerde yapılan hayırlı işleri kimsenin bilmemesinde yarar vardır. Hassas saat olduğu için bozulabilme olasılığı da fazladır.
9 Dokuzuncu saat Merih yıldızınmdır. Rahatına düşkün olanlarla ve de hali vakti yerinde olan insanların karşılaştığı saattir. Bu saatte ortak her işe kal kışılabilir. Gelirin üzerine bin gelir daha eklenebilir olan bu saat, insanlar için en geçerli görüş zamanıdır.
10 Onuncu saat Güneş’tir. İyi ve uğurlu bir saattir. Bölümümüz ve işimizle ilgili ne kadar görev varsa hepsini hallettirebilirsiniz. Yüksek makamlara başvurabilirsiniz. Bu saatte yaptırdığınız bütün işlerden, başvurduğunuz bütün makamların hemen hemen hepsinde olumlu sonuçlar alabilir, yükselmek için büyük bir adım atabilirsiniz. Bu aile bireyleri için de geçerlidir.
11 Perşembe günü on birinci saat Zühre yıldızına aittir. Arkadaşlarınızla bir araya gelip hayırlı dedikodular yapıp bazılarını yuva sahibi, bazılarım da ev sahibi yapabilme yolunda konuşulan saattir.
12 On ikinci saat Utarit yıldızınındır. Pek iyi bir saat olmadığından hiçbir işe kalkışmamak gerekir. Bu saatin kötü, uğursuz ve kavgacıların saati olduğu kesinleşmiştir. Bu saati uyku saati olarak değerlendirmek en güzelidir.

fal bakma, Yıldızlara Göre Perşembe Günü, burçlar, burç yorumları, günlere göre burçlar, burçların anlamları

Yıldızlara Göre Çarşamba Günü

 

Yıldızlara Göre Çarşamba Günü

ÇARŞAMBA GÜNÜ
1 Çarşambanın ilk saati Utarit yıldızımdır. Misafir ağırlamak ve dostlukların kurulması için uygun bir saattir. Genellikle bu saatte en önemli işlerinizi ve tanışmak istediğiniz üst düzeydeki insanları ve de kalıcı dostlar edinmeyi sağlayan en bariz saatlerden biri olarak bilinir.
2 Çarşambanın ikinci saati Ay‘dır. Bu saatte hiçbir işten iyi sonuç alınmayacağı için, kesinkes hiçbir işe ve yatırıma girilmez. Genellikle para verme ve de borç para alma girişimlerinde kesinlikle bulunulmaması gerekir. Alman borç para, iyi bir saat olmadığı için geri ödeme konusunda oldukça başınız ağrıyacaktır. Zaten diğer işlerde de uygun olmayan bir saat olduğu bilinmektedir.
3 Üçüncü saat Zuhal yıldızımndır. Bu saatin özelliği, hastalıklar ile mal kaybetmeye, sevilen bir kişiden ayrılmaya ve çok sevilen bir arkadaşla aranın açılmasıyla ilgili olduğu için dikkat edilmelidir.
4 Dördüncü saat ise Müşteri yıldızımndır. Hayırlı ve uğurlu bir saat olduğu için bütün iyi işler bu saatte yapılabilir. Genellikle kız isteme veya evlilik hazırlığı için karar verilen makbul bir saattir.
5 Beşinci saat Merih yıldızına aittir. Uğurlu bir saat değildir. Bu saat insanları birbirine düşman etme ve kötülük açısından iyi bir saat olmadığı gibi, yalan yanlış bütün sözlere inanılıp, vahim bir yanlış yapma saati olarak da saptanmıştır.
6 Çarşamba gününün altıncı saati ise Güneş’e aittir. Karada ve denizde her türlü yolculuğa elverişli olduğu gibi her türlü iyi işlerinde yapılabildiği bir saattir. Bu saatlerde uzun yola çıkılacaksa veya uzun yoldan yapılabilecek işlerde en iyi sonuç sağlanır.
7 Yedinci saat Zühre yıldızımndır. İyi ve uğurlu bir saat olduğu için düşünülen işler bu saatte tatbik edilebilir. Gizli kalmış olması mümkün olmayan işlerin bu saatte denenmesinde fayda vardır. Çünkü, sürpriz sonuçlarla size dönebilir.
8 Sekizinci saat ise Utarit’indir. Bu saatte çokça ağlayan çocuklar susar. Onlara hiç nazar gelmez.
9 Günün dokuzuncu saati Ay’dır. Bu saatte karı kocalar, birbirini sevenler ayrılabilir. Pek iyi bir saat olduğu söylenemez. Bir çok aksilik bu saatte vardır. Biraz sabırlı daha hoşgörülü olunması gerekir.
10 Çarşamba gününün onuncu saati ise Zuhal yıldızmındır. İyi ve uğurlu bir saat olduğu için büyüklerin yanlarına gidip onlardan istek yapabilirsiniz. Veya patronunuzla başka bir iş ve zam gibi konuşmaları yapabileceğiniz en uygun saattir.
11 On birinci saat Müşteri yıldızına aittir. Bu saat iyi ve uğurlu bir saattir. Büyüklerinizle karşılaşabilir, bazı işlerde hayırlı sonuçlar alabilirsiniz.
12 On ikinci saat Merih’indir. Hayırlı işler saatidir. Ayrıca dostlarınızla iyi saatler geçirebileceğiniz, uzun sürelere dayanan bir iş ortaklığı da önerilebi len saatlerdir. Bu saatlerde sözlerin ve isteklerin oluşmasının en belirgin saatleridir.

fal bak, fal bakma, fal nedir, fal nasıl bakılır, burçlar, burçlara göre yaşam

Yıldızlara Göre Salı Günü

  Yıldızlara Göre Salı Günü

SALI GÜNÜ
1 Salı gününün birinci saati Merih yıldızınındır. Bu saat uğursuz bir saattir. Kan akmasına, hastalıkların yayılmasına, fesat, kin, düşmanlık, dedikodu yaratma saatidir.
2 İkinci saatte Güneş‘e aittir. Salı gününün ikinci saatinde kesinlikle hiç iş yapılmaz. Bu saatte yapılan işlerin hepsinin olumsuzlukla sonuçlanacağı ve çok fazla yorgunluk vereceği söylenebilir.
3 Üçüncü saat ise Zühre yıldızınındır. Bu saatte nişanlanmak, evlenmek uygundur ve de hayırlı kız istemek için ve akraba ilişkilerini düzeltmek için uygun bir saat olduğu kesinleşmiştir. Ayrıca, iş görüşmelerinin ve işle ilgili herhangi bir şeyin de bu saatte yapılması uygundur.
4 Dördüncü saat Utarit yıldızına aittir. Ticaret ile ilgili olarak mal alıp satmak ve de müşteri kazanmak için uygun bir saattir. Bu saatte iş yerinin kapısının mutlaka açık tutulması gerekir.
5 Beşinci saat ise Ay’a aittir. Sakın hiçbir işe girip, başlamayın. Çok uğursuz bir saattir. Bu ev işi olabilir veya dışarıda herhangi bir iş olabilir, mutlaka ertelenmesi gerekir. Eğer ertelemek olanaksız ise daha uygun bir saat seçin.
6 Altıncı saat Zuhal yıldızmmdır. Bu saate göre her türlü kötü, sahtekarlık, hilebazlık, başkasına karşı hain planlar yapılabilen bir saattir. Bu saatte mümkün olduğu kadar sizi sevmediğini hissettiğiniz insanların yanında bulunmamaya özen gösterin. Yoksa hic yoktan kötü sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
Kendinizi telafisi mümkün olmayan olaylar içinde bulabilirsiniz.
7 Salı gününün yedinci saati ise Müşteri yıldızıdır. Hayırlı ve uğurlu bir saat olduğu için sevdiğinizi göstermek, dostluklar kurup kaynaşmak, huzur duymak gerektiren bir saattir.
8 Sekizinci saat Merih yıldızına aittir. Pek iyi bir saat olmadığından sarhoşluk, kan akıtma, karşıda kinin kötülüğünü beklemek, ailesine zarar vermek ve en sevilen kişilere dahi düşman gözlerle bakılabi len bir saat olduğu belirgin bir örnektir.
9 Dokuzuncu saat ise Güneş’tir. Nikahlanmak, nişanlanmak, sözleşme, söz kesmek ve yakınlaşmak gibi hayırlı işler ve sürprizlerin yaşandığı bir saat olarak bilinir. Güzel sözlerin ve gelecekle ilgili güzel günlerin habercisi olarak bilinen bir saatlere örnek gösterilebilir.
10 Bu saatte Zühre yıldızının dır. Hayırlı bir saat olmadığı gibi, hiçbir işe de girişmemek gerekir. O saatte mümkün olduğu kadar insanlardan, işyerinden uzak sakin, sessiz bir ortamda olma saati olarak kendinizi ayarlamanız gerekir. Bunu yapmak kötülüklerden uzaklaşmanın en belirgin özelliğidir.
11 On birinci saat ise Utarit’indir. Bu saatte yolcular yollarından, çiftlerde birbirinden ayrılabilir. Bütün anlaşmazlıklar, ayrılıklar, kin ve nefretlerin bu saatte olduğu tespit edilmiştir. Bu örnekten de anlaşıldığı gibi bu saatlerde ikili ve grup olarak hiçbir işe kalkışmamak en güzelidir.
12 Bu saatte Ay’a aittir. Pek hayırlı olduğu söylenemez. Boşanmalar, birbirlerinden ayrılmalar, kin ve düşmanlık bu saatin olaylarındandır. Çünkü günün en hassas saati birikimlerin karşı tarafa o lumsuz olarak yansıma saatidir. İnsanların en dikkatli ve en tedirgin olması gereken saattir.

astroloji nedir, yıldızlara göre burçlar, burç yorumları, yıldızlar, güneş, ay, aslan burcu, yay burcu, akrep burcu

Yıldızlara Göre Pazartesi Günü

Burcunuza Göre Pazartesi Günü

PAZARTESİ GÜNÜ
1 Pazartesinin ilk saati Ay’ındır. Sevgi ilişkileri ile kalplere sahip çıkmayı temsil eder. Çok sinirlenen kişilere dahi sevgiyle bakılabilen saattir.
2 İkinci saat ise Zühal‘indir. Yolculuğa el elverişli saat olup, ihtiyaçların giderilmesinde faydalı dakikalardır.
3 Pazartesinin üçüncü saatinde bayağı büyük işler halledebilirsiniz. Bunlar evlilik, resmi evrakların hazırlanabildiği saatlerdir.
4 Dördüncü saatte Merih yıldızımdır. Bu saatte kötü ve tehlikeli işler yapılır. Sarhoşluk, vücudu yormak ve sarsmak, hastalık bu saatin belirtileridir. İnsana zarar veren olaylar hep bu saatte meydana gelir. Bu saatlerde mümkün olduğu kadar sevdiğiniz kişilerle birlikte olma saati olarak da ayarlanabilir.
5 Beşinci saat ise Güneş’tir. Bu saatte tüm ihtiyaçlar giderildikten sonra kalp sevgisi, aile sevgisi ve arkadaşlık bağları daha iyi sonuç alınabilecek saatler olup bu saatlerde aşkı, aile ilişkilerini, arkadaş düzenini ayarlama saati olarak seçmekte yarar var.
6 Günün altıncı saati ise Zühre yıldızmmdır. Bu saat tılsımdan başka hiçbir işe yaramaz. Bu saatlerde mümkün olduğu kadar başka işlerle uğraşmak, hayal gücünü kullanarak güzel şeyler düşünerek geçirilebilecek en güzel saatlerdir. Eğer ki, onun dışına çıkılırsa biraz baş ağrıyabilir.
7 Pazartesi günü yedinci saat Utarit yıldızına a ittir. Sıkıntıların giderilmesi, kötü ağızların kapanması ve kalplerin keşfedilmesi için uygun saatlerdir.
8 Sekizinci saat ise Ay’a aittir. Bu saatte evlenmeler ile birbirinden ayrılanların tekrar birleşmesi ve aralarında anlaşamayıp düşman olanların tekrar barışması söz konusu olabilir.
9 Dokuzuncu saat Zuhal yıldızına aittir. Aşın şekilde uğursuz bir saat olup ayrılmalara, düşman olup birbirini kırmaya, tartışmaya ve kin beslemeye uygun bir saattir.
10 Onuncu saat ise Müşteri yıldızına aittir. O nuncu saatin özelliği, insanlara mutluluk saçıp iyi işler yapmasına örnek bir saattir. Ayrıca bu saat insanların en güzel saatleri arasında en makbul gözükendir.
11 On birinci saatin ise, sahipliğini Merih yapar. Pek iyi bir saat olmayıp kin, düşmanlık, kan akıtma, aile kavgaları en önemlisi yuva dağıtma, babayı oğula düşürme, anayı kıza düşürme gibi durumlarda çok vahim bir saat olarak tespit edilmiştir. Bu tür işleri yapanlar bu saatin tesiri altına girmiş olanlardır.
12 Pazartesi on ikinci saatte Güneş’e aittir. Hem gözler ve dilleri bağlayan bir saat olarak, hem de sevgiyi, saygıyı uygun bir dille gösterme özelliğine sahip olduğundan kötüyü dahi iyi gösteren “iyi saatte olsun” dedirten bir saattir.

burçlar, astroloji, burç yorumları, günlere göre yaşam, yıldızlara göre pazartesi günü

Günlere Göre Yaşam

Günlere Göre Yaşam

PAZAR GÜNÜ (Saatler Ezanidir)

1 Günün ilk saati Güneş’indir. Sevgi ve saygı duyulan işler yapılır. Misafirlerini hem kabul, hem de itibar et. Yeni elbiseler giyip yüksek zatların da yanma çıkabilirsin.
2 İkinci saat ise Zühre yıldızmmdır. Her ne hikmetse; hem sakıncalı ve kötü hem de uğursuz bir saattir. Hiçbir işe kalkışmamak en iyisidir.
3 Günün üçüncü saati ise, Utarit yıldızıdır. Yolculuklar bu saatte yapılabilir. Sevgi ve saygı ile ilgili her şey yapılabilen saat mefrumudur.
4 Dördüncü saat Ay saati olup, kesinkes bu saatte ne herhangi bir mal al ne de sat. Zira hiçbir hayrını göremezsin. Faydası hiç yoktur.
5 Beşinci saatte Zuhal yıldızmmdır. Bu saatin özelliği olan ayrılık, kin ve düşmanlık ve buna benzer olaylar da bulabilirsiniz.
6 Altıncı saat ise, Müşteri yıldızmmdır. Büyük zatlardan yardım isteme ve ihtiyaç karşılama saatidir.
7 Bu saatte Merih yıldızmmdır. Yedinci saatte en ufak hiçbir işe başlanmaması icap eder.
8 Sekizinci saatte birinci saat gibi Güneş’tir. Ne isteğin varsa onu yapmaya çalışmalı ve gayret etme
lidiri Bu gibi olaylar için en elverişli saattir. Pazarın sekizini saati insana mutluluk ve rahatlık getirir.
9 Dokuzuncu saat ise Zühre yıldızmmdır. Birine aşık olanlar veya birisiyle tanışmak isteyenler, karşılıklı telefon veya mektuplaşmayı deneyebilirler. Bu konuda çok uygun bir saattir.
10 Onuncu saat Utarit yıldızmmdır. Uğurlu ve hayırlı saat olduğu için iyi olan her varsa onu uygulayabilir. Onun için en duyarlı en güvenilir saatfr.
On birinci saatte Ay’a aittir. Bu saatte yazılacak yazılar hazırlanabilir. Şansla ilgili bütün oyunlar ve bilgi yarışmalarına gönül rahatlıyla katılabilir. Yazacakları yazılarda da son derece başarılı ve iyi sonuçların gelebileceği bir saattir.
12 Günün on ikinci saatine gelince bu saat Zuhal yıldızmmdır. Uğursuz bir saattir. İnsanlara zarar ve kötülükten başka hiçbir şey vermez. Yapılacak iyi şeyler dahi eğer bu saate denk gelirse kesinlikle ertelenmeli. Mümkün olduğu kadar bu saatte hane dışında olunmaması eğer uyku saati gelmediyse okuyarak ya da başka işlerle meşgul olarak bu saatin geçirilmesi gerekir.

Astrolojide Yıldızlar

Güneş: Başrolde gözükür. İktidarı, devleti, şan, şeref ve başarıları temsil eder. Bu burçtan takriben bir ay kalır. Burçlar kuşağını bir yılda tamamlar. Ayrıca aslan burcunu idare eder.

Ay: Anne ve çocuk rolleri oynar. Halkı, içgüdüleri, ev saadetlerini ve bohem hayatı temsil eder. Onlar için dışarı hayatı ne kadar cazip olursa aile hayatı daha çok önem taşır. Aile içindeki sürtüşmelerde dışarı hayatıyla tercih sebebi olsa dahi yine seçecekleri yuvadır.
Her burçta iki veya üç gün kalır. Burçlar kuşağını yirmi yedi günde tamamlar. Ayrıca yengeç burcunu da idare eder. En çok kendine çeken duygusal aileci burcun olmasından dolayı arkasından gelecek olan burçta bu burçtur.

Merkür: Kardeş, yardımcı, haberci rollerindedir. Parlamento, basın, borsa, imtihanlar, içmünasebet leri ve kısa seyahatleri temsil eder. Bu burçta kalış süresi belli değildir. Burçlar kuşağını bir yılda tamamlar. Aynca ikizler ve başak burçlarını idare eder.

Venüs: Aşık kadını yani sevgili rolünü oynar. Sanat, eğlence, sulhü ve aşkı temsil eder. Bu burçta aşağı yukarı bir ay kalır. Burçlar kuşağını da bir yılda bitirir. Ayrıca boğa ve terazi burçlarını idare eder.
Venüs burçlarını seçerken aşkı, sanatı aynı kefeye koyar. Boğa ve teraziyi seçmesindeki neden de onlar üzerindeki etkiyi çok çabuk alır ve vermesidir. Diğer burçlar için aynı şey söylenemez.

Merih: Asker ve rakip düşman rolünde gözükür. Hayat mücadelesine kavgaları, davaları, ihtirası, yangınları, kazaları ve gayretle elde edilmiş başarıları temsil eder. Bir burçta ise ekseriyetle iki ay kalır. Burçlar kuşağını iki yılda tamamlar. Ayrıca koç ve akrep burçlarını idare eder.

Jüpiter: İş adamı, temsilci idareci rollerini oynar. Nizami, sulh anlaşmalarını idare müesseseleri ni, refah ve başarılarını temsil eder. Bir burçta bir yıl kalır. Burçlar kuşağını ise on iki yılda tamamlar. Ayrıca yay ve balık burçlarını idare eder.
İstediğini yakalayamadığı için diğer burçlarında jüpiterden etkilendiği gözükmektedir. Fakat kendisine en yakın gelen burçlar yay ve balığın ayrıcalığı kendisini temsil etmesi onlar için de son derece etki li olmuştur.

Satürn: Muhafazakar, yaşlı, tecrübeli ve içine kapanık şahıs rolüdür. Mahrumiyetleri, fikri, olgunluğu temsil eder. Bir burçta iki buçuk yıl kalır. Burçlar kuşağını yirmi dokuz yıl altı ayda tamamlar. Ayrıca oğlak ve kova burçlarını idare eder.

Uranüs: Yardımcı roldedir. Teknik ve kültür hayatındaki yenilikleri temsil eder. Bir burçta yedi sene kalır. Ayrıca kova burcunu temsil eder.
Tek burcu temsil etmesi, yeniliklere açık olan, her şeyi çok çabuk kavrayan kova burcunun bunu kavramış olmasıdır. Tek burcun etkisinde olması etkisini daha çabuk ve kalıcı olmasını burçlardan ve diğer fallardan da görebiliyoruz.

Neptün: Yardımcı roldedir. İlizyonları, serapları ve sosyal cereyanları temsil eder. Bir burçta on dört sene kalır. Ayrıca balık burcuna tesir eder.
Balık burcunun hayalperest olması olaylardan fazlaca etkilenmesi ve de bunu dışa yansıtmaması Neptün için iyi etki olması durumuna girmiştir. U zun sene kalmasının etkileri daha düzenli olmasıdır.

Plüton: Yardımcı roldedir. Tarihteki büvük kriz leri temsil eder. Bir burçta yirmi yıl kalır. Ayrıca Akrep burcuna tesir eder.